Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Csütörtök, 2023. június 1.

Történtek
716 éve történt (1307) Buda városát Károly Róbert magyar király hűségére térítik a király hívei. Vencel magyar király (III. Vencel néven cseh király) híveit elűzik vagy fogságba vetik.
538 éve történt (1485) Mátyás király elfoglalja Bécset, és hozzákezd Bécsújhely ostromához.
509 éve történt (1514) Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverik a nemesi csapatok.
 

Péntek, 2023. június 2.

Történtek
576 éve történt (1447) István kapornaki apát kerül a szörényi püspöki székbe.
480 éve hunyt el (1543) Erdődi Simon horvát bán; zágrábi megyéspüspök (* 1489)
243 éve született (1780) Gorove László magyar író, az MTA tagja († 1839)
 

Szombat, 2023. június 3.

Történtek
784 éve történt (1239) Teljes napfogyatkozás volt.
347 éve született (1676) Báró Apor Péter erdélyi magyar történetíró, főispán, főkirálybíró († 1752)
228 éve hunyt el (1795) Kármán József magyar író, ügyvéd (* 1769)
 

Vasárnap, 2023. június 4.

Történtek
a nemzeti összetartozás napja - a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója
401 éve történt (1622) Turzó Szaniszló Sopronyban nádorrá választatott.
315 éve hunyt el (1708) Brajkovics Márton magyar katolikus főpap (* 1664 k.)
 

Hétfő, 2023. június 5.

Történtek
1972 óta Környezetvédelmi világnap az ENSZ stockholmi konferenciáján hozott határozat alapján
577 éve történt (1446) A pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost kormányzóvá választják. Helyettese Újlaki Miklós főkapitány.
318 éve történt (1705) a lőcsei Brewer-nyomdában kinyomatta Ráday Pál a Mercurius Hungaricus, az első magyarországi újság nyitó számát.
 

Kedd, 2023. június 6.

Történtek
577 éve történt (1446) A pesti országgyűlés kormányzóvá választja Hunyadi János erdélyi vajdát.
402 éve született (1621) Gróf Zrínyi Péter horvát bán, kivégezték († 1671)
316 éve történt (1707) Az ónodi országgyűlésen lekaszabolják Turóc vármegye követeit: Rakovszky Menyhért táblabíró a helyszínen életét veszti, Okolicsányi Kristóf alispán súlyosan megsérül. (Néhány nappal később őt is kivégzik.)
 

Szerda, 2023. június 7.

Történtek
369 éve történt (1654) XIV. Lajost királlyá koronázzák.
363 éve hunyt el (1660) II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, belehal a szászfenesi csatában kapott sebeibe (* 1621)
178 éve született (1845) Auer Lipót világhírű magyar hegedűs, tanár, karmester, zeneszerző († 1930)
 

Csütörtök, 2023. június 8.

Történtek
139 éve született (1884) Kozma Lajos Kossuth-díjas magyar műépítész, iparművész, grafikus, műegyetemi tanár († 1948)
Az Óceánok Világnapja
430 éve született (1593) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem († 1648)
 

Péntek, 2023. június 9.

Történtek
203 éve született (1820) Hunfalvy János a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke († 1888)
176 éve született (1847) Hauszmann Alajos magyar műépítész († 1926)
145 éve hunyt el (1878) Szkalnitzky Antal magyar építész (* 1836)
 

Szombat, 2023. június 10.

Történtek
398 éve született (1625) Apáczai Csere János erdélyi magyar filozóus, természettudós, pedagógus, szakíró († 1659)
159 éve született (1864) Ferdinandy Gejza jogtudós, egyetemi tanár († 1924)
145 éve hunyt el (1878) Fogarasi János magyar nyelvtudós (* 1801)
 

Vasárnap, 2023. június 11.

Történtek
735 éve történt (1288) Gergely, csanádi püspök tölti be a kancellári tisztséget.
159 éve hunyt el (1864) Bayer József Ágost, honvéd ezredes, történetíró, katonai szakíró (* 1821)
133 éve született (1890) Dálnoki Miklós Béla honvéd vezérezredes, 1944-1945-ig az Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke († 1948)
 

Hétfő, 2023. június 12.

Történtek
209 éve született (1814) Báró Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, publicista, politikus († 1875)
117 éve született (1906) Németh János kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó († 1988)
80 éve született (1943) Benkő László Liszt Ferenc-díjas zenész, az Omega együttes tagja
 

Kedd, 2023. június 13.

Történtek
439 éve hunyt el (1584) Zsámboky János magyar történetíró, orvos, polihisztor, Rudolf magyar király udvari orvosa (* 1531)
319 éve történt (1704) Rákóczi-szabadságharc: Sigbert Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál.
316 éve történt (1707) I. József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztottnak nyilvánítja (""Eb ura a fakó! Mai naptól fogva József nem királyunk!"").
 

Szerda, 2023. június 14.

Történtek
343 éve hunyt el (1680) Báthory Zsófia, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, I. Rákóczi Ferenc anyja, II. Rákóczi Ferenc nagyanyja (* 1629)
270 éve született (1753) Chudy József zeneszerző, karmester; az első magyar opera szerzője; († 1813)
214 éve történt (1809) A győri csata: Bonaparte Napóleon francia csapatai visszavonulásra kényszerítik a rosszul irányított magyar nemesi felkelők (inszurgensek) csapatait.
 

Csütörtök, 2023. június 15.

Történtek
714 éve történt (1309) Tamás esztergomi érsek I. Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai Nagyboldogasszony templomban.
711 éve történt (1312) A rozgonyi csata, Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait, és Csák Máté segédcsapatait.
502 éve hunyt el (1521) Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros (* 1442)
 

Péntek, 2023. június 16.

Történtek
A megbékélés napja: magyarországi ünnep, a független Magyarország napja, Nagy Imre miniszterelnök és társai kivégzésének évfordulóján.
689 éve történt (1334) Gergely, ferences rendi szerzetes elfoglalja a szerémi püspöki széket.
204 éve született (1819) Mednyánszky László honvéd őrnagy, a szabadságharc vértanúja († 1849)
 

Szombat, 2023. június 17.

Történtek
Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen
264 éve hunyt el (1759) Griming Simon kassai szobrász (* ?)
179 éve hunyt el (1844) Tessedik Ferenc ügyvéd, földrajzi utazó, író (* 1800)
 

Vasárnap, 2023. június 18.

Történtek
207 éve született (1816) Télffy János magyar nyelvtudós († 1898)
168 éve született (1855) Kollár Péter magyarországi szlovén író († 1908)
155 éve született (1868) Horthy Miklós altengernagy, Magyarország kormányzója († 1957)
 

Hétfő, 2023. június 19.

Történtek
A Nap napja (Magyarországon 1994 óta). Egy 2000-ben elfogadott törvény alapján „a kivonulás napja”, annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el Magyarországot. (Ehhez kötődően június utolsó szombatja a Magyar Szabadság Napja.)[1]
860 éve történt (1163) III. István király serege Székesfehérvárnál legyőzi IV. István seregét. A csatában fogságba esik IV. István is, akit III. István visszaenged támogatójához, I. Mánuel bizánci császárhoz.
195 éve született (1828) Than Mór magyar festőművész († 1899)
 

Kedd, 2023. június 20.

Történtek
A Menekültek Világnapja
402 éve hunyt el (1621) Forgách Zsigmond, Magyarország nádora (* 1560 előtt)
199 éve született (1824) Podmaniczky Frigyes báró magyar politikus, író, († 1907)
 

Szerda, 2023. június 21.

Történtek
A Nap Napja
A Zene Ünnepe (La Fête de la Musique, 1982 óta, Maurice Fleuret francia zenetudós és Jack Lang francia oktatásügyi miniszter kezdeményezése nyomán.
Menj gördeszkázni nap! A gördeszkázás világnapja.
 

Csütörtök, 2023. június 22.

Történtek
209 éve született (1814) Báró Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, publicista, politikus († 1875)
198 éve született (1825) Duka Tivadar magyar orvos, India-kutató, Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának feldolgozója († 1908)
173 éve született (1850) Goldziher Ignác magyar orientalista, sémi filológus († 1921)
 

Péntek, 2023. június 23.

Történtek
Nemzetközi SOS Gyermekfalvak napja.
Olimpiai világnap - 1894 óta.
Spam-ellenes világnap [2]
 

Szombat, 2023. június 24.

Történtek
Szentivánéj - Szent Iván (Keresztelő Szent János) napjának előestéje, a június 23-áról 24-re virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik.
492 éve született (1531) Zsámboky János magyar történetíró († 1584)
487 éve történt (1536) Országgyűlés Marosvásárhelyen.
 

Vasárnap, 2023. június 25.

Történtek
401 éve hunyt el (1622) Révay Péter főispán (* 1568)
194 éve született (1829) Rényi György katonatiszt († 1891)
182 éve született (1841) Goll János tanár, az UTE első elnöke és egyik alapítója († 1907)
 

Hétfő, 2023. június 26.

Történtek
1987 óta Kábítószer-ellenes Világnap
214 éve történt (1809) A győri csatavesztés (június 14.) nyomán Napóleon csapatai elfoglalják Pozsonyt.
203 éve született (1820) Berzenczey László magyar politikus, utazó († 1884)
 

Kedd, 2023. június 27.

Történtek
1048 (előtt) - I. (Szent) László magyar király († 1095)
A határőrség napja I. László magyar király tiszteletére, aki megszervezte és megszilárdította a határvidék őrizetét.
831 éve történt (1192) Szentté avatják I. László magyar királyt.
 

Szerda, 2023. június 28.

Történtek
Szent Vid napja
634 éve történt (1389) Rigómezei csata (1389)
260 éve történt (1763) Földrengés Komáromban.
 

Csütörtök, 2023. június 29.

Történtek
Az aratás hagyományos kezdőnapja.
567 éve történt (1456) III. Callixtus pápa elrendeli a déli harangozást - a közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a a csata előtt három héttel, könyörgésként.
169 éve hunyt el (1854) Kossuth Zsuzsanna, az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga (* 1817)
 

Péntek, 2023. június 30.

Történtek
402 éve történt (1621) Bornemissza János erdélyi serege elfoglalja Nagyszombatot.
301 éve történt (1722) A magyar országgyűlés elfogadja a Pragmatica sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nőági örökösödési jogát. Az erdélyi országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta.
224 éve született (1799) Petényi Salamon János természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője († 1855)
 

Szombat, 2023. július 1.

Történtek
Semmelweis Ignác születésére emlékezve ezen a napon tartják hazánkban a Semmelweis-napot, az egészségügyi dolgozók napját
517 éve született (1506) II. Lajos magyar és cseh király († 1526)
205 éve született (1818) Semmelweis Ignác magyar orvos († 1865)
 

Vasárnap, 2023. július 2.

Történtek
762 éve hunyt el (1261) Benedek kalocsai, majd esztergomi érsek
174 éve hunyt el (1849) Gábor Áron erdélyi magyar fegyverkovács, az 1848-49-es szabadságharc ágyúöntője (* 1814)
165 éve hunyt el (1858) idősebb Bene Ferenc orvos (* 1775)