Hungarikumok

 

A pogány magyar táltos


A pogány magyar táltos

A leendő táltos kiválasztása:

 

A táltosjelölt hivatása felső rendelés, már úgy születik, hogy majd táltossá kell lennie. Már gyermekkorában patologikus tünetek jelentkeznek rajta: emberkerülő, nyugtalan, látomásaiban természetfeletti lények jelennek meg nála.

 

A jelölt is, környezete is ellenszegül a kiválasztásnak, ha végleg ellenszegülnek a táltos akaratának, akkor a táltos vagy a rosszellem megnyomorítja a jelöltet. A táltos lehetséges születési jegyei: foggal született /táltos fog/, vagy 11 újjal. A tudósjelölt tudománya megkapása előtt betegségen esik át. A leendő táltosnál, illetve garabonciásnál ló vagy bika alakjában, leendő tudósnál halálfej alakjában jelennek meg a természetfeletti erők.

 

A magyar néphit szerint a tudománykapás passzív a szomszédos népeknél aktív /tanulás/ módon történik. A szellemek megjelennek a jelölt álmában és meghívják, a jelölt ellenszegül egészen a véres verítékig és gyakran meghal a kűzdelemben. /kínzás/ A sámán természetfeletti ereje nem önmagában van, hanem azokban a segítőszellemekben, akik rendelkezésére állnak. Nem a sámán választja ki az oltalmazó szellemet, hanem a szellem választja ki a sámánt. A jelölt kezdetben le akar mondani a neki rendelt hivatásról, a sámánbetegség azonban végül is hivatása elfogadására kényszeríti.

                                                   

A pogány magyar táltos
A pogány magyar táltos
 

 

A táltossá válás folyamata:

A hét éves jelöltet több napos álma alatt /elrablás/ tanítja meg az ellenkező nemű öreg táltos /szellem/ a mesterségre, a másvilágon. Ez a huzamos alvás a rejtezés. A jelölt mielőtt sámánná válna elájul. Az extázisos állapotot követő letargia alatt mély álomba merül /3-7 nap/, melyből lassan ébred fel, belső élményekkel gazdagon: a jelöltet álmában szellemek feldarabolták majd összerakták, közben elsajátította a tudományt.

 

A táltos felavatása:

Ngaszan sámán avatása: 3 napos halott alvás, ezalatt megismerkedett az emberi betegségekkel, majd sámánországba vitték, itt a kilenc tó közepén egy szigetre került, ahol égigérő fa /a Föld Urának fája/ nőtt. A jelölt felrepült, közben a Föld Ura eligazította: ebből a három elágazásból készíts három dobot. Három feleséged lesz, akik ezt a három dobot őrzik és gondozzák. Az első dobot akkor használd, ha gyermekágyas asszonynál sámánkodsz, a másikat betegnél, a harmadikat akkor, ha valaki a hóban eltévedve elveszett.

Burját sámán avatása: az ünnep előestéjén legalább 2 nyírfát gyökerestöl kivesznek a szent berekből vagy temetőből. Az egyiket a sámán sátrában földbe ássák, a korona a füstnyíláson emelkedik ki. Ez az ajtóőr, mert megnyitja az ajtót az istenekhez. A másik nyírfát az udvaron állítják fel. ekkor következik a mennybe való utazás: sámánatya, jelölt, többi sámán. Felmásznak, közben 9-szer megkerülik a törzset, a 9. legmagasabb égben beszélnek a szellemekkel. /A szertartás első mozzanata, az ég lakóinak való bemutatása, majd a jelölt vérrel való befröcskölése./

 

A táltos felszerelése:

Táltos dob: vagy megidézik vele a természetfeletti lényeket /boszorkány, szellem/ vagy segítségével visznek el valakit. Alkalmazásának hármas célja:

 • betegek gyógyítása
 • ismeretlen jövő meglátása
 • kötnek és oldanak segítségével

Táltosló:

 • A táltosló jövendő tulajdonosa rendkívüli módon tudja meg, hogyan juthat a lóhoz.
 • A leendő táltosló hivány rossz gebe.
 • A rozzant gebét a gazdája cipeli.
 • A hős megmossa a gebét, miközben az táltoslóvá változik.
 • A hős parázzsal eteti a lovát.
 • A táltosló gazdájával a hátán felemelkedik a levegőbe és eljut a célba.

Táltos ló-dob: a sámán hátas állata.

 

Az elkészült sámándob felélesztése: tejet és vizet hintenek rá, majd tűz fölé tartják /parázzsal való etetés/.

 

A táltos fejviselete:

 • Szarvasbőr sapka, a tetején bagolytollakkal
 • szarvasagancsos sapka
A táltos tevékenysége:

Révülés-rejtezés: eszméletlen állapot, mely alatt kommunikál a földöntúli erőkkel. Vagy a szellem jelenik meg a révülőnek vagy a révülő lelke megy el a másvilágra a szellemek közé.

 

Cél: jövendő meglátása, eltünt dolgok vagy személyek megtalálása, halottlátás. /Révül rejt = lélekben való elragadtatás/. A táltos révülése este tűz mellett indul, dobolás, éneklés /extázis/ ásítás /így bocsátja magába az érkező szellemeket/ extázis.

 

Viaskodás: révülésben viharos időben állat alakjában vív másik táltossal /fehér bika - csődör/. Ha a sámánok anyaállatai összecsapnak, akkor a vesztes anyaállat sámánja megbetegszik vagy meghal.

A táltos éneke:

haj! regö rejtem = haj! révüléssel révülök.

 

A sor a sámán extázist előidéző énekéből való. Az ének célja a természetfeletti lények segítségül hívása.

 

huj! huj szellem-isten hívó kiáltás.


Szerkesztés dátuma: kedd, 2012. augusztus 7. Szerkesztette: Mereteiné-Matosics Ágnes
Nézettség: 3,487 Kategória: Ősi magyar hitvilág (Legendák)
Előző cikk: A Parasztbiblia Következő cikk: A székelykapu


   











Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: