Bányászat, vízügy

Megosztás   Add a Startlaphoz  
1786-1986
Izsó István
A magyar bányászat és bányaszakoktatás története s a magyar bányavidékek népszerű ismertetése
Mikulik József
Rákóczy Sámuel
A bányaigazgatás mai problémái
Birálat és ismertetés
Sipos Árpád
Schréter Zoltán
Kun István
Münnich Adolf
Ahlburg Johannes
Kauffmann Kamillo
Szeőke Imre
Az 1854, évi általános bányatörvény alapján, az idevágó rendeletekkel és utasításokkal bővítve
Litschauer Lajos
Okmánytári kiegészítéssel
Izsó István
Wenzel Gusztáv
Remenyik Lajos
Schmidt Eligius Róbert
Az 1929. évi november hó 2-3-án megtartandó rendkivüli országos közgyülésre
Izsó István
Williams Archibald
Izsó István

105 | 1 / 4 oldal