Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Kedd, 2017. december 12.

Történtek
A konyak világnapja
541 éve történt (1476) Aragóniai Beatrixot magyar királynévá koronázzák.
431 éve hunyt el (1586) Báthory István erdélyi fejedelem, később lengyel király (* 1533)
 

Szerda, 2017. december 13.

Történtek
Luca napja (Svédországban nemzeti hagyomány)
893 éve hunyt el (1124) II. Callixtus pápa (* ?)
540 éve történt (1477) Korneuburgban Hunyadi Mátyás leteszi az esküt, mint Csehország királya.
 

Csütörtök, 2017. december 14.

Történtek
A hűség napja Magyarországon
442 éve történt (1575) Báthory István erdélyi fejedelem Lengyelország királya lesz
410 éve született (1607) Kemény János erdélyi fejedelem († 1662)
 

Péntek, 2017. december 15.

Történtek
580 éve történt (1437) A nemesi sereg beveszi Nagyenyedet.
550 éve történt (1467) Mátyás király Moldvabányán vereséget szenved a román seregtől, a király maga is megsebesül
445 éve hunyt el (1572) Méliusz Juhász Péter református magyar író (* 1532)
 

Szombat, 2017. december 16.

Történtek
A magyar kórusok napja 1991 óta (Kodály születésének évfordulója alkalmából)
761 éve történt (1256) IV. Béla magyar király kiváltságlevele az esztergomi Szent Adalbert főszékesegyház számára, amelyben először említik a Szent Koronát.
491 éve történt (1526) Az ellenpárt Habsburg Ferdinándot kiáltja ki magyar királynak Szapolyai (Zápolya) János ellenében.
 

Vasárnap, 2017. december 17.

Történtek
491 éve történt (1526) I. Ferdinánd királlyá koronázása Pozsonyban
466 éve hunyt el (1551) Martinuzzi Fráter György erdélyi államférfi, meggyilkolják (Habsburg Ferdinánd király utasítására, Giambattista Castaldo őrgróf emberei, Pallavicini Sforza vezetésével)
343 éve hunyt el (1674) Bánffy Dénes erdélyi főúr, kolozsvári főkapitány, I. Apafi Mihály fejedelem kivégezteti, Teleki Mihály kancellár nyomására (* 1630 körül)
 

Hétfő, 2017. december 18.

Történtek
Emigránsok nemzetközi napja
Kisebbségek napja Magyarországon
Vándorlók Nemzetközi Napja
 

Kedd, 2017. december 19.

Történtek
626 éve történt (1391) Luxemburgi Zsigmond a Széchy-fiaknak adományozza a szentgotthárdi apátságot, a Széchyek alatt teljesen tönkremegy a terület.
368 éve hunyt el (1649) Alesi János lelkész, egyházi író (* ismeretlen)
351 éve történt (1666) Szövetséget köt Bécsben gróf Wesselényi Ferenc nádor, gróf Nádasdy Ferenc országbíró és gróf Zrínyi Péter horvát bán I. Lipót politikája ellen.
 

Szerda, 2017. december 20.

Történtek
520 éve történt (1497) Bakócz Tamás esztergomi érsek lesz.
314 éve történt (1703) II. Rákóczi Ferenc a dunántúli kuruc csapatok generálisává nevezi ki Bottyán Jánost.
277 éve született (1740) Benkő József református lelkész, botanikus, történész, nyelvész, az utolsó latin nyelven író magyar polihisztor († 1814)
 

Csütörtök, 2017. december 21.

Történtek
Ezen a napon van az év leghosszabb éjszakája, ez a téli napforduló.
705 éve hunyt el (1312) Ottó magyar király a bajor Wittelsbach-házból származó király, III. Ottó néven Alsó-Bajorország hercege (* 1261)
488 éve történt (1529) V. Károly német-római császár nyomására VII. Kelemen pápa kiközösíti az egyházból I. János magyar királyt és híveit.
 

Péntek, 2017. december 22.

Történtek
541 éve történt (1476) Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix házassága.
275 éve született (1742) Berénts Keresztély piarista rendi pap († 1793)
253 éve hunyt el (1764) Amade László költő (* 1703)
 

Szombat, 2017. december 23.

Történtek
548 éve történt (1469) Firenze a jó viszony ápolásaképpen két oroszlánt küld ajándékba I. Mátyás magyar királynak.
309 éve hunyt el (1708) Aachs Mihály evangélikus prédikátor (* 1631)
268 éve hunyt el (1749) Johann Albrich erdélyi orvos (* 1687)
 

Vasárnap, 2017. december 24.

Történtek
Karácsony böjtje, Szenteste
487 éve történt (1530) Somlyói Báthori István mellett Laszky Jeromost nevezik ki erdélyi vajdának.
401 éve hunyt el (1616) Thurzó György nádor (* 1567)
 

Hétfő, 2017. december 25.

Történtek
Karácsony napja
1665 éve történt (352) Az első dokumentált karácsonyi mise
1541 éve történt (476) A középkori évkezdet. Az év nem január elsejével, hanem - „a mi Urunk, Jézus Krisztus születése napjával” - december 25-én kezdődött a középkori időszámítás szerint
 

Kedd, 2017. december 26.

Történtek
Karácsony másnapja
Szent István ünnepe
685 éve született (1332) István herceg Károly Róbert legkisebb fia († 1354)
 

Szerda, 2017. december 27.

Történtek
781 éve történt (1236) Julianus barát visszatér Keletről a távoli magyarok létezésének és a mongolok közeledtének hírével.
591 éve hunyt el (1426) Ozorai Pipó (Filippo Scolari, Pippo Spano) Zsigmond király hadvezére, kincstartó, temesi ispán és szörényi bán (* 1369)
211 éve született (1806) Bernhard Márton piarista rendi szerzetes, tanár († 1870)
 

Csütörtök, 2017. december 28.

Történtek
517 éve (1500) 1499 óta Aprószentek napja
301 éve született (1716) Adányi András magyar jezsuita tanár († 1795)
261 éve született (1756) Ányos Pál pálos szerzetes, tanár, a magyar szentimentalizmus költészetének alakja († 1784)
 

Péntek, 2017. december 29.

Történtek
A Biodiverzitás Védelmének Világnapja
Magyar kártya napja
637 éve hunyt el (1380) Łokietek Erzsébet anyakirályné, (I. Károly) magyar király felesége, I.(Nagy) Lajos király édesanyja (*1300 körül)
 

Szombat, 2017. december 30.

Történtek
338 éve hunyt el (1679) Bethlen Farkas Erdély kancellárja, történetiró (* 1639)
266 éve született (1751) Boczkó Dániel evangélikus lelkész, püspök († 1806)
257 éve született (1760) Alagovich Sándor zágrábi püspök († 1837)
 

Vasárnap, 2017. december 31.

Történtek
Szilveszter napja: Az év utolsó napja, melyet a világ számos országában megünnepelnek. Magyarországon hivatalosan munkanap.
632 éve történt (1385) II. Károly (Kis Károly) magyar király megkoronázása (* 1354 - † 1386 február 24.)
396 éve történt (1621) A nikolsburgi béke: II. Ferdinánd magyar király és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem között.
 

Hétfő, 2018. január 1.

Történtek
A Julián naptár bevezetése i. e. 45-ben
A béke világnapja
A legtöbb Gergely-naptárt használó országban újév napja; gyakran 00:00 órai tűzijátékkal ünneplik
 

Kedd, 2018. január 2.

Történtek
Nagy Szent Vazul és Nazianzoszi Szent Gergely ünnepe a katolikus egyházban
246 éve született (1772) Jankovich Miklós könyv-, régiség- és műgyűjtő, történész, az MTA tagja († 1846)
177 éve történt (1841) Kossuth Lajos szerkesztésében megjelenik a Pesti Hírlap első száma.
 

Szerda, 2018. január 3.

Történtek
Jézus nevének napja („Jézus Szent Neve”) a katolikus egyházban
497 éve történt (1521) X. Leó pápa kiátkozza Luther Mártont.
308 éve hunyt el (1710) Ocskay László brigadérost a kuruc haditörvényszék árulóként halálra ítéli és kivégezteti (* 1680)
 

Csütörtök, 2018. január 4.

Történtek
A Braille-írás világnapja
356 éve született (1662) Apáti Miklós protestáns prédikátor († 1724)
327 éve született (1691) Beer Frigyes Vilmos magyar evangélikus lelkész, iskolaigazgató († 1774)
 

Péntek, 2018. január 5.

Történtek
Vízkereszt előestéje (az angolszász országokban Twelfth Night). Ilyenkor szentelik meg a szentelt vizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban.
257 éve született (1761) Diószegi Sámuel magyar református lelkész, botanikus († 1813)
207 éve született (1811) Csáky Rudolf a főrendiház tagja és Szepes vármegye örökös főispánja († 1887)
 

Szombat, 2018. január 6.

Történtek
A magyarság körében régen általános szokás volt, hogy a papok a házakat meghintették szentelt vízzel (házszentelés). Ezenkívül elterjedt népszokás volt a „csillagozás”, amikor gyerekek jártak körbe a faluban csillaggal a kezükben és a kis Jézusról szóló énekeket énekeltek. Ez egyes magyarlakta vidékeken még a mai napig is létező szokás.
A vízkereszt ünnepének neve Olaszországban Epifania. A Befana (öreg jó boszorkány) ezen a napon a jó gyerekeknek ajándékot hoz.
Német nyelvterületen az ünnep neve Dreikönigstag („a háromkirályok napja”).
 

Vasárnap, 2018. január 7.

Történtek
Ortodox karácsony
429 éve hunyt el (1589) Ghyczy János erdélyi kormányzó
254 éve történt (1764) Madéfalvi vérengzés: Erdélyben a Siskowicz altábornagy vezette császári katonaság megrohanja a Madéfalván egybegyűlt, szabadságjogaikért küzdő, az erőszakos császári besorozások ellen tiltakozó csíki székelyeket. A vérfürdőben kétszáz székelyt megölnek, további 200 gyermeket, asszonyt és öreget a dermesztő fagyban hajszoltak a halálba. Ezután az életben maradottak Moldvába menekültek.
 

Hétfő, 2018. január 8.

Történtek
219 éve született (1799) Megyeri Károly magyar színész, drámaíró († 1842)
178 éve született (1840) Bagáry József magyarországi szlovén író († 1919)
169 éve történt (1849) A nagyenyedi népirtás kezdete.
 

Kedd, 2018. január 9.

Történtek
543 éve történt (1475) Hunyadi Mátyás levelet küld a pápának, melyben értesíti, hogy megfelelő segítség mellett felvenné a harcot a törökkel.
398 éve történt (1620) A pozsonyi országgyűlés felajánlja Bethlen Gábornak a királyi címet, de ő csak a Magyarország fejedelme titulust fogadta el.
360 éve történt (1658) II. Rákóczi György lemondatja Rhédey Ferencet, és újra elfoglalja az erdélyi fejedelmi trónt.
 

Szerda, 2018. január 10.

Történtek
195 éve született (1823) Ligeti Antal magyar festőművész († 1890)
189 éve született (1829) Bozzai Pál magyar költő († 1852)
189 éve született (1829) Wein János bányamérnök, a budapesti vízvezeték-hálózat egyik tervezője és megalkotója († 1908)
 

Csütörtök, 2018. január 11.

Történtek
218 éve született (1800) Jedlik Ányos pap, tanár, fizikus, feltaláló († 1895)
166 éve született (1852) Csonka János gépészmérnök, feltaláló († 1939)
146 éve hunyt el (1872) Balogh János alispán, országgyűlési követ (* 1796)
 

Péntek, 2018. január 12.

Történtek
A 2. magyar hadsereg emléknapja
A Magyarországi Német Önkormányzatok Napja
491 éve történt (1527) A békésiek küldöttei kérik Szapolyai Jánost, hogy oltalmazza meg őket Cserni Jován rablásaitól.