Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek

   

Gazdag szókincsünk
Tudás a magyar nyelvben
A magyar nyelv gazdag kifejezőkészségét mutatja be Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke című verse, melyben írója a helyváltoztatást, magyarul 79 ige segítségével mutatja be.Európai nyelvek közül, közel sem ekkora bravúrral, az olasz nyelv következik 26 igealakkal.
Humoros-nyelvtörő magyar nyelv
Tudás a magyar nyelvben
Bencze Imre: Édes, Ékes Apanyelvünk című versét 1987-ben Sinkovits Imre mondta el a III. Humorfesztiválon és még ő is belezavarodott.  Bencze Imre: ÉDES, ÉKES APANYELVÜNK Lőrincze Lajosnak és Grétsy Lászlónak Kezdjük tán a jó szóval: tárgy esetben jót,ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.Egyes számban kő a kő, többes számban kövek,nőnek nők a többese, helytelen a növek.
Ősi ABC
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
Az ősi betűkkel róvott írás fogalmát és jelentőségét Friedrich Klára 1999. október 28-án a Magyarok Házában, a Magyar Műveltség Szolgálat előadássorozatában így határozta meg: „A rovásírás a magyarok őseinek az írása, a legelső írásrendszerek közé tartozik, vagy maga az ősforrás, amelyből minden nép merített írásrendszere kialakításakor.
 
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
Az élet természetes módon szervesen születik és szervesen fejlődik. Hasonlóképpen az emberi gondolkodás és annak képi kifejezése is: az írás, a rajz is. Nem lehetett véletlenszerű az írásjelek egykori választása sem, létüket az ember mindennapi életben gyökerező szerves tudása, tapasztalása hozhatta felszínre.
Magyar rovásjelek táblázata
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
A rovásírás oktatása
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
Friedrich Klára és Szakács Gábor fáradhatatlan közszolgálati munkájának eredménye, hogy mára a rovásírás használata sok gyermek számára vált természetessé. Több mint tíz éve a Kárpát-medence egész területén rovásírást ismertető köröket szerveznek.
Rovásírás (Játék)
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
„A hét részből álló rovásírásos játékban óvodáskortól felnőttkorig, kezdőtől haladóig mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. A betű, kép, szótag, szó, számrovás egyeztető lapok mellett, akár egy egész szakkörnek is izgalmas elfoglaltságot nyújt az 540 rovásbetű, amelyből szavakat, mondatokat lehet kirakni.
Őseink írása (Társasjáték)
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
A játék bemutatása: Az Őseink Írása párosító jellegű játékban 2-6 játékos szórakoztató formában ismerheti meg és könnyedén sajátíthatja el őseink titokzatos, beszédes jeleit, a rovásírást és a ma is használatos magyar ABC betűit. A grafikus ábrázolásban Magyarországra jellemző állatokat, növényeket és tárgyakat jelenítettünk meg.
Rovásírás a mindennapi életben - helységnévtáblák
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
Hajlamosak vagyunk közönnyel kezelni az újonnan sorozatosan megjelenő, rovásírással írt helynévtáblákat. Sokak számára most még talán külsőségnek és különcségnek számít. Ideje lenne természetesnek elfogadni a magyar szellemiséghez ma is nagyon kötődő ősi írásmódunk használatát az élet minden területén.   Ipolynyék  Gyergyóalfalu  Szigetszentmiklós
A magyar rovásírás főbb lelőhelyei
Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
1. Bologna (Olaszország)2. Nikolsburg (Csehország)3. Konstantinápoly (Törökország)4. Nagyszentmiklós (egykori Torontál megye)5. Margitsziget6. Szarvas7. Homokmégy-Halom (Duna-Tisza-köze)8. Felsőszemeréd (Léva mellett)9. Tordos (egykori Hunyad megye)10. Tatárlaka (egykori Hunyad megye)11. Bögöz12. Énlaka13. Dálnok14. Gelence15. Székelyderzs16. Székelydálya17.

346 cikk | 10 / 35 oldal