Hungarikumok

 

Mesék és mesepótlékok


Mesék és mesepótlékok

„Ma is, akárcsak régen, a gyermeknevelés legfontosabb és legnehezebb feladata a segítségnyújtás, hogy gyermekünk megtalálja az élete mélyebb, igazabb értelmét. Nagyon sok tapasztalatra van szüksége ehhez. Fokozatosan tanuljuk meg, hogyan kell önmagunkat megérteni, hogy ezáltal másokat is megérthessünk.

Arra a kérdésre, hogy az élet mely tapasztalatai fejlesztik ki a gyermekben azt a képességet, hogy értelmet lásson az életben, több értelmet, itt első helyen a szülők, az otthon áll, és ezen keresztül a megfelelő módon átadott kulturális örökség.

Az úgynevezett „gyermekirodalom”-hoz tartozó könyvek túlnyomó többsége vagy szórakoztat, vagy ismereteket közöl, de színvonaluk olyan alacsony, hogy nem sok mindent lehet megtudni belőlük. Az ilyen gyermekkönyvekben az a legrosszabb, hogy megfosztják az olvasójukat a mélyebb és saját fejlődése szempontjából fontos elemek meglététől.

Az egész gyermekirodalomban, néhány kivételtől eltekintve, nincs olyan gazdag és tartalmas, gyermeket és felnőttet egyaránt kielégítő olvasmány, mint a népmese.

Igaz, hogy a népmesék nem a modern társadalom életkörülményeiről szólnak, de hathatós segítséget nyújtanak az ember belső problémáinak megértéséhez és megoldásához.

A gyermek különösen rá van szorulva arra, hogy megértse, hol a helye ebben a világban, ahol neki valahogyan boldogulnia kell. Meg kell találnia az összefüggéseket, hogy eligazodjon érzelmei kuszaságában, hogy rendet teremtsen lelkében.

Szüksége van erkölcsi nevelésre, amely finom eszközökkel, az ő világához igazodva, burkoltan jelzi számára az erkölcsös viselkedés előnyeit, nem vonultat fel elvont etikai fogalmakat, csak olyasmit, ami számára is kézzelfogható.

A mesék egyetemes emberi problémákat vetnek fel, olyanokat, amelyek a gyermeket is foglalkoztatják, kialakulóban levő énjéhez szólnak, bátorítják a fejlődésben és enyhítenek a tudatalatti feszültségein. Minden más olvasmánynál mélyebbre hatolva, mindig a gyermek lelki, szellemi színvonalának megfelelően fejtik ki hatásukat.

A mesék jelentősége felbecsülhetetlen, a gyermek képzelőereje olyan területekre téved általuk, melyeket magától nem fedezhetne fel. Formája és szerkezete mintául szolgál a gyermek álmodozásához, és segítségével végül életét is jobb irányba terelheti.

Változatos formában közvetítik a gyermeknek, hogy az életben a súlyos nehézségeket nem lehet elkerülni, hanem küzdeni kell ellenük, és ha az ember nem hátrál meg az akadályoktól, végül túljuthat minden nehézségen és győzhet.

Vannak olyan mesék is, amelyekben nem történik meg a jó és a rossz ilyenfajta szembeállítása. Itt a szereplő lehet, hogy csalafintasággal jár túl ellenfele eszén, mely azt a reményt kelti a gyermekben, hogy az életben a leggyengébbek is boldogulhatnak.

A mesepótlékok viszont kizárólag szórakoztatni, „kikapcsolni” akarnak.

A népmesének ezzel szemben fontos feladatai vannak. A mese dolga, hogy bekapcsoljon a szűkebb-tágabb közösségbe. Sohasem voltak időszerűbbek a másokkal, a többi élőlénnyel való helyes kapcsolatteremtésre figyelmeztető mesei tanácsok: Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!, vagy Jótett helyébe jót várj!. A magzatot, a csecsemőt, a kisgyermeket, a kamaszt ma is ugyanolyan traumák érik, mint évezredekkel ezelőtt. A mese dolga, hogy ezeket feloldja.

Az úgynevezett „biztonságos” történetek nem beszélnek az öregedésről, a halálról, az örök élet utáni vágyról, a primitív ösztönökből és indulatokból fakadó érzésekről, félelmekről stb.

A népmese azonban nyíltan szembesíti a gyermeket ezekkel az alapvető emberi kérdésekkel, dilemmákkal. Tömören és egyértelműen fogalmaz, nevén nevezi őket, minden helyzetet leegyszerűsít, alakjait határozottan rajzolja meg, és a részletek közül csak a legfontosabbal foglalkozik. Kimondja, hogy az ember igényli a szeretetet, fél attól, hogy semmibe veszik, szereti az életet, és fél a haláltól. Nemcsak hogy kimondja, hanem megoldásokat is javasol, olyan szinten, amit a gyermek is megért.

Az örök élet utáni vágy kérdését így veti fel, pl. „Még ma is élnek, ha meg nem haltak”; „És attól fogva boldogan éltek egész életükben”. Nem áltatja a gyermeket azzal, hogy örökké élni lehetséges, hanem azt jelzi, hogy ha egy másik emberrel boldog kapcsolatot alakítunk ki, ez eloszlathatja félelmünket a haláltól, az elmúlástól.

Azt is mondják továbbá, hogy mindez csak akkor lehetséges, ha a gyermek vágyaival és elképzeléseivel ellentétben, mikor itt az ideje, el tud szakadni az anyjától, ki tud lépni a világba, ha meg akarja találni a helyét benne, és azt az embert, akivel boldogan élhet.

A ma gyermeke már nem nagycsaládban nő fel, ezért még sokkal fontosabb ma, mint a mesék keletkezésének idején, hogy megismerjen olyan hősöket, akik egyedül indulnak neki a világnak, bíznak magukban, és a helyes utat követve, meg is találják helyüket a világban.

A mai felnőttek és gyerekek által olyannyira kedvelt képes mesekönyvek nem szolgálják a gyermek érdekeit.

Az illusztrált képeskönyvekkel végzett kutatások azt mutatják, hogy a képek inkább lassítják a tanulási folyamatot, mert nem bízzák a gyermek képzeletére, hogy ő hogyan élné át a történetet. A képzeletviláguk veszít önállóságából, ha hagyjuk, hogy a képek irányítsák, és csökken a történet személyes értéke is számukra.

A probléma a mai gyerekeknél ugyanis inkább az, hogy képi világba születnek bele, kisebb a képzelőerejük, viszont sokkal több információt tárolnak.

Ha a gyerek hallgatja a mesét, a szívével lát, ha pedig nézi a mesét, jó esetben is inkább csak információt gyűjt.

Fontos, hogy olvassunk a gyerekeknek mesét, de külön kell kezelni a képes mesekönyveket és a nem képeseket. Tudom, nehéz a gyerekeket rábeszélni, hogy egyes mesékhez nem nézegethetnek képeket, de, hogy ha egyre többször olvasunk fel ilyen mesét, előbb-utóbb már nem is kell a kép.”


Szerkesztés dátuma: csütörtök, 2013. május 2. Szerkesztette: Vetési Zoltán
Nézettség: 1,582 Kategória: Magyar kincsek, egyetemes értékek » Átörökített hagyományaink kincsestára
Előző cikk: A mese szerkezete Következő cikk: A mese időszerűsége


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: