Közérdekű információk

   

Milyen jogokkal jár a magyar állampolgárság?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Milyen jogokkal jár a magyar állampolgárság? A magyar jogrendszerben az egészségügyi- vagy szociális ellátást, illetve például a közoktatást ágazati jogszabályok szabályozzák, amelyek a jogosultságot lakóhelyhez vagy tartózkodási helyhez, illetőleg biztosítotti jogviszonyhoz kötik.
Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a magyar állampolgárságot meg lehessen kapni?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a magyar állampolgárságot meg lehessen kapni? Az a nem magyar állampolgár honosítható (egyéni kérelemre) kedvezményesen, aki az alábbi követelményeknek megfelel:- maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,- magyar nyelvtudását igazolja,- a magyar jog szerint büntetlen előéletű ...
Kapok magyar útlevelet is az eskütétellel egyidejűleg?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Kapok magyar útlevelet is az eskütétellel egyidejűleg?   A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését. A magyar útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság, tehát az útlevelet csak akkor lehet külön eljárásban igényelni, ha a kérelmező már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot és letette az esküt).
Mit kell még a kérelemhez benyújtanom?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Mit kell még a kérelemhez benyújtanom?   Az állampolgársági kérelemhez mellékelni kell még a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.
Az eredeti okiratokat le kell adni a kérelemhez? Például nagyapám katonakönyvét?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Az eredeti okiratokat le kell adni a kérelemhez? Például nagyapám katonakönyvét?   A mellékletek közül eredetben kell a kérelemhez csatolni a saját születési és a családi állapotot igazoló okiratot, míg a többi okirat esetében hiteles másolat, vagy az eredeti okirat bemutatása is elfogadható (így a kérelem átvevőjénél az eredeti bemutatása mellett is lehetséges másolatot hagy...
Hol tudom benyújtani a kérelmet?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Hol tudom benyújtani a kérelmet? Az egyszerűsített honosítási kérelmet be lehet nyújtani - a magyarországi anyakönyvvezetőknél (Polgármesteri Hivataloknál), - a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve - külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél.     Forrás: allampolgarsag.gov.hu
Kell a kérelemhez mellékelni erkölcsi bizonyítványt?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Kell a kérelemhez mellékelni erkölcsi bizonyítványt? A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt.
Ha pozitív a döntés, mit kell tennem?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Ha pozitív a döntés, mit kell tennem?A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz, erről tájékoztató levelet fog kapni. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester előtt, vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.
Mennyi ideig tart az eljárás?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Mennyi ideig tart az eljárás?   Az eljárási határidő 3 hónap, de ebbe az időtartamba nem számít bele: - a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, - az eljárás felfüggesztésének időtartama (ilyenkor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik), - a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama, ...
Milyen fordításokat fogadnak el a honosítási eljárásban? Romániai közjegyzői fordítást elfogadnak?
Egyszerűsített honosítás » Gyakran ismételt kérdések
Milyen fordításokat fogadnak el a honosítási eljárásban? Romániai közjegyzői fordítást elfogadnak?   Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással kell a kérelemhez csatolni.

63 cikk | 3 / 7 oldal