Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 10:07
Látni a ködben

"Pár évvel ezelőtt egy adventi nap vastag köd telepedett a városra. Esteledett, mikor kiléptem a munkahelyemről, ahol épp karácsonyi összejövetelünket tartottuk. Körülnéztem, és szó szerint semmit sem láttam. Elindultam a megszokott irányba, de pár sarok után rájöttem, eltévedtem. Alig egy kilométerre laktam az irodától, ahol dolgoztam, de a teljes homály összezavarta tájékozódásomat. Nem láttam az embereket, a parkoló autókat, villanypóznákat, semmit. A köd mindent a láthatatlanság köpenyébe burkolt.
Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 10:07
Fogalmam sem volt, merre tovább. Minden irány egyformának tűnt.
Egyszer csak jobb oldalról közeledő lépések ütemes kopogása hallatszott. Megrémültem. Ha most valaki megtámad, el sem tudok menekülni. Álltam, s ijedten várakoztam. A ködből egy férfialak közeledett határozott, biztos léptekkel. Csak mikor már mellettem volt, vettem észre, hogy vak, és fogalma sincs a minket körülölelő ködről. Köszöntem neki, ő visszaköszönt, és folytatta volna az útját. Megállítottam, és hirtelen ötletből elmondtam neki szorult helyzetemet, azt, hogy eltévedtem a ködben, s hogy melyik lakótömbben lakom. ,,Ó, jól ismerem a helyet. Karoljon belém, odavezetem", mondta. Pár perc alatt biztonságban hazaértem."
Forrás: www.laudetur.hu
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 09:57
38 éve nem tapasztalta a világ azt a jelenséget, melyben idén szenteste volt részünk. A karácsonykor érkező telihold többek közt a Long Nights Moon és a Full Cold Moon névre is hallgat, és világszerte nagy érdeklődés kísérte. Sajnos hazánk felett a legtöbb helyen erősen felhős volt az ég, így szinte esélyünk sem volt kiélvezni ezt a ritka látványt. A Föld különböző pontjain azonban természetesen megörökítették azt, amiről lemaradtunk, így most te is bepótolhatod.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 29. 09:53
Túrmezei Erzsébet: Fületlen bögre

Ma este elmosogattam éppen nyolcra.
Rakosgattam a bögréket fel a polcra.
Kettő van fületlen, de elölről szépek,
Egészen olyanok, mint a többi épek.
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni,
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni.

Most eszembe jutott sok felebarátom,
Hogyha képletesen fületlennek látom,
Úgy teszem-e őket életem polcára,
Hogy ne lássunk mindig arra a hibára?
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra,
Mert (csak ha így térek egyszer nyugovóra)
Akkor tesz el az igazságos Isten
Ahogy a bögréket rakosgattam itt lenn
A mennyei polcra nagy irgalmú szemmel
Hátrafelé az én letörött fülemmel.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 28. 14:52
.
Nap szentje: APRÓSZENTEK
+Betlehem Kr. e. 7-6.

.
Azok a gyermekek viselik ezt a kedves nevet, akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt öletett meg Heródes, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát, és dinasztiát alapíthat a zsidók országában. A rómaiak Kr. e. 43-ban ültették a fejedelmi székbe az idegen, idúmeus származású Heródest, akinek a történelem a Nagy jelzőt ajándékozta. Mi elismerő megbecsülést hallunk e jelzőben, a kortársak számára azonban csak annyit jelentett, hogy ,,az idősebb'' Heródes. Akik ismerték, meglehetősen rossz véleménnyel voltak róla, mert ravaszsággal, vesztegetésekkel, szónoki ügyességgel és erőszakkal szerezte hatalmát.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 28. 14:47
Adoremus (könyörgés)
Az oldal kedvelése · 10 órája ·


APRÓSZENTEK ÜNNEPE - december 28.
.
Példájuk:
Istenért mindent vállalnunk kell!

.
Imádság

.
Ártatlan apró vértanúk
dicsőítsen ma szent dalunk!
A föld elvesztett, s könnye hull
az ég elnyert, s örömre gyúl.

