Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Vasárnap, 2018. szeptember 23.

Történtek
Iskolatej és gyógyhatású ásványvíz nap
Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap
510 éve hunyt el (1508) Aragóniai Beatrix I. Mátyás magyar király második felesége (* 1457)
 

Hétfő, 2018. szeptember 24.

Történtek
899 - A magyarok a Brenta menti csatában legyőzik Berengár seregét. Ennek nyomán születik „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” ima.
A Fehér Kendő Napja (1994 óta)
A Szív Világnapja : A Kardiológiai Világszövetség szeptember 24-ét nyilvánította a Szív Világnapjává, első alkalommal 2000. szeptember 24-én ünnepeltek meg.
 

Kedd, 2018. szeptember 25.

Történtek
372 éve történt (1646) Draskovics János horvát bánt - 120 szavazattal - nádorrá választják.
361 éve született (1657) Thököly Imre erdélyi fejedelem († 1705)
227 éve született (1791) id. Markó Károly magyar festőművész, a magyar tájképfestészet iskolateremtő mestere († 1860)
 

Szerda, 2018. szeptember 26.

Történtek
A Nyelvek Európai Napja
A Tiszta Hegyek Napja
476 éve történt (1542) Nemzetközi keresztény sereg vonul Buda visszafoglalására, de kudarcot vall.
 

Csütörtök, 2018. szeptember 27.

Történtek
Idegenforgalmi Világnap (1980 óta)
619 éve hunyt el (1399) Maternus erdélyi püspök
485 éve született (1533) Báthory István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya († 1586)
 

Péntek, 2018. szeptember 28.

Történtek
A hallássérültek (siketek) világnapja
805 éve hunyt el (1213) Meráni Gertrúd királyné II. András magyar király felesége, összeesküvők megölik (* 1185)
805 éve történt (1213) Összeesküvők (Péter ispán, Kacsics nembeli Simon, Simon) rátámadnak a pilisi erdőkben tartózkodó Gertrúd királynéra (II. András magyar király feleségére) és kíséretére. Meggyilkolják a királynét.
 

Szombat, 2018. szeptember 29.

Történtek
516 éve történt (1502) II. Ulászló magyar király Székesfehérvárott feleségül veszi Candalei Annát, akit ugyanaznap ugyanott Bakócz Tamás esztergomi érsek magyar királynévá koronáz.
484 éve történt (1534) Majláth István elfoglalja Medgyest, Lodovico Grittit kivégzik.
189 éve hunyt el (1829) Vitkovits Mihály magyar író, költő, a magyar nyelvújítás híve (* 1778)
 

Vasárnap, 2018. szeptember 30.

Történtek
A népmese napja Magyarországon (2005-től)
Helyi önkormányzatok napja Magyarországon 2000-től az Országgyűlés 57/2000. (VI.16.) határozata alapján, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat.
171 éve született (1847) Hugonnay Vilma grófnő, az első magyar orvosnő († 1922)
 

Hétfő, 2018. október 1.

Történtek
Az Idősek világnapja (1991 óta)
688 éve történt (1330) Dörögdi Miklós kerül az egri püspöki székbe.
439 éve történt (1579) Megérkeznek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.
 

Kedd, 2018. október 2.

Történtek
1992 óta a Gyaloglók Világnapja (World Walking Day). Magyarországon 1999 óta október elején tartják [1].
1993 óta a sztómások világnapja
A Béke világnapja (ENSZ által elfogadott, Mahátma Gandhi születésének emlékére)
 

Szerda, 2018. október 3.

Történtek
792 éve hunyt el (1226) Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes, költő, a ferences rend alapítója (* 1181 vagy 1182)
484 éve történt (1534) I. Ferdinánd osztrák főherceg értesül Lodovico Gritti haláláról, amit I. Szulejmán oszmán szultán előtt Szapolyai János király ellen kíván felhasználni.
454 éve történt (1564) János Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai elfoglalják Szatmárt.
 

Csütörtök, 2018. október 4.

Történtek
Assisi Szent Ferenc halála (1226)
Az Állatok Világnapja
595 éve történt (1423) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király hűbérként vejének, V. Albert osztrák hercegnek adományozza a morva őrgrófságot, és a cseh királyi trón örökösévé jelöli ki Albertet.
 

Péntek, 2018. október 5.

Történtek
Pedagógus jogok világnapja (1966 óta)
420 éve történt (1598) A magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdi a törökök által tartott Buda ostromát. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárul.
419 éve történt (1599) Habsburg-monarchia és az Oszmán Birodalom megbízottai béketárgyalásokat folytatnak Helemba-szigetén (a Dunakanyar). A tárgyalások - kölcsönös engedmények híján - kudarcba fulladnak.
 

Szombat, 2018. október 6.

Történtek
Az Aradi Vértanúk Emléknapja, nemzeti gyásznap Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.
813 éve történt (1205) III. Ince pápa János kalocsai érseket áthelyezi az esztergomi érseki székbe.
729 éve született (1289) Vencel magyar király, III. Vencel néven cseh és lengyel király († 1306)
 

Vasárnap, 2018. október 7.

Történtek
Kr. e. 3761 - A zsidó vallás szerint Isten e napon teremtette a világot (ünnepét nem a Gergely-naptárhoz igazítják, hanem a zsidó naptárhoz, „Tishri 1.”).
834 éve történt (1184) Francia szerzetesek lerakják a szentgotthárd apátság alapjait a mai Szentgotthárdon
607 éve történt (1411) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király Pozsonyban eljegyzi kétéves leányát, Erzsébetet a 14 éves V. Habsburg Albert osztrák herceggel.
 

Hétfő, 2018. október 8.

Történtek
1896 óta a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe
430 éve történt (1588) Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem győzelme Szikszónál a törökök fölött.
170 éve történt (1848) A Bécs felé visszavonuló Jellasics császári tábornok csapataival átlépi az osztrák-magyar határt.
 

Kedd, 2018. október 9.

Történtek
Postai világnap
727 éve hunyt el (1291) Gergely, csanádi püspök (*?)
713 éve történt (1305) Vencel Brünnben lemond magyar királyi címéről, a Szent Koronát átadja III. Ottó bajor hercegnek. Ottó rövidesen Magyarországra érkezik.
 

Szerda, 2018. október 10.

Történtek
A látás világnapja
A lelki egészség világnapja (1994 óta)
711 éve történt (1307) A rákosi gyűlés Károly Róbertet ismeri el magyar királynak.
 

Csütörtök, 2018. október 11.

Történtek
399 éve történt (1619) Bethlen Gábor 10 ezer lovast indít a cseh-morva szövetséges csapatok megsegítésére.
370 éve hunyt el (1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (* 1593)
370 éve történt (1648) II. Rákóczi György elfoglalja trónját, mint Erdély fejedelme.
 

Péntek, 2018. október 12.

Történtek
514 éve hunyt el (1504) Corvin János horvát-szlavón bán, I. Mátyás király természetes fia (* 1473)
334 éve történt (1684) Lotaringiai Károly és Sobieski János lengyel király Párkánynál győzelmet aratnak a török haderő felett.
146 éve történt (1872) I. Ferenc József király szentesíti a kolozsvári egyetem felállításáról szóló törvényt.
 

Szombat, 2018. október 13.

Történtek
Mikszáth-nap Horpácson (Nógrád megye).
539 éve történt (1479) A kenyérmezei csatában Báthory István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán seregei szétverik a Dél-Erdélyben pusztító török haderőt.
529 éve történt (1489) Mátyás király a szentgotthárdi apátság apátválasztási jogát a pilisi monostornak adja, ezzel is felemelve a hanyatló apátságot.
 

Vasárnap, 2018. október 14.

Történtek
Szabványosítási világnap (1946 óta)
783 éve történt (1235) Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárott magyar királlyá koronázza Béla királyfit, IV. Béla néven.
414 éve történt (1604) Bocskai István erdélyi fejedelem győzelmet arat Álmosd és Diószeg között a császári seregek fölött.
 

Hétfő, 2018. október 15.

Történtek
A Fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja (1988 óta)
Nemzetközi Gyalogló nap
Ölelés világnapja
 

Kedd, 2018. október 16.

Történtek
A Kenyér világnapja
Élelmezési világnap (1979 óta)
Szentszék: II. János Pál pápa megválasztásának évfordulója
 

Szerda, 2018. október 17.

Történtek
1992 óta a szegénység elleni küzdelem világnapja
478 éve történt (1540) I. Szulejmán szultán elismeri a gyermek János Zsigmondot, Szapolyai János fiát Magyarország királyának.
478 éve történt (1540) Visegrád ostroma.
 

Csütörtök, 2018. október 18.

Történtek
2002 óta - A magyar festészet napja, Szent Lukács névnapján, aki a festők védőszentje.
Európai Unió Emberkereskedelem Elleni Napja
779 éve történt (1239) Róbert esztergomi érsek megkereszteli IV. Béla király elsőszülött fiát, Istvánt.
 

Péntek, 2018. október 19.

Történtek
570 éve történt (1448) A második rigómezei csatában Hunyadi János hadereje, Brankovics György szerb despota árulása révén súlyos vereséget szenved a II. Murád szultán vezette török haderőtől. Hunyadi maga is Brankovics fogságába kerül.
149 éve született (1869) Góth Sándor magyar színész, rendező, színészpedagógus († 1946)
113 éve született (1905) Idősebb Dohy János (korábban ifjabb Göllner János) növénypatológus, tanár († 1990)
 

Szombat, 2018. október 20.

Történtek
A csontritkulás világnapja
Szent Vendel napja - Szent Vendel a jószágtartó gazdák, pásztorok, juhászok védőszentje
723 éve történt (1295) Lodomér esztergomi érsek kiközösítéssel fenyegeti meg a budai káptalan vámszedését akadályozó budai polgárokat.
 

Vasárnap, 2018. október 21.

Történtek
Földünkért világnap
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép (napos) az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél.
254 éve született (1764) Bihari János cigány származású magyar zeneszerző, hegedűművész († 1827)
 

Hétfő, 2018. október 22.

Történtek
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja 1998 óta.
Misszionáriusok világnapja
702 éve történt (1316) Pápai adószedők érkeznek Magyarországra.
 

Kedd, 2018. október 23.

Történtek
Nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója (1989)
562 éve hunyt el (1456) Kapisztrán Szent János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a Nándorfehérvári diadal egyik hőse (* 1386)
405 éve történt (1613) A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.
 

Szerda, 2018. október 24.

Történtek
A Magyar Operett Napja 2002 óta
Az ENSZ világnapja 1945 óta
393 éve történt (1625) Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják