Hungarikumok

 

Gyökérkeresés előítélet nélkül


Gyökérkeresés előítélet nélkül

Nagy hibánkká lett nekünk magyaroknak, hogy többször tagadjuk, mint ahányszor okunk lenne rá, a szavak esetleges magyar vagy akár ősmagyar gyökerű eredetét. Ne zárjuk ki, hogy szó a magyar nyelvből nem származhat. Gondolkozzunk, hasonlítgassuk különböző korok szavait, és ha törvényszerűséget fedezünk fel, annak járjunk utána.          

(városnév románul)

   O  R A D E A

↑  O  R A D I A

↑  V A R A D I A

↑  V A R A D

↑  N.VÁRAD 


 (magyar gyökér) 

(Palesztína fővárosa)

    J E R U S A L E  M

↑  J    R    S   L    M

↑  H   R    S   Ly  M

     ie   o    o    o

↑  HIE R O SO LYOM

↑  SZENT-SÓLYOM

(szkíta gyökér

(sumér önmegnevezés)

K    N  G  R

H    N  G  R

H    N  G  R

  u        a 

H u N G a R


 (magyar megnevezés)

K A R Á CS O Ny

K    R    CS    Ny

K E R  E CS E Ny 

 

 

 (kerecsensólyom)

---------------------

↑  ANNA

↑  ANYA  

 

 

 

(Mária anyja) 

 ↑  JÓZSEF

↑  J   ZS   F 

↑  J   SZ  V

     ó     í  

↑  J Ó SZ ĺ V

(Jézus apja)  

↑  KRISZTUS

↑  K  R SZ T S  

↑  K  R SZ T S

     e  e      e

↑  K E RE SZ TE S  

(Keresztet hordozó)

↑  KÉFÁS

↑  K  F  S

↑  K  V  S

     ö   e

↑  K Ö V E S

(Kőszikla - Péter)                                                      

“Jeruzsályem neve őstörténetünk szempontjából is fontos város, melyet a rovásnaptárban a Jézus életével kapcsolatos személy- és földrajzi nevek között találjuk és a rovó Jeruzsályem-nek rótta. Ez tudatos és nem véletlen elírás, melyet Jeruzsályem története igazol. Jeruzsályem Júdea északi felében a Földközi- és a Holt-tenger között kb. 800 méter magasságban lévő felföldön elterülő város. Fontos az l-nek ly-jel való írásmódja, mellyel sejteti a sólyomra való utalást. Heironymos görög történész szerint szkíta eredetű név, mely szent sólymot jelent. (A szkíták K.e. 663-ban foglal-ták el Palesztínát is.) Ezt fordították le a törökök, mikor Szelim szultán 1517-ben elfoglalta Jeruzsálemet - Hiero-solimánra. Józsefus Flavius zsidó történész szerint is először Sólyma, majd később Hiero-sólyma, azaz Szent Sólyom néven is említik. Ebben a korban valószínűleg hettiták lakták, viszont a zsidó honfoglalás korában már egy kánaáni nép, a jebusziták birtokolták Palesztínát. Ekkor Jeruzsálem neve Jebus volt. Ezt foglalta el Dávid, a zsidók királya”.

Az előző táblázatban szereplő HI-er szócskát elemezve észrevehetjük, hogy ez lehet akár a H_ ősszógyök szóbokrának egyik tagja is. Mert amiként a számunkra érthető Hit óv és véd, azonképpen a Hier = har(om) = hal-om (rokon az orom) = magasultság-szentség is oltalmaz és sérthetetlenné tesz.

Felmagasló, szent hely például a Hargita- és a Harsányi-hegy (Har-gita, Har-sányi).

A sólyom pedig a Szentlélek madara, pontosabban Isten, a fény teremtő lelkének megszemélyesítője: a fénymadár. A magyarnak ő a túlról fényhozó: a Turul.

A fényhozó madár Lakatos Bendegúz fémműves karkötőjén

A fényhozó madár Lakatos Bendegúz fémműves karkötőjén

 


Szerkesztés dátuma: vasárnap, 2013. május 5. Szerkesztette: Vetési Zoltán
Nézettség: 1,544 Kategória: Magyar kincsek, egyetemes értékek » Tudás a magyar nyelvben
Előző cikk: Látszólag különböző, azonos tartalmú szavak Következő cikk: Magyarul is érthető karácsony


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: