Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Péntek, 2019. november 15.

Történtek
440 éve hunyt el (1579) Dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, prédikátor, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója (* 1510 körül)
439 éve született (1580) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) († 1629)
390 éve hunyt el (1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) (* 1580)
 

Szombat, 2019. november 16.

Történtek
A Tolerancia Nemzetközi Napja (1995 óta)
346 éve hunyt el (1673) Frangepán Katalin, Zrínyi Péter horvát bán felesége, özvegye (* ismeretlen)
315 éve történt (1704) Vak Bottyán beveszi Érsekújvárat.
 

Vasárnap, 2019. november 17.

Történtek
Az Élet Napja
Budapest napja – 1873 Buda és Pest egyesítése: 1873-ban e napon tartotta alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. Ennek emlékére november 17-én tartják a főváros „születésnapját”.
dohányzás elleni nap – Füstmentes nap – WHO
 

Hétfő, 2019. november 18.

Történtek
355 éve hunyt el (1664) Gróf Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér (* 1620)
236 éve született (1783) Perényi Zsigmond magyar politikus, a főrendiház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
215 éve született (1804) Klauzál Gábor magyar politikus, a Batthyány-kormány minisztere († 1866)
 

Kedd, 2019. november 19.

Történtek
Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja Magyarországon. A katolikus egyház november 17-én ünnepli. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
642 éve történt (1377) Nagy Lajos magyar király a brassóikhoz írt levelében arról biztosítja a kereskedőket, ha „úgy, ahogy reméli” Havasalföld a kezébe kerül, csökkenteni fogja a vámokat.
505 éve történt (1514) II. Ulászló magyar király megerősíti Werbőczy István Hármas-könyvét.
 

Szerda, 2019. november 20.

Történtek
Gyermekek jogának világnapja (2001 óta)
Ifjú Zenebarátok Világnapja
279 éve született (1740) Ákontz-Kövér István címzetes érsek († 1824)
 

Csütörtök, 2019. november 21.

Történtek
A filozófia napja
A Televíziózás nemzetközi napja
377 éve történt (1642) Jakusics György kerül az egri egyházmegye élére.
 

Péntek, 2019. november 22.

Történtek
a Magyar Közoktatás Napja Magyarországon 1991 óta
Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek védőszentje
701 éve történt (1318) A magyar főpapok panaszt emelnek XXII.János pápánál, mert I. Károly király a győri várat tartozékaival együtt elvette a püspököktől, és a világiaknak adományozta.
 

Szombat, 2019. november 23.

Történtek
563 éve történt (1456) V. László, magyar király a Hunyadi-család tagjaival együtt a temesvári várkápolnában misén vesz részt, ahol esküvel megfogadja, hogy nagybátyja, Cillei Ulrik megöletését nem fogja megbosszulni.
562 éve hunyt el (1457) V. László magyar király (* 1440)
492 éve történt (1527) Beírja utolsó sorait, ezzel befejezi az Érdy-kódexet egy ismeretlen karthausi szerzetes. (állítólag csak 1969 óta ünneplik november 23-án Szent Kelemen napját, előtte október 13-án volt ünnepe, tehát a szerzetes is ekkor fejezte be művét)
 

Vasárnap, 2019. november 24.

Történtek
525 éve hunyt el (1494) Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére (* 1431 körül)
489 éve történt (1530) Leég a lőcsei papírmalom.
422 éve hunyt el (1597) Enyedi György magyar unitárius püspök (* 1555)
 

Hétfő, 2019. november 25.

Történtek
a magyar labdarúgás napja – londoni 6:3 emlékére (MLSZ) (1993 óta)
Nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap
Ha Katalin kopog, Karácsony locsog. (Mely szerint ha e napon fagy, Karácsonykor enyhe idő várható.)
 

Kedd, 2019. november 26.

Történtek
493 éve történt (1526) V. Károly német-római császár és spanyol király levélben biztosítja a magyar rendeket, hogy az országot megvédi a török ellen.
389 éve történt (1630) A segesvári országgyűlés I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé választja.
385 éve hunyt el (1634) Alvinczi Péter református lelkész, hitvitázó, Pázmány Péter egyik legnagyobb ellenfele (* 1570)
 

Szerda, 2019. november 27.

Történtek
A Nobel-díj alapításának napja
a véradók napja Magyarországon (1988 óta), annak emlékére, hogy először 1957. november 27-én adtak át kitüntetéseket véradásért.
Ne vásárolj semmit!-nap
 

Csütörtök, 2019. november 28.

Történtek
453 éve hunyt el (1566) Batthyány Ferenc egykori horvát bán (* 1497)
315 éve történt (1704) II. Rákóczi Ferenc megkezdi Lipótvár ostromát.
311 éve történt (1708) A Rákóczi fejedelem által összehívott országgyűlés megkezdi tanácskozásait Sárospatakon.
 

Péntek, 2019. november 29.

18:00
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

18:00
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

18:00
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

18:00
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

Történtek
699 éve történt (1320) I. Károly (Róbert) magyar király Bártfa városa számára telepítési kiváltságlevelet adományoz.
311 éve hunyt el (1708) Bellusi István magyar jezsuita rendi szerzetes, tanár (* 1668)
270 éve született (1749) Ciani Lénárt magyar hittudós, apát-kanonok és szentszéki ülnök († 1827)
 

Szombat, 2019. november 30.

