A rövid és hosszú önhangzók részletes párhuzamban


A rövid és hosszú önhangzók részletes párhuzamban


I.
vastag rövid ï       vastag hosszu i (= ï)
iz-om ig-az ip-ar, bíz-om víg-ak kín-os,
csik-asz ig-a vil-ág, csík-ok csíg-at nyíl-ás,
vékony rövid i vékony hosszu í (= ï)
hint illik irigy, bír csíp így,

II.
vastag rövid ë (rokon ï-vel) vastag hosszu é (= ë)
lehó liju, béna béka,
geleszta, giliszta, méltó vékony,
vékony rövid i (rokon ë-vel) vékony hosszu í (rokon é-vel)
is, es, ímett émett,
ily ely, ímely émely,
mind mend, íperedik éperedik,
imitt emitt, díványos déványos,

III.
vastag rövid ë (= o) vastag hosszu ë (= ó v. o)
seha soha, tanét tanót,
gelyva golyva, bámé bámó,
gyertya gyortya, szándék szándok,
vékony rövid i (= ü) vékony hosszu í (= ű)
idő üdő, hív hű,
izen üzen, mív mű,
idv üdv, nyív nyű,

IV.
nyílt rövid ă nyílt hosszu á
csala kavar, nyár (nyarat) sár (sarat),
nyakgat dara, fonál (fonalak) kanál (kanalat),
nyílt rövid e nyílt hosszu é
kepe kever, ér (erek) szél (szelek),
nyekget dercze, kötél (kötelek) egér (egerek),

V.
zárt rövid a zárt hosszu á (jobban ao)
tár-am vár-am, kapám = kapa-am,
ágy-az ház-al, tisztáz = tiszta-az,
zárt rövid ě zárt hosszu é (= ő)
pěrěg pěrěl, tén = tě-e-ön = tőn,
pěrgěl pěrzsěl, lén = lě-e-ön = lőn,
hé hő, csév cső,

VI.
rövid o hosszu ó
kor por korom koros, kór pór kóróm kórós,
rövid ö hosszu ő
tör tök dörög örűl, tőr tőke dőre őrűl,

VII.
rövid u hosszu ú
udu ugat, húz bú,
rövid ü hosszu ű
kürt ül küzd, űz bűz gyűrű,

tehát:

          vastag rövidek:       ï, ë, ëo, ă, a, o, u
- hosszúk: ï, ë, ëó, á, aó, ó, ú
vékony rövidek: i, ië, iű, e, ě, ö, ü
- hosszúk: í, ié, iü, é, eő, ő, ű.

Némely példák a két lejtőzet szerint ragozott szók párhuzamos változataira:

am-od-a am-ott-an am-oly-an am-úgy-an,

em-id-e em-itt-en em-ily-en em-így-en,

hó ha hó! hucs hu! kahácsol, kalantyú,

hő he hő! hücs hü! kehécsel, kelentyű,

          gáncs-os-kod-ás-a         áll-hat-at-lan-ság-od,
zsémb-és-kěd-és-e él-het-et-len-ség-ěd,
csősz-ös-köd-és-e tűr-het-et-len-ség-ěd,
sany-ar-ú-ság-os ing-ad-oz-ó-lag,
kes-er-ű-ség-ěs leng-ed-ěz-ő-leg,
gyöny-ör-ű-ség-ěs csörg-ed-ěz-ő-leg.


Szerkesztés dátuma: kedd, 2011. február 8. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,053 Kategória: A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
Előző cikk: ű Következő cikk: Az i, u, ü és í, ú, ű mértékéről


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: