Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 15. 23:38
A gergeti Szentháromság-templom közel 2200 méterrel magasodik a tengerszint felett, a Kazbek-hegy lábánál. A 14. században építették, azóta nem is módosítottak rajta semmit, harangtornya is pontosan ugyanúgy néz ki, mint 700 éve.
Safar Bela
kedd, 2015. december 15. 23:45
Fontos szerepet töltött be háborús időkben: ide menekítették az ország legféltettebben őrzött kincseit, ereklyéit. A semmi közepén álló, a hegy mögött megbúvó templom az ország jelképévé vált.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 15. 23:33
Reményik Sándor: Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezed a szívedre,
Hallgasd, figyeld hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a szürke kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod, hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? S hogy tükröződni
Látod a vízben az eget.
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák:
Rajtuk át Isten szól: jövök.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 15. 23:07
" Mert aki kér , mind kap ; és aki keres , talál ; és a zörgetőnek megnyittatik . "
/ Máté : 7 ; 8 /
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 15. 23:04
Égi Anyánk,hú fiad
Esdő imája kér,
Tört szívünkből a bízó hit,
Hisszük hozzád elér.
Ragyogj mosolyt e bús szemekbe,
Gyógyítsd meg sok sajgó sebünk,
Fájdalmas Szűz,ím esdekelve
Most mind eléd térdelünk, Ámen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 15. 23:00
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK ISTENNEK SZENT ANYJA..LEGYEN A VILÁGON BÉKE!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 15. 22:59
2015. december 15. – Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!” A fiú azt
válaszolta: „Nincs kedvem!”, de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!”, menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”
Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
Mt 21,28-32
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 16:43
Napi evangélium
2015. december 14. – Hétfő
Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?”
Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: „Az emberektől”, akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartja.” Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így” – felelte Jézus.
Mt 21,23-27
Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 16:45
Elmélkedés:
A vallási vezetők és Jézus párbeszédét olvassuk a mai evangéliumban. Az előbbiek Jézus hatalmának eredetére kíváncsiak. Jézus viszont megfordítja a helyzetet és Keresztelő János hatalmának, erejének eredetével kapcsolatban kérdezi őket. A vallási vezetők inkább nem válaszolnak, amelynek hátterében hitetlenségük és a néptől való félelmük húzódik meg. Hallgatásukkal, tétovázásukkal, bizonytalanságukkal saját tanítói tekintélyüket, hitelességüket rombolják le. Érdekes, hogy ők, akik számára rendkívül fontos, hogy a nép elismerje tekintélyüket és a vallásosság példaképeiként tekintsenek rájuk, észre sem veszik hitelességük, népszerűségük hanyatlását
Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 16:45
Amikor pedig később észreveszik, hogy a nép inkább hallgat az újszerűen tanító Jézusra, mintsem rájuk, akkor nyíltan szembefordulnak vele és a vesztét akarják.
A várakozás és a lelki felkészülés mellett az adventi időben fontos számomra a felismerés. Az új dolgok felismerése és elfogadása. Isten ajándékának felismerése és elfogadása. Annak felismerése, hogy bizonyos dolgokat el kell hagynom, azokon túl kell lépnem, hogy elindulhassak Isten vezetésével egy új úton. Annak felismerése, hogy nem mehetek mindenben a magam feje után, hanem érdemes Isten útmutatásait követnem.
Ma nem ragaszkodom a magam elképzeléseihez, hanem elfogadom mások véleményét.
© Horváth István Sándor
Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 16:46
mádság:
Urunk, Jézusunk! Az ünnep kapujában állva nem gondoljuk azt, hogy méltók vagyunk jöveteledre és a veled való találkozásra. De kifejezzük vágyunkat, irántad való vágyakozásunkat, a szeretet utáni igaz vágyunkat. Látni szeretnénk téged, s szeretnénk felismerni benned Megváltónkat és Üdvözítőnket!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 16:21
Zalán Keresztes Nem lehet azt mondani, hogy keresztény vagyok és közben pogányként élek. Egyáltalán nem könnyű keresztény életet élni, de szép, nagyon szép!
Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 16:22
Judit Kiss Igen! Így igaz Zalán! Nem könnyű...,de szép hitben élni! Keresztényként élni! .....bár gyermekkoromtól vallásos nevelést kaptam,de életem legszükségesebb pillanatában vált Isten igazán életem részévé...Ma már tudom, hogy akkor Ő meghallotta kétségbeesett imámat...! Azóta tudok képmutatás nélkül szeretni...,akkor tudtam igazán a szívem mélyére nézni...,valami megmagyarázhatatlan békesség költözött belém.Megkaptam egyszerre mindazt, amit senki más nem tudott megadni...Szeretetet, békét és örömöt! smile hangulatjel
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 15:38
„Az élet nagy tragédiái közepette hogyan lehet meglátni az Isten atyai arcát? A keresztre kell tekinteni, mely az Isten tévedése, az Isten elpusztítása volt mindaddig, amíg el nem jött a Feltámadás, mely mindent megújított."

Ferenc pápa
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 15:35
A pápa Ugandában: utazásom hívja föl a figyelmet Afrikára

Ferenc pápa pénteken délután udvariassági látogatást tett Entebbe-ben (Uganda közigazgatási központjában) az elnöknél, Yoweri Kaguta Museverinél. Az elnöki rezidencián (State House) találkozott a hatóságok vezetőivel és a diplomáciai testülettel, akikhez beszédet intézett. Ebben kiemelte, hogy látogatása csúcspontja az ugandai vértanúk szentté avatásának ötvenedik évfordulója, de reméli, hogy utazása egyben fölhívja a figyelmet az egész afrikai földrészre. Ünnepélyes fogadtatásban részesítette az ugandai nép Ferenc pápát, akit az entebbe-i repülőtéren pergő dobokkal és törzsi tánccal várt a helyi lakosság. A repülőtérről az elnöki palotáig vezető 7 km-es úton nagy tömeg üdvözölte lelkesen a Szentatyát.

A hit fontossága, az erkölcsi tartás és a közjó szolgálata
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 15:33
Ferenc pápa homíliája az ugandai vértanúk kegyhelyén: tanúságtételüket vigyük haza

Ferenc pápa szombaton reggel a Kampalától 13 km-re fekvő Namugongo-ba látogatott és felkereste a 25 katolikus és anglikán vértanú emlékhelyét. Először az anglikán vértanúk kegyhelyén imádkozott, majd a közeli katolikus templomba tért be, ahol a 22 katolikus vértanúra emlékezett. A modern templom a helyi hagyományos törzsi sátorra, 22 gerendája pedig annak a sátorfájára emlékeztet, miközben utal a vértanúk számára is. A templom főoltára Lwanga Szent Károly ereklyéit őrzi, akit 1886. június 3-án öltek meg a hite miatt. Az afrikai fehér atyák szavára tért meg és mint a királyi testőrség parancsnoka, külön büntetést kapott, elevenen égették el. Sírja a halála óta zarándokhely, egyúttal az ország nemzeti szentélye. Az ugandai vértanúkat a II. Vatikáni Zsinat során VI. Pál pápa avatta szentté 1964. október 8-án. A namugongoi kegyhelyen mintegy százezer hívő gyűlt össze, hogy részt vegyen a Lwanga Szen
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 15:31
Ferenc pápa megnyitotta a bangui katedrális szentkapuját: Bangui a világ spirituális központja

Vasárnap délután került sor Banguiban Ferenc pápa afrikai útjának csúcspontjára, a főváros székesegyháza szent kapujának a megnyitására. A pápa a székesegyház szentkapuja megnyitásának ünnepi szertartása előtt ezekkel a rögtönzött szavakkal fordult mindenkihez: „Bangui ma a világ spirituális központja
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 15:19
Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk kérünk tégedet,
Légy kegyes és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet!

Álmodjék rólad a szívünk,
Álmunkban is te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
Midőn új napra ébredünk.

Adj nékünk üdvös életet,
Szítsd fel a szív fáradt tüzét:
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét!

Kérünk, kegyelmes jó Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
Ki Szentlélekkel és Veled
Uralkodik, s örökkön él.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 15:14
XVI. Benedek is részt vesz az irgalmasság szentévének megnyitóján

XVI. Benedek emeritus pápa is részt vesz az irgalmasság szentévének megnyitóján a Szent Péter-bazilikában, amikor ünnepélyesen kitárják a székesegyház szent kapuját.

Ferenc pápa hívta meg elődjét a szertartásra, amelyre december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kerül sor a Szent Péter-bazilika előterében.
Safar Bela
hétfő, 2015. december 14. 15:14
Az irgalmasság szentéve 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kezdődik, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén ér véget.

Benedek pápa már több ízben elfogadta Ferenc pápa meghívását, legutóbb február 14-én vett részt a Szent Péter-székesegyházban az új bíborosok kreálásán a konzisztórium alkalmával.

(Magyar Kurír)

3196 megjegyzés | 10 / 160 oldal