Események - 2022.06

Csütörtök, 2022. június 2.

Történtek
575 éve történt (1447) István kapornaki apát kerül a szörényi püspöki székbe.
479 éve hunyt el (1543) Erdődi Simon horvát bán; zágrábi megyéspüspök (* 1489)
242 éve született (1780) Gorove László magyar író, az MTA tagja († 1839)
 

Péntek, 2022. június 3.

Történtek
783 éve történt (1239) Teljes napfogyatkozás volt.
346 éve született (1676) Báró Apor Péter erdélyi magyar történetíró, főispán, főkirálybíró († 1752)
227 éve hunyt el (1795) Kármán József magyar író, ügyvéd (* 1769)
 

Szombat, 2022. június 4.

Történtek
a nemzeti összetartozás napja - a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója
400 éve történt (1622) Turzó Szaniszló Sopronyban nádorrá választatott.
314 éve hunyt el (1708) Brajkovics Márton magyar katolikus főpap (* 1664 k.)
 

Vasárnap, 2022. június 5.

Történtek
1972 óta Környezetvédelmi világnap az ENSZ stockholmi konferenciáján hozott határozat alapján
576 éve történt (1446) A pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost kormányzóvá választják. Helyettese Újlaki Miklós főkapitány.
317 éve történt (1705) a lőcsei Brewer-nyomdában kinyomatta Ráday Pál a Mercurius Hungaricus, az első magyarországi újság nyitó számát.
 

Hétfő, 2022. június 6.

Történtek
576 éve történt (1446) A pesti országgyűlés kormányzóvá választja Hunyadi János erdélyi vajdát.
401 éve született (1621) Gróf Zrínyi Péter horvát bán, kivégezték († 1671)
315 éve történt (1707) Az ónodi országgyűlésen lekaszabolják Turóc vármegye követeit: Rakovszky Menyhért táblabíró a helyszínen életét veszti, Okolicsányi Kristóf alispán súlyosan megsérül. (Néhány nappal később őt is kivégzik.)
 

Kedd, 2022. június 7.

Történtek
368 éve történt (1654) XIV. Lajost királlyá koronázzák.
362 éve hunyt el (1660) II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, belehal a szászfenesi csatában kapott sebeibe (* 1621)
177 éve született (1845) Auer Lipót világhírű magyar hegedűs, tanár, karmester, zeneszerző († 1930)
 

Szerda, 2022. június 8.

Történtek
138 éve született (1884) Kozma Lajos Kossuth-díjas magyar műépítész, iparművész, grafikus, műegyetemi tanár († 1948)
Az Óceánok Világnapja
429 éve született (1593) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem († 1648)
 

Csütörtök, 2022. június 9.

Történtek
202 éve született (1820) Hunfalvy János a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke († 1888)
175 éve született (1847) Hauszmann Alajos magyar műépítész († 1926)
144 éve hunyt el (1878) Szkalnitzky Antal magyar építész (* 1836)
 

Szerda, 2022. június 1.

Történtek
715 éve történt (1307) Buda városát Károly Róbert magyar király hűségére térítik a király hívei. Vencel magyar király (III. Vencel néven cseh király) híveit elűzik vagy fogságba vetik.
537 éve történt (1485) Mátyás király elfoglalja Bécset, és hozzákezd Bécsújhely ostromához.
508 éve történt (1514) Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverik a nemesi csapatok.
 

Péntek, 2022. június 10.

Történtek
397 éve született (1625) Apáczai Csere János erdélyi magyar filozóus, természettudós, pedagógus, szakíró († 1659)
158 éve született (1864) Ferdinandy Gejza jogtudós, egyetemi tanár († 1924)
144 éve hunyt el (1878) Fogarasi János magyar nyelvtudós (* 1801)
 

Szombat, 2022. június 11.

Történtek
734 éve történt (1288) Gergely, csanádi püspök tölti be a kancellári tisztséget.
158 éve hunyt el (1864) Bayer József Ágost, honvéd ezredes, történetíró, katonai szakíró (* 1821)
132 éve született (1890) Dálnoki Miklós Béla honvéd vezérezredes, 1944-1945-ig az Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke († 1948)
 

Vasárnap, 2022. június 12.

Történtek
208 éve született (1814) Báró Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, publicista, politikus († 1875)
116 éve született (1906) Németh János kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó († 1988)
79 éve született (1943) Benkő László Liszt Ferenc-díjas zenész, az Omega együttes tagja
 

Hétfő, 2022. június 13.

Történtek
438 éve hunyt el (1584) Zsámboky János magyar történetíró, orvos, polihisztor, Rudolf magyar király udvari orvosa (* 1531)
318 éve történt (1704) Rákóczi-szabadságharc: Sigbert Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál.
315 éve történt (1707) I. József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztottnak nyilvánítja (""Eb ura a fakó! Mai naptól fogva József nem királyunk!"").
 

Kedd, 2022. június 14.

Történtek
342 éve hunyt el (1680) Báthory Zsófia, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, I. Rákóczi Ferenc anyja, II. Rákóczi Ferenc nagyanyja (* 1629)
269 éve született (1753) Chudy József zeneszerző, karmester; az első magyar opera szerzője; († 1813)
213 éve történt (1809) A győri csata: Bonaparte Napóleon francia csapatai visszavonulásra kényszerítik a rosszul irányított magyar nemesi felkelők (inszurgensek) csapatait.
 

