Események - 2022.11

Szerda, 2022. november 2.

Történtek
Halottak napja: 998-ban indult el Franciaországban a holtakért való imádkozás szokása, amely a 14. században vált egyetemes keresztény ünneppé
725 éve történt (1297) III. András magyar király feleségének, Ágnes királynénak ajándékozza a Csák Mátétól visszafoglalt Pozsony vármegyét, annak összes váraival, falvaival és a vámjövedelmekkel együtt.
365 éve történt (1657) Török fenyegetés hatására az erdélyi rendek lemondatják a fejedelmi trónról II. Rákóczi Györgyöt, helyébe Rhédey Ferencet választják.
 

Csütörtök, 2022. november 3.

Történtek
A Magyar Tudomány Napja 1997 óta, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.
A Magyar Tudomány Napján adják át a Simonyi Károly-, a Zrínyi Miklós-, a Wigner Jenő- és a Fáy András-díjat.
579 éve történt (1443) Hunyadi János győzelmet arat a törökök felett a szerbiai Morava folyónál.
 

Péntek, 2022. november 4.

Történtek
Az emlékezés napja Magyarországon
939 éve történt (1083) Imre herceget szentté avatják.
271 éve született (1751) Brezanóczy Ádám magyar jezsuita rendi szerzetes, jogász, egyetemi tanár († 1832)
 

Szombat, 2022. november 5.

Történtek
Európai Kereskedelmi Nap
Szent Imre ünnepe
652 éve hunyt el (1370) III. Kázmér lengyel király, I. Lajos magyar király anyai nagybátyja (* 1310)
 

Vasárnap, 2022. november 6.

Történtek
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
332 éve hunyt el (1690) Bedő Pál magyar unitárius püspök (* ismeretelen)
296 éve hunyt el (1726) Gróf Bercsényi Miklós magyar kuruc tábornok, Rákóczi főhadparancsnoka (* 1664)
 

Hétfő, 2022. november 7.

Történtek
Rákellenes világnap
551 éve született (1471) 1471 és 1474 között Laurentio De Campeggio olasz bíboros és diplomata, aki Magyarországon járt pápai követként († 1539)
483 éve hunyt el (1539) Brodarics István váci püspök és II. Lajos király kancellárja, a mohácsi csata történetének krónikása (* 1490 körül)
 

Kedd, 2022. november 8.

Történtek
673 éve történt (1349) I. (Nagy) Lajos király hűtlenségi pert indít Báthori András erdélyi püspök ellen
562 éve történt (1460) Szilágyi Mihály kormányzó, Hunyadi Mátyás nagybátyja, a délvidéki harcokban a törökök fogságába esik. II. Mehmed szultán később kivégezteti.
402 éve történt (1620) A csehek veresége a Prága melletti Fehér-hegyi csatában. A Cseh Királyságot Habsburg örökös tartománnyá teszik.
 

Szerda, 2022. november 9.

Történtek
Amerikai Egyesült Államok – Világszabadság Napja, a Berlini Fal 1989-es megnyitásának emlékezetére
Európa – a Feltalálók Napja, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére.
Németország – a berlini Fal megnyitásának napja Németországban.
 

Kedd, 2022. november 1.

Történtek
A keresztény országokban Mindenszentek napja: azon üdvözültek ünnepe, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.
A veganizmus világnapja (1994 óta)
687 éve történt (1335) I. Károly (Róbert) magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király a visegrádi királytalálkozón megkötik a cseh-magyar-lengyel szövetséget.
 

Csütörtök, 2022. november 10.

Történtek
Nemzetközi ifjúsági világnap
712 éve történt (1310) Csák Máté elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának.
578 éve hunyt el (1444) I. Ulászló magyar király, III. Ulászló néven lengyel király elesik a várnai csatában (* 1424)
 

Péntek, 2022. november 11.

Történtek
Magyarország – A katonai Felderítők napja, ezen a napon adják át a Koncz Márton-díjat.
Római katolikus szentek – Tours-i Szent Márton napja. Szent Márton a katonák védőszentje
Sok helyen máig élő népi hagyomány a Márton-napi libalakoma.
 

Szombat, 2022. november 12.

Történtek
A Szociális Munka napja (2000 óta)
Minőségügyi világnap
267 éve hunyt el (1755) Czakó Ferenc magyar gimnáziumi igazgató, tanár, író (* 1723)
 

Vasárnap, 2022. november 13.

Történtek
Cukorbetegek napja
622 éve történt (1400) IX. Bonifác pápa megerősíti kegyúri jogaiban a Széchy családot a szentgotthárdi apátságban.
471 éve történt (1551) Fráter György bíboros és Castaldo császári tábornok vezetésével a magyar hadak visszafoglalják a töröktől Lippa várát.
 

Hétfő, 2022. november 14.

Történtek
Térinformatikai világnap
788 éve történt (1234) IX. Gergely pápa felszólítja Béla királyfit, hogy a Kunországban lakó ortodox románokat kényszerítse a milkói kun püspök fennhatóságának elfogadására
332 éve hunyt el (1690) Johann Albrich magyar gimnáziumi tanár (* 1663)
 

Kedd, 2022. november 15.

Történtek
443 éve hunyt el (1579) Dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, prédikátor, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója (* 1510 körül)
442 éve született (1580) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) († 1629)
393 éve hunyt el (1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) (* 1580)
 

Szerda, 2022. november 16.

Történtek
A Tolerancia Nemzetközi Napja (1995 óta)
349 éve hunyt el (1673) Frangepán Katalin, Zrínyi Péter horvát bán felesége, özvegye (* ismeretlen)
318 éve történt (1704) Vak Bottyán beveszi Érsekújvárat.
 

Csütörtök, 2022. november 17.

Történtek
Az Élet Napja
Budapest napja – 1873 Buda és Pest egyesítése: 1873-ban e napon tartotta alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. Ennek emlékére november 17-én tartják a főváros „születésnapját”.
dohányzás elleni nap – Füstmentes nap – WHO
 

Péntek, 2022. november 18.

Történtek
358 éve hunyt el (1664) Gróf Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér (* 1620)
239 éve született (1783) Perényi Zsigmond magyar politikus, a főrendiház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
218 éve született (1804) Klauzál Gábor magyar politikus, a Batthyány-kormány minisztere († 1866)
 

Szombat, 2022. november 19.

Történtek
Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja Magyarországon. A katolikus egyház november 17-én ünnepli. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
645 éve történt (1377) Nagy Lajos magyar király a brassóikhoz írt levelében arról biztosítja a kereskedőket, ha „úgy, ahogy reméli” Havasalföld a kezébe kerül, csökkenteni fogja a vámokat.
508 éve történt (1514) II. Ulászló magyar király megerősíti Werbőczy István Hármas-könyvét.
 

Vasárnap, 2022. november 20.

Történtek
Gyermekek jogának világnapja (2001 óta)
Ifjú Zenebarátok Világnapja
282 éve született (1740) Ákontz-Kövér István címzetes érsek († 1824)
 

Hétfő, 2022. november 21.

Történtek
A filozófia napja
A Televíziózás nemzetközi napja
380 éve történt (1642) Jakusics György kerül az egri egyházmegye élére.
 

Kedd, 2022. november 22.

Történtek
a Magyar Közoktatás Napja Magyarországon 1991 óta
Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek védőszentje
704 éve történt (1318) A magyar főpapok panaszt emelnek XXII.János pápánál, mert I. Károly király a győri várat tartozékaival együtt elvette a püspököktől, és a világiaknak adományozta.
 

Szerda, 2022. november 23.

Történtek
566 éve történt (1456) V. László, magyar király a Hunyadi-család tagjaival együtt a temesvári várkápolnában misén vesz részt, ahol esküvel megfogadja, hogy nagybátyja, Cillei Ulrik megöletését nem fogja megbosszulni.
565 éve hunyt el (1457) V. László magyar király (* 1440)
495 éve történt (1527) Beírja utolsó sorait, ezzel befejezi az Érdy-kódexet egy ismeretlen karthausi szerzetes. (állítólag csak 1969 óta ünneplik november 23-án Szent Kelemen napját, előtte október 13-án volt ünnepe, tehát a szerzetes is ekkor fejezte be művét)
 

Csütörtök, 2022. november 24.

Történtek
528 éve hunyt el (1494) Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére (* 1431 körül)
492 éve történt (1530) Leég a lőcsei papírmalom.
425 éve hunyt el (1597) Enyedi György magyar unitárius püspök (* 1555)
 

Péntek, 2022. november 25.

Történtek
a magyar labdarúgás napja – londoni 6:3 emlékére (MLSZ) (1993 óta)
Nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap
Ha Katalin kopog, Karácsony locsog. (Mely szerint ha e napon fagy, Karácsonykor enyhe idő várható.)
 

Szombat, 2022. november 26.

Történtek
496 éve történt (1526) V. Károly német-római császár és spanyol király levélben biztosítja a magyar rendeket, hogy az országot megvédi a török ellen.
392 éve történt (1630) A segesvári országgyűlés I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé választja.
388 éve hunyt el (1634) Alvinczi Péter református lelkész, hitvitázó, Pázmány Péter egyik legnagyobb ellenfele (* 1570)
 

Vasárnap, 2022. november 27.

Történtek
A Nobel-díj alapításának napja
a véradók napja Magyarországon (1988 óta), annak emlékére, hogy először 1957. november 27-én adtak át kitüntetéseket véradásért.
Ne vásárolj semmit!-nap
 

Hétfő, 2022. november 28.

Történtek
456 éve hunyt el (1566) Batthyány Ferenc egykori horvát bán (* 1497)
318 éve történt (1704) II. Rákóczi Ferenc megkezdi Lipótvár ostromát.
314 éve történt (1708) A Rákóczi fejedelem által összehívott országgyűlés megkezdi tanácskozásait Sárospatakon.
 

Kedd, 2022. november 29.

Történtek
702 éve történt (1320) I. Károly (Róbert) magyar király Bártfa városa számára telepítési kiváltságlevelet adományoz.
314 éve hunyt el (1708) Bellusi István magyar jezsuita rendi szerzetes, tanár (* 1668)
273 éve született (1749) Ciani Lénárt magyar hittudós, apát-kanonok és szentszéki ülnök († 1827)
 

Szerda, 2022. november 30.

Történtek
Szent András napja
818 éve hunyt el (1204) Imre magyar király (* 1174)
695 éve született (1327) András calabriai herceg, Károly Róbert magyar király fia, I. Johanna nápolyi királynő koronázott férje (consort) († 1345)