szerda, 2013. május 15. 11:51, Nézettség: 1468

Jézus Krisztus a feltámadása után még negyven napig együtt volt tanítványaival és felkészítette őket szolgálatukra. A negyvenedik napon visszament a mennybe. A tanítványok pedig itt maradtak szorongó szívvel, tele félelemmel. Az ezt követő tizedik napon azonban valami különös dolog történt.

péntek, 2013. március 29. 19:22, Nézettség: 1014

Kedves Testvérünk! Szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra!  március 29.Nagypéntek, 10 és 17 istentisztelet úrvacsorai közösséggelmárcius 30.Nagyszombat, 17 óra istentiszteletmárcius 31.Húsvétvasárnap 9 és 11 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletekvasárnap du 18 órától ifjúsági istentiszteletáprilis 1.

szombat, 2012. szeptember 15. 22:55
Gyülekezetünk programjaiGYERMEKKLUBOK
- minden hónap első szombatja 10-14 között

VASÁRNAPI ISKOLA
- minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt

KÁTÉÓRÁK
- 2 éves a konfirmáció előkészítő - minden héten megbeszélés szerint tartjuk őket. Lehetőség szerint a konfirmándusok a vasárnapi istentiszteleteken részt vesznek

BABA-MAMA TEMPLOM
- várja minden vasárnap a kismamákat gyermekeikkel együtt az istentiszteletre, amin részt vehetnek az erre a célra kialakított helységben

BABA-MAMA KLUB

IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁK és EGYÜTTLÉTEK
-Minden héten NAGY-IFI és DÁVID-IFI- időpontokat jövő héten rögzítünk
illetve
-minden vasárnap közös IFI-EST (változó programmal: beszélgetés, éneklés, játék, vitaest, stb)

IFI ISTENTISZTELET
-május 19. Pünkösd vasárnap délután 6 órai kezdettel - minden fiatalt várunk, akik az elmúlt 15 évben konfirmáltak, egy közös istentiszteletre, úrvacsorával egybekötve

IMAKÖZÖSSÉG
-minden szombaton


NŐSZÖVETSÉG
- csigatészta készítés - 3 órától
- BIBLIAÓRA - minden csütörtökön 5 óra

FÉRFI BIBLIAKÖR
- minden második héten 6:30-tól

NAGYSZÜLŐ KÉPZŐ indul októbertől - felelősség az unokák hitre való nevelésében témakörben

CSALÁDOS ISTENTISZTELET


Várunk szeretettel ezekre az alkalmakra!

"A HIT HALLÁSBÓL VAN"- Róm 10,13-17

"...Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: "Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy Ézsaiás mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által."

Törekedjünk megismerni az Urat és Isten eközben megajándékoz hittel bennünket!

Épüljünk egymás hite által!

Szeretettel VÁRUNK!


AZ IMÁDSÁG ÁLDÁS,
AZ IMÁDSÁG ÉLET,
ISTENFÉLELEMMEL,
EMBERSZERETETTEL.

/Szabolcska Mihály, Imádság idején/

csütörtök, 2012. szeptember 13. 22:51
Őszi idénykezdő alkalom szeptember 16 vasárnap délután 18:00 a Mária-téri ref templomban.

IFJÚSÁG PROGRAMJAI:

IFI ISTENTISZTELETEK időpontjai:
okt.14.
nov 11.
dec 9.

Minden héten NAGY-IFI és DÁVID-IFI- időpontokat jövő héten rögzítünk
illetve
minden vasárnap közös IFI-EST (változó programmal: beszélgetés, éneklés, játék, vitaest, stb)

Októberben ŐSZI CSENDES HÉTVÉGE Kladován

Októberben Végvári kiruccanás és a Bibliaismereti Vetélkedő megyei szakasza - 2 Sámuel könyve a téma!

Novemberben a Bibliaismereti Vetélkedő Kerületi szakasza Érmelléken


NŐSZÖVETSÉG
- BIBLIAÓRA - minden csütörtökön 5 óra
- csigatészta készítés
- Temesi Ref EME Nőszövetségeinek napja szeptember 29 - Nagybodófalván


FÉRFI BIBLIAKÖR
- minden második héten 6:30-tól
- Csendesnap Kladován -szeptember 21-22

KÁTÉÓRÁK
- 2 éves a konfirmáció előkészítő - minden héten megbeszélés szerint tartjuk őket. Lehetőség szerint a konfirmándusok a vasárnapi istentiszteleteken részt vesznek

GYERMEKKLUBOK
- minden hónap első szombatja 10-14 között:
- október 6
- november 3
- december 1

VASÁRNAPI ISKOLA
- minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt

BABA-MAMA TEMPLOM
- várja minden vasárnap a kismamákat gyermekeikkel együtt az istentiszteletre, amin részt vehetnek az erre a célra kialakított helységben

BABA-MAMA KLUB indul októbertől kéthetente
NAGYSZÜLŐ KÉPZŐ indul októbertől - felelősség az unokák hitre való nevelésében témakörben

CSALÁDOS ISTENTISZTELET - szülők, gyerekeikkel együtt
- november 25 vasárnap délelőtt
- december 25 Karácsony I délutánja

ÖREGEK VASÁRNAPJA - október 7 vasárnap délelőtt

Várunk szeretettel ezekre az alkalmakra!

"A HIT HALLÁSBÓL VAN"- Róm 10,13-17

"...Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: "Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy Ézsaiás mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által."

Törekedjünk megismerni az Urat és Isten eközben megajándékoz hittel bennünket!

Épüljünk egymás hite által!

Szeretettel VÁRUNK!


AZ IMÁDSÁG ÁLDÁS,
AZ IMÁDSÁG ÉLET,
ISTENFÉLELEMMEL,
EMBERSZERETETTEL.

/Szabolcska Mihály, Imádság idején/

vasárnap, 2012. január 29. 15:19, Nézettség: 1315

Kedves Gyerekek!2012. február 4-én,  szombaton 10-től várunk benneteket a farsangi GYERMEKKLUBBA,amikor ISTEN ÉS EMBER BARÁTSÁGÁRÓL fogunk beszélni.Hogyan lehet valaki Isten barátjává? Mit kell tenni ezért? Mindenki lehet Isten barátja?Ki nem lehet?Ha Isten barátja valaki, akkor hogyan kell élnie?Együtt fogunk erről beszélgetni, majd találó énekeket fogunk énekelni.

Képek

vasárnap, 2011. október 23. 15:48
HOGY TESSÉK...

"Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta." 2Timótheus 2,4

Élethalálkérdés, hogy kinek akarsz tetszeni. A Biblia azt mondja: az az Isten, akiért, aki által, és akire nézve vannak mindenek. Életedben kire nézve történik minden? Kiért dolgozol, kiért takarítasz, kiért főzöl, kiért vállalod munkahelyeden a munkát? Kinek akarsz tetszeni? Vajon eljutottál-e már oda, hogy csak Annak az Egynek tessem? A legtöbb hívő ember mindenkinek tetszeni akar, a világnak is. Úgy is tud viselkedni, úgy is tud beszélni, hogy a világnak is és a hívőknek is tetsszen, Istennek is, önmagának is. Pál apostol azt mondotta: "Bizonyára ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék" (Gal 1,10). Ma választani kell, kinek akarsz szolgálni, is-is nem lehet. "Tessék annak, aki őt harcossá avatta." Ha elveszted Isten tetszését, a Vele való kapcsolatot is elveszíted. Isten azt ígérte: "Szemeimmel tanácsollak téged" (Zsolt 32,8). De vajon keresed-e, hogy mikor fáj Neki valami? Vagy kerülöd a rosszaló szempárt? A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel! Az élet dolgai hihetetlen erővel akarnak bennünket megragadni. Evés-ivás, építkezés, szépítkezés. Munkahelyen az előbbre jutás, a fizetésemelés az élet dolgai. Tudod-e, hogy egyetlen dolgod ott is az volna, hogy viselkedéseddel lelkeket ments? Tudod-e, hogy ott lehet legjobban a többiek elé életnek beszédét tartani? Az élet dolga az, amiben ez a világ van. Az élet dolga jó, megy előre az élet, csak nem a te dolgod! Ne félj, vannak, akik csinálják. A te munkád egész embert kíván. Szeretném, ha betegágyam lesz, az is harcmező lehetne!
cirrusz.hu/lizaneni/index.php?konyv=beszeded-megelevenit&fejezet=napi-ahitat-10-23
vasárnap, 2011. április 24. 00:49
Aki viszont így találkozik a Feltámadottal, annak új szakasz kezdődik el az életében. Az soha többé nem lesz egyedül, mert Jézus velünk van minden napon. Akkor is, amikor mások cserbenhagynak, akkor is, amikor elveszítünk valakit, aki életünk egy része volt, s akkor is Ő lesz majd velünk, amikor eljön utolsó óránk, és magához vesz a mennyei dicsőségbe.

Aki együtt él a feltámadott Krisztussal, annak minden körülmények közt van reménység a szívében, az mindig megtalálja a módját, hogyan segítsen másoknak, abban Jézus békessége, az Ő csendes öröme lesz ott mindig.

Az boldogan vallja a többi hívővel együtt, még élete nehéz napjain is:

Krisztus feltámadott,
Kit halál elragadott,
Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk,
Hallelujah!

Ha Ő fel nem támad,
Nincs többé bűnbocsánat.
De él, ezért szent nevét
Zengjük Ő dicséretét,
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk,
Hallelujah!
vasárnap, 2011. április 24. 00:49
Visszatérve az ünnephez: akármilyen alaposan van is dokumentálva Krisztus feltámadásának eseménye, ezt mindenki csak hittel tudja komolyan venni. Mint ahogyan akkor is hiába mondták az asszonyok a tanítványoknak, hogy Krisztus feltámadott, nem hitték el, csak amikor találkoztak vele. És hiába mondták közülük tízen Tamásnak, aki akkor éppen nem volt köztük, hogy látták az Urat, ő sem hitte el, csak amikor találkozott vele.

Krisztus feltámadásának a tényéről maga a Feltámadott tud meggyőzni ma is mindenkit. De hogyan lehet ma találkozni vele? Az igében. Aki olvassa a Bibliát és hallgatja a Jézusról szóló beszámolót, igehirdetést, azt maga az élő Krisztus győzi meg arról, hogy mi az igazság. Ezért is fontos, hogy olvassuk a Szentírást, és rendszeresen hallgassunk igehirdetést, mert a hit hallásból van, mégpedig Isten igéjének a hallgatásából.
vasárnap, 2011. április 24. 00:49
Húsvét tehát nem a nyuszika, nem a piros tojás, nem a locsolkodás, még csak nem is a húsevés ünnepe, ezek mind később rakódtak rá az ünnep eredeti jelentésére, hanem Krisztus dicsőséges feltámadásának, az Ő nagy győzelmének az ünnepe. Kár, hogy ilyen ügyetlenül rajta ragadt a húsvét elnevezés. Helyesebb lenne feltámadás-ünnepnek nevezni. Mint ahogyan a vasárnapnak is sokkal szebb neve volt az „Úr napja”, és nem a vásározásra utaló vasárnap.

Nem árt, ha tudjuk, hogy a húsvéti locsolás a megtisztulás és újjászületés gondolatához kapcsolódó szokás ugyan, de tovább él benne az ősi termékenység-varázslás is, hiszen a hiedelem szerint az „élet vizével” locsolják a lányokat. Ugyanígy a nyúl jövetele és a tojás ajándékozás eredeti célja is termékenység-varázslás volt. Azt akarták általa elérni, hogy az illetőnek sok utóda és bő termése legyen. Bármilyen kedves népi szokások is tehát ezek, semmi közük a húsvét eredeti jelentőségéhez: Krisztus feltámadásához. A mögöttük rejlő babonás hiedelmekhez pedig nekünk ne leg
vasárnap, 2011. április 24. 00:48
5. Végül Krisztus feltámadása a hívők erkölcsi életének az alapja is. Hiszen mivel Ő él, az Ő szeme előtt zajlik az életünk, neki vagyunk felelősek mindenért. Ezért volt igaza annak, akinek a munkatársa egyszer ezt mondta: Nincs itt a főnök, mért melózol? Ő így felelt: Az enyém itt van! A hívő ember Jézus jelenlétében tölti minden percét.

Ez azonban azt is jelenti, hogy minden erejét a feladataira tudja fordítani. Hiszen Jézus Krisztus halálával bocsánatot szerzett a múltunkra, feltámadásával bebiztosította a jövőnket — akkor minden figyelmünkkel benne élhetünk a jelenben. Felszabadultan, boldogan.

Jézus feltámadásának tehát sok haszna van a számunkra. Nem csoda, ha az első keresztyének minden héten megünnepelték ennek a napját. A hét első napján, vasárnap, összejöttek, és dicsőítették élő Urukat. Ez lett számukra a legfontosabb ünneppé, ezért is került át lassan az Úrnak szentelt nap szombatról vasárnapra. Jézus feltámadásával valóban új korszak kezdődött, az új szövetség korszaka.
31 bejegyzés | 3 / 4 oldal