Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Vasárnap, 2019. október 13.

Történtek
Mikszáth-nap Horpácson (Nógrád megye).
540 éve történt (1479) A kenyérmezei csatában Báthory István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán seregei szétverik a Dél-Erdélyben pusztító török haderőt.
530 éve történt (1489) Mátyás király a szentgotthárdi apátság apátválasztási jogát a pilisi monostornak adja, ezzel is felemelve a hanyatló apátságot.
 

Hétfő, 2019. október 14.

Történtek
Szabványosítási világnap (1946 óta)
784 éve történt (1235) Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárott magyar királlyá koronázza Béla királyfit, IV. Béla néven.
415 éve történt (1604) Bocskai István erdélyi fejedelem győzelmet arat Álmosd és Diószeg között a császári seregek fölött.
 

Kedd, 2019. október 15.

Történtek
A Fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja (1988 óta)
Nemzetközi Gyalogló nap
Ölelés világnapja
 

Szerda, 2019. október 16.

Történtek
A Kenyér világnapja
Élelmezési világnap (1979 óta)
Szentszék: II. János Pál pápa megválasztásának évfordulója
 

Csütörtök, 2019. október 17.

Történtek
1992 óta a szegénység elleni küzdelem világnapja
479 éve történt (1540) I. Szulejmán szultán elismeri a gyermek János Zsigmondot, Szapolyai János fiát Magyarország királyának.
479 éve történt (1540) Visegrád ostroma.
 

Péntek, 2019. október 18.

Történtek
2002 óta - A magyar festészet napja, Szent Lukács névnapján, aki a festők védőszentje.
Európai Unió Emberkereskedelem Elleni Napja
780 éve történt (1239) Róbert esztergomi érsek megkereszteli IV. Béla király elsőszülött fiát, Istvánt.
 

Szombat, 2019. október 19.

Történtek
571 éve történt (1448) A második rigómezei csatában Hunyadi János hadereje, Brankovics György szerb despota árulása révén súlyos vereséget szenved a II. Murád szultán vezette török haderőtől. Hunyadi maga is Brankovics fogságába kerül.
150 éve született (1869) Góth Sándor magyar színész, rendező, színészpedagógus († 1946)
114 éve született (1905) Idősebb Dohy János (korábban ifjabb Göllner János) növénypatológus, tanár († 1990)
 

Vasárnap, 2019. október 20.

Történtek
A csontritkulás világnapja
Szent Vendel napja - Szent Vendel a jószágtartó gazdák, pásztorok, juhászok védőszentje
724 éve történt (1295) Lodomér esztergomi érsek kiközösítéssel fenyegeti meg a budai káptalan vámszedését akadályozó budai polgárokat.
 

Hétfő, 2019. október 21.

Történtek
Földünkért világnap
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép (napos) az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél.
255 éve született (1764) Bihari János cigány származású magyar zeneszerző, hegedűművész († 1827)
 

Kedd, 2019. október 22.

Történtek
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja 1998 óta.
Misszionáriusok világnapja
703 éve történt (1316) Pápai adószedők érkeznek Magyarországra.
 

Szerda, 2019. október 23.

Történtek
Nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója (1989)
563 éve hunyt el (1456) Kapisztrán Szent János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a Nándorfehérvári diadal egyik hőse (* 1386)
406 éve történt (1613) A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.
 

Csütörtök, 2019. október 24.

Történtek
A Magyar Operett Napja 2002 óta
Az ENSZ világnapja 1945 óta
394 éve történt (1625) Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják
 

Péntek, 2019. október 25.

