Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:59
Нуньес дель Валье, Педро (1614-1654) *Поклонение волхвов*

Pio atya breviáriuma - január 06.

A szeretet nem tűr halogatást - a Háromkirályok sem sajnálták a fáradtságot, hogy megismerjék és szeressék Azt, aki kegyelmi hatásával szívüket megnyerte, túláradó szeretetével megsebezte.
Mert a szív nem maradhat meg kicsiny valójában:
kiárad belőle, ami betölti.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:54
Benozzo Gozzoli: 'The Virgin and Child Enthroned among Angels and Saints' On the left Saint John the Baptist and Saint Zenobius are shown standing near the kneeling Saint Jerome. On the right stand Saint Peter and Saint Dominic while the kneeling figure is Saint Francis.
Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:54
Pio atya breviáriuma - január 03.

Akinek van ideje, ne késlekedjék!
Ne halasszuk holnapra azt, amit ma megtehetünk!
A jövőben sok-sok jót tehetünk még, de ki mondja meg, hogy élünk-e holnap?
Hallgassunk lelkiismeretünkre, az igaz prófétára. Ha halljátok ma az Úr hangját, ne akarjátok befogni a fületeket!
Keljünk föl, és használjuk ki az időt, mert csupán a tovatűnő pillanat a miénk.

By you, O Mother and Virgin, heaven trembles with elation and the angels and the archangels rejoice.
St Cyrille
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:50
Francesco Curradi, Madonna and Child Enthroned with Saint John the Baptist, Saint Charles Borromeo, and Saint Mary Magdalene de Pazzi, 17th century

Pio atya breviáriuma - december 31.

Csak azt illeti a dicsőség koszorúja, aki bátran küzd az utolsó pillanatig.
Szent harcunkat kezdjük meg a következő évben is. Isten segít majd és az örök győzelemmel koronázza meg életünket.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:47
Pio atya breviáriuma - december 30.

Nehéz szentté válni.
Nehéz, de nem lehetetlen. A tökéletessé válás útja hosszú. Olyan hosszú, mint bármelyikünk élete. A megpihenés vigasz a hosszú úton. De amint felfrissültünk, nyomban fel kell kelnünk és folytatni utunkat.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:42
Mai Evangélium - 2015.12.29.

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele.
Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:43
Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: „Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Lk 2,22-35
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:35
Szeretet ösvényén - Böjte Csaba gondolatai

'A boldogság benned van'
'Karácsony nagy üzenete: a boldogság benned van, és te ezt odaajándékozhatod Isten nevében társadnak, gyermekednek, mindenkinek. Tedd meg alázattal, hisz erre születtél!'
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:30
HIMNUSZ APRÓSZENTEK TISZTELETÉRE
Ártatlan apró vértanúk
dicsőítsen ma szent dalunk!
A föld elvesztett, s könnye hull
az ég elnyert, s örömre gyúl.
Megölt a vad, gonosz király,
de Alkotónk szent karja várt,
hogy országába fölvegyen,
hol fény s öröm vár szüntelen.
Halálotok gyöngyként ragyog
Krisztus körül, ártatlanok,
kétévesek sem voltatok,
s már mennybe vittek angyalok.
Ó város, szentté tett az ég
mint Megváltónk szülőhelyét,
kinek mint zsenge áldozat
első mártírvér itt fakad.
Állnak királyi trón előtt
tündöklő fényruhában ők,
ingecskéjüknek bíborát
a Bárány vére mosta át.
Jézus, neved legyen dicső,
kit földre szült a Szűz szülő,
Atyádnak s Lelkednek veled
örök dicsőség, tisztelet! Ámen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 12:24
Karácsony nyolcada: 5. nap
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 11:14
Isten szava...
"Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Istennek szájából származik"
Nem hasonlat ez, hanem szó szerint értendő törvénye az életnek.
Lelkileg éppen úgy lehet hiányosan táplálkozni, lelkileg éppen úgy lehet éhhalált szenvedni, mint testileg.
A mai emberiség lelki tekintetben krónikus éhezésben szenved. mert, hisz azzal nincs elintézve az ügy, hogy a Bibliát kinyomtatják, megvásárolják, még azzal sem, hogy olvassák azt. A Biblia azt kívánja, hogy az emberek, mint Isten tulajdon szavát értsék és tegyék a magukévá, csak így képes táplálni minket.
Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 11:14
Sokak számára azonban - bármi legyen is ennek az oka - a Biblia szava megemészthetetlen. Nem beszél hozzájuk. Ezért tolmácsot keresnek, hogy az lefordítsa nekik a Biblia nagy, nehéz és idegen szavait, saját életük nyelvére.
Nem baj, ha nem vagy prédikátor vagy teológus! Te is lehetsz tolmács!
Próbáld ki!
(Brunner Emil)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 11:10
LEHETETLEN!

Lehetetlen Istent imádni, és közben változatlanul maradni. Megváltozott szivünk a legbiztosabb jele annak, hogy igazi istentiszteleten vettünk részt.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 11:08
ÉLŐ VÍZ

Meg se forduljon a fejedben, hogy a benned lakozó élő víz folyamait valaha is úgy lekorlátozd, hogy az csak csordogáljon!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 11:05
ÉN JÉZUSOM! (ima időseknek)

Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha bántanak, ne zokogjak!
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek!
Te erősíts meg erőtlenségemben,
Hogy hősként vihessem a keresztem.
Te légy gyávaságom erős támasza
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen!
Ó, adj azoknak szeretetet,
akiknek én adtam életet!
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet megértő szánalom.
Áldd és őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy majd találkozzunk Nálad - egykoron!
Vezess, erősíts, oltalmazz,
S végső órám
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 10:56
"Ahogyan folyamatos közösségben élünk az Úrral, a hitünk egyre tántoríthatatlanná válik. Egyszerűen képtelenek leszünk szívünkben kételkedni.
Istennel járt utunkon egyszer csodálatos egyesülés következik be: az Ő élete, természete ábrázolódik ki bennünk.
Ahogyan az igéjét olvassuk és elhisszük azokat az ígéreteket, amelyeket oly nagylelkűen tett nekünk, részeseivé vállunk legbensőbb lényegének, életének.
Így válik vőlegényünkké az Úr, mi pedig eljegyzett menyasszonyaivá. A szavai számunkra szellem és élet: átalakítanak, megváltoztatnak bennünket, kiszorítják belőlünk azt, ami test, és belénk oltják az Istenit." Ámen!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 10:49
A bölcsek útja

"Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben..., íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe..." (Mt 2,1)

Az ötödik századtól terjedt el az a legenda, hogy három király látogatta meg a kis Jézust Betlehemben. A Biblia híradása nem szól arról, hogy hányan mentek, csak az derül ki, hogy olyan csillagászattal is foglalkozó tudósok voltak, akik feltehetően Babilonból indultak el, ahol a fogság után ott maradt zsidóktól hallhattak arról, hogy jön majd egy nagy király, aki isteni teljhatalommal cselekszik. S amikor a Jupiter (királycsillag) és a Szaturnusz (Izrael csillaga) ritka együttállása bekövetkezett, nekik ez azt jelentette, hogy Izraelben megszületett ez a nagy király. Elmentek hát, hogy hódoljanak előtte.
Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 10:51
Így kapcsolódik össze a hallott ige az ember sajátos gondolkozásmódjával, így beszél Isten mindenkivel a neki érthető nyelven.

Útjuknak három szakasza volt:

Először a hazájuktól Jeruzsálemig. Nagyon messziről indultak el: térben több ezer kilométerről, szellemileg pedig a komor végzethittől. Akit azonban Isten szeretete vonzani kezd, az bármilyen messzeségből el fog jutni hozzá. Akkor is, ha nem kapott vallásos nevelést, s akkor is, ha erkölcsileg mélyre került közben.
Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 10:53
Másodszor Jeruzsálemből Betlehemig. Megérkezve a fővárosba a királytól kértek tájékoztatást. Nem tudták, hogy Heródes betegesen féltékeny, s egy új király születésének híre őt is, az embereket is félelemmel tölti el. A szakemberek megkeresik Mikeás könyvében: a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie. Az nyolc-tíz kilométerre van Jeruzsálemtől, de nem kíséri el őket senki. Ez nagy csalódás lehetett, de elindultak oda, megtalálták a gyermek Jézust. Nagy örömmel örvendeztek, és ajándékaikat átadva imádták őt.

Istenem, segíts végigjárni azt az ut
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 10:12
Pio atya breviáriuma - december 29.

Ha eljön az utolsó óra, és szívünk utolsót dobban, minden befejeződik számunkra, az értékes és az értéktelen idő is.
Úgy jelenünk meg az ítélő Krisztus előtt, ahogyan a halál ránktalál.
Könyörgéseink, könnyeink, bűnbánatunk, amelyek a földön még meghatották volna ISTEN SZÍVÉT, és amelyek a szentségek segítségével bűnösökből szentekké tehettek volna bennünket, mostmár semmit nem érnek. A kegyelem ideje elmúlt. Megkezdődött az ítélet ideje.

3196 megjegyzés | 5 / 160 oldal