Történtek
Szent András napja
815 éve hunyt el (1204) Imre magyar király (* 1174)
692 éve született (1327) András calabriai herceg, Károly Róbert magyar király fia, I. Johanna nápolyi királynő koronázott férje (consort) († 1345)
 

Vasárnap, 2019. december 1.

Történtek
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
A magyar rádiózás napja (1925 óta)
A meteorológiai tél kezdete
 

Hétfő, 2019. december 2.

Történtek
A rabszolgaság felszámolásának világnapja
728 éve történt (1291) Pozsony városa kiváltságokat (többek között árumegállító jogot) kap III. András királytól.
276 éve hunyt el (1743) Berzeviczy Sándor jezsuita rendi tanár (* 1674)
 

Kedd, 2019. december 3.

Történtek
Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja
467 éve hunyt el (1552) Xavéri Szent Ferenc jezsuita szerzetes, minden idők egyik legnagyobb keresztény misszionáriusa (* 1506)
439 éve született (1580) Balásfy Tamás magyar püspök († 1625)
 

Szerda, 2019. december 4.

Történtek
Bányásznap Magyarországon
328 éve történt (1691) I. Lipót német-római császár, magyar király kiadja a Diploma Leopoldinumot.
320 éve hunyt el (1699) Csáky István császári és királyi valódi belső titkos tanácsos, kamarás és országbiró (* 1535)
 

Csütörtök, 2019. december 5.

Történtek
A gazdasági és szociális fejlődés világnapja
411 éve hunyt el (1608) Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (* 1544)
316 éve hunyt el (1703) Zabanius János lovag, az erdélyi szászok grófja, szebeni királybíró, Zabanius Izsák fia (* 1664)
 

Péntek, 2019. december 6.

Történtek
Mikulás napja: Szent Miklós püspök emlékére
959 éve történt (1060) Magyar királlyá koronázzák Székesfehérváron Béla herceget.
714 éve történt (1305) királlyá koronázzák Székesfehérváron Ottó bajor herceget.
 

Szombat, 2019. december 7.

Történtek
A nemzetközi polgári repülés napja
331 éve hunyt el (1688) Burius János magyar evangélikus lelkész (* ismeretlen)
228 éve született (1791) Novák Ferenc magyarországi szlovén pap, író, népdalgyűjtő († 1836)
 

Vasárnap, 2019. december 8.

Történtek
A szeplőtelen fogantatás ünnepe
Buddha: megvilágosodásának napja
314 éve történt (1705) A kuruc csapatok beveszik Kőszeget gróf Csáky Mihály, Kisfaludy György és Bezerédj Imre vezérletével.
 

Hétfő, 2019. december 9.

Történtek
582 éve hunyt el (1437) Luxemburgi Zsigmond magyar király, cseh király, német-római császár (* 1368)
340 éve született (1679) Bezerédj Imre ezredes, kuruc brigadéros († 1708)
332 éve történt (1687) Kilencéves korában megkoronázzák I. József magyar királyt (1705-től német-római császár).
 

Kedd, 2019. december 10.

Történtek
Emberi Jogok napja
Nobel-díjak ünnepélyes átadása Stockholmban.
499 éve történt (1520) Luther Márton nyilvánosan elégeti Wittenbergben a kiközösítéséről szóló pápai rendeletet.
 

Szerda, 2019. december 11.

Történtek
Az UNICEF születésnapja
Nemzetközi Hegy nap
668 éve történt (1351) Nagy Lajos király kihirdeti az „ősiség” törvényét.
 

Csütörtök, 2019. december 12.

Történtek
A konyak világnapja
543 éve történt (1476) Aragóniai Beatrixot magyar királynévá koronázzák.
433 éve hunyt el (1586) Báthory István erdélyi fejedelem, később lengyel király (* 1533)
 

Péntek, 2019. december 13.

Történtek
Luca napja (Svédországban nemzeti hagyomány)
895 éve hunyt el (1124) II. Callixtus pápa (* ?)
542 éve történt (1477) Korneuburgban Hunyadi Mátyás leteszi az esküt, mint Csehország királya.
 

Szombat, 2019. december 14.

Történtek
A hűség napja Magyarországon
444 éve történt (1575) Báthory István erdélyi fejedelem Lengyelország királya lesz
412 éve született (1607) Kemény János erdélyi fejedelem († 1662)
 

Vasárnap, 2019. december 15.

Történtek
582 éve történt (1437) A nemesi sereg beveszi Nagyenyedet.
552 éve történt (1467) Mátyás király Moldvabányán vereséget szenved a román seregtől, a király maga is megsebesül
447 éve hunyt el (1572) Méliusz Juhász Péter református magyar író (* 1532)
 

Hétfő, 2019. december 16.

Történtek
A magyar kórusok napja 1991 óta (Kodály születésének évfordulója alkalmából)
763 éve történt (1256) IV. Béla magyar király kiváltságlevele az esztergomi Szent Adalbert főszékesegyház számára, amelyben először említik a Szent Koronát.
493 éve történt (1526) Az ellenpárt Habsburg Ferdinándot kiáltja ki magyar királynak Szapolyai (Zápolya) János ellenében.