Hungarikumok

 

Ajánlás


Mottó: Gyerekeinknek tanulságul, mert rájuk marad a világ gyógyításának feladata: a rosszat jóvá változtatni!
 
Milyen értékekkel rendelkezik a magyarság?
Mit adott a múltban, és van-e mondanivalója a jövő számára?

Magyar kultúra iránt érdeklődő idegen fordulhat ilyen kérdésekkel magyar ismerősei felé, lényegretörő válaszra várva. De válasz legtöbbször nem érkezik. És még hányszor nem érkezik, vagy ha érkezik, az is dadogó!

Válaszkereső igényből született e könyv.
Kezdetben összefoglalóként indult, kutatók, történészek, gondolkodók tanulmá-
nyaiból, előadásaiból összeállított gyűjtemény formájában. Böngészésük közben döbbentem rá, hogy jóformán semmit nem tudunk azon értékeinkről, melyekről hivatalos oktatásunk is csak hallgat.
Szabadidőnk viszont kevés van a hiányok pótlására. Éppen ezért igyekeztem tömören, érthetően bemutatni azon rejtett, de mégis könnyen felismerhető magyar értékeinket, melyeknek kereséséhez sok-sok órát kellene eltöltenie az érdeklődő- nek. Felgyorsult korunk, amennyi időt hagy még számunkra, azt érdemes rászán- ni, hogy mi magunk fedezhessünk fel régi-új csodás dolgokat.
A természettudományok ismétlődő folyamatok összefüggéseinek leírásával igazolják egy-egy jelenség törvényszerűségét. Hasonló törvényszerűségeket fedezhetünk fel a magyar kultúra elemeiben is. Az olvasó gazdag kincsestárra talál. Ráébred olyan kapcsolódásokra, melyek további gondolkodásra serkenthe- tik, miközben önbecsülését, önjavulását is szolgálják. E kincsek a magyarság múltjából jönnek, de nem ósdiak. Ellenkezőleg: annyira örökérvényűek, hogy még a jövőre is megoldást adnak, és nem csak a magyarság jövőjére, de az emberisé- gére is.
Nagy szavak ezek és kételkedni is lehet benne. A kételkedés a tovább gondol- kodó erénye. Számára annyi tanácsolható, amennyit népmeséink is ajánlanak: „aki nem hiszi, járjon utána”, mert ez így van rendjén.
Hálát érezvén a gondolatokat elindító forrásanyagok alkotói és közlői iránt, tisztelettel ajánljom e szerény anyagot önkereső embertársaim számára, hogy közösen járulhassunk hozzá magunk és világunk sajgó kérdéseinek megfejté- séhez, bajainak orvoslásához.
Ez küldetés mindannyiunk számára, még akkor is, ha a földi anyagiak homálya
időlegesen hálót vet szemünkre. Szeretettel és őszinte megbecsüléssel üdvözölve az Olvasót,

Vetési Zoltán


Szerkesztés dátuma: péntek, 2013. április 19. Szerkesztette: Vetési Zoltán
Nézettség: 844 Kategória: Magyar kincsek, egyetemes értékek
Következő cikk: Gondolatok a megmaradásról


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: