péntek, 2017. január 20. 07:56, Nézettség: 2481

Hajdúdorogon a Krisztus-katonák nagypéntektől húsvétvasárnapig őrzik a szentsírt. A hagyományt felvették a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, ez segítheti, hogy mindannyian megismerjük ezt az élő hagyományt.                    Ki lehet Krisztus-katona, és hányan vannak? Erős, szép szál fiatalemberek, akik őseik örökségét viszik tovább.

kedd, 2016. október 11. 13:39, Nézettség: 547

A GYÓGYULÁS WEBOLDALA EGÉSZSÉG GYÓGYNÖVÉNYEKKEL www.egeszsegnovenyek.

szerda, 2016. október 5. 09:09, Nézettség: 1419

Török Otília Születtem: Szigetvár 1974.10.08. Kiállítások, Antológiák, Illusztrációk: 1993. 1993. Nagyatád csoportos (alkotótelep) 1999. 1999. Belekóstoltam a rajzfilm készítés világába is. (Angelina a balerina) 2005. 2005. Barcs, Városi Könyvtár 2007. 2007. Pécs- Mesés kiállítás, János pince 2008. 2008.

Képek

kedd, 2016. július 19. 08:35, Nézettség: 735

A mai várost 1922-ben hozták létre korábban önálló községekből (Baglyasalja, Zagyvaróna, Zagyvapálfalva /1961-től/, Salgóbánya, Somoskő + az 1970-es évektől 2006-ig Somoskőújfalu is ide tartozott) és számos kisebb faluból, tanyából és bányatelepből (Idegér-telep, Szilvás, Dugdelpuszta, stb.), amelyeket az 1960-as évektől négy nagyobb és egy kisebb lakótelep egészített ki.

kedd, 2016. július 19. 08:37
A gyárban, amelynek célja az osztrák üveggyártás monopóliumának megtörése volt, eleinte zömmel német, cseh és szlovák munkásokat alkalmazott. Az üzem mindenkori vezetősége nagy gondot fordított a munkások életkörülményeinek javítására (munkásházak és lakások építése, kórház, mentőállomás, színjátszókör, dalárda, szórakozási lehetőségek) és a modern gyártástechnológiák felhasználására is. Ez utóbbira jó példa, hogy az 1913-ban üzembe helyezett Owens-rendszerű palackfúvó gép , amely egészen 1958-ig üzemelt. A gyárat 1922-ben felvásárolta a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt., nem sokkal később pedig megindult a fehérüveg-, majd a finomüveg-gyártás is. Az üzem az 1930-as években az ország legmodernebb üzemei közé tartozott: 1937-től szakképzést is folytattak, az üvegtárgyakat pedig külön iparművészek tervezték; a tarjáni termékek nemzetközi összehasonlításban is komoly sikereket értek el.

szerda, 2016. július 13. 11:18, Nézettség: 349

Tóth Ágnes Nagyi kertjében   Nagyi kertjében forró délutánok nőnek. Egy bolondos tavaszon ültette el őket. Azóta mindegyik izzón virágzik. Nagyinak valami mégis hiányzik.   Látom amint hajlong, köténye meglebben hajnalpírt ültetget, az ablakkal szemben. hűvös estéket a palánk tövébe. Csillagvirágokat rakosgat köréje.

szerda, 2016. június 22. 03:21
A kéz, amely a bölcsőt ringatja... sokadszor is remek a színészek játéka miatt.
szombat, 2016. május 14. 13:19
már a 70 ezres ID kat osztogatja a rendszer, a frissen regisztráltaknak...
hétfő, 2016. április 4. 14:11
Sziasztok!

Csatlakozzatok a csoportunkba,ahol kedvezményes kuponok,ajándékutalványok adás-vétele zajlik!

https://www.facebook.com/groups/1740148986248414
szombat, 2016. február 13. 21:06, Nézettség: 1411

A 24 Hun Törzsszövetség Az oldal egyes részeihez forrásként használtuk Molnár Gábor: "A palócok regevilágának vázlatos ismertetése" című írásának egyes részeit, amely az Arvisura 1998-as kiadásában szerepel. A 24 Hun Törzsszövetség fejlett és rendezett közösségi, társadalmi életforma volt. E rendszert Agaba főpap és fővezér építette fel.

szerda, 2016. május 25. 08:14
899 szeptember
Árpád tehát Kalágén (Klagenfurton)
keresztülhaladva (ahol, amint tudjuk, Bős tudunt meggyilkolták), seregével megjelent Berengár
király hadainak közelében. Követeket küldött hozzá és visszakövetelte az elrablott avar
kincseket. Berengár főurai ez ellen tiltakoztak. A kabar törzsek segítségével legyőzték Berengár király seregét.
Az avar-kincsek visszaszerzését célzó tárgyalások azonban akadályokba ütköztek, mivel az arany-ezüst tárgyakból templomi kelyhek és oltári szentségtartók készültek. Ezért Berengár királlyal úgy egyeztek meg, hogy évenként 10 véka ezüsttel vagy be¬olvasztott arany tömbökkel az elrabolt aranykincseket visszaszármaztatják. Az első, 899-es évet igazoló 10 véka ezüstpénzt Árpád a harcosai között szétosztotta, míg az újabb, 900-as évnek a hadisarcát Kurtán várába szállíttatta.


