Események - 2022.04

Szombat, 2022. április 2.

Történtek
630 éve hunyt el (1392) Pensauriói János bíboros, zenggi püspök (*?)
549 éve született (1473) Corvin János magyar báró, Hunyadi Mátyás természetes fia († 1504)
451 éve hunyt el (1571) Thury György végvári vitéz, várkapitány (* 1519 körül)
 

Vasárnap, 2022. április 3.

Történtek
747 éve történt (1275) András foglalja el az egri püspöki széket.
265 éve született (1757) Verseghy Ferenc magyar nyelvész, író, költő († 1822)
196 éve született (1826) Adler Vincent magyar zongoraművész, zeneszerző († 1871)
 

Hétfő, 2022. április 4.

Történtek
1625 éve hunyt el (397) Szent Ambrus püspök, egyházatya (* 340 körül)
481 éve történt (1541) Mehmed szendrői bég visszavonul az osztrák-magyar-cseh sereg elől (Pest ostroma (1541)).
479 éve történt (1543) A szekszárdi csata: végvári katonák megtizedelik a szekszárdi törököket, Dunaszekcsőnél azonban már vereséget szenvednek.
 

Kedd, 2022. április 5.

Történtek
129 éve született (1893) Szabó Pál magyar író, politikus († 1970)
128 éve született (1894) Zsedényi Béla miskolci jogászprofesszor († 1955)
119 éve történt (1903) A magyar labdarúgó-válogatott lejátssza második hivatalos mérkőzését Budapesten, a Millenáris sportpályán a cseh labdarúgó-válogatott ellen, mely egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette (2:1). A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta.
 

Szerda, 2022. április 6.

Történtek
532 éve hunyt el (1490) I. (Hunyadi) Mátyás magyar király (* 1443)
208 éve született (1814) Ybl Miklós magyar műépítész († 1891)
173 éve történt (1849) Az isaszegi csata (1848-49-es forradalom és szabadságharc): A „dicsőséges tavaszi hadjárat” során Görgey Artúr hadserege (Klapka, Aulich és Damjanich hadtestei) Isaszegnél legyőzik Windisch-Grätz seregét (Schlik és Jellacsics hadtesteit).
 

Csütörtök, 2022. április 7.

Történtek
A víz világnapja
Az Egészség Világnapja (WHO)
Az Otthonszülés Napja
 

Péntek, 2022. április 8.

Történtek
287 éve hunyt el (1735) II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, a Rákóczi-szabadságharc vezére (* 1676)
205 éve született (1817) Laborfalvi Róza magyar színésznő († 1886)
199 éve született (1823) Bulcsú Károly református lelkész, tanár († 1865)
 

Szombat, 2022. április 9.

Történtek
273 éve hunyt el (1749) Tessedik Sámuel id. evangélikus lelkész (* 1710)
210 éve hunyt el (1812) Zay Sámuel, magyar természettudós, orvos (* 1753)
178 éve született (1844) Erkel László magyar zongoraművész, karnagy († 1896)
 

Péntek, 2022. április 1.

Történtek
A magyar népszokás szerint a bolondok napja.
443 éve történt (1579) Báthory István lengyel király megalapítja a Vilniusi Egyetemet.
215 éve hunyt el (1807) Révai Miklós magyar nyelvtudós (* 1750)
 

Vasárnap, 2022. április 10.

Történtek
Nemzeti rákellenes nap
336 éve hunyt el (1686) Gubasóczy János magyar főpap, nyitrai püspök, kancellár (* 1630 körül)
230 éve született (1792) Bali Mihály református lelkész († 1876)
 

Hétfő, 2022. április 11.

Történtek
A magyar költészet napja
857 éve hunyt el (1165) IV. István magyar király (* 1033 körül)
781 éve történt (1241) A muhi csata első napja.
 

Kedd, 2022. április 12.

Történtek
Debrecen Város Napja
497 éve született (1525) Alesi Dénes Szapolyai János király udvari papja († 1577)
216 éve hunyt el (1806) Boczkó Dániel evangélikus lelkész, püspök (* 1751)
 

Szerda, 2022. április 13.

Történtek
479 éve történt (1543) A kaposi csata: a szekszárdi törökök a Kapos mellett szétverik a végvári katonák egy csapatát.
385 éve hunyt el (1637) Ergelics Ferenc magyar katolikus főpap (* 1554)
352 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófok Bécsbe menekülnek, hogy kegyelmet kérjenek I. Lipót császártól, azonban április 17-én letartóztatják, és a bécsújhelyi (Wiener Neustadt-i) várba zárják őket.
 

Csütörtök, 2022. április 14.

Történtek
489 éve történt (1533) Laszky Jeromos ostromolja Móré Lászlótól Várpalotát (Palota ostroma (1533))
212 éve született (1810) Szále János Ignác festőművész († 1870)
173 éve történt (1849) Debrecenben az országgyűlés határozatot fogad el a Függetlenségi Nyilatkozat kiadásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról. Ezután Kossuth Lajost kormányzó-elnökké választják.
 

Péntek, 2022. április 15.

Történtek
332 éve hunyt el (1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (* 1632)
304 éve született (1718) Kollár Ádám Ferenc magyar jogtudós, császári és királyi tanácsos, a bécsi királyi könyvtár igazgatója († 1783)
230 éve született (1792) Lányi Sámuel vízépítő mérnök, festőművész († 1860)
 

Szombat, 2022. április 16.

Történtek
Magyarországon a Holokauszt áldozatainak emléknapja.
508 éve történt (1514) Bakócz Tamás bíboros, Esztergom érseke, pápai legátusként közzéteszi X. Leó pápának az törökök ellen keresztes hadjáratot hirdető bulláját; a keresztes hadak vezetésére Dózsa György kap megbízást.
501 éve hunyt el (1521) Hedvig tescheni hercegnő, Szapolyai István nádor felesége, I. János magyar király anyja (* 1469)
 

Vasárnap, 2022. április 17.

Történtek
692 éve történt (1330) Zách Felicián sikertelen merényletet kísérel meg Károly Róbert magyar király ellen.
417 éve történt (1605) A szerencsi országgyűlés Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedelmévé választja.
352 éve történt (1670) Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófokat Bécsben összeesküvés vádjával letartóztatják, és a Bécsújhely-i (Wiener Neustadt-i) várba zárják, ahol 1671. április 30-án kivégzik őket.
 

Hétfő, 2022. április 18.

Történtek
Műemléki Világnap, a Forster Gyula-díj és a Schönvisner István Emlékérem átadása
424 éve történt (1598) Báthory Zsigmond lemondása után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.
406 éve történt (1616) Sárospatakon házasságot köt I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna.
 

Kedd, 2022. április 19.

Történtek
229 éve született (1793) V. Ferdinánd magyar király, I. Ferdinánd néven osztrák császár († 1875)
194 éve született (1828) Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos († 1900)
173 éve történt (1849) A nagysallói ütközetben Görgey Artúr csapataival győzelmet arat Ludwig von Wohlgemuth altábornagy császári csapatai felett.
 

Szerda, 2022. április 20.

Történtek
939 éve történt (1083) I. (Szent) László magyar király jelenlétében felnyitják Fehérváron István király sírját. Ettől a naptól kezdve szentként tisztelik az első királyt, noha hivatalos szentté avatása majd csak Könyves Kálmán idejében lesz.
669 éve történt (1353) I. Lajos magyar király bevonja a hiteleshelyek pecséteit.
284 éve született (1738) Jelky András író, utazó († 1783)
 

Csütörtök, 2022. április 21.

Történtek
Bölcsődék Napja: szakmai ünnep, kifejezve a társadalom megbecsülését a bölcsődei dolgozók által teremtett értékek iránt (Szociális és Munkaügyi Minisztérium).
286 éve hunyt el (1736) Savoyai Jenő herceg (er. Eugène de Savoie-Carignan francia gróf), német-római császári tábornok, sikeres hadvezér (* 1663)
223 éve született (1799) Táncsics Mihály magyar író, publicista († 1884)
 

Péntek, 2022. április 22.

Történtek
1970 óta a Föld napja (Magyarországon 1990 óta).
A szerzői jog világnapja
161 éve született (1861) Gróf Tisza István politikus, magyar miniszterelnök († 1918)
 

Szombat, 2022. április 23.

Történtek
A könyv és a szerzői jogok világnapja (UNESCO)
A magyar nyelv napja
1025 éve hunyt el (997) Szent Adalbert püspök, (Szent István Király nevelője) vértanúhalállal (* 957)
 

Vasárnap, 2022. április 24.

Történtek
A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja
A Rendőrség napja
Sárkányölő Szent György napja (egyes népeknél ez a nap április 23-ára esik).
 

Hétfő, 2022. április 25.

Történtek
945 éve hunyt el (1077) I. Géza magyar király (* 1040 körül)
207 éve született (1815) Markusovszky Lajos orvos, egészségügyi reformer († 1893)
204 éve hunyt el (1818) Tolnay Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora (* 1747)
 

Kedd, 2022. április 26.

Történtek
615 éve történt (1407) Tar Lőrinc kérésére Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel
532 éve hunyt el (1490) Hunyadi Mátyás magyar király halála Bécsben (* 1443)
198 éve hunyt el (1824) Csekonics József tábornok, a Szent István-rend vitéze (* 1757)
 

Szerda, 2022. április 27.

Történtek
A Halott és Megrokkant Dolgozók Nemzetközi Emléknapja
Szlovénia - Az Ellenállás Napja (a német, olasz, magyar megszállás ellen harcoló Felszabadítási Front 1941-es alapításának emléknapja).
161 éve hunyt el (1861) Palóczy László liberális reformpolitikus, Borsod vármegye országgyűlési követe (* 1783)
 

Csütörtök, 2022. április 28.

Történtek
891 éve történt (1131) Megkoronázzák II. Béla királyt.
280 éve hunyt el (1742) Harruckern János György német származású magyar nagybirtokos (* 1664)
268 éve született (1754) Gróf Széchényi Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója († 1820)
 

Péntek, 2022. április 29.

Történtek
1982 óta a tánc, táncművészet világnapja
159 éve született (1863) Kollányi Ferenc egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, az MTA tagja († 1933)
157 éve született (1865) Jankovich Béla oktatáspolitikus, közgazdász, az MTA tagja, 1913-1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere († 1939)
 

Szombat, 2022. április 30.

Történtek
A katonazenekarok napja - 2003-től kezdve ünneplik, Lehár Ferenc születésnapján.
A méhek napja - A Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére 1994-től. Célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése
351 éve hunyt el (1671) Bécsújhelyen kivégzik Zrínyi Péter horvát bánt (* 1621) és Frangepán Ferencet (* 1620 körül), Bécsben Nádasdy Ferenc országbírót (* 1625), Pozsonyban pedig Bónis Ferencet