Közérdekű információk - Egyszerűsített honosítás - Gyakran ismételt kérdések

   

Kapok az állampolgársággal együtt magyar személyi igazolványt?
Kapok az állampolgársággal együtt magyar személyi igazolványt? Nem, csak azok kaphatnak magyar személyazonosító igazolványt, akik rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, tehát például a letelepedettet vagy bevándoroltak. Magyarországi lakóhely nélkül nem jár személyi igazolvány.Forrás: allampolgarsag.gov.hu
Mennyibe kerül az egyszerűsített honosítási eljárás?
Mennyibe kerül az egyszerűsített honosítási eljárás? Az állampolgársági és az esetleges névmódosítási eljárás díjmentes, így költségként csak az okiratok beszerzése és lefordítása, valamint az arcfényképek elkészítése merül fel.Forrás: allampolgarsag.gov.hu
Milyen jogokkal jár a magyar állampolgárság?
Milyen jogokkal jár a magyar állampolgárság? A magyar jogrendszerben az egészségügyi- vagy szociális ellátást, illetve például a közoktatást ágazati jogszabályok szabályozzák, amelyek a jogosultságot lakóhelyhez vagy tartózkodási helyhez, illetőleg biztosítotti jogviszonyhoz kötik.
Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a magyar állampolgárságot meg lehessen kapni?
Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a magyar állampolgárságot meg lehessen kapni? Az a nem magyar állampolgár honosítható (egyéni kérelemre) kedvezményesen, aki az alábbi követelményeknek megfelel:- maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,- magyar nyelvtudását igazolja,- a magyar jog szerint büntetlen előéletű ...
Kapok magyar útlevelet is az eskütétellel egyidejűleg?
Kapok magyar útlevelet is az eskütétellel egyidejűleg?   A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését. A magyar útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság, tehát az útlevelet csak akkor lehet külön eljárásban igényelni, ha a kérelmező már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot és letette az esküt).
Mit kell még a kérelemhez benyújtanom?
Mit kell még a kérelemhez benyújtanom?   Az állampolgársági kérelemhez mellékelni kell még a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.
Az eredeti okiratokat le kell adni a kérelemhez? Például nagyapám katonakönyvét?
Az eredeti okiratokat le kell adni a kérelemhez? Például nagyapám katonakönyvét?   A mellékletek közül eredetben kell a kérelemhez csatolni a saját születési és a családi állapotot igazoló okiratot, míg a többi okirat esetében hiteles másolat, vagy az eredeti okirat bemutatása is elfogadható (így a kérelem átvevőjénél az eredeti bemutatása mellett is lehetséges másolatot hagy...
Hol tudom benyújtani a kérelmet?
Hol tudom benyújtani a kérelmet? Az egyszerűsített honosítási kérelmet be lehet nyújtani - a magyarországi anyakönyvvezetőknél (Polgármesteri Hivataloknál), - a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve - külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél.     Forrás: allampolgarsag.gov.hu
Kell a kérelemhez mellékelni erkölcsi bizonyítványt?
Kell a kérelemhez mellékelni erkölcsi bizonyítványt? A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt.
Ha pozitív a döntés, mit kell tennem?
Ha pozitív a döntés, mit kell tennem?A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz, erről tájékoztató levelet fog kapni. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester előtt, vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.

29 cikk | 1 / 3 oldal