Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek

   

Népmese Múzeum és Park
Átörökített hagyományaink kincsestára
A Világgá megyek játék alkotója - Farkas L. Rozália - egy népmese múzeumnak is a megálmodója. Alapítványt hozott létre tervének megvalósításához. Az épületegyüttes tervezője Makovecz Imre. A kezdeményezők terveikről ekképpen vallanak: „Senki számára nem lehet közömbös, milyen lesz a jövő nemzedék, milyen lesz a magyarság jövője.
 
Rejtett, de felismerhető értékeink
A magyar mesékben gyakran találkozunk a ládikó fogalommal: cifra ládikóval és kopott ládikóval.Mi az érdekes? A főhős mindig a kopott ládikóban leli meg a kincset!Mire figyelmeztet ez? Lám, a belső a fontos - a külső látszat szerinti felületes értékelés félrevezető és csalóka lehet.
 
Rejtett, de felismerhető értékeink
ERKÖLCS - KÜLDETÉS Mindezen összefüggések megértését keressük a következőkben. A magyar tudás elsősorban a nyelvben van jelen.A sorra kerülő első fejezet nyelvi fejtegetéseire azért lesz szükség, mert minden, a kezdetekből származó tudás és értékrend és az ehhez kapcsolódó küldetés kérdése csakis ősnyelvi tanulmányozások által válhat igazán érthetővé.
Magyar nyelv, emberi szellem
Tudás a magyar nyelvben
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige.” Az ige a Szellem szüleménye. A Szellem az embert is áthatja, ebből született az emberi nyelv. Feltételezhetően az emberiségnek volt egy ősnyelve, melyből ősszógyökök maradtak ránk.
Ősszógyökök magyarul
Tudás a magyar nyelvben
Az ősnyelv ránkmaradt ősszógyökei fellelhetők az emberiség mai nyelveiben. Ezáltal minden mai nyelv valamilyen mértékben az ősnyelv származéka.
Ősszó-e a lábas szó?
Tudás a magyar nyelvben
→ Láb-as szó = jelentése: lábon álló edény.Őskori múzeumi tárgyak között látunk ilyet –a magyar szó megmagyarázza az egykori eszköz képét.Ma már nem lábas az edény.
Őskori találmányok kövülete a nyelvben
Tudás a magyar nyelvben
Az alábbi gondolatserkentő párbeszéd őskori találékonyságra világíthat rá:- Mitől fazék a fazék?- Talán, mert az ősember első edénye, a FAzék FÁból készült!- Na, de hogyan készülhetett?- Úgy, hogy FAragta!- És abban miként lehetett úgy főzni, hogy el ne égjen?- Talán KÖvesztéssel !? (tájszóval kifejezett abálás-főzés)- Hogyan? KŐ-vel, s ésszel?- Valóban, - a követ előbb tűzbe, m...
Őskőkori szó
Tudás a magyar nyelvben
Nézzünk utána bővebben: mit jelent „köveszteni”?„Több évi kutatás után tisztázódott, hogy ezt a kifejezést és főként „kövesztett szalonna” formájában a történelmi Magyarország több mint a felén ma is használják, értelmét már nem ismerik többnyire. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen a kifejezést mi magyarok (nem tévedés) a paleolit korból (pattintott korból, őskor) Kr.e.
A magyar nyelvről
Tudás a magyar nyelvben
„Negyven éve foglalkozik a magyar nyelv kutatásával, s ehhez a világ számos nyelvét is tanulmányozza, legújabban a szanszkrit, a japán és a perui ragozó nyelvet, a kecsua indiánt. Munkássága során megállapította, a világ háromezer nyelvét tekintve, a magyar mindegyiktől eltér. Jellemző rá, hogy ragozó nyelv, és kitörni belőle illetve beléje törni is egyaránt nehéz.
Magyarul érthető idegen szavak
Tudás a magyar nyelvben
Merjük megérteni magyarul is az idegen szavakat, ha azok számunkra nyilvánvaló magyarázattal is szolgálnak.

346 cikk | 6 / 35 oldal