Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek

   

 
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
Az igazság keresése mindannyiunk kötelessége. Ez különösen így van, mikor a magyarságunk kárára meghamisított történelmi igazságot kell helyreállítanunk. Figyelmeztető legyen számunkra, hogy az igazságot más nemzetek kutatói is keresik, ezáltal akaratlanul is segítve minket.
Sumér-magyar rokonság
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
Dr. Borbula Ida A sumír-magyar rokonság című művében (Buenos Aires, 1982) felsorolja és bebizonyítja a sumér-magyar szavak fonetikai, tartalmi és értelmi megegyezésén, megfelelésén kívül a sumér szobrokról, képekről, ásatási leletekről megállapított lényeges mitológiai és kultúrformák egyezését, – a társadalmi intézményeinek feltűnő, sőt legtöbb esetben teljes megegyezését...
Suméroktól a magyarokig
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
Ezen a címen tartja előadássorozatát Marton Veronika tanár, sumerológus, aki több mint 25 éve foglalkozik az ókori népek történetével, mitológiájával.
 
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
„A mellékelt könyv főszereplője, az etruszk-magyar azonosság. Meghökkentő, megdöbbentő? Az, - különösen ha figyelembe vesszük, hogy az ókor egyik legnagyobb kultúrája éppen az etruszkoké volt. Kinek juthatnak eszébe ilyen gondolatok? A kötet szerzője Mario Alinei úr, kiemelkedő tudású nyelvészprofesszor.
Egy titokzatos nép, az etruszk
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
„A magyar őstörténet tárgyalásakor általában nem szokás kitérni az etruszkok kultúrájának bemutatására. Sőt, ha a külföldi szakirodalmat lapozgatjuk, ott is az áll, hogy bár a tudósok rengeteg erőfeszítést tettek az etruszkok eredetének kutatására, nyelvük megismerésére, ez a kutatómunka igen csekély kézzelfogható eredménnyel járt.
Elfelejtetett magyar népcsoport, a pártusok
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
„A mai Irán területén élt ókori pártus nép nemcsak az ázsiai szkítákkal, hanem a kis-ázsiai galatákkal és utódaikkal, az európai keltákkal is vérségi kapcsolatban állt. II. Ramszesz fáraó seregének katonáiként egyiptomi hatás érte őket. A Kr.e. 248 - Kr.u. 226-ig fennálló soknemzetiségű Párthus Birodalmat a szaszanida perzsák orvul megdöntötték.
Magyarságismereti tanulmánykötetek
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
A Magyarságtudományi tanulmányok több mint 800 oldalas kötete 29 szerző önzetlenül felajánlott 37 tanulmányából állt össze, mely eleink és rokon népeink történelmét, kultúráját, hitét mutatja be, nem feledkezve meg legbecsesebb nemzeti ereklyénkről, a Szent Koronáról sem.
Társasjátékos kalandozás a múltba (Játék)
Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz
A játék rövid leírása: A dobozba két korosztálynak megfelelő társasjátékot tettünk. A játékot 3-6 és 7-12 éves korú gyerekeknek ajánljuk. A kicsiknek lépegetve kell megszerezni az alaplapon szereplő Árpád-kori ősi családnak az életéhez szükséges állatokat, tárgyakat. A másik játék már az írni, olvasni tudó gyerekeknek szól.
Kiadványok jegyzéke
Átörökített hagyományaink kincsestára
Fontos tudnunk arról a könyvtárnyi mennyiségű kiadványról, mely a magyarság szóban átörökített hagyományának írottá lett kincsestára. Fogyasszuk a bennük rejlő tudást, mert őseink teremtették. Egykor az ő szellemi-lelki épülésüket szolgálta, akárcsak szolgálhatja a miénket jövőbeni megmaradásunk érdekében.  A kiadványok jegyzékét összeállította Rákosi Zita
Mesék
Átörökített hagyományaink kincsestára
• Benedek Elek meséi.• Kedves magyar népmeséim. Pallas Antikvárium. Gyöngyös, 1999.• Arany László: A legszebb magyar népmesék. Excalibur Könyvkiadó. Szeged, 2000.• Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. Budapest, 1983.• Sütő András: Vadpávamennyegző. Igaz mesék, csodás történetek. Tallér. Budapest, 1994.• Az álomlátó fiú, furfangos magyar népmesék.

346 cikk | 4 / 35 oldal