Megölt a vad, gonosz király,
de Alkotónk szent karja várt,
hogy országába fölvegyen,
hol fény s öröm vár szüntelen.

Halálotok gyöngyként ragyog
Krisztus körül, ártatlanok,
kétévesek sem voltatok,
s már mennybe vittek angyalok.
Safar Bela
hétfő, 2015. december 28. 14:48
Ó város, szentté tett az ég
mint Megváltónk szülőhelyét,
kinek mint zsenge áldozat
első mártírvér itt fakad.

Állnak királyi trón előtt
tündöklő fényruhában ők,
ingecskéjüknek bíborát
a Bárány vére mosta át.

Jézus, neved legyen dicső,
kit földre szült a Szűz szülő,
Atyádnak s Lelkednek veled
örök dicsőség, tisztelet!
.✝
Amen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 28. 14:00
Placid atyát ünnepeltük! Dr. Hoffman Tamás polgármester úr köszöntötte a kerület díszpolgárát a szentmisében, melyet az ünnepelt mutatott be. Az ünnep háziasszonya Virághalmy Judit volt:
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:46
Diicsősség a magasságban Istennek!
Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:47
József Attila:
BETLEHEMI KIRÁLYOK
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:47
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
1929. december
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:25
Nap szentje: SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA
Az Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség: Péter után ő a legfontosabb az apostolkollégiumban. Az apostolok közül csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. A négy evangélista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi János sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint ,,a tanítvány, akit Jézus szeretett'', s ez olyan jelző, amelyet a tanítványok közül senki más nem visel.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:20
Napi evangélium – 2015. december 27. – Vasárnap
A Szent Család: Jézus, Mária és József

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták,
Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:22
Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.” Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.
Lk 2,41-52
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:18
SZÍVETEKBEN URALKODJÉK KRISZTUS BÉKÉJE,KRISZTUS TANÍTÁSA TÖLTSÖN EL TITEKET GAZDAGON.
ALLELUJA.
/Kol. 3,15/
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 14:15
IMA A CSALÁDI SZERETETÉRT
Istenünk, Atyánk! Te vagy minden szeretet forrása, mert Te vagy a szeretet. Te teremtetted az embert, aki szeretni akar és szeretetre vágyik. Te alkottad az embert férfinak és nőnek, akik a házasságban keresik és találják meg szereteted szépségét.
Te oltottad a férfi és a nő szívébe a vágyat, hogy ne elégedjenek meg az egymás felé forduló szeretettel, hanem a tőled kapott, életet fakasztó szeretetükkel gyermekeknek adjanak életet.
Te rendelted, hogy a gyermekek tisztelő és gondoskodó szeretettel viseltessenek szüleik iránt. Te akartad, hogy a testvéri szeretet támogató és megerősítő erejében alakuljon jellemük, formálódjon személyiségünk.
Te szítsd fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy annak erejében tisztán, őszintén és áldozatosan tudjuk szeretni egymást a családban!
A mai napon magunkat újra a názáreti Szent Család oltalmába ajánljuk.
ÁMEN
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 27. 13:52
A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN imádkozzunk a Szent Családért és MINDEN CSALÁDÉRT a földön!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 26. 23:17
Szent Karácsony ünnepe közeledik….szeretném megosztani az alábbi gondolatokat….
.
Karácsonyfa .
-
A szeretet az életem gerince , a szép zöld fa , szavaim , a tetteim, terveim , kapcsolataim pedig a csillogó díszek , a finom édességek A díszek fontosak hisz nélkülük a fa nem karácsonyfa , de egészen biztos, hogy szeretet nélkül csak zengő érc és pengő cimbalom az életem . Szeretet nélkül nem érvényes a házasság , nincs értelme megfogni a másik kezét.
.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 26. 21:51
Kedves Istvánok, Pisták,Pityuk Isten éltessen benneteket!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 26. 21:39
„ Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük
önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet
csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a
nagyságát, hogy Isten az embert saját képére teremtette.”
Wass Albert /Az én titok-karácsonyom /

3196 megjegyzés | 6 / 160 oldal