Események - 2022.02

Szerda, 2022. február 2.

Történtek
A vizes élőhelyek világnapja. 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölte a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára 116-ra emelkedett, s a hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a katolikus egyházban: e napon a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat.
Szerzetesek világnapja. A katolikus egyház 1997 óta ünnepli ezen a napon II. János Pál kezdeményezésére azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik szerzetesként élik életüket. A Magyar Katolikus Egyház csaknem kilencven szerzetesrendet, 60 női és 28 férfi rendet tart nyilván.
 

Csütörtök, 2022. február 3.

Történtek
Rejtvényfejtők napja
Szent Balázs napja a katolikus egyházban: régen e napon volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja a magyarság körében az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett „balázsjárás”, ami a szlovákok és csehek körében is ismert volt.
906 éve hunyt el (1116) Könyves Kálmán magyar király (* 1074 körül)
 

Péntek, 2022. február 4.

Történtek
A magyar katonai térképészet napja. A Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Az önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoport létrehozása emlékére (1919. február 4.).
Rákellenes világnap (World Cancer Day) Az International Union Against Cancer (UICC) szervezésében 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A résztvevők február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította.
557 éve történt (1465) Mátyás király Sopronnak két országos vásár tartására ad jogot.
 

Szombat, 2022. február 5.

02.05 10:00
-
01.05
Elkezdődött
Online Blokklánc konferencia

Online Blokklánc konferencia

Konferencia jelentkezés : www.blockchaincapital.hu

Történtek
Szent Ágota napja a katolikus egyházban
503 éve hunyt el (1519) Perényi Imre nádor (*?)
489 éve született (1533) Dudith András a humanizmus fénykorának polihisztor tudósa, reneszánsz magyar irodalom alkotója, pécsi püspök és császári királyi tanácsos († 1589)
 

Vasárnap, 2022. február 6.

Történtek
A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja
502 éve történt (1520) Országgyűlés Budán
302 éve született (1720) Bajzáth József veszprémi püspök, alkancellár († 1802)
 

Hétfő, 2022. február 7.

Történtek
636 éve történt (1386) Merénylet II. Károly magyar király ellen.
134 éve született (1888) Donáth Leó sportvezető, irodalomtörténész, műfordító († 1941)
127 éve hunyt el (1895) Friedrich Ferenc vívómester (* 1816)
 

Kedd, 2022. február 8.

Történtek
415 éve történt (1607) A gyulafehérvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Rákóczi Zsigmondot.
311 éve hunyt el (1711) Aachs Mihály magyar író, iskolaigazgató (* 1672)
206 éve született (1816) Alexy Károly magyar szobrász († 1880)
 

Szerda, 2022. február 9.

Történtek
247 éve született (1775) Bolyai Farkas erdélyi magyar matematikus († 1856)
173 éve történt (1849) A piski csata Erdélyben: Bem tábornok a piski hídnál megtámadja Puchner császári csapatait, és döntő vereséget mér rájuk.
172 éve hunyt el (1850) Lenkey János honvéd tábornok (* 1807)
 

Kedd, 2022. február 1.

Történtek
A civilek napja Magyarországon. Az 1994-ben alakult Civil Parlament Magyarországon 1997-ben február 1-jét jelölte meg a Civilek Napjának. 1998-ban tartották meg először, felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem működnek kellő számban civil szerveztek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul.
A Tisza élővilágának emléknapja. Romániában 2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat. A szennyeződés február 1-12 között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. Erre emlékezve az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánította.
Imbolc – télbúcsúztató, Brigid kelta istennő ünnepe: a kelta tradíció szerint Imbolc a tavasz első napja, a télre akolba zárt állatokat ismét kiengedik legelni a rétekre. (A katolikus egyház később felváltotta ezt az ünnepet a február 2-i „Gyertyaszentelővel”, ami Szűz Mária ünnepe)
 

Csütörtök, 2022. február 10.

