Hungarikumok

 

Tanyavilág


Tanyavilág

A török hódoltság másfél évszázada alatt a megfogyatkozott magyar lakosság igyekezett falvak, városok védelmébe húzódni. A török kiüzése után azonban e kisszámú lakosságnak újból birtokba kellett venni a termőföldeket. A településektől távol eső szántók megművelése miatt az emberek szétköltöztek, így létrejött a Magyarországra oly jellemző települési rendszer, a tanyák laza hálózata.

Bár tanya az országban mindenütt található, a legtöbb az Alföldön jött létre. Ez a szétköltözési folyamat különösen a legeltetõ életmódról a földművelésre való áttérés során erõsödött, de lendületet adott neki az alföldi szõlõtelepítés is. Példaként említsük, hogy a XIX. század végén Szeged lakosságának több mint harmada, Kecskemétnek a fele élt tanyákon. A tanyáknak két típusa alakult ki: a teljesen magányos szórványtanyák mellett csoportba rendezõdött tanyabokrok is létrejöttek.

A tanyasi élet látszólagos romantikája ellenére sosem volt künnyű. A jobb ellátást, oktatást biztosító falvaktól való távolság, a közművek hiánya, a közlekedési nehézségek egyaránt sújtották az ott élõket. A tanyák felszámolása az elmúlt évszázadokban többször is visszatérõ gondja volt a magyar közigazgatásnak, es csak kevés pozitív intézkedés született. Ezek közé tartozott a XX. század elején a tanyasi iskolahálózat kiépítése.

A tanyák a legsúlyosabb veszteséget az 1950-es években szenvedték el, amikor az erõszakos kolhozosítás során egyesített csapást mértek a nehezen kordában tartható és kezelhetetlen tanyákra. Egy évtized leforgása alatt töredékére csökkent a tanyák és az ott élõk száma.

Mára sokat javult a helyzet. Felfedezték, hogy a tanyáknak fontos szerepük van a modern világban, nem felszámolni kell azokat, hanem az élet megkönnyítésével oda kell csalogatni az embereket. Ma már számos virágzó tanyagazdaságunk van, ahol a keresett biotermékek előállítása, hagyományos rideg állattartás, és a vidéki élet bájára vágyók üdültetése zajlik. Az életképes, helyüket megtalált tanyák ma már szerves részét képezik a vidéki Magyarországnak.


Szerkesztés dátuma: csütörtök, 2010. szeptember 9. Szerkesztette: Jámbor Endre
Nézettség: 2,479 Kategória: Magyar táj
Előző cikk: Sárköz és Gemenc Következő cikk: Tihanyi-félsziget


   Tetszik 1 és még 1 tag kedveli
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: