Események - 2020.09

Szerda, 2020. szeptember 2.

Történtek
989 éve hunyt el (1031) Szent Imre herceg, I. (Szent István) király fia (* 1000 és 1007 között)
334 éve történt (1686) Buda felszabadul 145 évnyi török uralom alól.
209 éve született (1811) Heckenast Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő († 1878)
 

Csütörtök, 2020. szeptember 3.

Történtek
1969 óta Nagy Szent Gergely egyházi ünnepe: a halálának évfordulóját jelentő március 12-ről azért helyezték át az ünnepet, mert az a nagyböjtbe esik. A névnap eredeti naptári helye azonban a név elterjedtsége miatt változatlanul megmaradt.
882 éve történt (1138) II. Béla magyar király Székesfehérváron kiadott oklevele az első írásos emlék Csepel faluról.
748 éve történt (1272) Királlyá koronázzák IV. (Kun) Lászlót, Árpád-házi uralkodónkat.
 

Péntek, 2020. szeptember 4.

Történtek
468 éve történt (1552) Szolnok vára elesett
215 éve született (1805) Mikó Imre erdélyi magyar államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész († 1876)
188 éve hunyt el (1832) Zách János Ferenc báró, csillagász, geodéta, az MTA lev. tagja (* 1754)
 

Szombat, 2020. szeptember 5.

Történtek
236 éve hunyt el (1784) Ányos Pál magyar költő (* 1756)
194 éve született (1826) Virághalmy Ferenc író, műfordító, honvéd százados († 1875)
172 éve történt (1848) Széchenyi István grófot a döblingi elmegyógyintézetbe szállítják.
 

Vasárnap, 2020. szeptember 6.

Történtek
578 éve történt (1442) A zajkányi csata (Hunyad vármegye). Hunyadi János 15 000 emberével a Vaskapu-hágóban szétveri Sehabeddin beglerbég 80 000 főnyi, Erdélybe benyomult török seregét.
322 éve történt (1698) I. Lipót magyar király kinevezi Brajkovics Márton zágrábi kanonokot a zengg-modrusi egyházmegye élére.
172 éve történt (1848) Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az ötforintos bankjegyek kibocsátását.
 

Hétfő, 2020. szeptember 7.

Történtek
454 éve történt (1566) A Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe jut, Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén kirohanva, a védők nagy részével együtt hősi halál hal.
401 éve történt (1619) A Kassai vértanúk kivégzése.
213 éve született (1807) Lenkey János honvéd tábornok († 1850)
 

Kedd, 2020. szeptember 8.

Történtek
A Büntetés-végrehajtási szervezet napja Magyarországon. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 305. §-ának (3) bekezdésével vezették be.
A Fizioterápia Világnapja: A gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg, Magyarországon első alkalommal 1998-ban tartották meg.
Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja (1965 óta).
 

Szerda, 2020. szeptember 9.

Történtek
759 éve történt (1261) IV. Béla király rendeletében megújította az egri püspökség különleges jogait és kiváltságait.
708 éve hunyt el (1312) Wittelsbach Ottó magyar király, Alsó-Bajorország hercege (* 1261)
699 éve hunyt el (1321) Csák Máté a Felvidék ura (* 1260 körül)
 

Kedd, 2020. szeptember 1.

Történtek
A II. világháború emléknapja.
893 éve hunyt el (1127) Álmos herceg (kb.* 1075)
653 éve történt (1367) V. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll: „Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék…”.
 

Csütörtök, 2020. szeptember 10.

Történtek
638 éve hunyt el (1382) I. Lajos (Nagy Lajos) magyar király, lengyel király (Károly Róbert király fia) (* 1326)
468 éve született (1552) Pálffy Miklós gróf, országbíró, hadvezér, Győr 1598-as visszavívója († 1600)
304 éve hunyt el (1716) Pápai Páriz Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója (* 1649)
 

Péntek, 2020. szeptember 11.

Történtek
957 éve hunyt el (1063) I. Béla Árpád-házi magyar király
874 éve történt (1146) II. Géza magyar király a Fischa menti csatában nagy győzelmet arat Henrik osztrák őrgróf felett, aki a trónkövetelő Borisz - Kálmán király állítólagos fia - érdekében támad Magyarországra.
683 éve történt (1337) I. Károly (Károly Róbert) magyar király békét köt az osztrák herceggel.
 

Szombat, 2020. szeptember 12.

Történtek
624 éve történt (1396) Zsigmond király megkezdi Nápoly ostromát.
557 éve történt (1463) I. Mátyás szövetséget köt Cristoforo Moro velencei dózséval a törökök ellen.
533 éve hunyt el (1487) Szapolyai Imre nádor
 

Vasárnap, 2020. szeptember 13.

Történtek
515 éve történt (1505) I. Miksa német-római császár hadat üzen II. Ulászló magyar királynak.
480 éve történt (1540) János Zsigmondot magyar királlyá választják.
315 éve hunyt el (1705) Thököly Imre erdélyi fejedelem (* 1657)
 

Hétfő, 2020. szeptember 14.

Történtek
A keresztény egység napja
726 éve történt (1294) Lodomér esztergomi érsek kiközösíti az esztergomi mészárosokat, mert az esztergomi káptalan sérelmére áthelyezték a mészárszéket.
618 éve történt (1402) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király, fiúörökös nélküli halála esetére IV. Albert osztrák herceget teszi meg örökösévé.
 

Kedd, 2020. szeptember 15.

Történtek
A mozdonyvezetők napja
Fájdalmas Boldogasszony napja
515 éve született (1505) Habsburg Mária magyar királyné, Habsburg főhercegnő, Habsburg Ferdinánd húga, II. Lajos magyar király felesége, özvegye († 1558)
 

Szerda, 2020. szeptember 16.

Történtek
A hangzáskultúra napja
Az Ózon Világnapja
704 éve történt (1316) I. Károly magyar király oltalomlevelet ad a Száva-réven közlekedő külföldi kereskedőknek.
 

Csütörtök, 2020. szeptember 17.

Történtek
646 éve történt (1374) Nagy Lajos kiadja a kassai privilégiumot, melyben a leányági örökösödés elismerése fejében bővíti a lengyel nemesség előjogait
638 éve történt (1382) I. Máriát egy héttel apja, I. Lajos halála után szombaton Demeter esztergomi érsek a Szent koronával Székesfehérvárott királlyá koronázza.
515 éve született (1505) Habsburg Mária II. Lajos magyar király felesége, I. Ferdinánd húga († 1558)
 

Péntek, 2020. szeptember 18.

Történtek
731 éve történt (1289) E napon adományozza IV. László magyar király a kunok és tatárok elleni harcban magukat kitüntető székelyeknek a tordai várhoz tartozó Aranyos birtokot, és ezzel megveti Aranyosszék alapját.
530 éve történt (1490) Megkoronázzák II. Ulászló magyar királyt.
168 éve hunyt el (1852) Hrabovszky János honvéd altábornagy (* 1777)
 

Szombat, 2020. szeptember 19.

Történtek
488 éve történt (1532) A leobersdorfi csata: a német-magyar sereg megsemmisíti I. Szulejmán előreküldött portyázó seregét Bécs közelében.
477 éve történt (1543) A győri huszárok a vásárhelyi csatában szétverik a környéket dúló törököket és tatárokat.
278 éve hunyt el (1742) Baczoni Ince Máté református lelkész (* 1679)
 

Vasárnap, 2020. szeptember 20.

Történtek
451 - Az Attila vezette hun sereg megütközik Catalaunumnál a rómaiakkal.
A biztosítás világnapja: Osztrák biztosítók kezdeményezésére nyilvánították ezt a napot Biztosítási Világnappá.
A Gyermekek Világnapja - UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap a Gyermekek Világnapja, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására.
 

Hétfő, 2020. szeptember 21.

Történtek
A béke nemzetközi napja
A magyar dráma napja
A Magyar Termék Napja: civilek kezdeményezésére
 

Kedd, 2020. szeptember 22.

Történtek
Európai mobilitási hét és autómentes nap
268 éve hunyt el (1752) Báró Apor Péter erdélyi magyar történetíró, főispán, főkirálybíró (* 1676)
175 éve született (1845) Hetyey Sámuel pécsi megyéspüspók († 1903)
 

Szerda, 2020. szeptember 23.

Történtek
Iskolatej és gyógyhatású ásványvíz nap
Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap
512 éve hunyt el (1508) Aragóniai Beatrix I. Mátyás magyar király második felesége (* 1457)
 

Csütörtök, 2020. szeptember 24.

Történtek
899 - A magyarok a Brenta menti csatában legyőzik Berengár seregét. Ennek nyomán születik „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” ima.
A Fehér Kendő Napja (1994 óta)
A Szív Világnapja : A Kardiológiai Világszövetség szeptember 24-ét nyilvánította a Szív Világnapjává, első alkalommal 2000. szeptember 24-én ünnepeltek meg.
 

Péntek, 2020. szeptember 25.

Történtek
374 éve történt (1646) Draskovics János horvát bánt - 120 szavazattal - nádorrá választják.
363 éve született (1657) Thököly Imre erdélyi fejedelem († 1705)
229 éve született (1791) id. Markó Károly magyar festőművész, a magyar tájképfestészet iskolateremtő mestere († 1860)
 

Szombat, 2020. szeptember 26.

Történtek
A Nyelvek Európai Napja
A Tiszta Hegyek Napja
478 éve történt (1542) Nemzetközi keresztény sereg vonul Buda visszafoglalására, de kudarcot vall.
 

Vasárnap, 2020. szeptember 27.

Történtek
Idegenforgalmi Világnap (1980 óta)
621 éve hunyt el (1399) Maternus erdélyi püspök
487 éve született (1533) Báthory István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya († 1586)
 

Hétfő, 2020. szeptember 28.

Történtek
A hallássérültek (siketek) világnapja
807 éve hunyt el (1213) Meráni Gertrúd királyné II. András magyar király felesége, összeesküvők megölik (* 1185)
807 éve történt (1213) Összeesküvők (Péter ispán, Kacsics nembeli Simon, Simon) rátámadnak a pilisi erdőkben tartózkodó Gertrúd királynéra (II. András magyar király feleségére) és kíséretére. Meggyilkolják a királynét.
 

Kedd, 2020. szeptember 29.

Történtek
518 éve történt (1502) II. Ulászló magyar király Székesfehérvárott feleségül veszi Candalei Annát, akit ugyanaznap ugyanott Bakócz Tamás esztergomi érsek magyar királynévá koronáz.
486 éve történt (1534) Majláth István elfoglalja Medgyest, Lodovico Grittit kivégzik.
191 éve hunyt el (1829) Vitkovits Mihály magyar író, költő, a magyar nyelvújítás híve (* 1778)
 

Szerda, 2020. szeptember 30.

Történtek
A népmese napja Magyarországon (2005-től)
Helyi önkormányzatok napja Magyarországon 2000-től az Országgyűlés 57/2000. (VI.16.) határozata alapján, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat.
173 éve született (1847) Hugonnay Vilma grófnő, az első magyar orvosnő († 1922)