18:00
Sebeiből élő víz forrásai fakadnak. A nagy átalakulás művészete

Sebeiből élő víz forrásai fakadnak. A nagy átalakulás művészete

Az előadó számba veszi a Terror Háza egyik fiatal kutatója segítségével, számszerűen milyen veszteségekk érték hazánkat, az elmúlt 100 évben. Trianon, a világháborúk, gulág, ’56 stb. kapcsán. Mindezek után kicsit aktuális kontextusba helyezi, miért lényeges, hogy ránézzünk sebeinkre, és

Történtek
718 éve történt (1301) Miklós pápai legátus a budai zsinaton elrendeli az egyházi javak visszaadását.
238 éve történt (1781) II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadja Türelmi rendeletét. Ebben a protestáns (evangélikus és református), és az ortodox hívőknek szabad vallásgyakorlatot biztosít. Rendelete lehetővé teszi e hívők magasabb állami hivatalokban való alkalmazását, engedélyezi számukra templomok építését, papok tartását, és kivonja őket a római katolikus püspökök ellenőrzése alól.
231 éve hunyt el (1788) Istvánffy Benedek magyar zeneszerző, karnagy (* 1733)
 

Szombat, 2019. október 26.

Történtek
423 éve történt (1596) III. Mehmed szultán főserege a mezőkeresztesi csatában legyőzi Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Habsburg Miksa főherceg haderejét.
406 éve hunyt el (1613) Báthory Gábor fejedelem (* 1598)
406 éve történt (1613) Abaffy Miklós tokaji kapitány a hajdúk segítségével megöleti a száműzött Báthory Gábor fejedelmet.
 

Vasárnap, 2019. október 27.

Történtek
580 éve hunyt el (1439) Albert magyar király, uralk. 1437-1439, (II. Albert néven német-római császár) (* 1397)
479 éve történt (1540) Leonard von Fels elfoglalja Visegrádot.
303 éve hunyt el (1716) Bethlen Miklós erdélyi államférfi, történész (* 1642)
 

Hétfő, 2019. október 28.

Történtek
Az Animáció Világnapja, megünneplését az ASIFA nemzetközi szervezete kezdeményezte 2002-ben
757 éve történt (1262) IV. Béla király széles körű kiváltságot ad az esztergomi érseknek.
486 éve történt (1533) Medici Katalin házassága Orléans-i Henrikkel.
 

Kedd, 2019. október 29.

Történtek
522 éve történt (1497) A háromnapos koźmin erdei csata vége, a lengyelek döntő vereséget szenvednek III. Istvántól.
221 éve született (1798) Jakab István drámaíró, műfordító, zeneszerző, publicista, az MTA tagja († 1876)
214 éve született (1805) Bakonyi Sándor honvéd tábornok († 1851)
 

Szerda, 2019. október 30.

Történtek
Takarékossági Világnap.
171 éve történt (1848) A schwechati csatában a Móga János vezette magyar hadsereg vereséget szenved Windisch-Grätz császári hadseregétől.
164 éve született (1855) Aggházy Károly magyar zeneszerző, zongoraművész, pedagógus († 1918)
 

Csütörtök, 2019. október 31.

Történtek
A reformáció napja számos országban
Ha hétköznapra esik, akkor a Takarékossági Világnap
548 éve történt (1471) Hunyadi Mátyás elzálogosítja Sopron városát 10 400 aranyforintért III. Frigyes német-római császárnak.
 

Péntek, 2019. november 1.

Történtek
A keresztény országokban Mindenszentek napja: azon üdvözültek ünnepe, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.
A veganizmus világnapja (1994 óta)
684 éve történt (1335) I. Károly (Róbert) magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király a visegrádi királytalálkozón megkötik a cseh-magyar-lengyel szövetséget.
 

Szombat, 2019. november 2.

Történtek
Halottak napja: 998-ban indult el Franciaországban a holtakért való imádkozás szokása, amely a 14. században vált egyetemes keresztény ünneppé
722 éve történt (1297) III. András magyar király feleségének, Ágnes királynénak ajándékozza a Csák Mátétól visszafoglalt Pozsony vármegyét, annak összes váraival, falvaival és a vámjövedelmekkel együtt.
362 éve történt (1657) Török fenyegetés hatására az erdélyi rendek lemondatják a fejedelmi trónról II. Rákóczi Györgyöt, helyébe Rhédey Ferencet választják.
 

Vasárnap, 2019. november 3.

