Lélekbuvár

   

A kényelemrõl és a magányosságról
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
De hiába mondjuk: „Nem érint a világ gáncsa, sem elismerése! Minden mulandó!" – ha lelkünk mélyén nem érezzük, hogy megtettük kötelességünket a világ felé is. Ezt az önvádat gyakran éreztem.
Arról, hogy mindenben az idõ dönt
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
Mikor az élet, valamilyen emberi helyzet döntésre kényszerít, vigyázz, hogy az elhatározásokat a változás törvényének térfogatába állítsd: mert minden „döntés" az idõben kap csak végsõ tartást és alakot.
A hiúságról
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
Legtöbbet és legkegyetlenebbül a hiúságtól szenvedtél? Mindig be akartad bizonyítani magad? Értelmed, szellemed vagy más, gyanúsabb és nevetségesebb képességeid, társas biztonságod, fellépésed vagy az emberi dolgok ismeretében való jártasságod? Forgolódtál a világi piacon, s oly nevetséges voltál, mint a clown* a cirkusz fûrészporos porondján, mikor utánozza az állatszelídítõk é...
Arról, hogy a szépség törékeny
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
Nyugtalan vagy, mert érzékeid ingerli és megzavarja ez a szép, fiatal nõ, s attól kell tartanod, szépségét és fiatalságát megosztja másokkal is? De mit is vártál tõle? Valamilyen zárdai fogadalmat, komor hûséget? Nem azért szép és fiatal.
A betegségrõl, általában
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
A betegséget azzal az alázattal kell fogadni, ahogyan a bûnös a megérdemelt és méltányos ítéletet fogadja. Mert mindig jellemünk, természetünk, indulataink és szenvedélyeink, gyöngeségeink és bûnös hajlamaink ütközésébõl származik a betegség.
Arról, hogy megcsaljuk az orvost
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
Valahányszor orvoshoz mentem, nem tudtam szabadulni a kínos és megalázó érzéstõl, hogy megcsalom a derék embert, aki mestersége és emberismerete szerint, aggályosan és gondosan, de teljesen reménytelenül foglalkozik velem.
Az egyezkedésrõl
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja, nagyon messzirõl, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit...
Arról, hogy a szívünkkel is kell élni
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
De egyszerre kell élni szívünkkel is, azzal a másik életütemmel, mely titkosabb, leplezettebb, nehezebben megismerhetõ, mint a világ áramlásának rendje. Akinek szíve, készséges ütemmel, nyolcvanat ver, ne akarjon maratoni versenyfutók módjára élni. Állandóan hallani kell testünk és jellemünk titkos morzejeleit, e finom és erélyes üzeneteket, melyek megszabják életed igaz mértékét.
Arról, hogy mikor van jogunk erõszakosan változtatni az élet helyzetein
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
Munkaköröd fáraszt, úgy érzed, máshol, más emberek között, másféle életfeltételek mellett igazibb erõvel és megelégedéssel tudnál dolgozni. Az emberi együttélés kimerített, családod, kedvesed, barátaid terhedre vannak, s ösztökél a vágy, hogy új kapcsolatokat szerezzél.
Az öltözködésrõl
Irodalom » Márai Sándor: Füves könyv
Az öltözködéssel egyáltalán nem kell törõdni.

419 cikk | 14 / 42 oldal