Események - 2021.02

Kedd, 2021. február 2.

Történtek
A vizes élőhelyek világnapja. 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölte a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára 116-ra emelkedett, s a hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a katolikus egyházban: e napon a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat.
Szerzetesek világnapja. A katolikus egyház 1997 óta ünnepli ezen a napon II. János Pál kezdeményezésére azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik szerzetesként élik életüket. A Magyar Katolikus Egyház csaknem kilencven szerzetesrendet, 60 női és 28 férfi rendet tart nyilván.
 

Szerda, 2021. február 3.

Történtek
Rejtvényfejtők napja
Szent Balázs napja a katolikus egyházban: régen e napon volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja a magyarság körében az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett „balázsjárás”, ami a szlovákok és csehek körében is ismert volt.
905 éve hunyt el (1116) Könyves Kálmán magyar király (* 1074 körül)
 

Csütörtök, 2021. február 4.

Történtek
A magyar katonai térképészet napja. A Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Az önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoport létrehozása emlékére (1919. február 4.).
Rákellenes világnap (World Cancer Day) Az International Union Against Cancer (UICC) szervezésében 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A résztvevők február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította.
556 éve történt (1465) Mátyás király Sopronnak két országos vásár tartására ad jogot.
 

Péntek, 2021. február 5.

Történtek
Szent Ágota napja a katolikus egyházban
502 éve hunyt el (1519) Perényi Imre nádor (*?)
488 éve született (1533) Dudith András a humanizmus fénykorának polihisztor tudósa, reneszánsz magyar irodalom alkotója, pécsi püspök és császári királyi tanácsos († 1589)
 

Szombat, 2021. február 6.

Történtek
A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja
501 éve történt (1520) Országgyűlés Budán
301 éve született (1720) Bajzáth József veszprémi püspök, alkancellár († 1802)
 

Vasárnap, 2021. február 7.

Történtek
635 éve történt (1386) Merénylet II. Károly magyar király ellen.
133 éve született (1888) Donáth Leó sportvezető, irodalomtörténész, műfordító († 1941)
126 éve hunyt el (1895) Friedrich Ferenc vívómester (* 1816)
 

Hétfő, 2021. február 8.

Történtek
414 éve történt (1607) A gyulafehérvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Rákóczi Zsigmondot.
310 éve hunyt el (1711) Aachs Mihály magyar író, iskolaigazgató (* 1672)
205 éve született (1816) Alexy Károly magyar szobrász († 1880)
 

Kedd, 2021. február 9.

Történtek
246 éve született (1775) Bolyai Farkas erdélyi magyar matematikus († 1856)
172 éve történt (1849) A piski csata Erdélyben: Bem tábornok a piski hídnál megtámadja Puchner császári csapatait, és döntő vereséget mér rájuk.
171 éve hunyt el (1850) Lenkey János honvéd tábornok (* 1807)
 

Hétfő, 2021. február 1.

Történtek
A civilek napja Magyarországon. Az 1994-ben alakult Civil Parlament Magyarországon 1997-ben február 1-jét jelölte meg a Civilek Napjának. 1998-ban tartották meg először, felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem működnek kellő számban civil szerveztek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul.
A Tisza élővilágának emléknapja. Romániában 2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat. A szennyeződés február 1-12 között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. Erre emlékezve az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánította.
Imbolc – télbúcsúztató, Brigid kelta istennő ünnepe: a kelta tradíció szerint Imbolc a tavasz első napja, a télre akolba zárt állatokat ismét kiengedik legelni a rétekre. (A katolikus egyház később felváltotta ezt az ünnepet a február 2-i „Gyertyaszentelővel”, ami Szűz Mária ünnepe)
 

Szerda, 2021. február 10.

Történtek
Szent Skolasztika ünnepe a katolikus egyházban
214 éve született (1807) Batthyány Lajos gróf, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke († 1849)
211 éve született (1810) Barabás Miklós magyar festőművész, grafikus († 1898)
 

Csütörtök, 2021. február 11.

Történtek
A lourdes-i Szűz Mária ünnepe a katolikus egyházban
Betegek világnapja. 1993-tól II. János Pál pápa kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését.”
760 éve született (1261) Wittelsbach Ottó magyar király, Alsó-Bajorország hercege († 1312)
 

Péntek, 2021. február 12.

Történtek
Darwin-nap
235 éve hunyt el (1786) Farkas Ádám költő, a soproni evangélikus líceum rektora (* 1730)
229 éve született (1792) Balogh Péter református püspök († 1870)
 

Szombat, 2021. február 13.

Történtek
Budapest ostroma végének emléknapja. „Budapest felszabadulása” néven is ismert. A várost a német megszállás alól felszabadító szovjet csapatok szállták meg.
343 éve hunyt el (1678) Bethlen János történész, erdélyi kancellár (* 1613)
234 éve született (1787) Beszédes József vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja († 1852)
 

Vasárnap, 2021. február 14.

Történtek
A kínai újév
Bálint-nap, Szent Bálint, a szerelmesek védőszentjének ünnepe („Valentin-nap”, a szerelmesek ünnepe). A szerelmesek, a jóbarátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást. Magyarországon csupán egy évtizede kezdték el széles körben ünnepelni, bár a magyarországi svábok körében hagyományosan népszerű. Amerikában és Angliában szinte kizárólag a fiatalok ünnepe, amikor kisebb ajándékokkal (például virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást.
Epilepsziával élők napja. A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért került e nap Szent Bálint napjára, mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. A világnap lehetőséget nyújt a betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra és az epilepsziával élőkkel való kézfogására.
 

Hétfő, 2021. február 15.

Történtek
440 éve történt (1581) Gyulafehérváron meghal Bocskai Erzsébet, Bocskai István későbbi erdélyi fejedelem nővére, Báthory Kristóf erdélyi vajda felesége, Báthory Zsigmond későbbi fejedelem anyja.
384 éve hunyt el (1637) II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király (* 1578)
285 éve született (1736) Horányi Elek piarista pap, tanár, történettudós († 1809)
 

Kedd, 2021. február 16.

Történtek
880 éve történt (1141) 10 éves korában megkoronázzák II. Géza Árpád-házi uralkodót.
359 éve hunyt el (1662) Listi László magyar költő (* 1628)
210 éve született (1811) Wenckheim Béla magyar politikus, miniszterelnök († 1879)
 

Szerda, 2021. február 17.

Történtek
Az ortodox egyházak naptárában Szent Pulcheria és férje, Szent Marcianus keletrómai császár napja
453 éve történt (1568) Szokoli Mehmed török nagyvezír és II. Miksa német-római császár, magyar király megkötik a Drinápolyi békét, melynek értelmében Miksa évi 30 000 arany fizetésére kötelezi magát.
263 éve hunyt el (1758) Csepregi Ferenc tanár, költő (* ?)
 

Csütörtök, 2021. február 18.

Történtek
475 éve hunyt el (1546) Luther Márton német ágoston-rendi szerzetes, teológus, a reformáció elindítója (* 1483)
318 éve hunyt el (1703) Zrínyi Ilona Thököly Imre felesége, II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, Munkács várának hős védője (* 1643)
222 éve hunyt el (1799) Johann Hedwig erdélyi szász orvos és természettudós (* 1730)
 

Péntek, 2021. február 19.

Történtek
Nemzetközi férfinap.
236 éve született (1785) Szemere Pál magyar költő, az MTA tagja († 1861)
218 éve született (1803) Hieronymi Ottó Ferenc magyar vasútmérnök, 1848-49-es szabadságharcban honvéd hadmérnök († 1850)
 

Szombat, 2021. február 20.

Történtek
A társadalmi igazságosság világnapja
Pipázók nemzetközi napja
231 éve hunyt el (1790) II. József német-római császár, magyar király, a „kalapos király” (* 1741)
 

Vasárnap, 2021. február 21.

Történtek
Az anyanyelv nemzetközi napja. Banglades javaslatára az ENSZ (UNESCO) 1999-ben február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nappá nyilvánította. 2000-ben ünnepelték először. A világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az anyanyelv elnyomása ellen. Ekkor a rendőrség összetűzött a tüntetőkkel és öt diákot megöltek. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot.
Damiáni Szent Péter ünnepe a katolikus egyházban
Idegenvezetők nemzetközi napja (International Tourist Guide Day). 1985 óta számos országban megüneplik, oly módon, hogy az idegenvezetők saját honfitársaiknak mutatják be városukat ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a városuk érdekességeit jobban megismerjék.
 

Hétfő, 2021. február 22.

Történtek
A cserkészet világnapja - a cserkészet alapításának napja lord Baden-Powell - Bi-Pi által (1907)
Bűncselekmény áldozatainak napja. 1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, és ez a nap azóta a kontinens számos országában az áldozatok napja. Magyarországon a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993 óta tartják.
Szent Péter székfoglalása, katolikus ünnep
 

Kedd, 2021. február 23.

Történtek
578 éve született (1443) I. (Hunyadi) Mátyás magyar és cseh király († 1490)
199 éve hunyt el (1822) Berzeviczy Gergely magyar közgazdasági szakíró (* 1763)
193 éve hunyt el (1828) Fazekas Mihály magyar író, költő, botanikus (* 1766)
 

Szerda, 2021. február 24.

Történtek
Románia: Dragobete - a szerelmesek napja
635 éve hunyt el (1386) II. (Kis) Károly magyar király (* 1354 körül)
464 éve született (1557) II. Mátyás magyar király († 1619)
 

Csütörtök, 2021. február 25.

Történtek
Magyarországon: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-én megemlékezést tartanak a kommunista diktatúrák áldozatairól. A megszálló szovjet katonai hatóságok 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
469 éve történt (1552) A gyulafehérvári székesegyházban eltemetik Martinuzzi Fráter György bíborost, akit 1551. november 17-én gyilkoltak meg I. Ferdinánd király utasítására.
209 éve született (1812) Kovács Lajos magyar politikus, publicista († 1890)
 

Péntek, 2021. február 26.

Történtek
698 éve történt (1323) Henrik szepesi prépost kerül a veszprémi egyházmegye élére.
213 éve született (1808) Boka Károly cigányzenész. Kossuth Lajos kedvenc cigányprímása († 1860)
173 éve történt (1848) Megjelenik a Kommunista Kiáltvány.
 

Szombat, 2021. február 27.

Történtek
348 éve történt (1673) I. Lipót német-római császár, magyar és cseh király Ampringen János Gáspárt, a német lovagrend nagymesterét Magyarország teljhatalmú katonai kormányzójává nevezi ki.
216 éve született (1805) Nyáry Pál politikus, Pest vármegye alispánja, képviselő, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja († 1871)
177 éve született (1844) Franz von Schönaich báró, táborszernagy, 1906-11-ig az Osztrák-Magyar Monarchia hadügyminisztere († 1916)
 

Vasárnap, 2021. február 28.

Történtek
A ritka betegségek napja
349 éve született (1672) Aachs Mihály magyar író, iskolaigazgató († 1711)
324 éve hunyt el (1697) Haller János erdélyi magyar politikus, író, műfordító (* 1626)