Nyelvi érdekességek

   

Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CS
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
csa, ökörterelő szócska: csára menni, csálé, csáli. Alapérteménye: félre, egyenes iránytól eltérés. Ennélfogva származékai: csák, csákó, csáklya, csám, csámp, csámpás, csánk, csavar stb. csacs, v. csács, természeti h. csacsog, v. csácsog, csacska, csasogás, csacsi. csad, v. csád, csadaj, csadajos, csádé. Változattal: csát, csáté. csah, természeti h.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CZ
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
cza, kicsinyítő, fordítva acz, változattal: acs, csa: Katicza, kukacz, uracs, tócsa. l. ěcs. czab, czabár, = csavargó, csabdi. czad, = sad: czadarni a barmot = sadarni, hajszolni. czaf, 1) = mocs, locs, csaj, csajt; czafat, czafol, czafatos, 2) = laf, lef alálógó valami: czafrang, czafrangos. czáf, czáfol, czáfolat. czak, hangut. czakó (czikákoló), lat. ciconia.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: D
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
dab, több helynevek gyöke: Dabar, Dabas stb. dacz, daczol, daczos, daczoskodik, daczosság. dag, dagad, dagaszt, dagály, dagonya, dagan, daganat, (mint: fogan, foganat, bocsán, bocsánat). dad, hangut. dadog, dadogás, dada. daj, dajka, dajkál, dajkálkodik, dajna. dal v. dan, hangut. dalol, v. danol, dana. dal v. del, dali, deli.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: DS
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
dsa, dsadsa, bizonyos madárfaj hangja és neve, máskép: gya, gyagya. dsam v. dsám, hangut, dsamál, dsámisz, dsámiszka.dsid, dsida, dsidás, dsidáz.dsig = zsig: dsiger, zsiger.dsin, dsindsa, dsindzás. Rokona: csim, csimota.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: F
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
fa, fás, fásít, fásúl, fajd, fajsz. Finnül: puu, svédűl: boom, németül: Baum. facs, facsar, facsarás, facsargat; fordítva: csav, csavar. fád, ige, a halászok nyelvén: hálót fádni = öszverakni. fagy, (1), fagyos, fagyoskodik, fagyjú v. faggyú. fagy, (2), fagyalfa. V. ö. magy, magyalfa, mogy, mogyoró. Rokona: bogy. faj, fajta, fajtalan, fajtalankodik, fajzik.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: G
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
gab, (1), gabona, gabonás, gabonátlan. gab, (2), v. gáb, hangut. gabos madár (galbula), gáborka, szarkagábor. gacs, gacsaly, gacsos, l. kacs, kacsos. gács, hangut. gácsér, gácséroz. V. ö. kacs, kács. gad, gadócz, halnem, lat. gadus. gag v. gág, lúdhang, gaga, gágog, gágogás. gág, 1) gágó am. tátott száju, 2) gajmó. gagy, hangut.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: GY
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
gya, gyagya ily hangon szóló madár neve, máskép dsa, dsadsa. gyak, (1), ige, a szurás, bökés alapfogalmával: gyaka, gyakás, gyakdos. Rokonai dák, dákos, dög, dögönyeg, dögönyöz. gyak, (2), a cselekvést, működést jelentő dia, csia, szókkal rokon, gyakor, gyakorol, gyakorta. gyal, (1), gyaláz, gyalázat, gyalázkodik; gyalog, gyalogol, V. ö. al, aláz.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: H
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ha, (1), né-ha, vala-ha, minden-ha, so-ha (se-ha). Alapérteménye: idő, kor, innen: hái-bái = régi, ócska. ha, (2), föltételes kötszó, melyet a régiek név gyanánt ragoztak is. "Hával (föltétellel) oldozta fel." Pázmán. ha, (3), elvont gyöke a takarót, burkot, héját jelentő haj, hám, hás, hártya származékoknak.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: J
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ja v. jo, jav, jov, javas, jovas, javasol, jovasol, jobb, javit, javul, jó, jós, jósol, józan. Rokona i, az ig jog, igaz jogos, igazság, jogosság szókban. jaj, fájdalmas kedélyszó: jajgat, jajong, jajdúl, jajdít, jajász = gyász. jar v. jár: jargal, régies, am. nyargal; járás, járat, jártat, járdogál, járkál. ját, (1), névtárs, névrokon, drusza. Székely szó.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: K
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ka, kaka, kakál, kakás. Mint csunyát és roszat jelentővel egyezik a hellen: kakoV. kab, 1) kaba, babócza; 2) kabona: 3) = kap, kapar. káb, kába, kábít, kábúl, kábaság. V. ö. csáb. kacs, v. kács (1) hangut, kacsa, kacsáz, kácsa, kacsér. V. ö. gócz, gócza. kacs, (2), görbére hajlás: kacska, kacsínt. V. ö. kan-cs. kacz, (1), kedélyhang: kaczag, kaczagás, kaczagtat.

217 cikk | 9 / 22 oldal