Hungarikumok

 

A magyar nyelvészet eltitkolt kincse


A magyar nyelvészet eltitkolt kincse

Nyelvi felfedezéseinkhez hasznos forrás lehetne a hatkötetes Czuczor-Fogarasi A magyar nyelv szótára. Ezt azonban csak egyszer nyomtatták ki, az első kiadása egyben az utolsó is lett 140 éven át. Hasonmás kiadása csak a közelmúltban jelent meg magánkiadó jóvoltából.

Röviddel megjelenése után egy újabbat szerkesztenek helyette, és meg is magyarázzák, miért! Mert az előzőnek „két nagy hibája: egyik a kritika hiánya, másik a délibábos szófejtés. Az Akadémia nyelvtudományi bizottsága 1895. december 12-én Volf György indítványára elhatározta, hogy az elavult nagy szótár helyett, új nagy szótár elkészítése iránt fog az Akadémiának javaslatot tenni.”

Feltehetjük a kérdést: a Magyar Tudományos Akadémia kérésére, tizenkét éven át készült kiadvány miként vált ilyen rövid idő alatt értéktelenné?

Miért nem szabadott megismerni belőle a nyelvünkben rejlő tudást, és kellett mielőbb a szellemet visszaküldeni a palackba?

Fogarasi János - Czuczor Gergely
Fogarasi János - Czuczor Gergely
Megértenénk, ha ismernénk szerzőinek nyelvkutatási eredményeit, s ebből fakadó következtetéseit, mely szerint a magyar nyelv ősnyelv, s az ókori nagy nyelvek, és nyomukban a mai európai nyelvek is, a magyar nyelvnek csupán „leány-nyelvei”.

A szótár előszavának írója meg is magyarázza a kapcsolódásokat:

„E leánynyelveken azt tapasztaljuk, hogy az anyanyelv szavaival jobbára úgy bánnak, mint merő lelketlen anyaggal, melyet majd megcsonkítva, majd megtoldva, néha kisimítva, majd öszvevisszahányva saját szerveikhez és izlésökhöz idomítanak a nélkül, hogy gyökeiket és képzőiket épségben hagynák, s alapérteményökről öntudatok volna. Ezekben a szoros értelemben vett nyelvalkotó érzék és szellem kihalt, s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség működik.”

A magyar nyelv szótára könyv alakban ma is nehezen hozzáférhető. Megvásárolható viszont CD-ROM-on rögzített formában. Ennek ajánlásában olvashatjuk:

„A bámulatos munkával összegyűjtött mű anyaga a szavak értelmezését illetően még ma is egyedülálló értéket képvisel, a magyar nyelv egy korábbi állapotának hű tükre, számos, azóta nyelvünkből már kiveszett szótára. A „Czuczor-Fogarasi” sokáig nélkülözhetetlen kézikönyve volt az anyanyelvünkkel foglalkozóknak, s manapság is a magyar nyelvészet páratlan kincse.”  

Újabban a szótár teljes anyaga kutatható a világháló jóvoltából is.

Ha ezzel a szótárral nem rendelkezünk, nyelvi felfedezéseinkhez, játékainkhoz használható, alkalmas forrás lehet a legteljesebb szókészlettel összeállított és mindenki számára hozzáférhető Magyar Helyesírási Szótár.


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2013. május 6. Szerkesztette: Vetési Zoltán
Nézettség: 1,111 Kategória: Magyar kincsek, egyetemes értékek » Tudás a magyar nyelvben
Előző cikk: Ismétlődő nevek szerte a világban (A Tamana-jelenség felfedezése) Következő cikk: Magyarság története a nyelvben (Olvasmány)


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: