Ambrózy György (prédikátor)


Ambrózy György (prédikátor)

Ambrózy György (Ambrosius György) (Alsókubin, 1698. április 18. – Csetnek, 1746. július 5.) evangélikus lelkész, szuperintendens.

Élete

Atyja Ambrózy Mátyás szegény köznemes volt; tanult szülőhelyén Petrovics Zachariás alatt, kit kiüzetése alkalmával Lestinára követett.

1712-ben Késmárkra ment a német nyelvet tanulni. 1715-ben Rozsnyó mellé, Berzétére vetődött, hol mint segédtanító működött és a magyar nyelvet tette sajátjává. Innét Eperjesre ment, hol a tanulók közé beiratkozott, utóbb a nyelvtani osztály köztanítója volt.

1718 pünkösdjén a wittenbergi akadémiára ment; 1721-ben hazájába akarván visszatérni, rövidebb utat választott és Szilézián, a lengyel határon át szándékozván jutni Alsókubinba, Bielában mint az új vallás terjesztőjét elfogták és csak 16 heti börtön után augusztus 2-án bocsátották szabadon. Hazájába visszakerülve, előbb Necpálon iskolamester,

1724-ben Verbócon, Kishontban evangélikus prédikátor lett s mint ilyen Krmann Dánielt az Agenda és szlovák Biblia fordításában segítette, mely általa kiadva jelent meg 1734-ben.

Midőn e vidéken 1733 elején az evangélikus templomokat elvették, január 21-étől bujdosni kényszerült, egész 1738-ig, mely év szeptember 17-én Csetnekre hivatott meg. 1741. február 16-án Tisza-kerületi evangélikus szuperintendenssé választatották, amely tisztséget haláláig betöltötte.

Munkái 

  • 1721 De causis turbarum in ecclesia. Wittebergae.
  • 1738 Katechysmus včeni krestanského pro mladež wetsaj y měnsj. (Katekizmus keresztényi oktatásúl nagyobb és kisebb ifjak számára.).
  • 1738 Gruntownj wyswetlenj Katechysmu. (A katekizmus alapos magyarázata.).
  • 1742 Rozebranj častek katechysmu D. Martina Luthera. (Luther katekizmuscikkelyeinek fejtegetése.).
  • 1742/1778 Prjprawa k smrti. (Előkészület a halálra.) Pozsony.
  • 1745 Gadro Krestanského evangélického vcenj. (A keresztény hittan foglalatja.).

A hely megnevezése nélkül kiadott könyveit Brüggeben vagy Vittenbergában nyomatta.


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2011. április 18. Szerkesztette: Kovács Lóránt
Nézettség: 1,902 Kategória: Személyek
Előző cikk: Bercsényi Miklós Következő cikk: Árpád-házi Daka József - Interjú és történeti leírás 1220 évtől 1944-ig. Magyarország megkoronázott Királya él.


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: