Magyar hírességek - Legújabb cikkek

   

Török Levente
Képzőművészek » Festőművészek
Pedagógus szülők negyedik gyermekeként születtem 1956. március 4-én Marosvásárhelyen. Szüleim korán elváltak. Nővéreimmel anyám szárnyai alatt maradtunk. A zaklatott élet és a gyakori helyváltoztatás miatt korai emlékeim szerteágazók. Szűkebb hazám a Maros völgye, a Görgényi-havasok, Palotailva. Itt csodálkoztam nyiladozó tudatommal az életre.
Győri Csaba Attila
Képzőművészek » Festőművészek
Győri Csaba is bizonyitja szobraival, hogy milyen nagy mestere a vasnak. Keze alatt csak úgy alakul át a fém, ahogy az alkotás épp megköveteli. Persze nagy gonddal teszi, ügyelve arra, hogy a fém ne veszitse el anyagszerűségét, vagyis hogy fém maradjon. Higgyék el, hogy ez nagyon nagy dolog.
Torony Pál
Képzőművészek » Festőművészek
Torony Edith
Képzőművészek » Festőművészek
Amit itt látható, az egy vizuális kereső önmegvalósítása azáltal, hogy örökké keresem azt, hogy másképp gondolkodjam. Az egyszerűség értékes számomra. Ötleteket mindenhonnan merítek, de ezek legjobban a magányban nőnek.
Nagy Ramóna Helga
Képzőművészek » Festőművészek
1983-ban születtem, 4-5 éves korom óta foglalkozom rajzolással és festéssel. A képzőművészet ezen fajtája iránti érdeklődésem már gyerekkoromban megmutatkozott, különösen Leonardo és az itáliai reneszánsz mesterek, valamint Bosch és Toulouse-Lautrec munkái tettek rám nagy hatást. Témáim középpontjában az emberek állnak, az álmok és a tudatalatti, a fantázia világa.
Nagy Stoica Georgeta
Képzőművészek » Festőművészek
Kolozsvárott született, 1954-ben.Képzomúvészeti tanulmányait a gyulafehérvári Művészeti Szabadiskolában, majd a kolozsvári "Ion Andreescu" Képzőművészeti és Iparművészeti Akadémián végezte, 1977-ben. Képzőművész diplomája mellett, művész szaktanári oklevelet szerzett. 1977-ben tanulmányi úton volt a drezdai képzőművészeti főiskolán. 1975-tól rendszeresen kiállító művész.
Nagy Tamás
Képzőművészek » Festőművészek
1979-ben születtem Jászberényben. A művészettel gyorsan szoros kapcsolatban kerültem édesanyám révén, aki városunkban a "Berényi Műhely" alkotóközösséget vezeti. Érettségi után a JTIF-en végeztem tanító szakon, rajz műveltségi területen. Tanáraim: Palkó Tibor, Máté György, Telek Béla.
Nagy Zsolt
Képzőművészek » Festőművészek
Sárospatakon születtem 1968 januárjában. Jelenleg is Sárospatakon élek és dolgozom. A festészet és a rajz egész életemben meghatározó tevékenységeim közzé tartozott, hisz építészeti és pedagógiai tanulmányokat folytattam. Aktívan kb. 10 éve festek.
Szále János Ignác
Képzőművészek » Festőművészek
Iskoláit szülővárosában, a gimnázium 7-8. osztályát Győrben végezte. 1831-ben ő volt Moson vármegye küldöttje a bécsi magyar testőrgárdában. Az 1840-es években műkedvelőként sajátította el a festészeti ismereteket a bécsi Művészeti Akadémián. Szále a testőrség 1848. évi feloszlatása után Magyaróvárra költözött és 1858-ig a vármegye szolgálatában állt.
Nagy Tibor
Képzőművészek » Festőművészek
1952-ben születtem Debrecemben, értelmiségi családban. Az általános iskola befejezése után szüleimmel Tiszafüredre költöztünk. Pedagógus édesanyám, miután nyugdijba ment, a helyi Kiss Pál múzeumban dolgozott, ahová én is rendszeresen bejártam. Valószinuleg innen ered a művészet iránti érdeklődésem, bár ekkor még nem gondoltam, hogy valaha művészi pályát választok.

1760 cikk | 14 / 176 oldal