Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - Útjelzők a magyar történelmi kutatáshoz

   

A magyar őstörténetről
Mesterházy Zsolt Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához „A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.
Az emberiség története
A hatalmas ismeretanyaggal rendelkező tudós több-kötetes művében, lebilincselő és olvasmányos stílusával vezet el minket a történelem eddig elképzelhetetlen következtetéseihez. „...saját kíváncsiságom kielégítéséért kutatni kezdtem, hogy milyen is lehetett valójában az emberiség története. Ekkorra már tudtam, mit kell tennem.
 
Jelen kiadványunknak nem célja történelmi kérdések taglalása, mégis fontosnak tartottunk felvillantani néhány olyan jelet, ami arra mutat: ideje komolyan vennünk népünk ma már gyakran más nemzetek fiai által is kutatott őstörténetét. Keressünk és kutassunk!  
A szkítákat mindig a legrégibb népnek tartották
Marcus Junianus Justinus történetíró, aki valószínűleg Kr. u. a II., mások szerint a III. vagy IV. században élt, kivonatot készített Trogus Pompejus világtörténetéből. E kivonat azért becses, mert eredetije azóta elveszett. Műve nagy szerepet játszott a középkor megismerésében. Az alábbi részlet a szkítákra vonatkozóan tesz fontos megállapításokat.
 
Hasznos adatokat gyűjthetünk össze az ókori íróktól, akiknél már Kr.e. 700-tól találunk közléseket a Kárpát-medence földrajzára és történelmére vonatkozóan. HERODOTOSZ (Kr.e. 484-406), akit a történetírás atyjának is nevezünk írja, hogy Szkítaország legnagyobb folyója az Ister (Duna), az Isterbe folyik a Partisum (Tisza) és az Agathyrosoktól (Erdélyből) a Maris (Maros) folyó.
Kárpát-medencei azonosságunk
„Az őstörténethez felhasznált tudományok - a régészet, a nyelvészet, az embertan és az örökléstan - szerint a mai magyar nép és nyelv eredeti, önálló emberi alkotás, a Kárpát-medencében született. Különböző vizsgálatok egybehangzó eredménye szerint bizonyosság e nép és nyelv folytonos jelenléte, élete és működése a Kárpát-medencében és környékén az őskőkor óta.
Európai őstelepes népek
A világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóirata, az amerikai Science, 2000. évének novemberi száma egy 17 tagú nemzetközi kutatócsoport által elvégzett, az európai népek humángenetikai kutatásának eredményeit közli. A genetikai vizsgálatsorozat Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint: „- A magyar férfiak 60%-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja.
Magyar folytonosság
A Kárpát-medencei folytonosságot taglalja a könyv: „Mindannyian mindig is éreztük: itthon vagyunk a Kárpát-medencében, de most már tudhatjuk is, hogy itt élünk a kezdetektől, mert mi idevalósiak vagyunk. Itt születtünk, a sejti férfi tulajdonság-örökítőink szerint már az őskőkorban, s azóta folyton ide kötődünk. Mindez a természettudomány bizonyossága.
Honfoglalás, a magyarok hazatérése
Michelangelo Naddeo írja: „A Honfoglalás... a magyarok visszatérése” európai hazájukba című könyvemben mintegy ötven olyan kulturális markert soroltam fel, melyek Közép-Európából Közép-Ázsiába „vándoroltak”, majd visszatértek a magyarokkal a honfoglalás idején.
Magyar őstörténet a hazatérésről
A Tarih-i Üngürüsz (A magyarok története) egy eredetileg latin nyelvű krónika, amelyet Terdzsüman Mahmud (Mahmud Tercüman) (1510-1575), I. Szulejmán szultán bajor származású tolmácsa, diplomata 1543-ban, Székesfehérvár királyi könyvtárának elégetésekor mentett meg és fordított le török nyelvre. Több kutató úgy véli, hogy a Tarih-i Üngürüsz volt az eredeti ősgesta.

20 cikk | 1 / 2 oldal