Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:33
Keresztségeddel megszentelted teremtményeidet és utat nyitottál mindazoknak, akik a keresztséggel hozzád térnek,
tégy minket a világban evangéliumod munkásaivá!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:27
AZ IMÁDSÁG, MIKÖZBEN GYAKOROLTATJA A LELKET, ISTENNEL EGYESÍTI, ÉS A MEGFESZÍTETT KRISZTUS NYOMDOKAINAK KÖVETŐJÉVÉ TESZI.
ÍGY ISTEN A MAGA KÉPMÁSÁVÁ ALAKÍTJA LELKÜNK A SZERETET VÁGYAKOZÁSA, ÉRZÜLETE ÉS EGYESÜLÉSE ÁLTAL.
/Sziénai Szent Katalin/
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:20
TÉGY JÓT URAM NÉPEDDEL!
Isten örök szövetséget kötött népével,
és nem szűnik meg jót tenni vele.
Adjunk ezért hálát neki, és bizakodó lélekkel
terjesszük eléje imádságos kérésünket:
Tégy jót, Urunk, népeddel!
Szabadítsd meg, Uram, néped,
áldd meg a te örökséged!
Tégy jót, Urunk, népeddel!
Gyűjtsd egybe azokat, akiket a keresztény
névvel ékesítettél fel, hogy higgyen
a világ Krisztusban, akit küldtél!
Tégy jót, Urunk, népeddel!
Add kegyelmedet jó barátainknak
és ismerőseinknek, ők is
sugározzák Krisztus fényét!
Tégy jót, Urunk, népeddel!
Mutasd meg szereteted a haldoklóknak,
add, hogy meglássák az üdvösséget!
Tégy jót, Urunk, népeddel!
Légy irgalmas meghalt testvéreinkhez,
fogadd be őket a Krisztusban elhunytak közé!
Tégy jót, Urunk, népeddel! ÁMEN
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:12
Ha kifognék egy római katolikus aranyhalacskát, aki azt mondaná, hogy egyetlen dolgot kérhetek a kedves Testvéreim számára, akkor az a következőt kérném: Az emberek merjék, akarják keresni, meglátni Isten Orcáját a világban! Ők maguk érezzék Jézus Krisztus szent jelenlétét, hogy merjenek Vele baráti, gyermeki, munkatársi viszonyt kialakítani! Azért imádkoznák, hogy ne féljenek az emberek a Teremtőjüktől, hanem lássák meg a Jeruzsálem előtt térdre boruló, síró Istent, aki a mai napig és a világ végéig próbálja összegyűjteni szeretettel az embereket, mint kotló a csibéit... Csaba t.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:08
Szűzanya által ajánlott ima minden reggelre
Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek.
Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked:
Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét,
amely a világ összes Tabernákulumában jelen van,
engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják.
Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására
könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket.ÁMEN
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:03
Napi evangélium – 2016. január 12. – Kedd
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28
Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:04
Elmélkedés:
A szentírástudósok sokszor hangsúlyozzák, hogy nem elegendő csupán Jézus cselekedeteire vagy csak tanítására koncentrálni. Ha kizárólag csak az egyikre figyelnénk és háttérbe szorítanánk a másikat, aligha értenénk meg az Úr igazi mondanivalóját. Jézusnál a tett és a tanítás megbonthatatlan egységet alkotott. Cselekedetei megerősítették azt, amit szavaival mondott. Tanítása és cselekedetei arra irányultak, hogy meghirdesse és egyúttal jelenvalóvá is tegye az Isten országát.
Minderre kiváló példa a mai evangéliumi részlet. Jézus úgy tanít, hogy szavában az emberek észreveszik a különleges erőt, isteni hatalmat. Majd pedig gyógyít, kiűzi egy emberből a tisztátalan lelket, azaz a gonosz lelket.
Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:04
A jelenet minden bizonnyal legérdekesebb eleme, hogy a gonosz lélek felismeri Jézus isteni hatalmát. Tudja, hogy az Úr hatalma erősebb nála, és „Isten Szentjének” nevezi őt. Világos tehát, hogy az isteni és ördögi hatalom küzdelméről van szó ezeknél a szabadító csodáknál. A gonosz a vesztünket, Isten az üdvösségünket akarja. A csoda azt szemlélteti, hogy Isten országa azáltal veszi kezdetét, hogy Jézus győzelmet arat a gonosz lelkek, a démonok felett. Miután megszűnik a gonosz ártó hatalma, uralomra jut Isten üdvözítő ereje. Engedem-e, hogy Isten legyen életem Ura?
© Horváth István Sándor
Safar Bela
kedd, 2016. január 12. 12:05
Imádság:
Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű, következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s üresség. De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni; maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest” szemeink elől semmiféle dolgunkban.
Ámen.
Prohászka Ottokár
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2016. január 11. 22:37
FOHÁSZ
Istenünk, hirdesse nagyságodat hitvallásunk, amellyel elismerjük, hogy szolgáid vagyunk. Te üdvösségünkért tekintetre méltattad Szűz Mária alázatosságát; kérünk, bennünket is emelj fel magadhoz, és vezess a megváltás teljességére. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. ÁMEN
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2016. január 10. 14:07
Áldott vasárnapot
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 13:06
"... nem az győz, aki kemény marad, hanem, aki meglágyul és enged és befogad és felad és feloldja önmagát, tudja, hogy az önfeladás nem a gyengeség, hanem az erő jele. Tudja, milyen rettentő őrület azt hinni, az a helyzet ura, aki kevésbé szeret, aki inkább megtartja eszét, aki hidegebb marad, aki távolabb tartja magát - ez a tévedés, amin minden sors összetörik: a győzelem azé, aki inkább szeret, aki elveszti erejét, aki jobban áthevül, aki közelebb van, aki fel tud olvadni, aki meg tud semmisülni... Mindig az győz, aki fel tudja adni énjét. " (Hamvas Béla)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 13:03
Az istállótrágya bizony büdös és piszkos. De a ló nagy erőfeszítéssel kihordja a szántóföldre. Aranyló búzakalász és édes bor növekszik belőle, hiszen soha nem fejlődne olyan bőségesen, ha nem lenne megtrágyázva. Nos, a trágya a te hiányaidat jelképezi, melyeket nem vagy képes megszüntetni, legyőzni, letenni magadról.
Vidd ezt a trágyát elszántan, szorgalmasan Isten akaratának szántóföldjére. Szórd szét nagy alázattal, teljes nyugalommal. Meglátod, jó gyümölcsöt terem. (Tauler)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:59
Amikor nyomorúságos helyzetben lesztek, tegyetek úgy, mint a jégmadár, amely a hajó vitorlarúdjára rak fészket; rugaszkodjatok el a földtől, gondolataitokat és szíveteket fordítsátok Isten felé, mert csak Ő adhat nektek vigaszt és erőt, hogy szentül kiálljátok a próbát.(Szent Pio atya)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:57
Amikor nem tudsz nagy léptekkel haladni az Istenhez vezető úton, elégedj meg kicsiny lépéseiddel és várj türelemmel, amíg majd futni tudsz vagy inkább repülni. Jó gyermekem, fogadd el, hogy most még csak kis méhecske vagy, akiből nemsokára für
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:54
Úgy cselekedj, mintha minden rajtad múlna, de úgy bízz Istenben, mintha minden rajta múlna.
(Loyolai Szent Ignác)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:49
Kérlek, ne vágd ketté azt, ami egy... A szeretet benned van, mégsem tudod szavakkal körülírni. A legbátrabb képzelőtehetséggel sem tudsz mesélni arról, mit érzel, amikor szeretsz. A szeretet - akárcsak a boldogság, a hűség és az igazság - egy magasabb világból érkezik, onnan, ahol nem kell hozzá szó, hogy érezni tudd, és kifejezd. A szeretet létezéséhez nincs szükséged szemre, fülre, kézre, színekre, hangokra, mozgásra; ahhoz, hogy élni tudj vele, nincs szükséged semmire magadon kívül. A szeretetnek azonban szüksége van rád: te vagy a szeretet küldötte. A földre érkezvén, magaddal együtt a szeretet hírét is elhoztad - így te magad lettél a szeretet.(Taitosz)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:44
Akinek van ideje, ne késlekedjék. Ne halasszuk holnapra azt, amit ma megtehetünk! A jövőben sok-sok jót tehetünk még, de ki mondja meg, hogy élünk-e holnap? Hallgassunk lelkiismeretünk hangjára, az igaz prófétára. Ha halljátok ma az Úr hangját, ne akarjátok befogni füleiteket. Keljünk föl és használjuk ki az időt, mert csupán a tovatűnő pillanat a miénk.(Pio atya)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:42
O ,HA ARCOD MEGLELEM , ALDOTT OSTYA SZENT SZINEBEN BOLDOG VAGYOK EN !
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:25
Imádság
Ha sorsom néha megtapos
S bú fogja szívem át,
Elmondok egy csodálatos
Igéjű mély imát.
Megnyugtató áldott varázs
Árad belőle rám,
S gyógyít a szent vigasztalás,
Míg mondogatja szám.
S egyszerre nem fáj semmi sem,
Gond és bú nem sebez,
Sírok, hiszek s nehéz szívem
Oly könnyű, könnyű lesz.
Áprily Lajos fordítása

3196 megjegyzés | 2 / 160 oldal