Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 26. 21:13
Ferenc pápa otthonában, a vatikáni Szent Márta-vendégház földszintjén karácsonyra fölépült betlehem a híres dél-olaszországi sziklaváros, a híres Matera festői keretébe illeszti a születés történetét, és megeleveníti az 1223-ban Szent Ferenc által Greccióban emelt ábrázolást.
A jelenet mintegy kimerevíti az időt, azt a pillanatot, amelyben Szent Ferenc és társai saját kezűleg elkészítik a jászlat, fölidézve Jézus születését.
A szerző, Franco Artese – aki 2012-ben a Szent Péter-téri jászlat is megalkotta – úgy rendezte a jelenetet, hogy a Gyermek Jézust, Máriát és Józsefet Assisi szentjének gondjaira bízta.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 26. 21:09
Akiket a szívünk gyászol,
Elmentek már, messze, távol,
Hiányoznak mindig,
Hiányoznak karácsonykor,
Könnycsepp gurul, hangtalanul,
Szívünk zokog, lelkünk tanul,
Elmentek oly váratlanul,
De szólnak hozzánk, hangtalanul,
Minden csillag értük ragyog,
Ők velem vannak, én velük vagyok,
Ők már karácsonyi Angyalok,
Tőlük már láthatatlan ajándékot kaphatok.
Bedő Gábor
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 25. 16:03
Áldott karácsonyi ünnepeket.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 25. 15:17
Zsoltárok könyve: 97
Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 25. 15:13
„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. „
Nyisd meg a szíved ma és ünnepelj Jézussal !
Nyisd meg szíved ,hogy az egyszülött Fiú , számodra is személyes ajándék lehessen!
Isten felbecsülhetetlen ajándékkal ajándékozott meg ,fogadd el .Isten,aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. -Róm 8,32-
Ő a legnagyobb ajándék számunkra .
Köszönöm Istenem,hogy a legdrágábbal ajándékoztál meg,hogy a Te tökéletes ajándékod az enyém is lehet .Ámen! .
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 25. 14:55
CSENDES ÉJ,SZENTSÉGES ÉJ
Csendes éj, szentséges éj,
Mindenek álma mély.
Nincs más fent, csak a drága szent pár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent fiú, aludjál,
Szent fiú, aludjál.
Csendes éj, szentséges éj,
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi a drága szavát,
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít.
Csendes éj, szentséges éj,
Szív örülj, hit, remélj!
Isten szent Fia békére vár,
Lásd a vigasztaló mosolyát,
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületet
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 25. 14:29
† .JHS †.DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! ~.LAUDETUR JESUS CRISTUS!.†JHS †
GLÓRIA IN EX CE
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 25. 14:22
"Isten szeret bennünket. Kicsinnyé lesz, hogy segítsen válaszolnunk az Ő szeretetére."
Ferenc pápa (Twitter üzenet
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2015. december 24. 19:07
ÁLDOTT SZÉP KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDEN TESTVÉREMNEK.
FEL NAGY ÖRÖMRE, MA SZÜLETETT, AKI UTÁN A FÖLD EPEDETT.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2015. december 24. 19:03
,, Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!,, Ézsaiás 9,6-
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2015. december 24. 18:56
'Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek!
Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van!'
.Filippieknek írt levél 4. fejezet 4-5.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2015. december 24. 18:54
ADVENT NEGYEDIK HETE ~ CSÜTÖRTÖK
'Kérünk, Urunk, Jézus, siess és ne késlekedjél! Eljöveteled vigasztaló öröme töltsön el minket, mert szerető jóságodban bízva bízunk. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélek­kel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' ÁMEN
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szerda, 2015. december 23. 16:16
KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Budai Ciszterci Szent Imre-templomban tartott szentmisén a 99. életévét betöltő Olofsson Placid bencés atyával koncelebrált Urr Ipoly OCist plébános, Kállay Emil piarista, valamint Bakos Gergely bencés szerzetes.A hálaadó szentmisén Olofsson Placid a Szent Imre-templomban első alkalommal, 38 évvel ezelőtt elmondott szentbeszédének gondolatait elevenítette fel. Advent negyedik vasárnapján személyes élményéből kiindulva arról beszélt, hogy a Gulágon sokféle vallású emberrel találkozva, Jézus életén keresztül próbálta meg közelebb vinni a kereszténységet azokhoz, akikkel találkozott. Placid atya a vele készített interjúkban és prédikációiban is sokszor elmondta, hogy a szovjet munkatáborokban is csodálatosan megsegítette őt a Jóisten azáltal, hogy minden reggel szentmisét mutathatott be fogolytársaival együtt, így merítve erőt a rabságban átélt szenvedésekhez.

Szentbeszédét ezekkel a szavakkal fejezte be: „Deo gratias! Alleluja!”
Képek,tájak,virágok Safar Bela
csütörtök, 2015. július 2. 09:48
Kréta szigete - Görögország
Sebán Csirike
kedd, 2015. december 22. 20:49
Szia csodálatos ez a táj te voltál ott????
Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 23:52
Kedves Csirike! Sajnos, nem jártam ezen a vidéken. Egy emberöltő kevés ahhoz,hogy az ember megtekntse a teremtett vlág minden szépségeit. De hála a mai kor vívmányainak,képekben, videókban, sok mindent megláthatunk,és sok helyre "eljuthatunk".
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 13:30
Köszönöm Istenem a mai estén Neked
Hogy átölelt áldásod, fényed és kegyelmed
Ma is megmutattad segítő kezedet
Meghajtom előtted őszintén fejemet
Oltalmazó karod útmutatást adott
Szerető szívemben hallom igaz hangod
Hálatelt szívemmel kérlek Jézus Uram
Szűzanya, Tanítók, Mennybéli Atya
Segíts emlékeznem szent igaz valómra
Hogy tisztán ráláthassak mai dolgaimra
Számadást vethessek a szeretet fényében
És megbocsátást tegyek lelkem erejében
Ha hibáztam Uram, segíts, hogy meglássam
Szívbéli jósággal mindazt kijavítsam
Adj erőt mindehhez az álom mezejében
Mikor fent járok Nálad csillagfénnyel
Angyalaid kik álmomban kísérnek és óvnak
Küld el hozzám őket, míg eljön a holnap
S ha szemem becsukódik megnyugodva Benned
Éjjel míg pihenek Te ringatsz el engem
ÁMEN
Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 15:00
Istenben szeretett Z .... ? testvérem! Szeretném megköszönni Önnek,hogy olyan szorgalmassan látja el kézjegyével a képeket,amellyeket feltöltö az oldalakra.Az a tény,hogy Ön, még a legszebb képeekre is nem tetszését juttatja kifejezésre, csupán az Ön inteligencia hányadosának a fokmérője. Nekem azonban minden lajkolása egy nézettséget jelent.Köszönöm!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 13:39
Juhász Gyula:
Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.
Harcos katonák is
Fölnéznek az égre
S rágondolnak álmodozva
A testvériségre.
Bujdosó raboknak
Idegen párnákon
Kedveseik szelíd arcát
Ringatja az álom.
Fáradt katonák ti,
Pihenjetek szépen
Karácsonyfák lángja körül
A mi szent esténken.
Gondoljatok hittel
Zsolozsmát dalolva
Eljövendő boldogságos
Szent karácsonyokra!
Csukaszürke köntös
Kopott, tépett szárnya
Megváltó nagy békességet
Hoz most a világra.
Győzelmes örömmé
Válik majd a bánat,
Lesz még otthon víg karácsony
Magyar katonáknak!
1916
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 13:35
Amen!

3196 megjegyzés | 7 / 160 oldal