Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar táj

   

Õrvidék magyarsága
Őrvidék magyarsága Ausztria legkeletibb és egyben legújabb tartományának az ottani magyarok által használt neve Őrvidék — nem tévesztendő össze az ennek részét alkotó Felső-Őrség nevű vidékkel —, és nem Burgenland.
Sárköz és Gemenc
A Sárköz, vagy Tolnai Sárköz földrajzilag egységes, jól körülhatárolható vidék: Tolna megyében találjuk, Szekszárd és Báta között. A mély fekvésű, hajdan mocsaras területet nyugat felől a löszös dombsor lábánál folyó Sárvíz, kelet felől a Duna határolja. Mai településeinek (Öcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Pörböly, Báta) határa a dombvidék területére is átterjed.
Tanyavilág
A török hódoltság másfél évszázada alatt a megfogyatkozott magyar lakosság igyekezett falvak, városok védelmébe húzódni. A török kiüzése után azonban e kisszámú lakosságnak újból birtokba kellett venni a termőföldeket.
Tihanyi-félsziget
Tihanyi-félsziget A Tihanyi-félsziget a Balaton nagy félszigete, mely annak északi partjáról Aszófő táján nyúlik be a tóba. A félsziget 2 km széles, és túlnyomóan mocsaras földnyelv kapcsolja a szárazföldhöz, mely földnyelv csak 6 méterrel emelkedik a tó szintje fölé. Maga a félsziget 5 km hosszú és legnagyobb szélessége 3,5 km.
Tisza
A 962 kilométer hosszan tekergőző Tisza Közép-Európa legnagyobb folyóinak egyike, hazánk területén közel 600 kilométert tesz meg. Forrása a Kárpátok északkeleti részében található; az egymástól félszáz kilométerre eredő Fekete-Tisza és Fehér-Tisza találkozásával születik meg.

15 cikk | 2 / 2 oldal