Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek

   

Nyelvi és képi teremtő gyökök
Tudás a magyar nyelvben
Mitől nyelvi és képi teremtő egy gyök?Attól, hogy meg-magyar-áz és leír, magyarán: érthetővé és láthatóvá tesz alapvető tárgyat vagy jelenséget.Példa: - pir - per - pör, vagyis: p_r - képileg összefügg a tűzcsinálással- a ro szógyök - a tisztaság, simaság, épség megsértése Dr.
Szavaink teste-lelke
Tudás a magyar nyelvben
A régi rovásírások mássalhangzósak voltak, éppen ezért nehéz manapság megfejteni tartalmukat. A magyar szavak vázát, testét, tartását - kemény részét - a mássalhangzók alkotják, akárcsak egy fa törzsében az évgyűrűk. A kitöltő anyagát, a szó lelkületét, tartalmát - lágy részei - a magánhangzók adják. Ezek teszik hangulatossá szavainkat.
Szógyökérből szóbokor, szerves magyar nyelv
Tudás a magyar nyelvben
A természet titokzatos csodája, mikor egy gyökérből bokor nő. Ilyen, számunkra az egyik legismertebb, legkedvesebb és leghasznosabb növény, a mogyoróbokor. Gyökeréből nőnek ágai, melyek csokorként alkotnak bokrot. Hasonlóan képzeljük el a magyar nyelv szógyökeiből kinövő szóbokrokat.
Feladatmegoldó magyar nyelv
Tudás a magyar nyelvben
Minden kornak divatja a gondolkodásra serkentő játék. Oldjuk meg a következő magyar nyelvi játékot:Adott a következő 4 szógyök, 4 különböző jelentéstartalommal: PIR, KAR, RA, HÓ.a) írjuk át őket általános, mássalhangzós formára, ésb) csakis ezen 4 jelentésben, alkossunk összességében minél nagyobb ágas-bogas szóbokrot;c) készítsük el a szóbokrok képi ábráit.
Szerves magyar nyelv a világ nyelvtengerében
Tudás a magyar nyelvben
  A magyar nyelv ősszógyökei olyanalapelemek, akár a téglák, bontásután is megmaradnak.     A magyar nyelv ősszógyökei az ősnyelv téglái-alapelemei, emiatt tovább már nem bonthatók-ronthatók. Így meg sem semmisíthetők. Ezért a magyar nyelv elemi alapszavai elpusztíthatatlanok. A magyar nyelvre jellemző a szervessége is.
Szóbokor kutatás
Tudás a magyar nyelvben
Marácz László, amszterdami egyetemi tanár, 2007 augusztusában Csernátonban szervezett magyar nyelvkutató ifjúsági tábort. Ez alkalommal a magyar népi hagyományokhoz kapcsolódó szavak gyökeit keresgélték, hogy ezek mennyire fejlődtek ki a magyar nyelvből, illetve mennyire szerves részei a magyar kultúrának.
Teremtő gyökök más nyelvekben
Tudás a magyar nyelvben
K_R gyök:Magyar:KeRék, KöR, KöR(templom), KoRona, KeReszt, KeRt, KuRta, KüRt, KuRkálAngol:CaR, CiRcle, ChuRch, Crown (CoRona), Cross, GaRden, sHoRt, HoRnRomán:CaR(ă), CeRc, CoRoană, Cruce, GaRd, sCuRt, CoRn, HoRn, înCuRcă(A mássalhangzó átalakulásokat a következő cím alatt magyarázzuk meg.) RO gyök:- rózsa-rosa.
Látszólag különböző, azonos tartalmú szavak
Tudás a magyar nyelvben
Magyar szavak:   öreG - öröKviLág - viRágKörül - GördülForog - Pördül   Idegen szavakkal hasonlítva:   KeRT - GaRDHáZ - CaSa Ne lepjenek meg a fenti példákban bemutatott mássalhangzó átalakulások, ma-gyarázata van ennek.
Gyökérkeresés előítélet nélkül
Tudás a magyar nyelvben
Nagy hibánkká lett nekünk magyaroknak, hogy többször tagadjuk, mint ahányszor okunk lenne rá, a szavak esetleges magyar vagy akár ősmagyar gyökerű eredetét. Ne zárjuk ki, hogy szó a magyar nyelvből nem származhat. Gondolkozzunk, hasonlítgassuk különböző korok szavait, és ha törvényszerűséget fedezünk fel, annak járjunk utána.
Magyarul is érthető karácsony
Tudás a magyar nyelvben
   Sólyomábrázolás pártus aranytárgyon December 21-e, a téli napforduló és Nagyboldogasszony napja. Az év leghosszabb éjszakája, mikor legkevesebb a fény. Utána nyúlni kezdenek a nappalok, a sötétség felett elkezd diadalmaskodni a fény. Eleink ezen a napon ünnepelve virrasztottak.

346 cikk | 7 / 35 oldal