Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Csütörtök, 2019. március 21.

Történtek
A költészet világnapja (UNESCO)
Ezen a napon kezdődik a tavasz.
250 éve született (1769) Dayka Gábor magyar költő, pap, tanár († 1796)
 

Péntek, 2019. március 22.

Történtek
271 éve született (1748) Ambrózy Sámuel evangélikus prédikátor († 1806)
243 éve történt (1776) Mária Terézia eltörli a kínvallatást.
236 éve született (1783) Balassa Gábor szombathelyi püspök († 1851)
 

Szombat, 2019. március 23.

Történtek
352 éve hunyt el (1667) Wesselényi Ferenc nádor, a Wesselényi-féle összeesküvés fővádlottja (* 1605)
269 éve hunyt el (1750) Mikoviny Sámuel magyar mérnök, matematikus, térképész (* 1700)
171 éve történt (1848) Az országgyűlés alsótáblájának ülésén Batthyány Lajos miniszterelnök ismerteti a kormány ("ministerium" [1]) névsorát: Szemere Bertalan belügyek; Deák Ferenc igazságszolgáltatás és kegyelem; Kossuth Lajos országos pénzügy; Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedés; Mészáros Lázár honvédelem; Eötvös József vallás és közoktatás; Széchenyi István közmunka és közlekedési eszközök, és hajózás; Esterházy Pál, a Felség személye körüli miniszter.
 

Vasárnap, 2019. március 24.

Történtek
370 éve történt (1649) Pálffy Pált 178 szavazattal nádorrá választják.
335 éve született (1684) Bél Mátyás lelkész, író, tudós († 1749)
268 éve hunyt el (1751) Pálffy János tábornok, később Magyarország főhadparancsnoka (* 1664)
 

Hétfő, 2019. március 25.

Történtek
577 éve történt (1442) Hunyadi János Szebennél legyőzi a Mezid bég vezette török sereget, Kemény Simon megmenti Hunyadi életét.
572 éve történt (1447) Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választják.
355 éve született (1664) Harruckern János György báró, német származású magyar nagybirtokos († 1742)
 

Kedd, 2019. március 26.

Történtek
215 éve hunyt el (1804) Kempelen Farkas magyar mérnök, feltaláló (* 1734)
202 éve született (1817) Szoboszló József magyar matematikus († 1881)
144 éve hunyt el (1875) Kriza János magyar néprajzkutató, költő (* 1811)
 

Szerda, 2019. március 27.

18:00
Prokopp Mária: Emlékezések Prokop Péterre előadás, könyvbemutató

Prokopp Mária: Emlékezések Prokop Péterre előadás, könyvbemutató

Prokop Péter pap-festőművész (1919-2003) 100. születésnapja alkalmából megjelentEmlékezések könyve című Album bemutatója. A művész életrajza a főbb műveinek bemutatásával, művészetének jellemzésével. Helye a 20. századi hazai és egyetemes művészetben. A kötetben közreadott közel 100 kortárs

18:00
Prokopp Mária: Emlékezések Prokop Péterre előadás, könyvbemutató

Prokopp Mária: Emlékezések Prokop Péterre előadás, könyvbemutató

Prokop Péter pap-festőművész (1919-2003) 100. születésnapja alkalmából megjelentEmlékezések könyve című Album bemutatója. A művész életrajza a főbb műveinek bemutatásával, művészetének jellemzésével. Helye a 20. századi hazai és egyetemes művészetben. A kötetben közreadott közel 100 kortárs

Történtek
Színházi világnap
547 éve hunyt el (1472) Janus Pannonius magyar költő, váradi kanonok, pécsi püspök (* 1434)
406 éve hunyt el (1613) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem (* 1573)
 

Csütörtök, 2019. március 28.

Történtek
421 éve történt (1598) Pálffy Miklós gróf, országbíró és Adolf von Schwarzenberg herceg katonái éjszakai cselvetés után megrohanják a török kézen lévő Győr várát.
340 éve hunyt el (1679) Cseke István magyar jezsuita rendi tanár (* 1628)
199 éve született (1820) Hertelendy Kálmán Zala vármegye főispánja († 1875)
 

Péntek, 2019. március 29.

Történtek
555 éve történt (1464) Hunyadi Mátyást magyar királlyá koronázzák.
421 éve történt (1598) Pálffy Miklós gróf, országbíró huszárjai és Adolf von Schwarzenberg herceg császári katonái visszafoglalják Győrt a törököktől.
407 éve hunyt el (1612) Szamosközy István (latinosan Zamosius) erdélyi magyar történetíró (* 1570)
 

Szombat, 2019. március 30.

