Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Csütörtök, 2018. június 21.

Történtek
A Nap Napja
A Zene Ünnepe (La Fête de la Musique, 1982 óta, Maurice Fleuret francia zenetudós és Jack Lang francia oktatásügyi miniszter kezdeményezése nyomán.
Menj gördeszkázni nap! A gördeszkázás világnapja.
 

Péntek, 2018. június 22.

Történtek
204 éve született (1814) Báró Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, publicista, politikus († 1875)
193 éve született (1825) Duka Tivadar magyar orvos, India-kutató, Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának feldolgozója († 1908)
168 éve született (1850) Goldziher Ignác magyar orientalista, sémi filológus († 1921)
 

Szombat, 2018. június 23.

Történtek
Nemzetközi SOS Gyermekfalvak napja.
Olimpiai világnap - 1894 óta.
Spam-ellenes világnap [2]
 

Vasárnap, 2018. június 24.

Történtek
Szentivánéj - Szent Iván (Keresztelő Szent János) napjának előestéje, a június 23-áról 24-re virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik.
487 éve született (1531) Zsámboky János magyar történetíró († 1584)
482 éve történt (1536) Országgyűlés Marosvásárhelyen.
 

Hétfő, 2018. június 25.

Történtek
396 éve hunyt el (1622) Révay Péter főispán (* 1568)
189 éve született (1829) Rényi György katonatiszt († 1891)
177 éve született (1841) Goll János tanár, az UTE első elnöke és egyik alapítója († 1907)
 

Kedd, 2018. június 26.

Történtek
1987 óta Kábítószer-ellenes Világnap
209 éve történt (1809) A győri csatavesztés (június 14.) nyomán Napóleon csapatai elfoglalják Pozsonyt.
198 éve született (1820) Berzenczey László magyar politikus, utazó († 1884)
 

Szerda, 2018. június 27.

Történtek
1048 (előtt) - I. (Szent) László magyar király († 1095)
A határőrség napja I. László magyar király tiszteletére, aki megszervezte és megszilárdította a határvidék őrizetét.
826 éve történt (1192) Szentté avatják I. László magyar királyt.
 

Csütörtök, 2018. június 28.

Történtek
Szent Vid napja
629 éve történt (1389) Rigómezei csata (1389)
255 éve történt (1763) Földrengés Komáromban.
 

Péntek, 2018. június 29.

Történtek
Az aratás hagyományos kezdőnapja.
562 éve történt (1456) III. Callixtus pápa elrendeli a déli harangozást - a közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a a csata előtt három héttel, könyörgésként.
164 éve hunyt el (1854) Kossuth Zsuzsanna, az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga (* 1817)
 

Szombat, 2018. június 30.

Történtek
397 éve történt (1621) Bornemissza János erdélyi serege elfoglalja Nagyszombatot.
296 éve történt (1722) A magyar országgyűlés elfogadja a Pragmatica sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nőági örökösödési jogát. Az erdélyi országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta.
219 éve született (1799) Petényi Salamon János természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője († 1855)
 

Vasárnap, 2018. július 1.

Történtek
Semmelweis Ignác születésére emlékezve ezen a napon tartják hazánkban a Semmelweis-napot, az egészségügyi dolgozók napját
512 éve született (1506) II. Lajos magyar és cseh király († 1526)
200 éve született (1818) Semmelweis Ignác magyar orvos († 1865)
 

Hétfő, 2018. július 2.

Történtek
757 éve hunyt el (1261) Benedek kalocsai, majd esztergomi érsek
169 éve hunyt el (1849) Gábor Áron erdélyi magyar fegyverkovács, az 1848-49-es szabadságharc ágyúöntője (* 1814)
160 éve hunyt el (1858) idősebb Bene Ferenc orvos (* 1775)
 

Kedd, 2018. július 3.

Történtek
215 éve született (1803) Vetter Antal honvéd tábornok († 1882)
193 éve történt (1825) I. Ferenc magyar király 13 évnyi szünet után, Bergamóban kelt királyi levelével szeptember 11-ére összehívja a magyar országgyűlést Pozsonyba. Ez lesz az első reform-országgyűlés.
125 éve született (1893) Bortnyik Sándor magyar festőművész, grafikus († 1976)
 

Szerda, 2018. július 4.

Történtek
965 - V. Benedek pápa
907 - A pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg megsemmisítette a Keleti Frank Királyság hadait. Történészek a honfoglalás végének tekintik az eseményt. Napjainkban Árpád-napként tartják számon e napot.
562 éve történt (1456) Megkezdődik Nándorfehérvár ostroma.
 

Csütörtök, 2018. július 5.

Történtek
767 - II. Constantinus ellenpápa megválasztása.
974 éve történt (1044) Lezajlik a ménfői csata, melyet Aba Sámuel magyar király elveszít a trónkövetelő Orseolo Péterrel és szövetségesével, III. Henrik német-római császárral szemben.
272 éve hunyt el (1746) Ambrózy György evangélikus prédikátor, szuperintendens (* 1698)
 

Péntek, 2018. július 6.

Történtek
1525. - Sárkány Ambrust az országbírói (iudex curiae regiae) székben Drágffy János váltja fel.
A csók világnapja
603 éve hunyt el (1415) Husz János csehországi huszita vallási vezető, máglyahalált halt (* 1369)
 

Szombat, 2018. július 7.

Történtek
497 éve történt (1521) Az I. Szulejmán szultán vezette török haderő elfoglalja Szabács várát. A Logodi Simon és Torma András vezette 500 főnyi őrség az utolsó emberig harcolva elesik.
478 éve született (1540) János Zsigmond, választott magyar király, az első erdélyi fejedelem († 1571)
335 éve történt (1683) A Petronelli csata a törökök és a Savoyai Jenő vezette osztrák császári hadak között.
 

Vasárnap, 2018. július 8.

Történtek
342 éve hunyt el (1676) I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem (* 1645)
168 éve történt (1850) Haynau táborszernagyot a bécsi udvar visszahívja magyarországi főhadparancsnoki és teljhatalmú császári biztosi tisztéből. A Habsburg-közigazgatási rendszer Bach belügyminiszter irányítása alá kerül.
163 éve hunyt el (1855) Brocky Károly magyar festőművész (* 1807)
 

Hétfő, 2018. július 9.

Történtek
440 éve született (1578) II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király († 1637)
387 éve született (1631) Aachs Mihály magyar evangélikus prédikátor († 1708)
364 éve hunyt el (1654) IV. (Habsburg) Ferdinánd magyar király, cseh király (* 1633)
 

Kedd, 2018. július 10.

Történtek
728 éve hunyt el (1290) IV. (Kun) László, magyar király (* 1262)
728 éve történt (1290) IV. (Kun) László magyar királyt meggyilkolják.
509 éve született (1509) Kálvin János francia származású svájci reformátor († 1564)
 

Szerda, 2018. július 11.

Történtek
2004 óta: az ENSZ népesedési világnapja.
Nursiai Szent Benedek (a bencés rend alapítójának) napja.
567 éve hunyt el (1451) Cillei Borbála magyar királyné (* 1392)
 

Csütörtök, 2018. július 12.

Történtek
260 - IV. Béla magyar király és István herceg csapatai vereséget szenvednek II. Ottokár cseh király hadaitól a Kroissenbrunni csatában.
528 éve történt (1490) II. Ulászlót Székesfehérvárott magyar királyá koronázzák.
136 éve született (1882) Tóth Péter kétszeres olimpiai bajnok vívó († 1967)
 

Péntek, 2018. július 13.

Történtek
169 éve hunyt el (1849) Vasvári Pál, a „márciusi ifjak” egyike (* 1827)
169 éve történt (1849) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Haynau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgey Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg.
117 éve született (1901) Basch Ferenc Antal, a magyarországi Volksbund vezetője († 1946)
 

Szombat, 2018. július 14.

Történtek
214 éve született (1804) Benedek Lajos magyar katonatiszt, császári és királyi táborszernagy († 1881)
192 éve született (1826) Vasvári Pál magyar író, történész, politikus († 1849)
169 éve történt (1849) A Bácskában, Kishegyes (Mali Iđoš), Feketehegy (Feketić) és Szeghegy (Sekić, ma: Lovćenac) között Vetter Antal és Guyon Richárd szétverik Jellasics horvát bán császári hadseregét. Ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája.
 

Vasárnap, 2018. július 15.

Történtek
2000 óta a bíróságok napja Magyarországon (1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt).
856 éve történt (1162) Megkoronázzák II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott.
527 éve történt (1491) Az országgyűlés Jagelló II. Ulászló cseh királyt választja meg magyar királynak.
 

Hétfő, 2018. július 16.

Történtek
676 éve hunyt el (1342) Károly Róbert magyar király (* 1288)
676 éve történt (1342) I. (Nagy) Lajos magyar király trónra lép.
349 éve történt (1669) I. Lipót császár Bécsbe hívja a Magyar Tanácsot
 

Kedd, 2018. július 17.

Történtek
578 éve történt (1440) A fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István ereklyetartójáról levett koronával Magyarország királyává avatja I. Ulászlót. (A Szent Koronát nem tehették I. Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta). Elkezdődik a 17 éves trónviszály.
478 éve hunyt el (1540) Zápolya (Szapolyai) János erdélyi vajda, 1526-tól I. János néven magyar király (* 1487)
415 éve hunyt el (1603) Székely Mózes erdélyi fejedelem (* 1550. körül)
 

Szerda, 2018. július 18.

Történtek
727 éve történt (1291) III. András hadai bevonulnak Ausztriába
466 éve született (1552) I. Rudolf magyar király (II. Rudolf néven német-római császár) († 1612)
315 éve történt (1703) II. Rákóczi Ferenc csapataival átkel a Tiszán
 

Csütörtök, 2018. július 19.

Történtek
200 éve született (1818) Hatvani Imre, ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc egyik őrnagya († 1856)
140 éve született (1878) Balatoni Károly úszó, vízilabdázó, birkózó, sportvezető († 1945)
139 éve született (1879) Móra Ferenc magyar író, újságíró, muzeológus († 1934)
 

Péntek, 2018. július 20.

Történtek
551 éve történt (1467) Megnyílik az új egyetem Pozsonyban Academia Istropolitana néven.
504 éve hunyt el (1514) Dózsa György, az 1514-es parasztfelkelés vezére (* 1470)
477 éve történt (1541) Fogaras megadja magát a törököknek, Maylád Istvánt elfogják.
 

Szombat, 2018. július 21.

Történtek
676 éve történt (1342) Telegdi Csanád esztergomi érsek megkoronázza Károly Róbert fiát, Nagy Lajost.
562 éve hunyt el (1456) Dugovics Titusz katona, hősi várvédő
562 éve történt (1456) Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett (július 21. és 22.)
 

Vasárnap, 2018. július 22.

Történtek
886 éve történt (1132) II. Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzi Boriszt, az országba lengyel sereggel betört trónkövetelőt, Könyves Kálmán király el nem ismert fiát.
562 éve történt (1456) Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett (július 21. és 22.)
478 éve hunyt el (1540) Szapolyai János erdélyi vajda, I. János magyar király, (* 1487)