Nyelvi érdekességek - A magyar nyelv szótára

   

Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: I, rövid.
A gyökökről
i, (1), közelre mutató: itt, ide, ily, ihol, így, változattal is régiesen e, ett, ede, ely, ehol. i, (2), remegéssel járó félelmi hang: ied, íeszt, ieszke, v. jeszke. i, (3), gyökeleme iszik, itat, icsar, iand, ihas, ihatik származékoknak.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Í, hosszú.
A gyökökről
í v. íj, vastaghangu: íjas, ijász, ijaz, íász, jász. íg, ige, ígéz, ígézés, ígér, ígéret, ígérkezik. Rokonai: igen, és igaz, (mint a latin verum, és verbum). így, módhatárzó, puszta gyökeleme a közelre mutató i, mint úgy-é (ógy-é) a távolra mutató o. ím, (3), az ám viszonytársa, ímmelámmal, előtéttel: hím, hímez hámoz. ím, (2), ímely, ímelyedik, ímelyeg, ímelygős.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: O, rövid.
A gyökökről
o, (1), többféle kedélyállapot kitörő hangja, gyönge utólehhel: oh, ohaj, ohajt, ohajtás. o, (2), távolra mutató több szónak gyökeleme, mint: o-tt, o-da, o-ly; ellentéte i, i-tt, i-de, i-ly. ocs, (1), a kicsinyező ěcs, öcs, acs változata, mint gyökszó meg van az ocsó (nyúl) szóban, mely am. fiatal, kis nyúl.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Ó, hosszú
A gyökökről
ó, (1), melléknév = av: ócska = avacska, ósdi = avasdi. Gyökeleme o v. a rokon távolra mutató o v. a-val, t. i. ami ó az mint elmult, mint régi a jelentől vagy ujtól távol van. ó, (2), ige: óvok, óvás, óvakodik, óvhatatlan. Változattal: ol, oltalom, oltalmaz. Alapérteménye szintén távolodás vagy távolítás. ól, (1), fn. disznóól, tyúkól, lóól, hidas ól; mintegy óvó hely.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Ö, rövid.
A gyökökről
ö, a harmadik személynévmás elemhangja, megnyujtva ő, toldva: ön, mint: te, ten, e-en, = én. A távolra mutató a, o vékonyhangu változata. öb, (1) kidudorodó, kikerekedő, bizonyos ürt képező térfogat: öböl, öblös, öblöz, öblöz, öblít, öblöget. Legközelebbi rokona a testet kerítő öv és öl (sinus, gremium). öb, (2) = höb, höv: öböl am.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Ő, hosszú
A gyökökről
ő, harmadik személynévmás, máskép ön. Rokonai a török o vagy ol, persa ó, ói, vei, szláv on stb. l. ö. őgy, őgyeleg őgyelgés. Valószinüen, az ódalog, oldalog változata, mert az őgyelgő dologtalanul iděoda jár kel, oldalog. őn, hegyes, szurós uszószárnyu pontyfaj. Talán eredetileg öln volt a szurást jelentő öl gyöktől, öszvehúzva őn, mint ólom, ón, mólna, móna, món.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: U, rövid
A gyökökről
u, (1), biztató hang: u-szú! u-czu! = nosza! előlehvel: hu-szu; uszít, uszítás, huszít, huszítás. u, (2), kutyahang, honnan: ug, ugat, ugatás, mint: bé, bő természeti hangokból bég, bőg. u, (3), uh, bagolyhang: uhu, uhog, huhog. ud = od, ad: udu, odu, adu, udor, udvas; l. od. ug, ugar, ugarol, (Acker, ager?). ugr, ugrik, ugrás, ugrat, ugrándozik.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Ú, hosszú
A gyökökről
ú, távolra mutató: úgy, úgy a! ugyan. A közelre mutató módhatárzó: így. Rokon a távolító ó-val. V. ö. ún, út (2). új, újdon v. ujdon, újonta v. ujonta, újúl v. ujúl, újít v. ujít, újság v. ujság. Fordítva jú = iv, if, a maga nemében fiatal, csak imént származott, készült stb. Ellentéte ó = av, avik, ivik Átv. ért, újj v.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Ü, rövid, és Ű, hosszú.
A gyökökről
ü, menésre biztató, sürgető hang: űz = ű, ü! vagy hü hangon kiáltozva hajt = ü-öz. Előtéttel: hü, hücs! hű bele Balázs! üd, (1), v. id, vékonyhangu: üdv, idv, üdvös, idves, üdvözől, idvezel. Alapérteménye: jó, kedvező, tetsző, boldogító érzelem vagy állapot. Rokona di, a honnan idv = div, azaz dívó állapot. üd, (2), v. id, vékonyhangon: üdő v. idő, üdős v. idős, üdőz v.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: B
A gyökökről
ba, ba-ba, babba, gyermekszók, babáz, babázik. bá, csudálkozási, szájtáti hang: bám, bámé, bámész, bámít, bámul, báva, bákó; báj, bájos, bájol. bab, babó, babócs, babug. V. ö. bob. báb, bába, bábál, bábu, bábuzik. V. ö. bub, buba. bacs, bacsa, bacsó = acsa, acsó, atyó, öreg juhász, a juhászok atyja. bács = báty, bácsi, bácsika. bacz, l. becz.

143 cikk | 8 / 15 oldal