... ! MAGYARNAK LENNI : BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG ! ...

... ! MAGYARNAK LENNI : BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG ! ...

...! Magyarnak lenni : Büszke Gyönyörűség !...

Mi Magyarok ! ... Büszke Magyarok, elutasítjuk a közelmúlt nemzetrontó politikai gyakorlatát, amely megfosztotta az anyaországi és a határokon túli Magyar Nemzetet valós és hiteles történelmétől, s európai nemzettudatától, természetes életelveitől, valamint a faj -fennmaradásához szükséges önvédelmi reflexeitől is. Ezért szeretnénk tudatosítani Népünkben azokat a történelmi értékeket és hagyományokat, amelyek a Kárpát- medencében élő fajunk és kultúránk az egyéb idekerült népekkel való békés együttélését ,töretlen fejlődését melyek évezredeken át jellemezték. Csapatunk síkraszáll a kisebbségi és a szórványmagyarság emberi és nemzeti önrendelkezési jogáért, kinyilvánítva egyben a hűségét az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához, a népek közötti Békét és Együttműködést elősegítő ,mindazon nemzetközi emberi jogi egyezményekhez, amelyeket Hazánk magára nézve kötelezőnek elismert, vagy a jövőben elismer!

A ... ! Magyarnak lenni : Büszke Gyönyörűség !...

csoport tagjai sorába várja, hitre, felekezetre, állampolgárságra tekintet nélkül mindazokat akik " Szövetségünk " céljaival, elveivel, valamint feladataival azonosulni tud...!... Szövetségre lépünk mindazon szervezetekkel, - csoportokkal, amelyek azonos célokért küzdenek!

A ... ! Magyarnak lenni Büszke Gyönyörűség ! ... , törekvéseit a népfenség elvének maradéktalan tisztelete hatja át! Kérünk minden Népi, Nemzeti , Keresztény, -Keresztyén, Jobboldali tenni akaró barátunkat, hogy csatlakozzon hozzánk egy Szebb Magyar Jövő Reményében!

Néhai vezérlő Fejedelmünk zászlaját követjük: CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE!

Adminisztrátor