Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Szombat, 2020. augusztus 8.

Történtek
1065 éve történt (955) Augsburgnál a kalandozó magyarok vereséget szenvednek I. Ottó német-római császár seregétől.
639 éve történt (1381) A torinói béke lezárja a velencei-magyar háborút (1372-81), a Dalmácia feletti magyar uralom megszilárdul
230 éve született (1790) Kölcsey Ferenc magyar író, költő, a magyar Himnusz szerzője († 1838)
 

Vasárnap, 2020. augusztus 9.

Történtek
Az Állatkertek napja
548 éve hunyt el (1472) Vitéz János bíboros, esztergomi érsek (* 1408)
225 éve született (1795) Dukai Takách Judit magyar költő († 1836)
 

Hétfő, 2020. augusztus 10.

Történtek
955 - Az augsburgi csata (Lech-mezei csata).
623 éve született (1397) Albert magyar király, Magyarország első Habsburg-házi uralkodója († 1439)
477 éve történt (1543) I. Szulejmán szultán elfoglalja Esztergom várát.
 

Kedd, 2020. augusztus 11.

Történtek
564 éve hunyt el (1456) Hunyadi János hadvezér, erdélyi vajda, Magyarország kormányzója (* 1407 körül)
200 éve hunyt el (1820) Lavotta János magyar zeneszerző, hegedűművész (* 1764)
195 éve született (1825) Türr István katonatiszt, magyar szabadsághős († 1908)
 

Szerda, 2020. augusztus 12.

Történtek
333 éve történt (1687) A nagyharsányi csatában a Savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mér a török haderőre.
227 éve született (1793) Kiss Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író, az MTA tagja, az 1848-as nemzetőrség egyik szervezője († 1866)
202 éve született (1818) Sztrokay Elek katonatiszt, hadtudományi író († 1847)
 

Csütörtök, 2020. augusztus 13.

Történtek
886 éve hunyt el (1134) Piroska, I. László magyar király leánya, II. János bizánci császár felesége
202 éve született (1818) Haan Lajos evangélikus lelkész, történetíró, az MTA tagja († 1891)
171 éve történt (1849) A világosi fegyverletétel: 1849. augusztus 13-án a teljhatalommal felruházott Görgey Artúr a törzskarával a Bohus-kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval. Magára a fegyverletételre a szőllősi mezőn került sor.
 

Péntek, 2020. augusztus 14.

Történtek
170 éve született (1850) Dolinay Gyula magyar ifjúsági író, újságíró (ld. még Nagyharsány) († 1915)
136 éve hunyt el (1884) Lengyel Dániel orvos, honvédorvos, tanár, gimnáziumi igazgató (* 1815)
100 éve történt (1920) Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (a későbbi Jugoszlávia) magyarellenes szövetségre lépnek, ez lesz a kisantant első szerződése.
 

Szombat, 2020. augusztus 15.

Történtek
982 éve hunyt el (1038) I. István, Magyarország államalapító királya (* 975)
431 éve született (1589) Báthory Gábor erdélyi fejedelem († 1613)
259 éve született (1761) Genersich János magyar történész, pedagógus († 1823)
 

Vasárnap, 2020. augusztus 16.

Történtek
Szent Rókus (St. Roche, San Roca) ünnepe
450 éve történt (1570) I. Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király, erdélyi fejedelem megkötik a speyeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként.
168 éve született (1852) Márkus József Budapest polgármestere († 1915)
 

Hétfő, 2020. augusztus 17.

Történtek
533 éve történt (1487) Mátyás király elfoglalja Bécsújhelyet (Wiener Neustadt).
421 éve történt (1599) VIII. Kelemen pápa felbontja Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Mária Krisztierna Habsburg főhercegnő házasságát.
200 éve született (1820) Noszlopy Gáspár honvéd őrnagy, kormánybiztos, az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja († 1853)
 

Kedd, 2020. augusztus 18.

Történtek
715 éve történt (1305) Vencel magyar, cseh és lengyel király békét köt Albert német királlyal. A béke feltételei között szerepel, hogy Vencel lemond magyar királyi címéről és a Szent Koronát átadja Károly Róbertnek.
240 éve történt (1780) Magyar és cseh királyként is trónra lép II. József, a "kalapos király" 1765 óta német-római császár (* 1741 - † 1790).
201 éve született (1819) Konek Sándor statisztikus, jogtudós, az MTA tagja († 1882)
 

Szerda, 2020. augusztus 19.

Történtek
937 éve történt (1083) I. István magyar királyt szentté avatják.
273 éve hunyt el (1747) Jávorka Ádám kuruc tiszt, II. Rákóczi Ferenc katonája (* 1683 v. 1684)
191 éve született (1829) Apáthy István jogász († 1889)
 

Csütörtök, 2020. augusztus 20.

Történtek
Magyarország nemzeti és állami ünnepe - I. István király temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István király ünnepe, az Új Kenyér ünnepe, valamint 1949 és 1989 között a Magyar Népköztársaság Alkotmányának hivatalos állami ünnepe.
Virágkarnevál Debrecenben
937 éve történt (1083) I. László király szentté avattatja I. István királyt és Gellért püspököt, ez alkalomból kiengedi börtönéből Salamont aki IV. Henrik német-római császárhoz megy Regensburgba.
 

Péntek, 2020. augusztus 21.

Történtek
479 éve történt (1541) A törökök felmentik az ostromlott Budát.
406 éve hunyt el (1614) Báthory Erzsébet magyar grófnő (* 1560)
330 éve hunyt el (1690) Teleki Mihály erdélyi fejedelmi tanácsos, kancellár, elesik a Thököly Imre ellen vívott zernyesti csatában (* 1634)
 

Szombat, 2020. augusztus 22.

Történtek
353 éve történt (1667) IX. Kelemen pápa megerősíti Szelepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében.
235 éve történt (1785) II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbágyság intézményét.
207 éve született (1813) Ormai Norbert honvéd ezredes, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
 

Vasárnap, 2020. augusztus 23.

Történtek
295 éve hunyt el (1725) Keresztély Ágost hercegprímás, bíbornok
207 éve született (1813) Simor János bíboros, esztergomi érsek († 1891)
189 éve hunyt el (1831) Kazinczy Ferenc magyar író, költő, a nyelvújítás vezéralakja (* 1759)
 

Hétfő, 2020. augusztus 24.

Történtek
494 éve történt (1526) Tomori Pál krassói győzelme.
178 éve történt (1842) József nádor elhelyezi a pest-budai Széchenyi lánchíd alapkövét.
119 éve született (1901) Gertler Viktor magyar filmrendező, főiskolai tanár, Kossuth-díjas († 1969)
 

Kedd, 2020. augusztus 25.

Történtek
391 éve született (1629) Gyöngyösi István költő, alispán, országgyűlési követ († 1704)
330 éve történt (1690) A keresztényszigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet (magyarok, székelyek, szászok) képviselői Thököly Imrét Erdély fejedelmévé választják.
286 éve született (1734) Mitterpacher Lajos egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes († 1814)
 

Szerda, 2020. augusztus 26.

Történtek
816 éve történt (1204) III. Lászlót magyar királlyá koronázzák.
742 éve történt (1278) A dürnkruti csata. I. Rudolf német király és IV. (Kun) László magyar király seregei legyőzik II. Ottokár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottokár is elesik, ezzel a Habsburgok végleg megszerzik az Osztrák Hercegséget.
231 éve történt (1789) Az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelenése.
 

Csütörtök, 2020. augusztus 27.

Történtek
719 éve történt (1301) János kalocsai érsek magyar királlyá koronázza Vencelt (II. Vencel cseh és lengyel király fiát).
710 éve történt (1310) Károly Róbert harmadszori megkoronázása
486 éve történt (1534) Majláth István vezette erdélyi, havasalföldi seregek, szövetségben Moldvával ostromlják Medgyest, ahová Lodovico Gritti vette be magát.
 

Péntek, 2020. augusztus 28.

Történtek
632 éve történt (1388) Zsigmond magyar király Pensauriói János zenggi püspököt, mint királyi helytartót Zárába küldi.
401 éve történt (1619) II. Ferdinándot német-római császárrá választják, az uralkodó 1625-től magyar király is.
357 éve született (1663) Krman Dániel, az evangélikus egyház szuperintendense, a Rákóczi-szabadságharc szlovák származású támogatója († 1740)
 

Szombat, 2020. augusztus 29.

Történtek
1679 ‑ Gubasóczy János ‑ korábbi váci püspök - személyében új főpásztor kerül a Nyitrai Egyházmegye élére.
Magyar Fotográfia Napja, Vállas Antal 1840. augusztus 29.-én készítette az első magyarországi dagerrotípiát
586 éve született (1434) Janus Pannonius, az első, név szerint ismert magyar költő († 1472)
 

Vasárnap, 2020. augusztus 30.

Történtek
480 éve történt (1540) I. (Habsburg) Ferdinánd király ismét megtámadja Szapolyai János királyságát, ami egy habsburg-török háborút eredményez.
446 éve született (1574) Szenczi Molnár Albert nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító, református lelkész, filozófus, egyházi író († 1634[1])
426 éve hunyt el (1594) Kendi Sándor erdélyi magyar főnemes, politikus
 

Hétfő, 2020. augusztus 31.

Történtek
200 éve hunyt el (1820) Ungvárnémeti Tóth László magyar költő (* 1788)
172 éve történt (1848) Josip Jelačić császári tábornagy, horvát bán hadereje megszállja a Magyar Királysághoz tartozó Fiume városát.
164 éve történt (1856) Felszentelik az esztergomi főszékesegyházat (bazilikát); ezen ünnepi alkalomra írja Liszt Ferenc az Esztergomi misét, amelyet ő maga vezényel bemutatásakor.
 

Kedd, 2020. szeptember 1.

Történtek
A II. világháború emléknapja.
893 éve hunyt el (1127) Álmos herceg (kb.* 1075)
653 éve történt (1367) V. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll: „Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék…”.
 

Szerda, 2020. szeptember 2.

Történtek
989 éve hunyt el (1031) Szent Imre herceg, I. (Szent István) király fia (* 1000 és 1007 között)
334 éve történt (1686) Buda felszabadul 145 évnyi török uralom alól.
209 éve született (1811) Heckenast Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő († 1878)
 

Csütörtök, 2020. szeptember 3.

Történtek
1969 óta Nagy Szent Gergely egyházi ünnepe: a halálának évfordulóját jelentő március 12-ről azért helyezték át az ünnepet, mert az a nagyböjtbe esik. A névnap eredeti naptári helye azonban a név elterjedtsége miatt változatlanul megmaradt.
882 éve történt (1138) II. Béla magyar király Székesfehérváron kiadott oklevele az első írásos emlék Csepel faluról.
748 éve történt (1272) Királlyá koronázzák IV. (Kun) Lászlót, Árpád-házi uralkodónkat.
 

Péntek, 2020. szeptember 4.

Történtek
468 éve történt (1552) Szolnok vára elesett
215 éve született (1805) Mikó Imre erdélyi magyar államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész († 1876)
188 éve hunyt el (1832) Zách János Ferenc báró, csillagász, geodéta, az MTA lev. tagja (* 1754)
 

Szombat, 2020. szeptember 5.

Történtek
236 éve hunyt el (1784) Ányos Pál magyar költő (* 1756)
194 éve született (1826) Virághalmy Ferenc író, műfordító, honvéd százados († 1875)
172 éve történt (1848) Széchenyi István grófot a döblingi elmegyógyintézetbe szállítják.
 

Vasárnap, 2020. szeptember 6.

Történtek
578 éve történt (1442) A zajkányi csata (Hunyad vármegye). Hunyadi János 15 000 emberével a Vaskapu-hágóban szétveri Sehabeddin beglerbég 80 000 főnyi, Erdélybe benyomult török seregét.
322 éve történt (1698) I. Lipót magyar király kinevezi Brajkovics Márton zágrábi kanonokot a zengg-modrusi egyházmegye élére.
172 éve történt (1848) Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az ötforintos bankjegyek kibocsátását.
 

Hétfő, 2020. szeptember 7.

Történtek
454 éve történt (1566) A Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe jut, Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén kirohanva, a védők nagy részével együtt hősi halál hal.
401 éve történt (1619) A Kassai vértanúk kivégzése.
213 éve született (1807) Lenkey János honvéd tábornok († 1850)
 

Kedd, 2020. szeptember 8.

Történtek
A Büntetés-végrehajtási szervezet napja Magyarországon. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 305. §-ának (3) bekezdésével vezették be.
A Fizioterápia Világnapja: A gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg, Magyarországon első alkalommal 1998-ban tartották meg.
Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja (1965 óta).