Történtek
297 éve történt (1722) Az erdélyi országgyűlés elfogadja a Pragmatica sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nőági örökösödési jogát. A magyar országgyűlés ugyanezt 1722. június 30-án fogadja el.
144 éve született (1875) Gratz Gusztáv magyar újságíró, politikus, miniszter, közgazdasági és történetíró, az MTA lev. tagja († 1946)
143 éve hunyt el (1876) Makray László honvédtiszt, országgyűlési képviselő (* 1815)
 

Vasárnap, 2019. március 31.

Történtek
758 éve történt (1261) IV. Béla és V. István magyar királyok Bécsben békét kötnek II. Ottokár cseh királlyal. Ebben lemondanak a Stájerország iránti igényükről.
632 éve történt (1387) Luxemburgi Zsigmondot magyar királlyá koronázzák.
214 éve született (1805) Holländer Leó honvédtiszt, éremgyűjtő († 1887)
 

Hétfő, 2019. április 1.

Történtek
A magyar népszokás szerint a bolondok napja.
440 éve történt (1579) Báthory István lengyel király megalapítja a Vilniusi Egyetemet.
212 éve hunyt el (1807) Révai Miklós magyar nyelvtudós (* 1750)
 

Kedd, 2019. április 2.

Történtek
627 éve hunyt el (1392) Pensauriói János bíboros, zenggi püspök (*?)
546 éve született (1473) Corvin János magyar báró, Hunyadi Mátyás természetes fia († 1504)
448 éve hunyt el (1571) Thury György végvári vitéz, várkapitány (* 1519 körül)
 

Szerda, 2019. április 3.

Történtek
744 éve történt (1275) András foglalja el az egri püspöki széket.
262 éve született (1757) Verseghy Ferenc magyar nyelvész, író, költő († 1822)
193 éve született (1826) Adler Vincent magyar zongoraművész, zeneszerző († 1871)
 

Csütörtök, 2019. április 4.

Történtek
1622 éve hunyt el (397) Szent Ambrus püspök, egyházatya (* 340 körül)
478 éve történt (1541) Mehmed szendrői bég visszavonul az osztrák-magyar-cseh sereg elől (Pest ostroma (1541)).
476 éve történt (1543) A szekszárdi csata: végvári katonák megtizedelik a szekszárdi törököket, Dunaszekcsőnél azonban már vereséget szenvednek.
 

Péntek, 2019. április 5.

Történtek
126 éve született (1893) Szabó Pál magyar író, politikus († 1970)
125 éve született (1894) Zsedényi Béla miskolci jogászprofesszor († 1955)
116 éve történt (1903) A magyar labdarúgó-válogatott lejátssza második hivatalos mérkőzését Budapesten, a Millenáris sportpályán a cseh labdarúgó-válogatott ellen, mely egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette (2:1). A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta.
 

Szombat, 2019. április 6.

Történtek
529 éve hunyt el (1490) I. (Hunyadi) Mátyás magyar király (* 1443)
205 éve született (1814) Ybl Miklós magyar műépítész († 1891)
170 éve történt (1849) Az isaszegi csata (1848-49-es forradalom és szabadságharc): A „dicsőséges tavaszi hadjárat” során Görgey Artúr hadserege (Klapka, Aulich és Damjanich hadtestei) Isaszegnél legyőzik Windisch-Grätz seregét (Schlik és Jellacsics hadtesteit).
 

Vasárnap, 2019. április 7.

Történtek
A víz világnapja
Az Egészség Világnapja (WHO)
Az Otthonszülés Napja
 

Hétfő, 2019. április 8.

Történtek
284 éve hunyt el (1735) II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, a Rákóczi-szabadságharc vezére (* 1676)
202 éve született (1817) Laborfalvi Róza magyar színésznő († 1886)
196 éve született (1823) Bulcsú Károly református lelkész, tanár († 1865)
 

Kedd, 2019. április 9.

Történtek
270 éve hunyt el (1749) Tessedik Sámuel id. evangélikus lelkész (* 1710)
207 éve hunyt el (1812) Zay Sámuel, magyar természettudós, orvos (* 1753)
175 éve született (1844) Erkel László magyar zongoraművész, karnagy († 1896)
 

Szerda, 2019. április 10.

Történtek
Nemzeti rákellenes nap
333 éve hunyt el (1686) Gubasóczy János magyar főpap, nyitrai püspök, kancellár (* 1630 körül)
227 éve született (1792) Bali Mihály református lelkész († 1876)
 

Csütörtök, 2019. április 11.

Történtek
A magyar költészet napja
854 éve hunyt el (1165) IV. István magyar király (* 1033 körül)
778 éve történt (1241) A muhi csata első napja.
 

Péntek, 2019. április 12.

Történtek
Debrecen Város Napja
494 éve született (1525) Alesi Dénes Szapolyai János király udvari papja († 1577)
213 éve hunyt el (1806) Boczkó Dániel evangélikus lelkész, püspök (* 1751)
 

Szombat, 2019. április 13.

Történtek
476 éve történt (1543) A kaposi csata: a szekszárdi törökök a Kapos mellett szétverik a végvári katonák egy csapatát.
382 éve hunyt el (1637) Ergelics Ferenc magyar katolikus főpap (* 1554)
349 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófok Bécsbe menekülnek, hogy kegyelmet kérjenek I. Lipót császártól, azonban április 17-én letartóztatják, és a bécsújhelyi (Wiener Neustadt-i) várba zárják őket.
 

Vasárnap, 2019. április 14.

Történtek
486 éve történt (1533) Laszky Jeromos ostromolja Móré Lászlótól Várpalotát (Palota ostroma (1533))
209 éve született (1810) Szále János Ignác festőművész († 1870)
170 éve történt (1849) Debrecenben az országgyűlés határozatot fogad el a Függetlenségi Nyilatkozat kiadásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról. Ezután Kossuth Lajost kormányzó-elnökké választják.
 

Hétfő, 2019. április 15.

Történtek
329 éve hunyt el (1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (* 1632)
301 éve született (1718) Kollár Ádám Ferenc magyar jogtudós, császári és királyi tanácsos, a bécsi királyi könyvtár igazgatója († 1783)
227 éve született (1792) Lányi Sámuel vízépítő mérnök, festőművész († 1860)
 

Kedd, 2019. április 16.

Történtek
Magyarországon a Holokauszt áldozatainak emléknapja.
505 éve történt (1514) Bakócz Tamás bíboros, Esztergom érseke, pápai legátusként közzéteszi X. Leó pápának az törökök ellen keresztes hadjáratot hirdető bulláját; a keresztes hadak vezetésére Dózsa György kap megbízást.
498 éve hunyt el (1521) Hedvig tescheni hercegnő, Szapolyai István nádor felesége, I. János magyar király anyja (* 1469)
 

Szerda, 2019. április 17.

Történtek
689 éve történt (1330) Zách Felicián sikertelen merényletet kísérel meg Károly Róbert magyar király ellen.
414 éve történt (1605) A szerencsi országgyűlés Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedelmévé választja.
349 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófokat Bécsben összeesküvés vádjával letartóztatják, és a Bécsújhely-i (Wiener Neustadt-i) várba zárják, ahol 1671. április 30-án kivégzik őket.
 

Csütörtök, 2019. április 18.

Történtek
Műemléki Világnap, a Forster Gyula-díj és a Schönvisner István Emlékérem átadása
421 éve történt (1598) Báthory Zsigmond lemondása után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.
403 éve történt (1616) Sárospatakon házasságot köt I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna.
 

Péntek, 2019. április 19.

Történtek
226 éve született (1793) V. Ferdinánd magyar király, I. Ferdinánd néven osztrák császár († 1875)
191 éve született (1828) Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos († 1900)
170 éve történt (1849) A nagysallói ütközetben Görgey Artúr csapataival győzelmet arat Ludwig von Wohlgemuth altábornagy császári csapatai felett.
 

Szombat, 2019. április 20.

Történtek
936 éve történt (1083) I. (Szent) László magyar király jelenlétében felnyitják Fehérváron István király sírját. Ettől a naptól kezdve szentként tisztelik az első királyt, noha hivatalos szentté avatása majd csak Könyves Kálmán idejében lesz.
666 éve történt (1353) I. Lajos magyar király bevonja a hiteleshelyek pecséteit.
281 éve született (1738) Jelky András író, utazó († 1783)
 

Vasárnap, 2019. április 21.

Történtek
Bölcsődék Napja: szakmai ünnep, kifejezve a társadalom megbecsülését a bölcsődei dolgozók által teremtett értékek iránt (Szociális és Munkaügyi Minisztérium).
283 éve hunyt el (1736) Savoyai Jenő herceg (er. Eugène de Savoie-Carignan francia gróf), német-római császári tábornok, sikeres hadvezér (* 1663)
220 éve született (1799) Táncsics Mihály magyar író, publicista († 1884)