Hungarikumok

 

Hungarikumok - Legújabb cikkek

   

Egy magyar ember, egy napja
Alkotó magyarok »
A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és ezért elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a kezébe, amit magyar feltalálóknak köszönhet az emberiség.
Délvidék-szerte szertüzek égtek - Beszámoló a fénylánc helyszíneiről
Történelmi hagyaték »
December 21-én a Kárpát-medence és a világ számos pontján gyújtanak szakrális tüzeket, eleink ősi szokása szerint. Mint a korábbi években, idén is több délvidéki település részt vett a fénylánc mozgalomban.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
Régen természetes cselekedet volt az emberek kölcsönös segítése, mely a termékek és szolgálatok cseréjében is megnyilvánult (lásd kaláka). Az emberiség kezdeteinek szakrali-tása fedezhető fel ebben, mikor az Úrnak Rendje - és nem a haszon, a pénz - volt az úr. Később feltalálták a pénzt, hogy az tegye mérhetővé a segítés mennyiségét. A világ azóta megváltozott.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
Dr. Kárpáti Zsuzsanna, jogász, az anyagiak elosztásának kérdéskörében gyökeres álláspontot képvisel. Ő ennek módját a következőképpen látja: Meg kell hagyni az egyénnek érintetlenül azt, ami joggal az egyéné, és meg kell adni a köznek, ami joggal a közé. A fent említett két örök érvényű szabadságról a gazdasági liberalizmus hívei hallani sem akarnak kétszáz éve.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
Síklaky István korszakváltást szolgáló tevékenysége a társadalom-politika területén készíti elő azt a fordulatot, amely a jelenlegi szociális és környezeti-természeti katasztrófa felé menetelő emberiségnek a választás lehetőségét kínálja. Az általa kidolgozott gazdasági-társadalmi program az összeomlóban lévő pénzuralmi rendszer egy lehetséges, fenntartható alternatívája.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
Új közösségszervező kezdeményezés indult Magyarország egyik övezetében, mely régi hagyományokon alapulva a helyes kiválasztódást segíti elő és kiküszöbölhetővé teszi az önérdekűséggé fajulás lehetőségeit is. A tapasztalat azt mutatja, hogy jól akalmazva a Szent Korona alapú érték-rendet, annak nyomán gomba-módra szaporodva jöhetnek létre életképes, egészséges közösségek.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
Egy szomszédsági kör legalább 10 és legföljebb 100 háztartást fogjon össze. Földrajzi határait úgy kell meghúzni, hogy minden szomszédsági kör természetes közösséget alkosson, vagy ilyen közösség kialakulása számára jó feltételeket képezzen. Egy szomszédsági kör alakuló gyűlésen jön létre, ahol szomszédsági megbízottat is választanak.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
A szomszédsági közösségekkel jól bevált magyar hagyomány kelthető új életre. Pillantsunk bele Kemény Bertalan idevágó tanulmányába. (A területi autonómia elemi egységeinek történeti modellje: a tizedesi intézmény in A helyi cselekvés, szerkesztette Köles Sándor és Varga Csaba. Magvető Kiadó, 1988.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
A küldetés jelentése tágabb értelemben: megbízatás, feladat teljesítése. A küldetésnek van tárgya és három szereplője: a küldő, a küldött és a címzett. A hierarchiában a küldött a címzett felé a küldetés tárgya vonatkozásában a küldők által képviselt közösség érdeke szerint köteles cselekedni. Ha a küldött annak ellenében tesz, akkor a küldőknek kötelességük felelősségre vonni őt.
 
Magyar kincsek, egyetemes értékek » Függelék
A társadalomban a különféle gondokat természetes módon a keletkezési szinten kell megoldani. A felsőbb hatalmi szint csak akkor kellene közbelépjen, ha azt az alsóbb szinten nem tudják megoldani. A magasabb szervezeti szintek feladata a kisegítés, az önszerveződés támogatása, és döntés a helyi szinten bizonyíthatóan nem kezelhető kérdésekben.

980 cikk | 2 / 98 oldal