Események - 2019.10

Szerda, 2019. október 2.

Történtek
1992 óta a Gyaloglók Világnapja (World Walking Day). Magyarországon 1999 óta október elején tartják [1].
1993 óta a sztómások világnapja
A Béke világnapja (ENSZ által elfogadott, Mahátma Gandhi születésének emlékére)
 

Csütörtök, 2019. október 3.

Történtek
793 éve hunyt el (1226) Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes, költő, a ferences rend alapítója (* 1181 vagy 1182)
485 éve történt (1534) I. Ferdinánd osztrák főherceg értesül Lodovico Gritti haláláról, amit I. Szulejmán oszmán szultán előtt Szapolyai János király ellen kíván felhasználni.
455 éve történt (1564) János Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai elfoglalják Szatmárt.
 

Péntek, 2019. október 4.

Történtek
Assisi Szent Ferenc halála (1226)
Az Állatok Világnapja
596 éve történt (1423) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király hűbérként vejének, V. Albert osztrák hercegnek adományozza a morva őrgrófságot, és a cseh királyi trón örökösévé jelöli ki Albertet.
 

Szombat, 2019. október 5.

Történtek
Pedagógus jogok világnapja (1966 óta)
421 éve történt (1598) A magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdi a törökök által tartott Buda ostromát. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárul.
420 éve történt (1599) Habsburg-monarchia és az Oszmán Birodalom megbízottai béketárgyalásokat folytatnak Helemba-szigetén (a Dunakanyar). A tárgyalások - kölcsönös engedmények híján - kudarcba fulladnak.
 

Vasárnap, 2019. október 6.

Történtek
Az Aradi Vértanúk Emléknapja, nemzeti gyásznap Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.
814 éve történt (1205) III. Ince pápa János kalocsai érseket áthelyezi az esztergomi érseki székbe.
730 éve született (1289) Vencel magyar király, III. Vencel néven cseh és lengyel király († 1306)
 

Hétfő, 2019. október 7.

Történtek
Kr. e. 3761 - A zsidó vallás szerint Isten e napon teremtette a világot (ünnepét nem a Gergely-naptárhoz igazítják, hanem a zsidó naptárhoz, „Tishri 1.”).
835 éve történt (1184) Francia szerzetesek lerakják a szentgotthárd apátság alapjait a mai Szentgotthárdon
608 éve történt (1411) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király Pozsonyban eljegyzi kétéves leányát, Erzsébetet a 14 éves V. Habsburg Albert osztrák herceggel.
 

Kedd, 2019. október 8.

Történtek
1896 óta a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe
431 éve történt (1588) Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem győzelme Szikszónál a törökök fölött.
171 éve történt (1848) A Bécs felé visszavonuló Jellasics császári tábornok csapataival átlépi az osztrák-magyar határt.
 

Szerda, 2019. október 9.

Történtek
Postai világnap
728 éve hunyt el (1291) Gergely, csanádi püspök (*?)
714 éve történt (1305) Vencel Brünnben lemond magyar királyi címéről, a Szent Koronát átadja III. Ottó bajor hercegnek. Ottó rövidesen Magyarországra érkezik.
 

Kedd, 2019. október 1.

Történtek
Az Idősek világnapja (1991 óta)
689 éve történt (1330) Dörögdi Miklós kerül az egri püspöki székbe.
440 éve történt (1579) Megérkeznek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.
 

Csütörtök, 2019. október 10.

Történtek
A látás világnapja
A lelki egészség világnapja (1994 óta)
712 éve történt (1307) A rákosi gyűlés Károly Róbertet ismeri el magyar királynak.
 

Péntek, 2019. október 11.

18:00 - 20:00
Elkezdődött
Jaj, a legyőzöttnek! (Trianon, 1920. június 4.)

Jaj, a legyőzöttnek! (Trianon, 1920. június 4.)

A trianoni békediktátum előzményei. Ami a kulisszák mögött történt. A magyarság mióta visszatért a Kárpát-medencébe útjában állt és áll a világnak, több politikai érdekcsoportnak, ezért elhatároztatott, el kell tűnnie, vagy legalábbis életképtelenné kell zsugorodnia. El kellett tűrnie, hogy az I.

Történtek
400 éve történt (1619) Bethlen Gábor 10 ezer lovast indít a cseh-morva szövetséges csapatok megsegítésére.
371 éve hunyt el (1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (* 1593)
371 éve történt (1648) II. Rákóczi György elfoglalja trónját, mint Erdély fejedelme.
 

Szombat, 2019. október 12.

Történtek
515 éve hunyt el (1504) Corvin János horvát-szlavón bán, I. Mátyás király természetes fia (* 1473)
335 éve történt (1684) Lotaringiai Károly és Sobieski János lengyel király Párkánynál győzelmet aratnak a török haderő felett.
147 éve történt (1872) I. Ferenc József király szentesíti a kolozsvári egyetem felállításáról szóló törvényt.
 

Vasárnap, 2019. október 13.

Történtek
Mikszáth-nap Horpácson (Nógrád megye).
540 éve történt (1479) A kenyérmezei csatában Báthory István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán seregei szétverik a Dél-Erdélyben pusztító török haderőt.
530 éve történt (1489) Mátyás király a szentgotthárdi apátság apátválasztási jogát a pilisi monostornak adja, ezzel is felemelve a hanyatló apátságot.
 

Hétfő, 2019. október 14.

Történtek
Szabványosítási világnap (1946 óta)
784 éve történt (1235) Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárott magyar királlyá koronázza Béla királyfit, IV. Béla néven.
415 éve történt (1604) Bocskai István erdélyi fejedelem győzelmet arat Álmosd és Diószeg között a császári seregek fölött.
 

Kedd, 2019. október 15.

Történtek
A Fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja (1988 óta)
Nemzetközi Gyalogló nap
Ölelés világnapja
 

Szerda, 2019. október 16.

Történtek
A Kenyér világnapja
Élelmezési világnap (1979 óta)
Szentszék: II. János Pál pápa megválasztásának évfordulója
 

Csütörtök, 2019. október 17.

Történtek
1992 óta a szegénység elleni küzdelem világnapja
479 éve történt (1540) I. Szulejmán szultán elismeri a gyermek János Zsigmondot, Szapolyai János fiát Magyarország királyának.
479 éve történt (1540) Visegrád ostroma.
 

Péntek, 2019. október 18.

Történtek
2002 óta - A magyar festészet napja, Szent Lukács névnapján, aki a festők védőszentje.
Európai Unió Emberkereskedelem Elleni Napja
780 éve történt (1239) Róbert esztergomi érsek megkereszteli IV. Béla király elsőszülött fiát, Istvánt.
 

Szombat, 2019. október 19.

Történtek
571 éve történt (1448) A második rigómezei csatában Hunyadi János hadereje, Brankovics György szerb despota árulása révén súlyos vereséget szenved a II. Murád szultán vezette török haderőtől. Hunyadi maga is Brankovics fogságába kerül.
150 éve született (1869) Góth Sándor magyar színész, rendező, színészpedagógus († 1946)
114 éve született (1905) Idősebb Dohy János (korábban ifjabb Göllner János) növénypatológus, tanár († 1990)
 

Vasárnap, 2019. október 20.

Történtek
A csontritkulás világnapja
Szent Vendel napja - Szent Vendel a jószágtartó gazdák, pásztorok, juhászok védőszentje
724 éve történt (1295) Lodomér esztergomi érsek kiközösítéssel fenyegeti meg a budai káptalan vámszedését akadályozó budai polgárokat.
 

Hétfő, 2019. október 21.

Történtek
Földünkért világnap
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép (napos) az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél.
255 éve született (1764) Bihari János cigány származású magyar zeneszerző, hegedűművész († 1827)
 

Kedd, 2019. október 22.

Történtek
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja 1998 óta.
Misszionáriusok világnapja
703 éve történt (1316) Pápai adószedők érkeznek Magyarországra.
 

Szerda, 2019. október 23.

Történtek
Nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója (1989)
563 éve hunyt el (1456) Kapisztrán Szent János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a Nándorfehérvári diadal egyik hőse (* 1386)
406 éve történt (1613) A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.
 

Csütörtök, 2019. október 24.

Történtek
A Magyar Operett Napja 2002 óta
Az ENSZ világnapja 1945 óta
394 éve történt (1625) Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják
 

Péntek, 2019. október 25.

18:00
Elkezdődött
Sebeiből élő víz forrásai fakadnak. A nagy átalakulás művészete

Sebeiből élő víz forrásai fakadnak. A nagy átalakulás művészete

Az előadó számba veszi a Terror Háza egyik fiatal kutatója segítségével, számszerűen milyen veszteségekk érték hazánkat, az elmúlt 100 évben. Trianon, a világháborúk, gulág, ’56 stb. kapcsán. Mindezek után kicsit aktuális kontextusba helyezi, miért lényeges, hogy ránézzünk sebeinkre, és

Történtek
718 éve történt (1301) Miklós pápai legátus a budai zsinaton elrendeli az egyházi javak visszaadását.
238 éve történt (1781) II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadja Türelmi rendeletét. Ebben a protestáns (evangélikus és református), és az ortodox hívőknek szabad vallásgyakorlatot biztosít. Rendelete lehetővé teszi e hívők magasabb állami hivatalokban való alkalmazását, engedélyezi számukra templomok építését, papok tartását, és kivonja őket a római katolikus püspökök ellenőrzése alól.
231 éve hunyt el (1788) Istvánffy Benedek magyar zeneszerző, karnagy (* 1733)
 

Szombat, 2019. október 26.

Történtek
423 éve történt (1596) III. Mehmed szultán főserege a mezőkeresztesi csatában legyőzi Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Habsburg Miksa főherceg haderejét.
406 éve hunyt el (1613) Báthory Gábor fejedelem (* 1598)
406 éve történt (1613) Abaffy Miklós tokaji kapitány a hajdúk segítségével megöleti a száműzött Báthory Gábor fejedelmet.
 

Vasárnap, 2019. október 27.

Történtek
580 éve hunyt el (1439) Albert magyar király, uralk. 1437-1439, (II. Albert néven német-római császár) (* 1397)
479 éve történt (1540) Leonard von Fels elfoglalja Visegrádot.
303 éve hunyt el (1716) Bethlen Miklós erdélyi államférfi, történész (* 1642)
 

Hétfő, 2019. október 28.

Történtek
Az Animáció Világnapja, megünneplését az ASIFA nemzetközi szervezete kezdeményezte 2002-ben
757 éve történt (1262) IV. Béla király széles körű kiváltságot ad az esztergomi érseknek.
486 éve történt (1533) Medici Katalin házassága Orléans-i Henrikkel.
 

Kedd, 2019. október 29.

Történtek
522 éve történt (1497) A háromnapos koźmin erdei csata vége, a lengyelek döntő vereséget szenvednek III. Istvántól.
221 éve született (1798) Jakab István drámaíró, műfordító, zeneszerző, publicista, az MTA tagja († 1876)
214 éve született (1805) Bakonyi Sándor honvéd tábornok († 1851)
 

Szerda, 2019. október 30.

Történtek
Takarékossági Világnap.
171 éve történt (1848) A schwechati csatában a Móga János vezette magyar hadsereg vereséget szenved Windisch-Grätz császári hadseregétől.
164 éve született (1855) Aggházy Károly magyar zeneszerző, zongoraművész, pedagógus († 1918)
 

Csütörtök, 2019. október 31.

Történtek
A reformáció napja számos országban
Ha hétköznapra esik, akkor a Takarékossági Világnap
548 éve történt (1471) Hunyadi Mátyás elzálogosítja Sopron városát 10 400 aranyforintért III. Frigyes német-római császárnak.