Protestáns ünnep Temesváron

Protestáns ünnep Temesváron

A temesvári történelmi protestáns egyházak hívei idén első alkalommal ünnepelték közösségben a Reformáció emlékünnepét. A protestáns felekezetekhez tartozó hívők kö­zös erőfeszítésének köszönhetően, 175 évvel ezelőtt felépült evangélikus-lutheránus templomban a házigazda gyülekezet vendégszeretetének örvendve, és a reformátor elődök által megfogalmazott Sola Scriptura-egyedül a Szentírás a hit forrása elv szellemében ünnepeltek együtt. A Szentírás üzeneteit nr. Fazakas Csaba esperes, belvárosi lelkipásztor, nt. Bálint Sándor újkissodai, nt. Kovácsné Papp Ibolya vöröscsárdai, nt. Gazda István, az Új Ezredév Református Egyházközség lelkipásztora, nt. Demeter Sándor kórházlelkész, valamint a házigazda nt. Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkipásztor tolmácsolták.

Igehirdetésében nt. Fazakas Csaba esperes a Reformáció által megfogalmazott értékek mai időszerűségét hangsúlyozta, kiemelve a reformátorok nyomdokaiban járva, a hitben való állandó építkezés megtartó és megerősítő jellegét.

Rend­ha­gyó módon az ünnepi istentisztelet résztvevői számára a lelkipásztorok közösen szolgáltatták ki az úri szent jegyeket, majd az idei választások során megválasztott tisztségviselők – Marossy Zsolt, Dundi Erzsébet, Illés Sándor, Gergely Balázs, Carp Mária, Putyora Matild, Boldizsár Klára és Kovács Ibolya – Isten és a gyülekezetek színe előtt tettek ünnepélyes esküt. A közös úrvacsorát és az eskütételt követően a gyülekezetek lelkipásztorai kifejezték reményüket aziránt, hogy a jövőben is lesz Reformáció Napi városi szintű protestáns istentisztelet.

Az ünnepi istentisztelet végén kellemes zenei meglepetésben volt részük az egybegyűlteknek: a református és evangélikus gyülekezetek tagjaiból verbuválódott zenekar, Fazakas esperes ve­zetésével előadta a Nicea-konstantinápolyi Hitvallás megzenésített változatát, Balassi Bálint Hymnus secundus című versének XVII. századi dallamára. Makkai Zoltán

Forrás:http://hetiujszo.ro

Szerkesztés dátuma: péntek, 2015. november 6. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 1,039


   


Tetszik