Történtek
A Magyar Tudomány Napja 1997 óta, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.
A Magyar Tudomány Napján adják át a Simonyi Károly-, a Zrínyi Miklós-, a Wigner Jenő- és a Fáy András-díjat.
576 éve történt (1443) Hunyadi János győzelmet arat a törökök felett a szerbiai Morava folyónál.
 

Hétfő, 2019. november 4.

Történtek
Az emlékezés napja Magyarországon
936 éve történt (1083) Imre herceget szentté avatják.
268 éve született (1751) Brezanóczy Ádám magyar jezsuita rendi szerzetes, jogász, egyetemi tanár († 1832)
 

Kedd, 2019. november 5.

Történtek
Európai Kereskedelmi Nap
Szent Imre ünnepe
649 éve hunyt el (1370) III. Kázmér lengyel király, I. Lajos magyar király anyai nagybátyja (* 1310)
 

Szerda, 2019. november 6.

Történtek
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
329 éve hunyt el (1690) Bedő Pál magyar unitárius püspök (* ismeretelen)
293 éve hunyt el (1726) Gróf Bercsényi Miklós magyar kuruc tábornok, Rákóczi főhadparancsnoka (* 1664)
 

Csütörtök, 2019. november 7.

Történtek
Rákellenes világnap
548 éve született (1471) 1471 és 1474 között Laurentio De Campeggio olasz bíboros és diplomata, aki Magyarországon járt pápai követként († 1539)
480 éve hunyt el (1539) Brodarics István váci püspök és II. Lajos király kancellárja, a mohácsi csata történetének krónikása (* 1490 körül)
 

Péntek, 2019. november 8.

18:00 - 20:00
A Hetedik - Hamvas Béla és József Attila találkozásai

A Hetedik - Hamvas Béla és József Attila találkozásai

Két szellemi nagyság műveinek párbeszéde Hamvas Béla 1935-ben A költészet értelme című esszéjében így vall: „A költő nem produktum, nem a kor tényezőinek többé-kevésbé való összefoglalása, nem eredmény, nem tünet: a költő az emberiség vezetője, géniusza, világító lángja. A költészet nem termék

Történtek
670 éve történt (1349) I. (Nagy) Lajos király hűtlenségi pert indít Báthori András erdélyi püspök ellen
559 éve történt (1460) Szilágyi Mihály kormányzó, Hunyadi Mátyás nagybátyja, a délvidéki harcokban a törökök fogságába esik. II. Mehmed szultán később kivégezteti.
399 éve történt (1620) A csehek veresége a Prága melletti Fehér-hegyi csatában. A Cseh Királyságot Habsburg örökös tartománnyá teszik.
 

Szombat, 2019. november 9.

Történtek
Amerikai Egyesült Államok – Világszabadság Napja, a Berlini Fal 1989-es megnyitásának emlékezetére
Európa – a Feltalálók Napja, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére.
Németország – a berlini Fal megnyitásának napja Németországban.
 

Vasárnap, 2019. november 10.

Történtek
Nemzetközi ifjúsági világnap
709 éve történt (1310) Csák Máté elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának.
575 éve hunyt el (1444) I. Ulászló magyar király, III. Ulászló néven lengyel király elesik a várnai csatában (* 1424)
 

Hétfő, 2019. november 11.

Történtek
Magyarország – A katonai Felderítők napja, ezen a napon adják át a Koncz Márton-díjat.
Római katolikus szentek – Tours-i Szent Márton napja. Szent Márton a katonák védőszentje
Sok helyen máig élő népi hagyomány a Márton-napi libalakoma.
 

Kedd, 2019. november 12.

Történtek
A Szociális Munka napja (2000 óta)
Minőségügyi világnap
264 éve hunyt el (1755) Czakó Ferenc magyar gimnáziumi igazgató, tanár, író (* 1723)
 

Szerda, 2019. november 13.

Történtek
Cukorbetegek napja
619 éve történt (1400) IX. Bonifác pápa megerősíti kegyúri jogaiban a Széchy családot a szentgotthárdi apátságban.
468 éve történt (1551) Fráter György bíboros és Castaldo császári tábornok vezetésével a magyar hadak visszafoglalják a töröktől Lippa várát.