INTp - Balzac, A Kritikus


INTp - Balzac, A Kritikus

Intuitív-logikai introvertált (irracionális)

 

Egy ember, aki ismeri a világot, nemcsak azoknak a dolgoknak a legtöbbjét tudja, amelyeket ismer, hanem azokét is, amelyeket nem ismer, több elismerést kap a tudatlansága elrejtésének leleményes módja által, mint azok, akik ügyetlenül próbálják meg a tanultságuk kiderülését elrejteni. – Colton.

 

Honoré de Balzac – a híres francia író

 

1. „A képzelőerőm irányít engem”. Erőteljes intellektuális képzelőerővel rendelkezik. A típus reprezentánsa, Honoré de Balzac, novella sorozatában, az Emberi Komédia című művében több, mint 2000 ember portréját “festette meg” akik túl valóságosnak tűnnek: „őt csak talán egy városi ellenőrző osztályhoz lehetne csak hasonlítani” írta róla Andre Maurois. Hasonlóan, Gabriel García Marquez fantazmagórikus világa minden egyes részletében lenyűgözően precíz. E minőség következtében A Kritikus még a jövőt is elég jól megjövendöli. Az emberi viselkedés különböző időkben történő gyakorlati megfigyeléséből az elméjében egy funkcionális modell hoz létre. Általánosságban hajlamos a dolgokat előre látni. Ha az embereket nem képes előre figyelmeztetni a lehetséges veszélyekre (a lehetőségek kevésbé érdeklik), akkor nagyon valószínű, hogy szükségtelennek érzi magát.

 

2. Egy pap nyugalma és önuralma. Szinte soha nem mutatja ki az érzelmeit, és a családját és barátait is megkíméli ettől. Őszintén hiszi, hogy az indulat, a túl erős, az ember halálához vezet. Honoré de Balzac az irodalmi munkásságán keresztül folyamatosan azt bizonyította, hogy az indulat úgy terjed, mint egy megállíthatatlan rák, amely szétrágja az ember lelkét, míg végül minden egyebet elnyom. Pontosan ugyanezt tartja igaznak a duálja (Caesar, A Politikus), a hiperaktív ember, aki könnyen áldozatul esik ennek.

 

3. "Egy alapos analizáló". Meg van győződve arról, hogy lehetetlen úgy élni, hogy az ember figyelmen kívül hagyja a világot szabályozó természeti törvényeket. Azok, akik figyelmen kívül hagyják a valóságot, azok előbb utóbb katasztrófába rohannak. A Kritikus hiszi, hogy némileg jobb túl cinikusnak, mint álszentnek lenni. Egy helyzetet meghallva nagyon hamar alaposan átlátja azt és elkezdi mondani az elképedt beszélgetőtársnak a részleteket és aspektusokat, amelyeket utóbb áttekintett. Az analízise minden önérdektől mentes. “Nem szabadna az élettel szemben sem más hozzáállásunknak lennie, mint ami a konyhánkhoz van – nagy bűzzel jár; ha meg akarunk egy ételt főzni, akkor a kezünk biztosan piszkos lesz, csak abban legyünk biztosak, hogy a piszkot ki tudjuk majd mosni, ha már befejeztük munkát; ez lefedi korunk és napjaink teljes morálját lefedi” – így beszél Vautrin, Balzac könyvének hőse. Ilyen mértékű embergyűlölet bárki lelkét meg tudná ölni, kivéve a duáljáét (A Politikus)!

 

4. Mindenekelőtt kedves. Minden “negatívizmusa” ellenére alaptermészetében ő egy nagyon kedves ember. Ez a Honoré de Balzacról szóló állítás George Sandtől ered, aki nagyon jól ismerte őt. Szereti az erős embereket, akik a saját maguk életstílusát jól ismerik, és akik engedményeket követelnek: ezek az emberek megszabadítják attól a kényszerűségtől, hogy célokat kelljen kitűznie, míg a módszert viszont ő találja ki (a módszerek kitalálásában nagymester). Egy lelkesedőt bármikor képes teljesen lehűteni. Másfelől viszont hasonló módon képes mások kétségbeesését enyhíteni, amikor azok szerencsétlennek érzik magukat, rosszul mennek a dolgaik, amikor a sors látszólag ellenük dolgozik.

 

5. Megközelíthetetlen, így kívánatos. Egy Laima nevű diáklány (A Politikus) egy nagyszerű leírást adott erről a típusról, amikor álmai hercegét próbálta meg leírni: “Legyen jóképű és talpraesett, nagy szomorú szemekkel, és szűkszavú. Ne bókoljon, ami által így megközelíthetetlennek tűnik. A milliárdnyi problémámat kineveti, amelyekkel nem is kellene, hogy foglakozzam. A szomorúsága és komolysága vonz engem, így én megpróbálom szórakoztatni, lelket önteni belé, és boldoggá tenni. Ha egy partin egy ilyen fiú ott lenne, akkor én biztosan nem unatkoznék.” Ennek a személyiség típusnak ez egy ragyogó leírása, aki változatlan érzelmekkel rendelkezik, aki nem szereti a kalandokat, és aki a kiválasztott partnerétől való teljes függőségre vágyik.

 

6. Tiszteli az erőt. Felnéz az erős akaratú emberekre, akik határozottan haladnak életpályájukon, követi őket, mert számára megkönnyebbülés, ha nem kell önálló célokat kitűznie, hanem mások által kijelölt célok felé tart.  Az erős emberek rendszerint előszeretettel használják az Irracionalista által kidolgozott leleményes módszereket, melyekkel céljaikat elérhetik. Szereti mások figyelmét felhívni a veszélyekre, megkérni őket, hogy ne cselekedjenek meggondolatlanul és boldogtalan lenne egy olyan partnér mellett, akit nem kell meggyőzni, hogy ne tegyen meg valamit. Titokban arról álmodik, hogy merész, kockázatokat vállal és harcol a sors ellen.

 

7. Tisztánlátás. Remek képessége van arra, hogy megfelelően cselekedjen olyan helyzetekben, amikor nincs megfelelő recept,, nem ragaszkodik ahhoz, hogy előre megtervezett rend szerint oldja meg a problémát, hanem improvizál. Több megoldási lehetőségen gondolkodik, de ösztöneire, érzelmeire vagy hangulatára bízza a döntést. Azt vallja, hogy a cselekedeteinkben kell legyen egy csöpp titokzatosság, épp ezért gyakran meghökkenti környezetét furcsa tetteivel vagy kezdeményezéseivel.

 

8. "Ismerd meg önmagad!" A socratesi felhívás feltétlen híve, aki figyeli a társadalmat és az emberek személyiségét, viselkedését, de nem az érdekli, hogyan viszonyulnak egymáshoz az emberek, hanem az, hogyan viszonyulnak önmagukhoz. Úgy véli, hogy az emberek nem azért nem boldogok, mert nem akarnak azok lenni, hanem azért, mert nem tudják, hogy mit jelent boldognak lenni és nem ismerik önmagukat sem.

 

9. Nagy elődök csodálója. Érdekli a történelem és nagy hatással vannak rá az erős személyiségű történelmi alakok. Számára a haza, kötelesség, feladat eszméi nagyon fontosak. Nosztalgiára hajlamos.

 

10. Nem törtető. Bár öntudatos, alapjában véve szerény, aki megelégszik a második hellyel vagy a másodhegedűs szerepével. Viselkedésére inkább a nyugalom, a visszafogottság jellemző, de néha a szerénységét gőg mögé rejti. Általában komolynak, álmodozónak, hallgatagnak, olykor barátságtalannak tűnik. Igyekszik megőrizni a függetlenségét. Vannak apró furcsaságai: gyakran mos kezet, nem visel karórát, de remekül tájékozódik az időben óra nélkül is.

 

A típus duálja (a pszichológiailag kiegészítő típus): Caesar, A Politikus (érzékelő-etikai extravertált).


Szerkesztés dátuma: kedd, 2011. március 8. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 3,817 Kategória: Személyiség » Személyiségtípusok
Előző cikk: INTj - Robespierre, Az Analizáló (Elemző) Következő cikk: ISFj - Dreiser, A Felügyelő


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: