Barátaim rendszeresen küldenek érdekes, irásokat szerte a nagyvilágból, időnként én is mazsolázok hasonló érdekességeket , ezekből kötök egy szines csokrot .

 

Ábrányi Emil: Él a magyar!

Ábrányi Emil:  Él a magyar!
Ábrányi Emil  a múlt század elején élt  és írt ,  Cyrano fordítása
tette híressé. Ezt a verset 100 éve írta.


Ábrányi Emil:  Él a magyar!

Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról,
Mély sűlyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temető a múlt!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen... ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdő virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát -
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdől:
A te szabadság-szerető szívedtől
Új lángra gyúlad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!

Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket ül!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erős, nagy hittel, rendületlenül:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!
Szerkesztés dátuma: vasárnap, 2013. szeptember 22. Szerkesztette: Georgiu Marianna
Nézettség: 1,361


   


Tetszik 1 Szabó Erika kedveli
Szabó Erika

Megjegyzések

Georgiu Marianna
vasárnap, 2013. szeptember 22. 22:40
Szép
Fazekas Piroska
vasárnap, 2015. október 18. 08:06
Szász Károly
Hazámhoz

Hirt nem hallok már felőled,
Erdős-völgyes szép hazám!
Most, hogy távol vagyok tőled,
Most szeretlek igazán.
Azt a völgyet, azt a bérczet
Sohasem felejthetem,
S kél szivemben vágyó érzet:
Hogy zokogjak kebleden!

Semmi, semmi ki nem pótol,
El nem mossa képedet.
Kérdem a sebes folyótól:
Hogy hagyott el tégedet?
Kérdem a szálló madártól:
Tán kiszáradt a berek,
Hogy tőled ő is elpártol,
Mint a hűtlen emberek?

Gondolom: a nehéz felhő
Arczod özvegyfátyola.
Gondolom: a siró szellő
Egy ismerős furulya.
Gondolom: a virág-illat
Esdő sohajod talán;
S pásztortűz az a kis csillag
Kék havasod oldalán…

Téged látlak minden képben,
Mely felém száll messziről;
S a sik rónán minden lépten
Bérczek árnya leng körül.
Búcsuzó anya fiának
Egy ereklyeképet ad –
S az, habár az évek szállnak,
Mindig kebelén marad.