Mindennapi hitvallásunk

Mindennapi hitvallásunk


Tetszik  
   


Fotó Infó

Letöltés: Közepes méretben  |  Nagy méretben
Album Letöltése: Közepes méretben (zip)  |  Nagy méretben (zip)
Eredeti felbontás: 480x370 (0.2 Mp)

Fotó megjegyzések

Safar Bela
csütörtök, 2016. január 14. 17:55
2016. január 14. – Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom!
Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd,
senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és
tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul
nekik.”
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45
Safar Bela
csütörtök, 2016. január 14. 17:57
Elmélkedés:

Jézus korában a betegségek közül a leprát vélték az egyik legsúlyosabb
bajnak. Tulajdonképpen mindenféle bőrbetegséget leprának tartottak,
olyanokat is, amelyeket a mai orvostudomány már másként nevez. A betegség
terjedésének megakadályozására a leprás betegeket szigorúan
elkülönítették, semmilyen módon nem érintkezhettek az egészségesekkel. A
zsidóságnál a betegség tisztátalanságnak is számított, így a leprában
szenvedőket nem csak a társadalmi, hanem a vallási életből is kizárták.
Gyógyulásukat követően akkor lehettek újra a társadalom tagjai, ha a pap
gyógyultnak nyilvánította őket. Ezért küldi Jézus is a paphoz az általa
meggyógyított embert.
Safar Bela
csütörtök, 2016. január 14. 17:57
Az evangéliumi jelenet egy jellegzetes csoda elbeszélés. Egy leprában
szenvedő ember jön Jézushoz. Kérésével, térdre borulásával kifejezi
alázatosságát és hitét. Aligha jönne Jézushoz, ha nem hinne abban, hogy
képes őt megszabadítani súlyos bajától. Az Úr a szíve mélyéig együttérez
ezzel az emberrel, sajnálja őt, ismeri mindazokat a hátrányokat, amelyek
az illetőt érik betegsége miatt, ezért nem tagadja meg tőle a segítséget.
A gyógyulás Jézus érintésének és szavának köszönhetően megy végbe,
mégpedig azonnal.
A csoda azt szemlélteti, hogy Isten segít a szenvedő emberen, és arra
ösztönöz minket, hogy ébresszük fel szívünkben az együttérzést a betegek
iránt.
© Horváth István Sándor
Safar Bela
csütörtök, 2016. január 14. 17:58
Imádság:

Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,
hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon
mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a te szereteted
megvalósul.
Szent II. János Pál pápa

Üzenet írása