Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Szombat, 2020. január 18.

Történtek
Árpád-házi Szent Margit ünnepe
Nemzeti imanap
750 éve hunyt el (1270) Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla magyar király leánya, a Margit-sziget névadója (* 1242)
 

Vasárnap, 2020. január 19.

Történtek
443 éve hunyt el (1577) Forgách Ferenc humanista magyar főpap (* 1530 körül)
324 éve történt (1696) Országgyűlés Marosvásárhelyen.
142 éve hunyt el (1878) Szigligeti Ede magyar drámaíró, műfordító (* 1814)
 

Hétfő, 2020. január 20.

Történtek
Szent Sebestyén ünnepe a katolikus egyházban
750 éve hunyt el (1270) Boldog Özséb a pálos rend megalapítója (* 1200 körül)
313 éve hunyt el (1707) Gróf Kollonich Lipót bíboros, esztergomi érsek (* 1631)
 

Kedd, 2020. január 21.

Történtek
Szent Ágnes ünnepe a katolikus egyházban
489 éve történt (1531) I. Ferdinánd király és Szapolyai János király képviselői három hónapra szóló fegyverszünetet kötnek Visegrádon. Ez az ország három részre szakadásának első közjogi elismerése.
227 éve született (1793) Nemeskéri Kis Pál pedagógus, római katolikus pap, az MTA tagja († 1847)
 

Szerda, 2020. január 22.

Történtek
A magyar kultúra napja: annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon írta meg Kölcsey a Himnuszt
Szent Vince ünnepe a katolikus egyházban.
Ha Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. A szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgynevezett „vincézés”, amelynek során a szőlőskert szélét szentelt borral vagy szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdának sok bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A nap szokásai közé tartozott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan. A jelképes cselekedet szokása Dél-Európából ered, ahol ilyenkor van a valódi szőlőmetszés.
 

Csütörtök, 2020. január 23.

Történtek
Kaposvár napja
Szűz Mária eljegyzése (Boldogasszony menyegzője), régi katolikus ünnep
358 éve hunyt el (1662) Kemény János erdélyi fejedelem, elesett az I. Apafi Mihály ellen vívott csatában Nagyszőlős mellett (* 1607)
 

Péntek, 2020. január 24.

Történtek
Szalézi Szent Ferenc ünnepe a katolikus egyházban
562 éve történt (1458) Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven magyar királlyá választják.
138 éve született (1882) Bodor Ödön magyar atléta, labdarúgó († 1927)
 

Szombat, 2020. január 25.

Történtek
Szent Pál apostol megtérése (katolikus ünnep)
a néphit szerint ha a „pálforduló” napján süt a nap, akkor még hosszú kemény télre kell számítani.
501 éve történt (1519) E napra Pestre országgyűlés hirdettetett.
 

Vasárnap, 2020. január 26.

Történtek
Nemzetközi vámnap
321 éve történt (1699) Megkötik a karlócai békét, amely Thököly Imrét száműzetésbe kényszeríti.
220 éve született (1800) Répásy Mihály honvéd tábornok († 1849)
 

Hétfő, 2020. január 27.

Történtek
A holokauszt nemzetközi emléknapja: 2005-ben az ENSZ közgyűlése egyhangú határozattal az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
Szent Angéla ünnepe a katolikus egyházban
857 éve történt (1163) Ellenkirályként Magyarország trónjára kerül IV. István.
 

Kedd, 2020. január 28.

Történtek
Aquinói Szent Tamás ünnepe a katolikus egyházban
Az adatvédelem nemzetközi napja
230 éve történt (1790) II. József német-római császár, magyar és cseh király visszavonja Magyarországot érintő összes rendeletét, a türelmi, a jobbágyrendelet és az alsópapság fizetését biztosító rendelet kivételével.
 

Szerda, 2020. január 29.

Történtek
Balassagyarmat, „a legbátrabb város” napja
567 éve történt (1453) V. László magyar király esküt tesz az ország szabadságjogainak megtartására.
191 éve hunyt el (1829) Pauli (Pável) István feltételezett író (* 1760)
 

Csütörtök, 2020. január 30.

Történtek
628 éve történt (1392) A szentgotthárdi apátság nem járul hozzá a Széchyek kegyúri beiktatásához.
464 éve hunyt el (1556) Tinódi Lantos Sebestyén magyar költő, énekmondó (* 1505-1510 között)
399 éve született (1621) II. Rákóczi György erdélyi fejedelem († 1660)
 

Péntek, 2020. január 31.

Történtek
Bosco Szent János ünnepe a katolikus egyházban
118 éve született (1902) Jávor Pál magyar színész († 1959)
103 éve született (1917) Jermy Tibor agrozoológus, entomológus, ökológus, az MTA tagja
 

Szombat, 2020. február 1.

Történtek
A civilek napja Magyarországon. Az 1994-ben alakult Civil Parlament Magyarországon 1997-ben február 1-jét jelölte meg a Civilek Napjának. 1998-ban tartották meg először, felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem működnek kellő számban civil szerveztek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul.
A Tisza élővilágának emléknapja. Romániában 2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat. A szennyeződés február 1-12 között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. Erre emlékezve az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánította.
Imbolc – télbúcsúztató, Brigid kelta istennő ünnepe: a kelta tradíció szerint Imbolc a tavasz első napja, a télre akolba zárt állatokat ismét kiengedik legelni a rétekre. (A katolikus egyház később felváltotta ezt az ünnepet a február 2-i „Gyertyaszentelővel”, ami Szűz Mária ünnepe)
 

Vasárnap, 2020. február 2.

Történtek
A vizes élőhelyek világnapja. 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölte a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára 116-ra emelkedett, s a hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a katolikus egyházban: e napon a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat.
Szerzetesek világnapja. A katolikus egyház 1997 óta ünnepli ezen a napon II. János Pál kezdeményezésére azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik szerzetesként élik életüket. A Magyar Katolikus Egyház csaknem kilencven szerzetesrendet, 60 női és 28 férfi rendet tart nyilván.
 

Hétfő, 2020. február 3.

Történtek
Rejtvényfejtők napja
Szent Balázs napja a katolikus egyházban: régen e napon volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja a magyarság körében az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett „balázsjárás”, ami a szlovákok és csehek körében is ismert volt.
904 éve hunyt el (1116) Könyves Kálmán magyar király (* 1074 körül)
 

Kedd, 2020. február 4.

Történtek
A magyar katonai térképészet napja. A Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Az önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoport létrehozása emlékére (1919. február 4.).
Rákellenes világnap (World Cancer Day) Az International Union Against Cancer (UICC) szervezésében 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A résztvevők február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította.
555 éve történt (1465) Mátyás király Sopronnak két országos vásár tartására ad jogot.
 

Szerda, 2020. február 5.

Történtek
Szent Ágota napja a katolikus egyházban
501 éve hunyt el (1519) Perényi Imre nádor (*?)
487 éve született (1533) Dudith András a humanizmus fénykorának polihisztor tudósa, reneszánsz magyar irodalom alkotója, pécsi püspök és császári királyi tanácsos († 1589)
 

Csütörtök, 2020. február 6.

Történtek
A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja
500 éve történt (1520) Országgyűlés Budán
300 éve született (1720) Bajzáth József veszprémi püspök, alkancellár († 1802)
 

Péntek, 2020. február 7.

Történtek
634 éve történt (1386) Merénylet II. Károly magyar király ellen.
132 éve született (1888) Donáth Leó sportvezető, irodalomtörténész, műfordító († 1941)
125 éve hunyt el (1895) Friedrich Ferenc vívómester (* 1816)
 

Szombat, 2020. február 8.

Történtek
413 éve történt (1607) A gyulafehérvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Rákóczi Zsigmondot.
309 éve hunyt el (1711) Aachs Mihály magyar író, iskolaigazgató (* 1672)
204 éve született (1816) Alexy Károly magyar szobrász († 1880)
 

Vasárnap, 2020. február 9.

Történtek
245 éve született (1775) Bolyai Farkas erdélyi magyar matematikus († 1856)
171 éve történt (1849) A piski csata Erdélyben: Bem tábornok a piski hídnál megtámadja Puchner császári csapatait, és döntő vereséget mér rájuk.
170 éve hunyt el (1850) Lenkey János honvéd tábornok (* 1807)
 

Hétfő, 2020. február 10.

Történtek
Szent Skolasztika ünnepe a katolikus egyházban
213 éve született (1807) Batthyány Lajos gróf, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke († 1849)
210 éve született (1810) Barabás Miklós magyar festőművész, grafikus († 1898)
 

Kedd, 2020. február 11.

Történtek
A lourdes-i Szűz Mária ünnepe a katolikus egyházban
Betegek világnapja. 1993-tól II. János Pál pápa kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését.”
759 éve született (1261) Wittelsbach Ottó magyar király, Alsó-Bajorország hercege († 1312)
 

Szerda, 2020. február 12.

Történtek
Darwin-nap
234 éve hunyt el (1786) Farkas Ádám költő, a soproni evangélikus líceum rektora (* 1730)
228 éve született (1792) Balogh Péter református püspök († 1870)
 

Csütörtök, 2020. február 13.

Történtek
Budapest ostroma végének emléknapja. „Budapest felszabadulása” néven is ismert. A várost a német megszállás alól felszabadító szovjet csapatok szállták meg.
342 éve hunyt el (1678) Bethlen János történész, erdélyi kancellár (* 1613)
233 éve született (1787) Beszédes József vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja († 1852)
 

Péntek, 2020. február 14.

Történtek
A kínai újév
Bálint-nap, Szent Bálint, a szerelmesek védőszentjének ünnepe („Valentin-nap”, a szerelmesek ünnepe). A szerelmesek, a jóbarátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást. Magyarországon csupán egy évtizede kezdték el széles körben ünnepelni, bár a magyarországi svábok körében hagyományosan népszerű. Amerikában és Angliában szinte kizárólag a fiatalok ünnepe, amikor kisebb ajándékokkal (például virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást.
Epilepsziával élők napja. A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért került e nap Szent Bálint napjára, mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. A világnap lehetőséget nyújt a betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra és az epilepsziával élőkkel való kézfogására.
 

Szombat, 2020. február 15.

Történtek
439 éve történt (1581) Gyulafehérváron meghal Bocskai Erzsébet, Bocskai István későbbi erdélyi fejedelem nővére, Báthory Kristóf erdélyi vajda felesége, Báthory Zsigmond későbbi fejedelem anyja.
383 éve hunyt el (1637) II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király (* 1578)
284 éve született (1736) Horányi Elek piarista pap, tanár, történettudós († 1809)
 

Vasárnap, 2020. február 16.

Történtek
879 éve történt (1141) 10 éves korában megkoronázzák II. Géza Árpád-házi uralkodót.
358 éve hunyt el (1662) Listi László magyar költő (* 1628)
209 éve született (1811) Wenckheim Béla magyar politikus, miniszterelnök († 1879)
 

Hétfő, 2020. február 17.

Történtek
Az ortodox egyházak naptárában Szent Pulcheria és férje, Szent Marcianus keletrómai császár napja
452 éve történt (1568) Szokoli Mehmed török nagyvezír és II. Miksa német-római császár, magyar király megkötik a Drinápolyi békét, melynek értelmében Miksa évi 30 000 arany fizetésére kötelezi magát.
262 éve hunyt el (1758) Csepregi Ferenc tanár, költő (* ?)
 

Kedd, 2020. február 18.

Történtek
474 éve hunyt el (1546) Luther Márton német ágoston-rendi szerzetes, teológus, a reformáció elindítója (* 1483)
317 éve hunyt el (1703) Zrínyi Ilona Thököly Imre felesége, II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, Munkács várának hős védője (* 1643)
221 éve hunyt el (1799) Johann Hedwig erdélyi szász orvos és természettudós (* 1730)