Magyar tájnyelvjárások II.-1. Nyugati típus


Magyar tájnyelvjárások II.-1. Nyugati típus

 

 

 

1. Nyugati nyelvjárás típus: 

Ehhez a nyelvjárás területhez tartozik a régi Moson, Sopron, Vas, Zala megye, Győr délnyugati és Veszprém nyugati része.

  

 

Hangtani sajátosságai : 

Az „o, ő, é” helyén kettős hangzókat találunk, az „a” megfelel a köznyelvinek: -hajuo. A 7 hosszú magánhangzóból az „á” kicsit zártabb, a hosszú „ú,ű,í” sokazor hiányzik helyette rövid „u, ü, i „ használatos :- tüz, ut, husz, abbu. Az „é” helyett viszont „ië-t” ejtenek. 8 rövid magánhangzónál megkülönbözteti az „e-t” és az „ë -t”, aminek hangszíne nyíltabb: - lëttëm, embër. Magánhangzókat tekintve kissé ö-ző és í-ző: -lepödő, köserü, köll, kík, níz,nígy. „Á” után az „a” helyén gyakori az „o” magánhangzó használata: - lábo, házo, szárod, és számos szóban hangűr marad: - iëd, süög, koacs. 

Mássalhangzók szempontjából az egész terület „l”-ező: -ollan, illen, üllön le, fordullon. Az „n” pallotizálódik: - csinyál, kenyëm, szappany, míg mássalhangzó után „j”-t nem mond, hanem helyette „gy” vagy „ty”: - borgya, kalaptya. 

 

 

„Körübelü most ëgy iëvë vuot, ippen ien eses üdüö vuot. Kezdett a huo esnyi rëgge, de asztám miëgis úgy láttuk, hogy derül. Gyün ám ki a vadász puskásson, kutyásson. Aszongya: Na, leginyëk, kü gyün e velem ëggyet vadásznyi? Á, - aszongya – lësznek ám többen is, csak mënnyek e velëk. Hát tiz oura felië öszegyöttünk ott a müheszimbe beszigettünk, ho hány nyúl lësz, hogyan mikíp. Hát, kühoszta a pálinkás üvegët: no gyerëkëk igyatok! Nekiláttunk, ittunk, bemelegetütünk, fülüötöztünk. Nahát mënnyünk!...Hát megindutunk sorgyábo, gyünek ám a nyulak, fácányok ki a remiszegbü mind...ot lett ötfácántik mëk kiës kokas...hát alig mënünk...ekiabállo magát: Gyertek ide, mer most osztán a ruokákok valahogy mëk kë fognyi!..”  

(Tanakajd Vas megye)Szerkesztés dátuma: kedd, 2012. június 19.
Nézettség: 2,745 Kategória: Mi a Magyar? » Nyelvünk alkata
Előző cikk: Magyar tájnyelvjárások I. Következő cikk: Magyar tájnyelvjárások II.-2. Dunántúli típus


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: