Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek

   

Mondák
Átörökített hagyományaink kincsestára
• Komjáthy István mondái• Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Móra. Budapest, 2002.• Lengyel Dénes: Mátyás és a török kor olvasókönyve (7-12 éves gyerekeknek). Holló és Társa Könyvkiadó. Kaposvár, 1999.• Lengyel Dénes: Új élet hajnalán. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. Budapest, 1979.• Imre bácsi: Hősregék a hunok és Árpádok korából. Magister’ 93 Bt. Budapest, 1998.
Mondókák, versek, dalok
Átörökített hagyományaink kincsestára
• Mondókák, találós kérdések, versikék, dalok. Tóth Könyvkereskedés. Debrecen, 2001.• Óriás mondókáskönyv, versikék, dalok, találós kérdések. Tóth Könyvkeres-kedés és Kiadó Kft. Debrecen, 1997.• Devecsery László: Ünnepelő. Szokások, hagyományok, versek, mesék, dalok. Ciceró. Budapest, 2002.• Kovács Barbara: Idesüss. Mesék, versek, mondókák, dalok, feladatok.
Mese, mint a valóság lényege
Átörökített hagyományaink kincsestára
A mese nem valóság, hanem a valóság lényegének megragadása. A mesék azért jöttek létre, hogy segítsenek az embereknek élni, mintát szolgáltassanak az élet eseményeihez, a világ megértéséhez, és ahhoz, hogy emberként megtalálják helyüket a világban. Ezen a hétköznapi szinten tehát minta, mely világunk értelmezését hagyta és hagyja gyermekeinkre.
A népmesék fontossága
Átörökített hagyományaink kincsestára
„Régebbi folklórfeljegyzések a falusi élet megfigyeléséről azt mutatták, hogy Magyarországon szinte mindenütt eleven volt a mesemondás, hosszú téli estéken, felnőtt emberek egymásnak meséket mondtak. Szerették hallani a meséket, s a pergő friss anekdotát, a jókedvű, falucsúfoló történeteket.
A mese szerkezete
Átörökített hagyományaink kincsestára
„Vlagyimir Propp szerint az igazi tündérmesében nyolc szerepet különböztet-hetünk meg: a hős, a keresett személy, a segítő, az adományozó, az elküldő, az ellenség, az álhős, a varázseszköz.
Mesék és mesepótlékok
Átörökített hagyományaink kincsestára
„Ma is, akárcsak régen, a gyermeknevelés legfontosabb és legnehezebb feladata a segítségnyújtás, hogy gyermekünk megtalálja az élete mélyebb, igazabb értelmét. Nagyon sok tapasztalatra van szüksége ehhez. Fokozatosan tanuljuk meg, hogyan kell önmagunkat megérteni, hogy ezáltal másokat is megérthessünk.
A mese időszerűsége
Átörökített hagyományaink kincsestára
„A népmese ma nem él igazán, de ez nem a műfaj hibája, hanem a klasszikus meséket nem ismerő, nem mesélő szülőké, nagyszülőké, óvónőké. A modern pedagógiai elvek alapján nevelő felnőttek az elmúlt évtizedekben valósággal eltiltották gyermekeiket a klasszikusnak tekintett meséktől. Sokan azt hiszik, a hagyományos mese idejétmúlt.
A mese szerepe
Átörökített hagyományaink kincsestára
A gyermek a meséken keresztül észrevétlenül válik alkalmassá a későbbi életének kiteljesítésére:• Segíti a családi beilleszkedést (anya-gyermek kapcsolat, szerepek különválasztása, a jó-rossz fogalmának meghatározása és éles elkülönítése, értékrend kialakítása).• Mélyíti az önismeretet.• A mesehelyzet átéléssel, azonosulással csökkenti a lelki feszültséget.
A mesék gyógyító ereje
Átörökített hagyományaink kincsestára
„Boldizsár Ildikó szerint a mese egyik terápiás értéke abban rejlik, hogy minden történet az egyensúlyhoz (egészséghez) vezető utat mutatja meg, mégpedig azzal a felhívással, hogy nem megszenvedni kell az egyensúly megbomlását, hanem helyreállítani. A mesékben megtalálhatók a gyógyuláshoz és a testi folyamatok egyensúlyának fenntartásához szükséges tanítások.
Magyar népmesék társasjátéka (Játék)
Átörökített hagyományaink kincsestára
„Népmeséink és mondáink a magyar kulturális örökség féltve őrzött kincsei. A Világgá megyek társasjáték a magyar népmesék elemeinek, mondavilágának bemutatásával és segítségével vezeti végig a kicsiket és a nagyokat a mesék vándorútján. A játék segít abban, hogy részesei lehessünk ennek a csodálatos, réges-régi tudásnak.

346 cikk | 5 / 35 oldal