péntek, 2016. június 10. 07:54
Árpádházi Szent Margit

IV. Béla és Mária királynő végső elesettségükben az Istennek ajánlották fel a Veglia szigetén megszületendő gyermeküket. Margit hercegnő 1242. január 18-án született egy nagy tengeri vihar alkalmával. 1242. őszén Pósa Pál parancsot adott, hogy a kis leányka részére Lam herceg kézművesei a Domonkos-rend irányítása mellett egy apácakolostort építsenek. Pestről egy csoport kőfaragót telepítettek a szigetre, akik régi szokásuk szerint nyulakat is tenyésztettek. Ezért ők a Nyulak szigetének hívták lakóhelyüket.

A kis Margitot a szülői ház mellett Veszprémben nevelték. Itt tanult meg írni, olvasni és imádkozni. A Kancellária is részt vett az otthoni nevelésében Homoródka aranyasszony által, aki megtanította az Árpád-háznak a titkos királyi rovására, amellyel Margit a későbbiekben a bátyjával, V. Istvánnal levelezett.
Csepely tárkányvezér 1252. késő tavaszán tartotta esküvőjét János magyarkai püspök leányával és erre az esküvőre nagybátyját, IV. Béla királyt is meghívta. A királyi család azonban vonakodott megjelenni. A király nem sérthette meg az Árpád-házat, mivel a meghívás a Kancellárián keresztül történt. Betegségére hivatkozva felszólította Homoródkát, hogy szíveskedjék István herceget és a kis Margit hercegnőt elismerni a fejedelmi esküvőn, mint a királyi házaspár képviselőjét.

A magyarkai gyorsszekér járaton megérkeztek a menyasszony hozzátartozói, akik között, mint utólag kiderült Csadaj fia, Mocsi és Büri, és több unokája is részt vett. A magyarkai fejedelem udvarában tűrhetően megtanultak magyarul beszélni, énekelni és táncolni. Kálmán herceg fiát, Csepely tárkányvezért, Möngge nagykán elismerte a Gilgames-ház tagjaként, ezért képviseltette magát Mocsi és Büri hercegekkel és a kis hercegekkel, akik közül egy bogárfekete szemű, nagyon szép ifjú herceget ültettek a kis Margit mellé. A fejedelmi esküvő nagyon tetszett a kis Margitnak, ilyen lakomán még soha nem vett részt. Mivel a 15 éves hercegecskének nagyon furcsa neve volt (Ongikán), Margit elnevezte táncosát Bogárkának, míg a fiú Margitot Tündérkének. Sok felköszöntő, étel és vers után megszólalt Lam hercegék „Purdé-Murgé" bandájának táncra való felhívása. Margit először vonakodott ezen részt venni, de Homoródka és István bátyja kérésére a többi fejedelmi ifjak társaságában táncra kerekedett. Eleinte kissé zavartan ment, de aztán Bogárka szeme állandó bátorítása mellett mindinkább belejött. Sőt a budavári ifjak pajkossága miatt megkóstolták a misebornak elnevezett Tokaji bort is.
Bár a kis Margit csak kóstolgatta a szentnek hitt új italt, a „Misebort", de aztán olyan jó kedve kerekedett, hogy Homoródka biztatására vígan táncolt a kis hercegecskékkel és bizony észre sem vették, hogy a kakas megszólalt. Margitnak még soha nem volt ilyen boldog éjszakája. Bogárka tánc közben elmondta, hogy Möngge nagykán neki adta az ujgurok birodalmát, ahol az uruki-mani keresztény hit már régen államvallássá lett. Ennek kapcsán jött el most a magyarkai uruki-mani püspök leányának az esküvőjére, itt ugyanis nem tiltott a papok nősülése. Bevallotta Margitnak, hogy nagyon megszerette és amint hazaér, megkéri a nagykán édesanyját, Ungika aranyasszonyt, hogy járuljon hozzá a házasságukhoz, s annak idején az ujgurok fejedelemasszonyává fogja tenni. Margit elpirult és a Tündérke megígérte, hogy ennek a boldog éjszakának az emlékére feleségül fog menni Ujgurföldre, bár a szülei az „Istennek ajánlották föl" de már szó volt a királyi családban arról, hogy Ottokárhoz, vagy máshoz férjhez kell majd mennie.

Sikila hun - lapja

péntek, 2016. június 17. 07:38
Az Arviusra szerint Árpád csak 908-ban halt meg, a pozsonyi csatában szerzett sebesülésében.
A haza védelme.

Theotmár salzburgi érsek 907-ben indított a magyarok ellen háborőt. Ebben a pozsonyi csatában vesztette életét. Miért is. kapzsiságból, vagyonszerzés céljából, a föld megszerzése.
az egész csata indító rugója.

105 blog | 3 / 11 oldal