Szerda, 2022. június 15.

Történtek
713 éve történt (1309) Tamás esztergomi érsek I. Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai Nagyboldogasszony templomban.
710 éve történt (1312) A rozgonyi csata, Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait, és Csák Máté segédcsapatait.
501 éve hunyt el (1521) Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros (* 1442)
 

Csütörtök, 2022. június 16.

Történtek
A megbékélés napja: magyarországi ünnep, a független Magyarország napja, Nagy Imre miniszterelnök és társai kivégzésének évfordulóján.
688 éve történt (1334) Gergely, ferences rendi szerzetes elfoglalja a szerémi püspöki széket.
203 éve született (1819) Mednyánszky László honvéd őrnagy, a szabadságharc vértanúja († 1849)
 

Péntek, 2022. június 17.

Történtek
Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen
263 éve hunyt el (1759) Griming Simon kassai szobrász (* ?)
178 éve hunyt el (1844) Tessedik Ferenc ügyvéd, földrajzi utazó, író (* 1800)
 

Szombat, 2022. június 18.

Történtek
206 éve született (1816) Télffy János magyar nyelvtudós († 1898)
167 éve született (1855) Kollár Péter magyarországi szlovén író († 1908)
154 éve született (1868) Horthy Miklós altengernagy, Magyarország kormányzója († 1957)
 

Vasárnap, 2022. június 19.

Történtek
A Nap napja (Magyarországon 1994 óta). Egy 2000-ben elfogadott törvény alapján „a kivonulás napja”, annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el Magyarországot. (Ehhez kötődően június utolsó szombatja a Magyar Szabadság Napja.)[1]
859 éve történt (1163) III. István király serege Székesfehérvárnál legyőzi IV. István seregét. A csatában fogságba esik IV. István is, akit III. István visszaenged támogatójához, I. Mánuel bizánci császárhoz.
194 éve született (1828) Than Mór magyar festőművész († 1899)
 

Hétfő, 2022. június 20.

Történtek
A Menekültek Világnapja
401 éve hunyt el (1621) Forgách Zsigmond, Magyarország nádora (* 1560 előtt)
198 éve született (1824) Podmaniczky Frigyes báró magyar politikus, író, († 1907)
 

Kedd, 2022. június 21.

Történtek
A Nap Napja
A Zene Ünnepe (La Fête de la Musique, 1982 óta, Maurice Fleuret francia zenetudós és Jack Lang francia oktatásügyi miniszter kezdeményezése nyomán.
Menj gördeszkázni nap! A gördeszkázás világnapja.
 

Szerda, 2022. június 22.

Történtek
208 éve született (1814) Báró Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, publicista, politikus († 1875)
197 éve született (1825) Duka Tivadar magyar orvos, India-kutató, Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának feldolgozója († 1908)
172 éve született (1850) Goldziher Ignác magyar orientalista, sémi filológus († 1921)
 

Csütörtök, 2022. június 23.

Történtek
Nemzetközi SOS Gyermekfalvak napja.
Olimpiai világnap - 1894 óta.
Spam-ellenes világnap [2]
 

Péntek, 2022. június 24.

Történtek
Szentivánéj - Szent Iván (Keresztelő Szent János) napjának előestéje, a június 23-áról 24-re virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik.
491 éve született (1531) Zsámboky János magyar történetíró († 1584)
486 éve történt (1536) Országgyűlés Marosvásárhelyen.
 

Szombat, 2022. június 25.

Történtek
400 éve hunyt el (1622) Révay Péter főispán (* 1568)
193 éve született (1829) Rényi György katonatiszt († 1891)
181 éve született (1841) Goll János tanár, az UTE első elnöke és egyik alapítója († 1907)
 

Vasárnap, 2022. június 26.

Történtek
1987 óta Kábítószer-ellenes Világnap
213 éve történt (1809) A győri csatavesztés (június 14.) nyomán Napóleon csapatai elfoglalják Pozsonyt.
202 éve született (1820) Berzenczey László magyar politikus, utazó († 1884)
 

Hétfő, 2022. június 27.

Történtek
1048 (előtt) - I. (Szent) László magyar király († 1095)
A határőrség napja I. László magyar király tiszteletére, aki megszervezte és megszilárdította a határvidék őrizetét.
830 éve történt (1192) Szentté avatják I. László magyar királyt.
 

Kedd, 2022. június 28.

Történtek
Szent Vid napja
633 éve történt (1389) Rigómezei csata (1389)
259 éve történt (1763) Földrengés Komáromban.
 

Szerda, 2022. június 29.

Történtek
Az aratás hagyományos kezdőnapja.
566 éve történt (1456) III. Callixtus pápa elrendeli a déli harangozást - a közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a a csata előtt három héttel, könyörgésként.
168 éve hunyt el (1854) Kossuth Zsuzsanna, az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga (* 1817)
 

Csütörtök, 2022. június 30.

Történtek
401 éve történt (1621) Bornemissza János erdélyi serege elfoglalja Nagyszombatot.
300 éve történt (1722) A magyar országgyűlés elfogadja a Pragmatica sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nőági örökösödési jogát. Az erdélyi országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta.
223 éve született (1799) Petényi Salamon János természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője († 1855)