Események - 2019.11

Szombat, 2019. november 2.

Történtek
Halottak napja: 998-ban indult el Franciaországban a holtakért való imádkozás szokása, amely a 14. században vált egyetemes keresztény ünneppé
722 éve történt (1297) III. András magyar király feleségének, Ágnes királynénak ajándékozza a Csák Mátétól visszafoglalt Pozsony vármegyét, annak összes váraival, falvaival és a vámjövedelmekkel együtt.
362 éve történt (1657) Török fenyegetés hatására az erdélyi rendek lemondatják a fejedelmi trónról II. Rákóczi Györgyöt, helyébe Rhédey Ferencet választják.
 

Vasárnap, 2019. november 3.

Történtek
A Magyar Tudomány Napja 1997 óta, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.
A Magyar Tudomány Napján adják át a Simonyi Károly-, a Zrínyi Miklós-, a Wigner Jenő- és a Fáy András-díjat.
576 éve történt (1443) Hunyadi János győzelmet arat a törökök felett a szerbiai Morava folyónál.
 

Hétfő, 2019. november 4.

Történtek
Az emlékezés napja Magyarországon
936 éve történt (1083) Imre herceget szentté avatják.
268 éve született (1751) Brezanóczy Ádám magyar jezsuita rendi szerzetes, jogász, egyetemi tanár († 1832)
 

Kedd, 2019. november 5.

Történtek
Európai Kereskedelmi Nap
Szent Imre ünnepe
649 éve hunyt el (1370) III. Kázmér lengyel király, I. Lajos magyar király anyai nagybátyja (* 1310)
 

Szerda, 2019. november 6.

Történtek
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
329 éve hunyt el (1690) Bedő Pál magyar unitárius püspök (* ismeretelen)
293 éve hunyt el (1726) Gróf Bercsényi Miklós magyar kuruc tábornok, Rákóczi főhadparancsnoka (* 1664)
 

Csütörtök, 2019. november 7.

Történtek
Rákellenes világnap
548 éve született (1471) 1471 és 1474 között Laurentio De Campeggio olasz bíboros és diplomata, aki Magyarországon járt pápai követként († 1539)
480 éve hunyt el (1539) Brodarics István váci püspök és II. Lajos király kancellárja, a mohácsi csata történetének krónikása (* 1490 körül)
 

Péntek, 2019. november 8.

18:00 - 20:00
Elkezdődött
A Hetedik - Hamvas Béla és József Attila találkozásai

A Hetedik - Hamvas Béla és József Attila találkozásai

Két szellemi nagyság műveinek párbeszéde Hamvas Béla 1935-ben A költészet értelme című esszéjében így vall: „A költő nem produktum, nem a kor tényezőinek többé-kevésbé való összefoglalása, nem eredmény, nem tünet: a költő az emberiség vezetője, géniusza, világító lángja. A költészet nem termék

Történtek
670 éve történt (1349) I. (Nagy) Lajos király hűtlenségi pert indít Báthori András erdélyi püspök ellen
559 éve történt (1460) Szilágyi Mihály kormányzó, Hunyadi Mátyás nagybátyja, a délvidéki harcokban a törökök fogságába esik. II. Mehmed szultán később kivégezteti.
399 éve történt (1620) A csehek veresége a Prága melletti Fehér-hegyi csatában. A Cseh Királyságot Habsburg örökös tartománnyá teszik.
 

Szombat, 2019. november 9.

Történtek
Amerikai Egyesült Államok – Világszabadság Napja, a Berlini Fal 1989-es megnyitásának emlékezetére
Európa – a Feltalálók Napja, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére.
Németország – a berlini Fal megnyitásának napja Németországban.
 

Péntek, 2019. november 1.

Történtek
A keresztény országokban Mindenszentek napja: azon üdvözültek ünnepe, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.
A veganizmus világnapja (1994 óta)
684 éve történt (1335) I. Károly (Róbert) magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király a visegrádi királytalálkozón megkötik a cseh-magyar-lengyel szövetséget.
 

Vasárnap, 2019. november 10.

Történtek
Nemzetközi ifjúsági világnap
709 éve történt (1310) Csák Máté elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának.
575 éve hunyt el (1444) I. Ulászló magyar király, III. Ulászló néven lengyel király elesik a várnai csatában (* 1424)
 

Hétfő, 2019. november 11.

Történtek
Magyarország – A katonai Felderítők napja, ezen a napon adják át a Koncz Márton-díjat.
Római katolikus szentek – Tours-i Szent Márton napja. Szent Márton a katonák védőszentje
Sok helyen máig élő népi hagyomány a Márton-napi libalakoma.
 

Kedd, 2019. november 12.

Történtek
A Szociális Munka napja (2000 óta)
Minőségügyi világnap
264 éve hunyt el (1755) Czakó Ferenc magyar gimnáziumi igazgató, tanár, író (* 1723)
 

Szerda, 2019. november 13.

Történtek
Cukorbetegek napja
619 éve történt (1400) IX. Bonifác pápa megerősíti kegyúri jogaiban a Széchy családot a szentgotthárdi apátságban.
468 éve történt (1551) Fráter György bíboros és Castaldo császári tábornok vezetésével a magyar hadak visszafoglalják a töröktől Lippa várát.
 

Csütörtök, 2019. november 14.

Történtek
Térinformatikai világnap
785 éve történt (1234) IX. Gergely pápa felszólítja Béla királyfit, hogy a Kunországban lakó ortodox románokat kényszerítse a milkói kun püspök fennhatóságának elfogadására
329 éve hunyt el (1690) Johann Albrich magyar gimnáziumi tanár (* 1663)
 

Péntek, 2019. november 15.

Történtek
440 éve hunyt el (1579) Dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, prédikátor, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója (* 1510 körül)
439 éve született (1580) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) († 1629)
390 éve hunyt el (1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) (* 1580)
 

Szombat, 2019. november 16.

Történtek
A Tolerancia Nemzetközi Napja (1995 óta)
346 éve hunyt el (1673) Frangepán Katalin, Zrínyi Péter horvát bán felesége, özvegye (* ismeretlen)
315 éve történt (1704) Vak Bottyán beveszi Érsekújvárat.
 

Vasárnap, 2019. november 17.

Történtek
Az Élet Napja
Budapest napja – 1873 Buda és Pest egyesítése: 1873-ban e napon tartotta alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. Ennek emlékére november 17-én tartják a főváros „születésnapját”.
dohányzás elleni nap – Füstmentes nap – WHO
 

Hétfő, 2019. november 18.

Történtek
355 éve hunyt el (1664) Gróf Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér (* 1620)
236 éve született (1783) Perényi Zsigmond magyar politikus, a főrendiház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
215 éve született (1804) Klauzál Gábor magyar politikus, a Batthyány-kormány minisztere († 1866)
 

Kedd, 2019. november 19.

Történtek
Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja Magyarországon. A katolikus egyház november 17-én ünnepli. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
642 éve történt (1377) Nagy Lajos magyar király a brassóikhoz írt levelében arról biztosítja a kereskedőket, ha „úgy, ahogy reméli” Havasalföld a kezébe kerül, csökkenteni fogja a vámokat.
505 éve történt (1514) II. Ulászló magyar király megerősíti Werbőczy István Hármas-könyvét.
 

Szerda, 2019. november 20.

Történtek
Gyermekek jogának világnapja (2001 óta)
Ifjú Zenebarátok Világnapja
279 éve született (1740) Ákontz-Kövér István címzetes érsek († 1824)
 

Csütörtök, 2019. november 21.

Történtek
A filozófia napja
A Televíziózás nemzetközi napja
377 éve történt (1642) Jakusics György kerül az egri egyházmegye élére.
 

Péntek, 2019. november 22.

Történtek
a Magyar Közoktatás Napja Magyarországon 1991 óta
Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek védőszentje
701 éve történt (1318) A magyar főpapok panaszt emelnek XXII.János pápánál, mert I. Károly király a győri várat tartozékaival együtt elvette a püspököktől, és a világiaknak adományozta.
 

Szombat, 2019. november 23.

Történtek
563 éve történt (1456) V. László, magyar király a Hunyadi-család tagjaival együtt a temesvári várkápolnában misén vesz részt, ahol esküvel megfogadja, hogy nagybátyja, Cillei Ulrik megöletését nem fogja megbosszulni.
562 éve hunyt el (1457) V. László magyar király (* 1440)
492 éve történt (1527) Beírja utolsó sorait, ezzel befejezi az Érdy-kódexet egy ismeretlen karthausi szerzetes. (állítólag csak 1969 óta ünneplik november 23-án Szent Kelemen napját, előtte október 13-án volt ünnepe, tehát a szerzetes is ekkor fejezte be művét)
 

Vasárnap, 2019. november 24.

Történtek
525 éve hunyt el (1494) Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére (* 1431 körül)
489 éve történt (1530) Leég a lőcsei papírmalom.
422 éve hunyt el (1597) Enyedi György magyar unitárius püspök (* 1555)
 

Hétfő, 2019. november 25.

Történtek
a magyar labdarúgás napja – londoni 6:3 emlékére (MLSZ) (1993 óta)
Nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap
Ha Katalin kopog, Karácsony locsog. (Mely szerint ha e napon fagy, Karácsonykor enyhe idő várható.)
 

Kedd, 2019. november 26.

Történtek
493 éve történt (1526) V. Károly német-római császár és spanyol király levélben biztosítja a magyar rendeket, hogy az országot megvédi a török ellen.
389 éve történt (1630) A segesvári országgyűlés I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé választja.
385 éve hunyt el (1634) Alvinczi Péter református lelkész, hitvitázó, Pázmány Péter egyik legnagyobb ellenfele (* 1570)
 

Szerda, 2019. november 27.

Történtek
A Nobel-díj alapításának napja
a véradók napja Magyarországon (1988 óta), annak emlékére, hogy először 1957. november 27-én adtak át kitüntetéseket véradásért.
Ne vásárolj semmit!-nap
 

Csütörtök, 2019. november 28.

Történtek
453 éve hunyt el (1566) Batthyány Ferenc egykori horvát bán (* 1497)
315 éve történt (1704) II. Rákóczi Ferenc megkezdi Lipótvár ostromát.
311 éve történt (1708) A Rákóczi fejedelem által összehívott országgyűlés megkezdi tanácskozásait Sárospatakon.
 

Péntek, 2019. november 29.

18:00
Elkezdődött
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

18:00
Elkezdődött
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

18:00
Elkezdődött
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

18:00
Elkezdődött
Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

Szellemi utazás Rudolf Steiner belső világába

A kézírás Én-tevékenység, az Én kiáradása az anyagi világba. A teremtett világ egyetemes törvényeit követve a kézírás is magán hordozza létrehozójának jellemzőit. Az írásaktus során mozgósított energia „átfolyik" alkotójának egész lényén, közben magába gyűjt minden információt a

Történtek
699 éve történt (1320) I. Károly (Róbert) magyar király Bártfa városa számára telepítési kiváltságlevelet adományoz.
311 éve hunyt el (1708) Bellusi István magyar jezsuita rendi szerzetes, tanár (* 1668)
270 éve született (1749) Ciani Lénárt magyar hittudós, apát-kanonok és szentszéki ülnök († 1827)
 

Szombat, 2019. november 30.

Történtek
Szent András napja
815 éve hunyt el (1204) Imre magyar király (* 1174)
692 éve született (1327) András calabriai herceg, Károly Róbert magyar király fia, I. Johanna nápolyi királynő koronázott férje (consort) († 1345)