Események - 2021.04

Péntek, 2021. április 2.

Történtek
629 éve hunyt el (1392) Pensauriói János bíboros, zenggi püspök (*?)
548 éve született (1473) Corvin János magyar báró, Hunyadi Mátyás természetes fia († 1504)
450 éve hunyt el (1571) Thury György végvári vitéz, várkapitány (* 1519 körül)
 

Szombat, 2021. április 3.

Történtek
746 éve történt (1275) András foglalja el az egri püspöki széket.
264 éve született (1757) Verseghy Ferenc magyar nyelvész, író, költő († 1822)
195 éve született (1826) Adler Vincent magyar zongoraművész, zeneszerző († 1871)
 

Vasárnap, 2021. április 4.

Történtek
1624 éve hunyt el (397) Szent Ambrus püspök, egyházatya (* 340 körül)
480 éve történt (1541) Mehmed szendrői bég visszavonul az osztrák-magyar-cseh sereg elől (Pest ostroma (1541)).
478 éve történt (1543) A szekszárdi csata: végvári katonák megtizedelik a szekszárdi törököket, Dunaszekcsőnél azonban már vereséget szenvednek.
 

Hétfő, 2021. április 5.

Történtek
128 éve született (1893) Szabó Pál magyar író, politikus († 1970)
127 éve született (1894) Zsedényi Béla miskolci jogászprofesszor († 1955)
118 éve történt (1903) A magyar labdarúgó-válogatott lejátssza második hivatalos mérkőzését Budapesten, a Millenáris sportpályán a cseh labdarúgó-válogatott ellen, mely egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette (2:1). A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta.
 

Kedd, 2021. április 6.

Történtek
531 éve hunyt el (1490) I. (Hunyadi) Mátyás magyar király (* 1443)
207 éve született (1814) Ybl Miklós magyar műépítész († 1891)
172 éve történt (1849) Az isaszegi csata (1848-49-es forradalom és szabadságharc): A „dicsőséges tavaszi hadjárat” során Görgey Artúr hadserege (Klapka, Aulich és Damjanich hadtestei) Isaszegnél legyőzik Windisch-Grätz seregét (Schlik és Jellacsics hadtesteit).
 

Szerda, 2021. április 7.

Történtek
A víz világnapja
Az Egészség Világnapja (WHO)
Az Otthonszülés Napja
 

Csütörtök, 2021. április 8.

Történtek
286 éve hunyt el (1735) II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, a Rákóczi-szabadságharc vezére (* 1676)
204 éve született (1817) Laborfalvi Róza magyar színésznő († 1886)
198 éve született (1823) Bulcsú Károly református lelkész, tanár († 1865)
 

Péntek, 2021. április 9.

Történtek
272 éve hunyt el (1749) Tessedik Sámuel id. evangélikus lelkész (* 1710)
209 éve hunyt el (1812) Zay Sámuel, magyar természettudós, orvos (* 1753)
177 éve született (1844) Erkel László magyar zongoraművész, karnagy († 1896)
 

Csütörtök, 2021. április 1.

Történtek
A magyar népszokás szerint a bolondok napja.
442 éve történt (1579) Báthory István lengyel király megalapítja a Vilniusi Egyetemet.
214 éve hunyt el (1807) Révai Miklós magyar nyelvtudós (* 1750)
 

Szombat, 2021. április 10.

Történtek
Nemzeti rákellenes nap
335 éve hunyt el (1686) Gubasóczy János magyar főpap, nyitrai püspök, kancellár (* 1630 körül)
229 éve született (1792) Bali Mihály református lelkész († 1876)
 

Vasárnap, 2021. április 11.

Történtek
A magyar költészet napja
856 éve hunyt el (1165) IV. István magyar király (* 1033 körül)
780 éve történt (1241) A muhi csata első napja.
 

Hétfő, 2021. április 12.

Történtek
Debrecen Város Napja
496 éve született (1525) Alesi Dénes Szapolyai János király udvari papja († 1577)
215 éve hunyt el (1806) Boczkó Dániel evangélikus lelkész, püspök (* 1751)
 

Kedd, 2021. április 13.

Történtek
478 éve történt (1543) A kaposi csata: a szekszárdi törökök a Kapos mellett szétverik a végvári katonák egy csapatát.
384 éve hunyt el (1637) Ergelics Ferenc magyar katolikus főpap (* 1554)
351 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófok Bécsbe menekülnek, hogy kegyelmet kérjenek I. Lipót császártól, azonban április 17-én letartóztatják, és a bécsújhelyi (Wiener Neustadt-i) várba zárják őket.
 

Szerda, 2021. április 14.

Történtek
488 éve történt (1533) Laszky Jeromos ostromolja Móré Lászlótól Várpalotát (Palota ostroma (1533))
211 éve született (1810) Szále János Ignác festőművész († 1870)
172 éve történt (1849) Debrecenben az országgyűlés határozatot fogad el a Függetlenségi Nyilatkozat kiadásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról. Ezután Kossuth Lajost kormányzó-elnökké választják.
 

Csütörtök, 2021. április 15.

Történtek
331 éve hunyt el (1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (* 1632)
303 éve született (1718) Kollár Ádám Ferenc magyar jogtudós, császári és királyi tanácsos, a bécsi királyi könyvtár igazgatója († 1783)
229 éve született (1792) Lányi Sámuel vízépítő mérnök, festőművész († 1860)
 

Péntek, 2021. április 16.

Történtek
Magyarországon a Holokauszt áldozatainak emléknapja.
507 éve történt (1514) Bakócz Tamás bíboros, Esztergom érseke, pápai legátusként közzéteszi X. Leó pápának az törökök ellen keresztes hadjáratot hirdető bulláját; a keresztes hadak vezetésére Dózsa György kap megbízást.
500 éve hunyt el (1521) Hedvig tescheni hercegnő, Szapolyai István nádor felesége, I. János magyar király anyja (* 1469)
 

Szombat, 2021. április 17.

Történtek
691 éve történt (1330) Zách Felicián sikertelen merényletet kísérel meg Károly Róbert magyar király ellen.
416 éve történt (1605) A szerencsi országgyűlés Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedelmévé választja.
351 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófokat Bécsben összeesküvés vádjával letartóztatják, és a Bécsújhely-i (Wiener Neustadt-i) várba zárják, ahol 1671. április 30-án kivégzik őket.
 

Vasárnap, 2021. április 18.

Történtek
Műemléki Világnap, a Forster Gyula-díj és a Schönvisner István Emlékérem átadása
423 éve történt (1598) Báthory Zsigmond lemondása után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.
405 éve történt (1616) Sárospatakon házasságot köt I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna.
 

Hétfő, 2021. április 19.

Történtek
228 éve született (1793) V. Ferdinánd magyar király, I. Ferdinánd néven osztrák császár († 1875)
193 éve született (1828) Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos († 1900)
172 éve történt (1849) A nagysallói ütközetben Görgey Artúr csapataival győzelmet arat Ludwig von Wohlgemuth altábornagy császári csapatai felett.
 

Kedd, 2021. április 20.

Történtek
938 éve történt (1083) I. (Szent) László magyar király jelenlétében felnyitják Fehérváron István király sírját. Ettől a naptól kezdve szentként tisztelik az első királyt, noha hivatalos szentté avatása majd csak Könyves Kálmán idejében lesz.
668 éve történt (1353) I. Lajos magyar király bevonja a hiteleshelyek pecséteit.
283 éve született (1738) Jelky András író, utazó († 1783)
 

Szerda, 2021. április 21.

Történtek
Bölcsődék Napja: szakmai ünnep, kifejezve a társadalom megbecsülését a bölcsődei dolgozók által teremtett értékek iránt (Szociális és Munkaügyi Minisztérium).
285 éve hunyt el (1736) Savoyai Jenő herceg (er. Eugène de Savoie-Carignan francia gróf), német-római császári tábornok, sikeres hadvezér (* 1663)
222 éve született (1799) Táncsics Mihály magyar író, publicista († 1884)
 

Csütörtök, 2021. április 22.

Történtek
1970 óta a Föld napja (Magyarországon 1990 óta).
A szerzői jog világnapja
160 éve született (1861) Gróf Tisza István politikus, magyar miniszterelnök († 1918)
 

Péntek, 2021. április 23.

Történtek
A könyv és a szerzői jogok világnapja (UNESCO)
A magyar nyelv napja
1024 éve hunyt el (997) Szent Adalbert püspök, (Szent István Király nevelője) vértanúhalállal (* 957)
 

Szombat, 2021. április 24.

Történtek
A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja
A Rendőrség napja
Sárkányölő Szent György napja (egyes népeknél ez a nap április 23-ára esik).
 

Vasárnap, 2021. április 25.

Történtek
944 éve hunyt el (1077) I. Géza magyar király (* 1040 körül)
206 éve született (1815) Markusovszky Lajos orvos, egészségügyi reformer († 1893)
203 éve hunyt el (1818) Tolnay Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora (* 1747)
 

Hétfő, 2021. április 26.

Történtek
614 éve történt (1407) Tar Lőrinc kérésére Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel
531 éve hunyt el (1490) Hunyadi Mátyás magyar király halála Bécsben (* 1443)
197 éve hunyt el (1824) Csekonics József tábornok, a Szent István-rend vitéze (* 1757)
 

Kedd, 2021. április 27.

Történtek
A Halott és Megrokkant Dolgozók Nemzetközi Emléknapja
Szlovénia - Az Ellenállás Napja (a német, olasz, magyar megszállás ellen harcoló Felszabadítási Front 1941-es alapításának emléknapja).
160 éve hunyt el (1861) Palóczy László liberális reformpolitikus, Borsod vármegye országgyűlési követe (* 1783)
 

Szerda, 2021. április 28.

Történtek
890 éve történt (1131) Megkoronázzák II. Béla királyt.
279 éve hunyt el (1742) Harruckern János György német származású magyar nagybirtokos (* 1664)
267 éve született (1754) Gróf Széchényi Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója († 1820)
 

Csütörtök, 2021. április 29.

Történtek
1982 óta a tánc, táncművészet világnapja
158 éve született (1863) Kollányi Ferenc egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, az MTA tagja († 1933)
156 éve született (1865) Jankovich Béla oktatáspolitikus, közgazdász, az MTA tagja, 1913-1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere († 1939)
 

Péntek, 2021. április 30.

Történtek
A katonazenekarok napja - 2003-től kezdve ünneplik, Lehár Ferenc születésnapján.
A méhek napja - A Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére 1994-től. Célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése
350 éve hunyt el (1671) Bécsújhelyen kivégzik Zrínyi Péter horvát bánt (* 1621) és Frangepán Ferencet (* 1620 körül), Bécsben Nádasdy Ferenc országbírót (* 1625), Pozsonyban pedig Bónis Ferencet