PÜSKI SÁNDOR - magyar könyvkiadás

A csoport létrehozásának aktualitását Püski Sándor születésének évfordulója adja számomra.
Életem nagy ajándéka, hogy személyesen ismerhettem Sándor bácsit, és drága feleségét Ilus nénit. Már nincsenek közöttünk.
Az 1911.február 4-én született Püski Sándor élete, neve és a magyar könyvkiadás elválaszthatatlan egymástól. Soha egyetlen kiadó magyar írók műveit nem jelentette meg olyan számban mint a Püski Kiadó. Sándor bácsi nem csak érezte, hanem elszántan tudta, mit jelent a magyar nemzet számára az irodalom. Nemcsak műveltséget, hanem minden magyar ember számára emberi tartásának erősödését, önérzetének javítását és méltóságtudatot adott tevékenységével. Annak fölfögását, hogy mit jelent a népben, nemzetben való gondokodás. Tette ezt itthon, a börtön után Amerikában, majd töretlen hittel újra itthon hazájában, egészen 2009. augusztusáig, amikor is eltávozott közülünk.
És folytatja mind a mai napig két gyermeke Püski László és Püski István a budapesti Krisztina körúti könyvesboltjukban. Igazán csak néhány nagy név akinek műveit a Püski Kiadó megjelentette: Kodolányi János, Németh László, Dsida Jenő, Sinka István, Veres Péter, Szabó Pál, Tamási Áron, Csurka István, Illyés Gyula, Féja Géza, Szabó Dezső, Nagy Gáspár, Döbrentei Kornél, Pap Gábor, László Gyula, Kiss Dénes, Kocsis István, Varga Csaba, Bakay Kornél, Paál Zoltán, Raffay Ernő...

Püski Sándor bácsi élete, családja, munkája minden hazáját szerető ember számára példaképül állhat. Remélem egyszer majd a nem túl távoli jövőben eszébe jut valakinek, olyannak aki tud és akar is tenni, hogy a Vörösmarty térről az Ünnepi Könyvhétről hiányzik Püski Sándor bácsi lénye, szelleme.

Oda lehetne varázsolni... egy szobor állításával róla ! Ha valaki méltó erre Ő az !

Adminisztrátor