Történtek
Szent Skolasztika ünnepe a katolikus egyházban
215 éve született (1807) Batthyány Lajos gróf, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke († 1849)
212 éve született (1810) Barabás Miklós magyar festőművész, grafikus († 1898)
 

Péntek, 2022. február 11.

Történtek
A lourdes-i Szűz Mária ünnepe a katolikus egyházban
Betegek világnapja. 1993-tól II. János Pál pápa kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését.”
761 éve született (1261) Wittelsbach Ottó magyar király, Alsó-Bajorország hercege († 1312)
 

Szombat, 2022. február 12.

Történtek
Darwin-nap
236 éve hunyt el (1786) Farkas Ádám költő, a soproni evangélikus líceum rektora (* 1730)
230 éve született (1792) Balogh Péter református püspök († 1870)
 

Vasárnap, 2022. február 13.

Történtek
Budapest ostroma végének emléknapja. „Budapest felszabadulása” néven is ismert. A várost a német megszállás alól felszabadító szovjet csapatok szállták meg.
344 éve hunyt el (1678) Bethlen János történész, erdélyi kancellár (* 1613)
235 éve született (1787) Beszédes József vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja († 1852)
 

Hétfő, 2022. február 14.

Történtek
A kínai újév
Bálint-nap, Szent Bálint, a szerelmesek védőszentjének ünnepe („Valentin-nap”, a szerelmesek ünnepe). A szerelmesek, a jóbarátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást. Magyarországon csupán egy évtizede kezdték el széles körben ünnepelni, bár a magyarországi svábok körében hagyományosan népszerű. Amerikában és Angliában szinte kizárólag a fiatalok ünnepe, amikor kisebb ajándékokkal (például virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást.
Epilepsziával élők napja. A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért került e nap Szent Bálint napjára, mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. A világnap lehetőséget nyújt a betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra és az epilepsziával élőkkel való kézfogására.
 

Kedd, 2022. február 15.

Történtek
441 éve történt (1581) Gyulafehérváron meghal Bocskai Erzsébet, Bocskai István későbbi erdélyi fejedelem nővére, Báthory Kristóf erdélyi vajda felesége, Báthory Zsigmond későbbi fejedelem anyja.
385 éve hunyt el (1637) II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király (* 1578)
286 éve született (1736) Horányi Elek piarista pap, tanár, történettudós († 1809)
 

Szerda, 2022. február 16.

Történtek
881 éve történt (1141) 10 éves korában megkoronázzák II. Géza Árpád-házi uralkodót.
360 éve hunyt el (1662) Listi László magyar költő (* 1628)
211 éve született (1811) Wenckheim Béla magyar politikus, miniszterelnök († 1879)
 

Csütörtök, 2022. február 17.

Történtek
Az ortodox egyházak naptárában Szent Pulcheria és férje, Szent Marcianus keletrómai császár napja
454 éve történt (1568) Szokoli Mehmed török nagyvezír és II. Miksa német-római császár, magyar király megkötik a Drinápolyi békét, melynek értelmében Miksa évi 30 000 arany fizetésére kötelezi magát.
264 éve hunyt el (1758) Csepregi Ferenc tanár, költő (* ?)
 

Péntek, 2022. február 18.

Történtek
476 éve hunyt el (1546) Luther Márton német ágoston-rendi szerzetes, teológus, a reformáció elindítója (* 1483)
319 éve hunyt el (1703) Zrínyi Ilona Thököly Imre felesége, II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, Munkács várának hős védője (* 1643)
223 éve hunyt el (1799) Johann Hedwig erdélyi szász orvos és természettudós (* 1730)
 

Szombat, 2022. február 19.

10:00
Elkezdődött
III Digitális Vagyonépítés Konferencia

III Digitális Vagyonépítés Konferencia

https://vinczegabor.blockchaindns.io/hu/konferencia

Történtek
Nemzetközi férfinap.
237 éve született (1785) Szemere Pál magyar költő, az MTA tagja († 1861)
219 éve született (1803) Hieronymi Ottó Ferenc magyar vasútmérnök, 1848-49-es szabadságharcban honvéd hadmérnök († 1850)
 

Vasárnap, 2022. február 20.

Történtek
A társadalmi igazságosság világnapja
Pipázók nemzetközi napja
232 éve hunyt el (1790) II. József német-római császár, magyar király, a „kalapos király” (* 1741)
 

Hétfő, 2022. február 21.

Történtek
Az anyanyelv nemzetközi napja. Banglades javaslatára az ENSZ (UNESCO) 1999-ben február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nappá nyilvánította. 2000-ben ünnepelték először. A világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az anyanyelv elnyomása ellen. Ekkor a rendőrség összetűzött a tüntetőkkel és öt diákot megöltek. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot.
Damiáni Szent Péter ünnepe a katolikus egyházban
Idegenvezetők nemzetközi napja (International Tourist Guide Day). 1985 óta számos országban megüneplik, oly módon, hogy az idegenvezetők saját honfitársaiknak mutatják be városukat ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a városuk érdekességeit jobban megismerjék.
 

Kedd, 2022. február 22.

Történtek
A cserkészet világnapja - a cserkészet alapításának napja lord Baden-Powell - Bi-Pi által (1907)
Bűncselekmény áldozatainak napja. 1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, és ez a nap azóta a kontinens számos országában az áldozatok napja. Magyarországon a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993 óta tartják.
Szent Péter székfoglalása, katolikus ünnep
 

Szerda, 2022. február 23.

Történtek
579 éve született (1443) I. (Hunyadi) Mátyás magyar és cseh király († 1490)
200 éve hunyt el (1822) Berzeviczy Gergely magyar közgazdasági szakíró (* 1763)
194 éve hunyt el (1828) Fazekas Mihály magyar író, költő, botanikus (* 1766)
 

Csütörtök, 2022. február 24.

Történtek
Románia: Dragobete - a szerelmesek napja
636 éve hunyt el (1386) II. (Kis) Károly magyar király (* 1354 körül)
465 éve született (1557) II. Mátyás magyar király († 1619)
 

Péntek, 2022. február 25.

Történtek
Magyarországon: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-én megemlékezést tartanak a kommunista diktatúrák áldozatairól. A megszálló szovjet katonai hatóságok 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
470 éve történt (1552) A gyulafehérvári székesegyházban eltemetik Martinuzzi Fráter György bíborost, akit 1551. november 17-én gyilkoltak meg I. Ferdinánd király utasítására.
210 éve született (1812) Kovács Lajos magyar politikus, publicista († 1890)
 

Szombat, 2022. február 26.

Történtek
699 éve történt (1323) Henrik szepesi prépost kerül a veszprémi egyházmegye élére.
214 éve született (1808) Boka Károly cigányzenész. Kossuth Lajos kedvenc cigányprímása († 1860)
174 éve történt (1848) Megjelenik a Kommunista Kiáltvány.
 

Vasárnap, 2022. február 27.

Történtek
349 éve történt (1673) I. Lipót német-római császár, magyar és cseh király Ampringen János Gáspárt, a német lovagrend nagymesterét Magyarország teljhatalmú katonai kormányzójává nevezi ki.
217 éve született (1805) Nyáry Pál politikus, Pest vármegye alispánja, képviselő, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja († 1871)
178 éve született (1844) Franz von Schönaich báró, táborszernagy, 1906-11-ig az Osztrák-Magyar Monarchia hadügyminisztere († 1916)
 

Hétfő, 2022. február 28.

Történtek
A ritka betegségek napja
350 éve született (1672) Aachs Mihály magyar író, iskolaigazgató († 1711)
325 éve hunyt el (1697) Haller János erdélyi magyar politikus, író, műfordító (* 1626)