Nyelvi érdekességek - A magyar nyelv szótára

   

Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CS
A gyökökről
csa, ökörterelő szócska: csára menni, csálé, csáli. Alapérteménye: félre, egyenes iránytól eltérés. Ennélfogva származékai: csák, csákó, csáklya, csám, csámp, csámpás, csánk, csavar stb. csacs, v. csács, természeti h. csacsog, v. csácsog, csacska, csasogás, csacsi. csad, v. csád, csadaj, csadajos, csádé. Változattal: csát, csáté. csah, természeti h.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CZ
A gyökökről
cza, kicsinyítő, fordítva acz, változattal: acs, csa: Katicza, kukacz, uracs, tócsa. l. ěcs. czab, czabár, = csavargó, csabdi. czad, = sad: czadarni a barmot = sadarni, hajszolni. czaf, 1) = mocs, locs, csaj, csajt; czafat, czafol, czafatos, 2) = laf, lef alálógó valami: czafrang, czafrangos. czáf, czáfol, czáfolat. czak, hangut. czakó (czikákoló), lat. ciconia.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: D
A gyökökről
dab, több helynevek gyöke: Dabar, Dabas stb. dacz, daczol, daczos, daczoskodik, daczosság. dag, dagad, dagaszt, dagály, dagonya, dagan, daganat, (mint: fogan, foganat, bocsán, bocsánat). dad, hangut. dadog, dadogás, dada. daj, dajka, dajkál, dajkálkodik, dajna. dal v. dan, hangut. dalol, v. danol, dana. dal v. del, dali, deli.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: DS
A gyökökről
dsa, dsadsa, bizonyos madárfaj hangja és neve, máskép: gya, gyagya. dsam v. dsám, hangut, dsamál, dsámisz, dsámiszka.dsid, dsida, dsidás, dsidáz.dsig = zsig: dsiger, zsiger.dsin, dsindsa, dsindzás. Rokona: csim, csimota.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: F
A gyökökről
fa, fás, fásít, fásúl, fajd, fajsz. Finnül: puu, svédűl: boom, németül: Baum. facs, facsar, facsarás, facsargat; fordítva: csav, csavar. fád, ige, a halászok nyelvén: hálót fádni = öszverakni. fagy, (1), fagyos, fagyoskodik, fagyjú v. faggyú. fagy, (2), fagyalfa. V. ö. magy, magyalfa, mogy, mogyoró. Rokona: bogy. faj, fajta, fajtalan, fajtalankodik, fajzik.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: G
A gyökökről
gab, (1), gabona, gabonás, gabonátlan. gab, (2), v. gáb, hangut. gabos madár (galbula), gáborka, szarkagábor. gacs, gacsaly, gacsos, l. kacs, kacsos. gács, hangut. gácsér, gácséroz. V. ö. kacs, kács. gad, gadócz, halnem, lat. gadus. gag v. gág, lúdhang, gaga, gágog, gágogás. gág, 1) gágó am. tátott száju, 2) gajmó. gagy, hangut.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: GY
A gyökökről
gya, gyagya ily hangon szóló madár neve, máskép dsa, dsadsa. gyak, (1), ige, a szurás, bökés alapfogalmával: gyaka, gyakás, gyakdos. Rokonai dák, dákos, dög, dögönyeg, dögönyöz. gyak, (2), a cselekvést, működést jelentő dia, csia, szókkal rokon, gyakor, gyakorol, gyakorta. gyal, (1), gyaláz, gyalázat, gyalázkodik; gyalog, gyalogol, V. ö. al, aláz.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: H
A gyökökről
ha, (1), né-ha, vala-ha, minden-ha, so-ha (se-ha). Alapérteménye: idő, kor, innen: hái-bái = régi, ócska. ha, (2), föltételes kötszó, melyet a régiek név gyanánt ragoztak is. "Hával (föltétellel) oldozta fel." Pázmán. ha, (3), elvont gyöke a takarót, burkot, héját jelentő haj, hám, hás, hártya származékoknak.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: J
A gyökökről
ja v. jo, jav, jov, javas, jovas, javasol, jovasol, jobb, javit, javul, jó, jós, jósol, józan. Rokona i, az ig jog, igaz jogos, igazság, jogosság szókban. jaj, fájdalmas kedélyszó: jajgat, jajong, jajdúl, jajdít, jajász = gyász. jar v. jár: jargal, régies, am. nyargal; járás, járat, jártat, járdogál, járkál. ját, (1), névtárs, névrokon, drusza. Székely szó.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: K
A gyökökről
ka, kaka, kakál, kakás. Mint csunyát és roszat jelentővel egyezik a hellen: kakoV. kab, 1) kaba, babócza; 2) kabona: 3) = kap, kapar. káb, kába, kábít, kábúl, kábaság. V. ö. csáb. kacs, v. kács (1) hangut, kacsa, kacsáz, kácsa, kacsér. V. ö. gócz, gócza. kacs, (2), görbére hajlás: kacska, kacsínt. V. ö. kan-cs. kacz, (1), kedélyhang: kaczag, kaczagás, kaczagtat.

143 cikk | 9 / 15 oldal