Torontálvásárhely (Debeljača)

Antalfalva község

Adminisztrátor