Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Hétfő, 2017. augusztus 21.


Ma
Országos Régiségvásár Egerben

Országos Régiségvásár Egerben

Az ország egyik legnagyobb, de mindenképpen a leghangulatosabb régiségvására... MINDEN HÓNAP 3. VASÁRNAPJÁN 7-16 ÓRÁIG

Történtek
476 éve történt (1541) A törökök felmentik az ostromlott Budát.
403 éve hunyt el (1614) Báthory Erzsébet magyar grófnő (* 1560)
327 éve hunyt el (1690) Teleki Mihály erdélyi fejedelmi tanácsos, kancellár, elesik a Thököly Imre ellen vívott zernyesti csatában (* 1634)
 

Kedd, 2017. augusztus 22.

Történtek
350 éve történt (1667) IX. Kelemen pápa megerősíti Szelepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében.
232 éve történt (1785) II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbágyság intézményét.
204 éve született (1813) Ormai Norbert honvéd ezredes, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
 

Szerda, 2017. augusztus 23.

Történtek
292 éve hunyt el (1725) Keresztély Ágost hercegprímás, bíbornok
204 éve született (1813) Simor János bíboros, esztergomi érsek († 1891)
186 éve hunyt el (1831) Kazinczy Ferenc magyar író, költő, a nyelvújítás vezéralakja (* 1759)
 

Csütörtök, 2017. augusztus 24.

Történtek
491 éve történt (1526) Tomori Pál krassói győzelme.
175 éve történt (1842) József nádor elhelyezi a pest-budai Széchenyi lánchíd alapkövét.
116 éve született (1901) Gertler Viktor magyar filmrendező, főiskolai tanár, Kossuth-díjas († 1969)
 

Péntek, 2017. augusztus 25.


Új Sereg - 3 éves képzés a Karaul-hagyomány útján

Új Sereg - 3 éves képzés a Karaul-hagyomány útján

A képzés célja:Olyan művelt, jó kiállású, testben és lélekben egészséges emberek kinevelése, akik ismerik a szerves magyar hagyományt, kultúránk alapjait s a mai életkörülmények között felvállalják annak képviselését, továbbadását. Cél továbbá a Karaul (Őrző Táltos) hagyomány fenntartása és

Történtek
388 éve született (1629) Gyöngyösi István költő, alispán, országgyűlési követ († 1704)
327 éve történt (1690) A keresztényszigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet (magyarok, székelyek, szászok) képviselői Thököly Imrét Erdély fejedelmévé választják.
283 éve született (1734) Mitterpacher Lajos egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes († 1814)
 

Szombat, 2017. augusztus 26.

Történtek
813 éve történt (1204) III. Lászlót magyar királlyá koronázzák.
739 éve történt (1278) A dürnkruti csata. I. Rudolf német király és IV. (Kun) László magyar király seregei legyőzik II. Ottokár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottokár is elesik, ezzel a Habsburgok végleg megszerzik az Osztrák Hercegséget.
228 éve történt (1789) Az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelenése.
 

Vasárnap, 2017. augusztus 27.

Történtek
716 éve történt (1301) János kalocsai érsek magyar királlyá koronázza Vencelt (II. Vencel cseh és lengyel király fiát).
707 éve történt (1310) Károly Róbert harmadszori megkoronázása
483 éve történt (1534) Majláth István vezette erdélyi, havasalföldi seregek, szövetségben Moldvával ostromlják Medgyest, ahová Lodovico Gritti vette be magát.
 

Hétfő, 2017. augusztus 28.

Történtek
629 éve történt (1388) Zsigmond magyar király Pensauriói János zenggi püspököt, mint királyi helytartót Zárába küldi.
398 éve történt (1619) II. Ferdinándot német-római császárrá választják, az uralkodó 1625-től magyar király is.
354 éve született (1663) Krman Dániel, az evangélikus egyház szuperintendense, a Rákóczi-szabadságharc szlovák származású támogatója († 1740)
 

Kedd, 2017. augusztus 29.

Történtek
1679 ‑ Gubasóczy János ‑ korábbi váci püspök - személyében új főpásztor kerül a Nyitrai Egyházmegye élére.
Magyar Fotográfia Napja, Vállas Antal 1840. augusztus 29.-én készítette az első magyarországi dagerrotípiát
583 éve született (1434) Janus Pannonius, az első, név szerint ismert magyar költő († 1472)
 

Szerda, 2017. augusztus 30.

Történtek
477 éve történt (1540) I. (Habsburg) Ferdinánd király ismét megtámadja Szapolyai János királyságát, ami egy habsburg-török háborút eredményez.
443 éve született (1574) Szenczi Molnár Albert nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító, református lelkész, filozófus, egyházi író († 1634[1])
423 éve hunyt el (1594) Kendi Sándor erdélyi magyar főnemes, politikus
 

Csütörtök, 2017. augusztus 31.

Történtek
197 éve hunyt el (1820) Ungvárnémeti Tóth László magyar költő (* 1788)
169 éve történt (1848) Josip Jelačić császári tábornagy, horvát bán hadereje megszállja a Magyar Királysághoz tartozó Fiume városát.
161 éve történt (1856) Felszentelik az esztergomi főszékesegyházat (bazilikát); ezen ünnepi alkalomra írja Liszt Ferenc az Esztergomi misét, amelyet ő maga vezényel bemutatásakor.
 

Péntek, 2017. szeptember 1.

Történtek
A II. világháború emléknapja.
890 éve hunyt el (1127) Álmos herceg (kb.* 1075)
650 éve történt (1367) V. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll: „Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék…”.
 

Szombat, 2017. szeptember 2.

10:00 - 14:00
GYEREKKLUB

GYEREKKLUB

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! Mint ahogy már megszokhatták, minden hónap első szombatján GYEREKKLUBRA hívjuk gyermekeiket. Ezeken a szombat délelőttökön gyermekeik Isten szeretetéről hallanak az ige magyarázatokban, Istent dícsérő énekekkel együtt zengedezünk és imádkozni tanítjuk


XXVI.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT

XXVI. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT

25 éves a Tavaszi Emlékhadjárat: 26. Tavaszi Hadjárat Elő-rendezvény: Március 29. (szombat) -Tiszafüred MOTOROS - HUSZÁR HADJÁRAT Március 31. (hétfő)- Hort INDUL A NAGY LOVASMENET 16.00 Ünnepi megemlékezés a polgármesteri hivatal előtt Április 1. (kedd)-Boldog 15.00  Toborzó menet indul

Történtek
986 éve hunyt el (1031) Szent Imre herceg, I. (Szent István) király fia (* 1000 és 1007 között)
331 éve történt (1686) Buda felszabadul 145 évnyi török uralom alól.
206 éve született (1811) Heckenast Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő († 1878)
 

Vasárnap, 2017. szeptember 3.

Történtek
1969 óta Nagy Szent Gergely egyházi ünnepe: a halálának évfordulóját jelentő március 12-ről azért helyezték át az ünnepet, mert az a nagyböjtbe esik. A névnap eredeti naptári helye azonban a név elterjedtsége miatt változatlanul megmaradt.
879 éve történt (1138) II. Béla magyar király Székesfehérváron kiadott oklevele az első írásos emlék Csepel faluról.
745 éve történt (1272) Királlyá koronázzák IV. (Kun) Lászlót, Árpád-házi uralkodónkat.
 

Hétfő, 2017. szeptember 4.

Történtek
465 éve történt (1552) Szolnok vára elesett
212 éve született (1805) Mikó Imre erdélyi magyar államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész († 1876)
185 éve hunyt el (1832) Zách János Ferenc báró, csillagász, geodéta, az MTA lev. tagja (* 1754)
 

Kedd, 2017. szeptember 5.


XXV.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT , Szentmártonkáta, Kóka, Dány, Isaszeg

XXV. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT , Szentmártonkáta, Kóka, Dány, Isaszeg

Nagy menetgyakorlat   XXV.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT2013. április 1. -  május 19. Április 5. (péntek) Tápióbicske - 07.00 A NAGY MENETGYAKORLAT első napja- Katonai hagyományőrző gyalogsági alakulatok indulnak Tápiószecsőre, Kókára és Dányba Szentmártonkáta - 09.00 Katonai hagyományőrző gyalogsági

Történtek
233 éve hunyt el (1784) Ányos Pál magyar költő (* 1756)
191 éve született (1826) Virághalmy Ferenc író, műfordító, honvéd százados († 1875)
169 éve történt (1848) Széchenyi István grófot a döblingi elmegyógyintézetbe szállítják.
 

Szerda, 2017. szeptember 6.


XXV.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT , Isazaegi csata emléknapjaszeg

XXV. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT , Isazaegi csata emléknapjaszeg

 Az ISASZEGI CSATA EMLÉKNAPJA XXV.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT2013. április 1. -  május 19. Április 6. (szombat) Dány - 7.30 A NAGY MENETGYAKORLAT második napja. A gyalogság indul Isaszegre Isaszeg  Az ISASZEGI CSATA EMLÉKNAPJA Koszorúzások : 09.30 Képesfa - 11.00 Szlovák kápolna - 13.45 Múzeum -

Történtek
575 éve történt (1442) A zajkányi csata (Hunyad vármegye). Hunyadi János 15 000 emberével a Vaskapu-hágóban szétveri Sehabeddin beglerbég 80 000 főnyi, Erdélybe benyomult török seregét.
319 éve történt (1698) I. Lipót magyar király kinevezi Brajkovics Márton zágrábi kanonokot a zengg-modrusi egyházmegye élére.
169 éve történt (1848) Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az ötforintos bankjegyek kibocsátását.
 

Csütörtök, 2017. szeptember 7.


XXV.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT , Gödöllő,Szada, Veresegyház, Kerepes, Mogyoród,

XXV. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT , Gödöllő,Szada, Veresegyház, Kerepes, Mogyoród,

Gödöllő, Szada, Veresegyház, Kerepes,   XXV.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT2013. április 1. -  május 19. Április 7. (vasárnap) Isaszeg - 9.00. Parancsátadás - szemle a sportcsarnoknál - indul a fősereg Gödöllőre Gödöllő - 11.00 Ünnepi műsor a Gödöllői Királyi Kastély udvarán – Köszöntő: Pecze Dániel

Történtek
451 éve történt (1566) A Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe jut, Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén kirohanva, a védők nagy részével együtt hősi halál hal.
398 éve történt (1619) A Kassai vértanúk kivégzése.
210 éve született (1807) Lenkey János honvéd tábornok († 1850)
 

Péntek, 2017. szeptember 8.


XXV.  TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT

XXV. TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT

26. Tavaszi Emlékhadjárat Elő-rendezvény: Március 29. (szombat) -Tiszafüred MOTOROS - HUSZÁR HADJÁRAT Március 31. (hétfő)- Hort INDUL A NAGY LOVASMENET 16.00 Ünnepi megemlékezés a polgármesteri hivatal előtt Április 1. (kedd)-Boldog 15.00 Toborzó menet indul az Ujváry Ferenc Művelődési Háztól

Történtek
A Büntetés-végrehajtási szervezet napja Magyarországon. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 305. §-ának (3) bekezdésével vezették be.
A Fizioterápia Világnapja: A gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg, Magyarországon első alkalommal 1998-ban tartották meg.
Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja (1965 óta).
 

Szombat, 2017. szeptember 9.

15:00 - 00:00
Móricz János nyomán, Manuel Palacios ecuadori nyelvész Tayos kutató Budapesten

Móricz János nyomán, Manuel Palacios ecuadori nyelvész Tayos kutató Budapesten

Manuel Palacios (Ecuador) a Móricz János által ismertté tett Táltosok Barlangjának (Tayos-barlang) elismert kutatója másodszor látogat hazánkba. Előadásában a Betiltott Amerika c. könyvének bő ismertetése mellett beszámol a Tayos-barlang kutatásával kapcsolatos legfrisssebb publikus információkról

Történtek
756 éve történt (1261) IV. Béla király rendeletében megújította az egri püspökség különleges jogait és kiváltságait.
705 éve hunyt el (1312) Wittelsbach Ottó magyar király, Alsó-Bajorország hercege (* 1261)
696 éve hunyt el (1321) Csák Máté a Felvidék ura (* 1260 körül)
 

Vasárnap, 2017. szeptember 10.

Történtek
635 éve hunyt el (1382) I. Lajos (Nagy Lajos) magyar király, lengyel király (Károly Róbert király fia) (* 1326)
465 éve született (1552) Pálffy Miklós gróf, országbíró, hadvezér, Győr 1598-as visszavívója († 1600)
301 éve hunyt el (1716) Pápai Páriz Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója (* 1649)
 

Hétfő, 2017. szeptember 11.

Történtek
954 éve hunyt el (1063) I. Béla Árpád-házi magyar király
871 éve történt (1146) II. Géza magyar király a Fischa menti csatában nagy győzelmet arat Henrik osztrák őrgróf felett, aki a trónkövetelő Borisz - Kálmán király állítólagos fia - érdekében támad Magyarországra.
680 éve történt (1337) I. Károly (Károly Róbert) magyar király békét köt az osztrák herceggel.
 

Kedd, 2017. szeptember 12.

Történtek
621 éve történt (1396) Zsigmond király megkezdi Nápoly ostromát.
554 éve történt (1463) I. Mátyás szövetséget köt Cristoforo Moro velencei dózséval a törökök ellen.
530 éve hunyt el (1487) Szapolyai Imre nádor
 

Szerda, 2017. szeptember 13.

Történtek
512 éve történt (1505) I. Miksa német-római császár hadat üzen II. Ulászló magyar királynak.
477 éve történt (1540) János Zsigmondot magyar királlyá választják.
312 éve hunyt el (1705) Thököly Imre erdélyi fejedelem (* 1657)
 

Csütörtök, 2017. szeptember 14.

Történtek
A keresztény egység napja
723 éve történt (1294) Lodomér esztergomi érsek kiközösíti az esztergomi mészárosokat, mert az esztergomi káptalan sérelmére áthelyezték a mészárszéket.
615 éve történt (1402) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király, fiúörökös nélküli halála esetére IV. Albert osztrák herceget teszi meg örökösévé.
 

Péntek, 2017. szeptember 15.

Történtek
A mozdonyvezetők napja
Fájdalmas Boldogasszony napja
512 éve született (1505) Habsburg Mária magyar királyné, Habsburg főhercegnő, Habsburg Ferdinánd húga, II. Lajos magyar király felesége, özvegye († 1558)
 

Szombat, 2017. szeptember 16.

Történtek
A hangzáskultúra napja
Az Ózon Világnapja
701 éve történt (1316) I. Károly magyar király oltalomlevelet ad a Száva-réven közlekedő külföldi kereskedőknek.
 

Vasárnap, 2017. szeptember 17.

Történtek
643 éve történt (1374) Nagy Lajos kiadja a kassai privilégiumot, melyben a leányági örökösödés elismerése fejében bővíti a lengyel nemesség előjogait
635 éve történt (1382) I. Máriát egy héttel apja, I. Lajos halála után szombaton Demeter esztergomi érsek a Szent koronával Székesfehérvárott királlyá koronázza.
512 éve született (1505) Habsburg Mária II. Lajos magyar király felesége, I. Ferdinánd húga († 1558)
 

Hétfő, 2017. szeptember 18.

Történtek
728 éve történt (1289) E napon adományozza IV. László magyar király a kunok és tatárok elleni harcban magukat kitüntető székelyeknek a tordai várhoz tartozó Aranyos birtokot, és ezzel megveti Aranyosszék alapját.
527 éve történt (1490) Megkoronázzák II. Ulászló magyar királyt.
165 éve hunyt el (1852) Hrabovszky János honvéd altábornagy (* 1777)
 

Kedd, 2017. szeptember 19.

Történtek
485 éve történt (1532) A leobersdorfi csata: a német-magyar sereg megsemmisíti I. Szulejmán előreküldött portyázó seregét Bécs közelében.
474 éve történt (1543) A győri huszárok a vásárhelyi csatában szétverik a környéket dúló törököket és tatárokat.
275 éve hunyt el (1742) Baczoni Ince Máté református lelkész (* 1679)
 

Szerda, 2017. szeptember 20.

Történtek
451 - Az Attila vezette hun sereg megütközik Catalaunumnál a rómaiakkal.
A biztosítás világnapja: Osztrák biztosítók kezdeményezésére nyilvánították ezt a napot Biztosítási Világnappá.
A Gyermekek Világnapja - UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap a Gyermekek Világnapja, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására.
 

Csütörtök, 2017. szeptember 21.

Történtek
A béke nemzetközi napja
A magyar dráma napja
A Magyar Termék Napja: civilek kezdeményezésére