Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Szerda, 2021. április 14.

Történtek
488 éve történt (1533) Laszky Jeromos ostromolja Móré Lászlótól Várpalotát (Palota ostroma (1533))
211 éve született (1810) Szále János Ignác festőművész († 1870)
172 éve történt (1849) Debrecenben az országgyűlés határozatot fogad el a Függetlenségi Nyilatkozat kiadásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról. Ezután Kossuth Lajost kormányzó-elnökké választják.
 

Csütörtök, 2021. április 15.

Történtek
331 éve hunyt el (1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (* 1632)
303 éve született (1718) Kollár Ádám Ferenc magyar jogtudós, császári és királyi tanácsos, a bécsi királyi könyvtár igazgatója († 1783)
229 éve született (1792) Lányi Sámuel vízépítő mérnök, festőművész († 1860)
 

Péntek, 2021. április 16.

Történtek
Magyarországon a Holokauszt áldozatainak emléknapja.
507 éve történt (1514) Bakócz Tamás bíboros, Esztergom érseke, pápai legátusként közzéteszi X. Leó pápának az törökök ellen keresztes hadjáratot hirdető bulláját; a keresztes hadak vezetésére Dózsa György kap megbízást.
500 éve hunyt el (1521) Hedvig tescheni hercegnő, Szapolyai István nádor felesége, I. János magyar király anyja (* 1469)
 

Szombat, 2021. április 17.

Történtek
691 éve történt (1330) Zách Felicián sikertelen merényletet kísérel meg Károly Róbert magyar király ellen.
416 éve történt (1605) A szerencsi országgyűlés Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedelmévé választja.
351 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófokat Bécsben összeesküvés vádjával letartóztatják, és a Bécsújhely-i (Wiener Neustadt-i) várba zárják, ahol 1671. április 30-án kivégzik őket.
 

Vasárnap, 2021. április 18.

Történtek
Műemléki Világnap, a Forster Gyula-díj és a Schönvisner István Emlékérem átadása
423 éve történt (1598) Báthory Zsigmond lemondása után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.
405 éve történt (1616) Sárospatakon házasságot köt I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna.
 

Hétfő, 2021. április 19.

Történtek
228 éve született (1793) V. Ferdinánd magyar király, I. Ferdinánd néven osztrák császár († 1875)
193 éve született (1828) Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos († 1900)
172 éve történt (1849) A nagysallói ütközetben Görgey Artúr csapataival győzelmet arat Ludwig von Wohlgemuth altábornagy császári csapatai felett.
 

Kedd, 2021. április 20.

Történtek
938 éve történt (1083) I. (Szent) László magyar király jelenlétében felnyitják Fehérváron István király sírját. Ettől a naptól kezdve szentként tisztelik az első királyt, noha hivatalos szentté avatása majd csak Könyves Kálmán idejében lesz.
668 éve történt (1353) I. Lajos magyar király bevonja a hiteleshelyek pecséteit.
283 éve született (1738) Jelky András író, utazó († 1783)
 

Szerda, 2021. április 21.

Történtek
Bölcsődék Napja: szakmai ünnep, kifejezve a társadalom megbecsülését a bölcsődei dolgozók által teremtett értékek iránt (Szociális és Munkaügyi Minisztérium).
285 éve hunyt el (1736) Savoyai Jenő herceg (er. Eugène de Savoie-Carignan francia gróf), német-római császári tábornok, sikeres hadvezér (* 1663)
222 éve született (1799) Táncsics Mihály magyar író, publicista († 1884)
 

Csütörtök, 2021. április 22.

Történtek
1970 óta a Föld napja (Magyarországon 1990 óta).
A szerzői jog világnapja
160 éve született (1861) Gróf Tisza István politikus, magyar miniszterelnök († 1918)
 

Péntek, 2021. április 23.

Történtek
A könyv és a szerzői jogok világnapja (UNESCO)
A magyar nyelv napja
1024 éve hunyt el (997) Szent Adalbert püspök, (Szent István Király nevelője) vértanúhalállal (* 957)
 

Szombat, 2021. április 24.

Történtek
A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja
A Rendőrség napja
Sárkányölő Szent György napja (egyes népeknél ez a nap április 23-ára esik).
 

Vasárnap, 2021. április 25.

Történtek
944 éve hunyt el (1077) I. Géza magyar király (* 1040 körül)
206 éve született (1815) Markusovszky Lajos orvos, egészségügyi reformer († 1893)
203 éve hunyt el (1818) Tolnay Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora (* 1747)
 

Hétfő, 2021. április 26.

Történtek
614 éve történt (1407) Tar Lőrinc kérésére Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel
531 éve hunyt el (1490) Hunyadi Mátyás magyar király halála Bécsben (* 1443)
197 éve hunyt el (1824) Csekonics József tábornok, a Szent István-rend vitéze (* 1757)
 

Kedd, 2021. április 27.

Történtek
A Halott és Megrokkant Dolgozók Nemzetközi Emléknapja
Szlovénia - Az Ellenállás Napja (a német, olasz, magyar megszállás ellen harcoló Felszabadítási Front 1941-es alapításának emléknapja).
160 éve hunyt el (1861) Palóczy László liberális reformpolitikus, Borsod vármegye országgyűlési követe (* 1783)
 

Szerda, 2021. április 28.

Történtek
890 éve történt (1131) Megkoronázzák II. Béla királyt.
279 éve hunyt el (1742) Harruckern János György német származású magyar nagybirtokos (* 1664)
267 éve született (1754) Gróf Széchényi Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója († 1820)
 

Csütörtök, 2021. április 29.

Történtek
1982 óta a tánc, táncművészet világnapja
158 éve született (1863) Kollányi Ferenc egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, az MTA tagja († 1933)
156 éve született (1865) Jankovich Béla oktatáspolitikus, közgazdász, az MTA tagja, 1913-1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere († 1939)
 

Péntek, 2021. április 30.

Történtek
A katonazenekarok napja - 2003-től kezdve ünneplik, Lehár Ferenc születésnapján.
A méhek napja - A Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére 1994-től. Célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése
350 éve hunyt el (1671) Bécsújhelyen kivégzik Zrínyi Péter horvát bánt (* 1621) és Frangepán Ferencet (* 1620 körül), Bécsben Nádasdy Ferenc országbírót (* 1625), Pozsonyban pedig Bónis Ferencet
 

Szombat, 2021. május 1.

Történtek
A munka ünnepe, a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja 1890 óta (Labour Day, International Workers' Day), kivéve az USA-ban és Kanadában.
A májusfa-állítás napja. Első katolikus feljegyzése talán a 14. század-ból való, de az itt élő keltának vagy eturnak nevezett népnél is megvolt, ott még az istennő násza keretében.
A népi hagyományok szerint, ha ilyenkor esik, jó termés várható.
 

Vasárnap, 2021. május 2.

Történtek
384 éve történt (1637) III. Ferdinánd magyar király veszprémi püspökké és főispánná nevezi ki Jakusics Györgyöt.
114 éve hunyt el (1907) Forster Géza magyar mezőgazdász, agrárpolitikus (* 1850)
110 éve született (1911) Homoródi Lajos magyar földmérő mérnök, geofizikus († 1982)
 

Hétfő, 2021. május 3.

Történtek
A Nap napja (UNEP)
751 éve hunyt el (1270) IV. Béla magyar király, az országépítő (* 1235)
237 éve született (1784) Horvát István történész, nyelvész († 1846)
 

Kedd, 2021. május 4.

Történtek
1991 óta a tűzoltók napja Magyarországon (Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje)
1717 éve hunyt el (304) Szent Flórián vértanú
500 éve történt (1521) Luther Márton Wartburg várába érkezik, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozik.
 

Szerda, 2021. május 5.

Történtek
316 éve hunyt el (1705) I. Lipót magyar király, német-római császár (* 1640)
257 éve történt (1764) Mária Terézia megalapította a Szent István-rendet
244 éve született (1777) Hrabovszky János honvéd altábornagy († 1852)
 

Csütörtök, 2021. május 6.

Történtek
Szt. György napja
406 éve történt (1615) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és II. Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét.
386 éve történt (1635) Lósi Imre egri püspök egyházmegyei zsinatot tart Jászón.
 

Péntek, 2021. május 7.

Történtek
956 éve hunyt el (1065) Bajorországi Gizella magyar királyné, I. István király felesége (* 985 körül)
245 éve született (1776) Berzsenyi Dániel magyar költő († 1836)
194 éve született (1827) Vajda János magyar költő († 1897)
 

Szombat, 2021. május 8.

Történtek
A méltányos kereskedelem (Fair trade) világnapja.
A Nemzetközi Vöröskereszt napja.
491 éve hunyt el (1530) Báthory István nádor (* 1477)
 

Vasárnap, 2021. május 9.

Történtek
258 éve született (1763) Batsányi János magyar költő († 1845)
245 éve született (1776) József nádor (József Antal János Habsburg-Lotaringiai főherceg) († 1847)
245 éve született (1776) Nyiry István természettudós, matematikus, az MTA tagja († 1838)
 

Hétfő, 2021. május 10.

Történtek
Madarak és fák napja
Magyarországon a mentők napja
268 éve született (1753) Zay Sámuel magyar természettudós, orvos († 1812)
 

Kedd, 2021. május 11.

Történtek
Miskolc ünnepnapja. 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert I. Ferenc József.
261 éve született (1760) Pálóczi Horváth Ádám magyar költő, író († 1820)
258 éve született (1763) Batsányi János magyar költő († 1845)
 

Szerda, 2021. május 12.

Történtek
Az ápolónők nemzetközi napja. 1820-ban e napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki az 1853-1856-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet.
288 éve született (1733) Sajnovics János a finnugor nyelvrokonság korai kutatója († 1785)
176 éve hunyt el (1845) Batsányi János magyar költő (* 1763)
 

Csütörtök, 2021. május 13.

Történtek
Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban.
354 éve hunyt el (1667) Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem (* 1610 körül)
304 éve született (1717) Mária Terézia Habsburg-hercegnő, III. Károly magyar király (VI. Károly néven német-római császár) leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, magyar királynő († 1780)
 

Péntek, 2021. május 14.

Történtek
328 éve történt (1693) I. Lipót német-római császár, magyar király kiadja az Alvincziana resolutio-t (a Diploma Leopoldinum kiegészítését), amely kimondja az erdélyi kancellária elválasztását a magyarországitól.
200 éve született (1821) Zsigmondy Vilmos magyar bányamérnök, a mélyfúrás és geotermia szakértője († 1888)
192 éve született (1829) Kamermayer Károly Budapest első polgármestere († 1897)
 

Szombat, 2021. május 15.

Történtek
1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja.
Nemzetközi Klíma Akciónap
206 éve hunyt el (1815) Szacsvay Sándor az első jelentős magyar újságíró (* 1752)