Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - Egyetemes értékrend, teremtő Isteni rend

   

 
A beavató tanítások (ezotéria) szerint a világ, eredeti állapotában szellemi EGYségben volt. Ez tört meg, mikor az egységből létrejött a kettősség (polaritás), melynek egyféle kifejezője a jó és rossz. A Földre született ember is e kettős világba érkezik. Útjának legfőbb célja visszajutni a szellemi egység tökéletes létállapotába.
 
(Olvasmány I., Kocsis István könyveiből, 1. részlet) Önmagunk legyőzéséről beszélvén, helyes megkülönböztetnünk a jelen idejű ént és az Időtlen Ént. A jelenben az én időben és térben létezik, látását, érzékelését az idő és a tér meghatározza, az Időtlen Én világából semmit sem lát, ha a valódi látás képességének megszerzése érdekében nem tesz rendkívüli erőfeszítéseket.
 
(az előző részlet folytatása) Minden hiteles hittudományi összefoglaló munkának a szerzője elismeri, hogy a legnehezebben megválaszolható kérdés az, hogy a Mindenható Isten miért nem teszi lehetetlenné, hogy a Rossz megjelenhessen. A régi magyar hitvilágban van erre hiteles válasz. Ennek lényege: a küzdelemre szükség van. A küzdelem a Fény világát valamiképpen gazdagítja.
 
A továbbiakban tárgyalt erkölcsi kérdések fejtegetései a kettős, jó-rossz jelleget hordozó földi világot megélő sokunknak szólhatnak útmutatóként a már említett közérthető tanítások (exotéria) formájában.
 
A teremtés tettével a kezdetektől elrendeltetett isteni rend született. Ez a Mindenség értékrendje: a Teremtő Isteni Rend. Az isteni feladatot a Földön ellátó embernek is - a maga szintjén - csak ez lehet az értékrendje. Ezt kutatjuk. Valljuk be, ezennel a lehetetlent próbáljuk megoldani: több évezred értékrendi kérdéseinek tisztázását...
 
Kocsis István, Magyarország Szent Koronája című könyvében írja, hogy a régi magyarok hittek az egy Istenben, a Világ és az Ember Teremtőjében, abban, aki Teljességében felfoghatatlan, de megnyilvánulási, megjelenési formáiban mégis megismerhető, abban, aki egyetlenként Igazi, - de megnyilvánulási, megjelenési formái végtelenek.
 
Kell beszélnünk a fent említett hármasság, szellem, lélek, test egységének és egyensúlyának lényegéről. A továbbiakban Szabó Judit gondolataiból szemelvényezünk. Fontos tanítás a test-lélek-szellem egysége, kölcsönhatása és egyensúlya. Ez az analógia törvényére vezethető vissza: a durva anyagi sík mindig a finomabb szellemi sík leképeződése.
 
Az egyén, mint a Földre küldetéssel érkezett közösségi lény a Teremtő Isteni Rend minőségét - az igazság, kegyelem és törvény rendjét - nem élheti meg önmagában. A rend teljessé csak önmaga (az egyén), a felette álló Teremtő és a melléje rendelt környezete viszonylatában válhat.
 
A hierarchia, általános meghatározás szerint: rangsor. Egyszerű, „földi” megfogalmazás szerint jelentése: egy olyan fölé- és alárendeltségnek rendszere, amiben az emberek vagy dolgok valamilyen szempont (pl. fontosság, képesség, tisztség) alapján vannak elrendezve, besorolva. (A hagyomány görög eredetű összetett szónak tartja: a hiero = szent, és az archia = uralom.
 
A világmindenség hierarchiájának csúcsán nem az ember áll. Az emberi hierarchia képtelen létezni a rá ható teremtő ERő, - csak magyarul érthetően - az ÚR nélkül. A lehetőség-szükség viszony elsősorban a Teremtő és teremtett világ kapcsolatában jelentkezik. A világnak és benne az embernek van szüksége a Teremtő Erő feltöltő energiáinak, az isteni fénynek, a JÓ-nak befogadására.

27 cikk | 1 / 3 oldal